Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 936 din 23 Septembrie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 936 din 23 Septembrie 2022

Monitorul Oficial 936 din 23 Septembrie 2022 (M. Of. 936/2022)

1. AMENDAMENTUL nr. 3 din 21 iulie 2022 convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 4 iulie 2022 şi la 21 iulie 2022 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 936 din 23 septembrie 2022

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 1.174 din 21 septembrie 2022, publicaztă în monitorul oficial, partea i, nr. 936 din 23 septembrie 2022.────────── ┌──────────────┬──────────┬────────────┐│biroul băncii │lascăr 31 │ ││mondiale, │business │ ││românia │center, │ ││banca │et. 6 │tel.: (+4) ││internaŢionalĂ│str. ...

2. METODOLOGIE din 21 septembrie 2022 de stabilire a tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 936 din 23 septembrie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 116 din 21 septembrie 2022, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 936 din 23 septembrie 2022.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1scopul şi obiectivele metodologieiart. 1prezenta metodologie stabileşte modul de calcul al venitului reglementat necesar pentru achiziţia de către operatorul de transport şi sistem a serviciilor de sistem şi modul de calcul al tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem.art. 2venitul prevăzut la art. 1 este necesar operatorului de transport şi sistem pentru achiziţionarea tipurilor de servicii de sistem prevăzute de procedura de calificare tehnică pentru furnizarea serviciilor de sistem, aprobată prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare ...

3. ORDIN nr. 116 din 21 septembrie 2022 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 936 din 23 septembrie 2022

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. a), art. 76 alin. (2) şi ale art. 79 alin. (3) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin.art. 1se aprobă metodologia de stabilire a tarifului ...

4. ORDIN nr. 2.766 din 16 septembrie 2022 privind modalitatea de acordare a drepturilor stabilite la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19, încadrat în instituţiile din subordinea Ministerului Sănătăţii EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 936 din 23 septembrie 2022

Văzând referatul de aprobare nr. ar 15.099/2022 al biroului drepturi salariale din cadrul direcţiei personal şi structuri sanitare,având în vedere prevederile art. ii alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 116/2021 privind modificarea şi completarea legii nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva covid-19, aprobată prin legea nr. 110/2022,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.art. 1În urma decesului unei persoane din cadrul personalului medical care a participat la acţiuni medicale împotriva covid-19 prevăzut la art. 2 alin. ...

5. DECIZIE nr. 481 din 23 septembrie 2022 privind înfiinţarea, organizarea şi atribuţiile Comitetului naţional pentru aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 936 din 23 septembrie 2022

Având în vedere memorandumul cu tema „aprobarea cadrului activităţilor şi a structurii funcţionale de la nivelul guvernului pentru procesul de aderare al româniei la organizaţia pentru cooperare şi dezvoltare economică (ocde)“, aprobat în şedinţa guvernului din data de 14 septembrie 2022,în temeiul art. 29 şi art. 34 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.art. 1(1) se constituie comitetul naţional pentru aderarea româniei la organizaţia pentru cooperare şi dezvoltare economică (ocde), denumit în continuare comitetul, organism cu caracter consultativ, fără personalitate juridică.(2) comitetul este constituit din ministerele, ...

6. DECIZIE nr. 480 din 22 septembrie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ion Dinescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienţă EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 936 din 23 septembrie 2022

Având în vedere propunerea centrului euro-atlantic pentru rezilienţă, formulată prin adresa nr. a/857 din 12 septembrie 2022, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/26.362/m.n. din 15 septembrie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 41.164/2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 565/2021 privind organizarea şi ...

7. DECIZIE nr. 479 din 22 septembrie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruţa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 936 din 23 septembrie 2022

Având în vedere adresa ministerului transporturilor şi infrastructurii nr. 36.216 din 16 septembrie 2022, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/26.578/m.n. din 16 septembrie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 41.075/2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 26 octombrie 2022, domnul adrian-daniel găvruţa, şef serviciu la ...

8. HOTĂRÂRE nr. 1.178 din 23 septembrie 2022 pentru completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 936 din 23 septembrie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 292 alin. (7) lit. b) şi alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla articolul 4 din hotărârea guvernului nr. 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului apărării naţionale, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 674 din ...

9. HOTĂRÂRE nr. 1.174 din 21 septembrie 2022 pentru aprobarea celui de-al treilea amendament, convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 4 iulie 2022 şi la 21 iulie 2022 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 936 din 23 septembrie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6 alin. (2) din legea nr. 234/2015 pentru ratificarea acordului de împrumut (proiectul privind învăţământul secundar) dintre românia şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare, semnat la washington la 17 aprilie 2015,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă cel de-al treilea amendament, convenit prin scrisoarea*) semnată la bucureşti la 4 iulie 2022 şi la 21 iulie 2022 între guvernul româniei, prin ministerul finanţelor, şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare, la acordul de împrumut (proiectul privind învăţământul secundar) dintre românia şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare, semnat la washington la 17 ...

10. HOTĂRÂRE nr. 1.170 din 21 septembrie 2022 privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi în concesiunea Societăţii "Oil Terminal" - S.A. Constanţa, precum şi aprobarea Actului adiţional nr. 6 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanţa, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2002 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 936 din 23 septembrie 2022

Având în vedere art. 2^1 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 31 alin. (3) din legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă ...

11. HOTĂRÂRE nr. 1.162 din 21 septembrie 2022 privind darea în administrarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru constituirea ca stoc de urgenţă medicală, a unor bunuri mobile ce fac obiectul unei donaţii făcute statului român de către Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 936 din 23 septembrie 2022

Având în vedere prevederile art. 362 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ale hotărârii comitetului naţional pentru situaţii de urgenţă nr. 38 din 30.08.2022 privind acceptarea donaţiei făcute de organizaţia tratatului atlanticului de nord (nato) statului român, constând în două echipamente de producere a oxigenului medical, şi ale ordinului şefului departamentului pentru situaţii de urgenţă nr. 5.427 din 30.08.2022 privind aprobarea donaţiei făcute de organizaţia tratatului atlanticului de nord statului român, constând în două echipamente de producere a oxigenului medical, şi mandatarea unei persoane pentru îndeplinirea formalităţilor de acceptare ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016