Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 908 din 23 Decembrie 2009 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 908 din 23 Decembrie 2009

Monitorul Oficial 908 din 23 Decembrie 2009 (M. Of. 908/2009)

1. RECTIFICARE nr. 1.387 din 18 noiembrie 2009 referitoare la Hotararea Guvernului nr. 1.387/2009 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 23 decembrie 2009

În cuprinsul anexei nr. 2 la hotãrârea guvernului nr. 1.387/2009 pentru modificarea hotãrârii guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei şi protecţiei sociale, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 807 din 26 noiembrie 2009, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - la lit. a pct. 2, în loc de: "autoritatea naţionalã pentru protecţia drepturilor copilului şi familiei (82 de posturi)" se va citi: "autoritatea naţionalã pentru protecţia familiei şi a drepturilor copilului (82 de posturi)". ...

2. RECTIFICARE nr. 1.324 din 4 noiembrie 2009 referitoare la Hotararea Guvernului nr. 1.324/2009 EMITENT: REGIA AUTONOMA MONITORUL OFICIAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 23 decembrie 2009

În cuprinsul anexei nr. 3 la hotãrârea guvernului nr. 1.324/2009 privind organizarea şi funcţionarea gãrzii financiare, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 800 din 24 noiembrie 2009, se face urmãtoarea rectificare (care aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - la titlul procedurii, în loc de: "... pentru contestarea unor împrejurãri privind fapte penale din domeniul financiar-fiscal" se va citi: "... pentru constatarea unor împrejurãri privind fapte penale din domeniul financiar-fiscal". ...

3. ORDIN nr. M.126 din 11 decembrie 2009 pentru aprobarea infiintarii regiunii de control terminal (TMA) Constanta si reclasificarii spatiului aerian national EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 23 decembrie 2009

Ordin nr. m.126 din 11 decembrie 2009 pentru aprobarea înfiinţãrii regiunii de control terminal (tma) constanţa şi reclasificãrii spaţiului aerian naţional emitent: ministerul transporturilor Şi infrastructurii nr. 1.103 din 26 octombrie 2009 ministerul apÃrÃrii naŢionale nr. m.126 din 11 decembrie 2009 ...

4. ORDIN nr. 1.103 din 26 octombrie 2009 pentru aprobarea infiintarii regiunii de control terminal (TMA) Constanta si reclasificarii spatiului aerian national EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 23 decembrie 2009

Ordin nr. 1.103 din 26 octombrie 2009 pentru aprobarea înfiinţãrii regiunii de control terminal (tma) constanţa şi reclasificãrii spaţiului aerian naţional emitent: ministerul transporturilor Şi infrastructurii nr. 1.103 din 26 octombrie 2009 ministerul apÃrÃrii naŢionale nr. m.126 din 11 decembrie 2009 ...

5.  ORDIN nr. 767 din 21 decembrie 2009 pentru modificarea şi completarea Normei privind animalele de reproducţie din specia porcine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 13/2006, şi pentru modificarea Normei cu privire la animalele de reproducţie de rasă pură din speciile ovine şi caprine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 20/2006, şi a Normelor privind organizarea stud-book-ului, certificarea originii şi comerţul cu ecvidee de rasă pură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 464/2006 EMITENT: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 23 decembrie 2009

Văzând referatul de aprobare nr. 141.099 din 16 decembrie 2009 al direcţiei generale politici agricole,în concordanţă cu directiva 2008/73/ce a consiliului din 15 iulie 2008 de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor de publicare a informaţiilor în domeniul veterinar şi zootehnic şi de modificare a directivelor 64/432/cee , 77/504/cee , 88/407/cee , 88/661/cee , 89/361/cee , 89/556/cee , 90/426/cee , 90/427/cee , 90/428/ce e, 90/429/cee , 90/539/cee , 91/68/cee , 91/496/cee , 92/35/cee , 92/65/cee , 92/66/cee , 92/119/cee , 94/28/ce , 2000/75/ce , a deciziei 2000/258/ce şi a directivelor 2001/89/ce , 2002/60/ce şi 2005/94/ce ,având în vedere prevederile ...

6. HOTARARE nr. 1.559 din 9 decembrie 2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea "Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic" si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevazute in etapa I de implementare a programului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 23 decembrie 2009

HotĂ?rÂre nr. 1.559 din 9 decembrie 2009 pentru modificarea hotãrârii guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea "programului pentru prevenirea şi managementul riscului la dezastre naturale, componenta b: reducerea riscului seismic" şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii prevãzute în etapa i de implementare a programului emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 908 din 23 decembrie 2009 În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã , al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ...

7. NORME METODOLOGICE din 18 decembrie 2009 privind situatiile financiare ce se intocmesc de autoritatile si institutiile publice care se reorganizeaza potrivit prevederilor Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 23 decembrie 2009

Norme metodologice din 18 decembrie 2009 privind situaţiile financiare ce se întocmesc de autoritãţile şi instituţiile publice care se reorganizeazã potrivit prevederilor legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritãţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu comisia europeanã şi fondul monetar internaţional emitent: ministerul finanŢelor publice publicat În: monitorul oficial nr. 908 din 23 decembrie 2009 cap. i Întocmirea bilanţului de închidere şi a celorlalte componente ...

8. ORDIN nr. 3.409 din 18 decembrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situatiile financiare ce se intocmesc de autoritatile si institutiile publice care se reorganizeaza potrivit prevederilor Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 23 decembrie 2009

Ordin nr. 3.409 din 18 decembrie 2009 pentru aprobarea normelor metodologice privind situaţiile financiare ce se întocmesc de autoritãţile şi instituţiile publice care se reorganizeazã potrivit prevederilor legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritãţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu comisia europeanã şi fondul monetar internaţional emitent: ministerul finanŢelor publice publicat În: monitorul oficial nr. 908 din 23 decembrie 2009 având în vedere dispoziţiile art. 3 şi 5 din legea nr. 329/2009 ...

9. DECRET nr. 1.902 din 23 decembrie 2009 pentru numirea Guvernului Romaniei EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 23 decembrie 2009

Decret nr. 1.902 din 23 decembrie 2009 pentru numirea guvernului româniei emitent: preŞedintele romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 908 din 23 decembrie 2009 În temeiul prevederilor art. 85 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã , având în vedere hotãrârea parlamentului româniei nr. 39/2009 pentru acordarea încrederii guvernului, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se ...

10. NORME din 15 decembrie 2009 privind informatiile pe care asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor, precum si alte elemente pe care trebuie sa le cuprinda contractul de asigurare EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 23 decembrie 2009

Norme din 15 decembrie 2009 privind informaţiile pe care asigurãtorii şi intermediarii în asigurãri trebuie sã le furnizeze clienţilor, precum şi alte elemente pe care trebuie sã le cuprindã contractul de asigurare emitent: comisia de supraveghere a asigurÃrilor publicat În: monitorul oficial nr. 908 din 23 decembrie 2009 art. 1 (1) prezentele norme stabilesc informaţiile pe care asigurãtorii şi intermediarii în asigurãri trebuie sã le furnizeze persoanelor fizice, denumite în continuare clienţi, în calitatea lor de ...

11. ORDIN nr. 23 din 15 decembrie 2009 pentru punerea in aplicare a Normelor privind informatiile pe care asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor, precum si alte elemente pe care trebuie sa le cuprinda contractul de asigurare EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 23 decembrie 2009

Ordin nr. 23 din 15 decembrie 2009 pentru punerea în aplicare a normelor privind informaţiile pe care asigurãtorii şi intermediarii în asigurãri trebuie sã le furnizeze clienţilor, precum şi alte elemente pe care trebuie sã le cuprindã contractul de asigurare emitent: comisia de supraveghere a asigurÃrilor publicat În: monitorul oficial nr. 908 din 23 decembrie 2009 În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) , ale art. 24^1 şi ale art. 33 alin. (3) din legea nr. 32/2000 privind activitatea de ...

12. NORME din 14 decembrie 2009 privind cota procentuala pentru contributia asiguratorilor la Fondul de protectie a victimelor strazii EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 23 decembrie 2009

Art. 1 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2010, contribuţia asigurãtorilor care practicã asigurarea obligatorie de rãspundere civilã pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, denumitã asigurarea rca, la fondul de protecţie a victimelor strãzii, denumit în continuare fond, este stabilitã la cota procentualã de 0,3 % din volumul primelor brute încasate pentru aceastã asigurare. (2) sumele ce reprezintã contribuţia asigurãtorilor rca la fond se vireazã pânã la data de 25 inclusiv a lunii urmãtoare trimestrului expirat sau pânã în urmãtoarea zi lucrãtoare, în cazul în care aceastã datã este zi nelucrãtoare. În ...

13. ORDIN nr. 22 din 14 decembrie 2009 pentru punerea in aplicare a Normelor privind cota procentuala pentru contributia asiguratorilor la Fondul de protectie a victimelor strazii EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 23 decembrie 2009

Ordin nr. 22 din 14 decembrie 2009 pentru punerea în aplicare a normelor privind cota procentualã pentru contribuţia asigurãtorilor la fondul de protecţie a victimelor strãzii emitent: comisia de supraveghere a asigurÃrilor publicat În: monitorul oficial nr. 908 din 23 decembrie 2009 potrivit hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor din data de 2 decembrie 2009, prin care s-au adoptat normele privind cota procentualã pentru contribuţia asigurãtorilor la fondul de protecţie a victimelor strãzii, în temeiul prevederilor art. ...

14. ORDIN nr. 1.588 din 16 decembrie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 426/2009 privind aprobarea Listei si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate nominalizate prin Hotararea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate in anul 2009 EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 23 decembrie 2009

Ordin nr. 1.588 din 16 decembrie 2009 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului sãnãtãţii nr. 426/2009 privind aprobarea listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordã bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sãnãtate nominalizate prin hotãrârea guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sãnãtate în anul 2009 emitent: ministerul sÃnÃtÃŢii publicat În: monitorul oficial nr. 908 din 23 decembrie 2009 vãzând referatul de aprobare al direcţiei generale de sãnãtate publicã, asistenţã medicalã şi programe şi al direcţiei ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice