Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 868 din 19 Decembrie 2007 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 868 din 19 Decembrie 2007

Monitorul Oficial 868 din 19 Decembrie 2007 (M. Of. 868/2007)

1. REGULAMENT nr. 12 din 10 decembrie 2007 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2006 si Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 19 decembrie 2007

Art. i regulamentul bãncii naţionale a româniei nr. 18/2006 şi regulamentul comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin ordinul bãncii naţionale a româniei nr. 15/2006 şi ordinul comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 112/2006 , publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.034 şi 1.034 bis din 27 decembrie 2006, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. la articolul 6, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "(4) ...

2. ORDIN nr. 146 din 10 decembrie 2007 privind aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2007 si Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2007 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2006 si Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 19 decembrie 2007

Având în vedere dispoziţiile art. 11, 124, 126, 278, ale art. 345 alin. (4) şi ale art. 384 şi 385 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 227/2007 , în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 227/2007 , ale art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, precum şi ale art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. ...

3. HOTARARE nr. 101 din 28 noiembrie 2007 privind atribuirea calitatii si a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care poseda o calificare profesionala in audit financiar sau in profesii asimilate acestuia, atribuita de alt stat in acord cu reglementarile specifice din acel stat EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 19 decembrie 2007

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (5) şi ale art. 12 lit. a din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale normelor privind atribuirea calitãţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedã o calificare profesionalã în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuitã de alt stat în acord cu reglementãrile specifice din acel stat, aprobate prin hotãrârea consiliului camerei nr. 42/2005 , precum şi procesul-verbal întocmit de comisia de examinare stabilitã prin hotãrârea consiliului camerei auditorilor financiari ...

4.  ORDIN nr. 3.422/C din 12 decembrie 2007 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 868 din 19 decembrie 2007

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de comisia pentru cetăţenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeaşi lege,constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 18 alin. 1 din legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:art. 1se aprobă cererea de redobândire a cetăţeniei române persoanelor care au ...

5. ORDIN nr. 1.309 din 12 decembrie 2007 pentru modificarea si inlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 19 decembrie 2007

În temeiul prevederilor art. 13 din ordonanţa guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 54 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 102/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 6 din ordonanţa guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea ministerului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 3/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 1 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea autoritãţii ...

6. REGULAMENT nr. 10 din 13 noiembrie 2007 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2006 si Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 19 decembrie 2007

Art. i regulamentul bãncii naţionale a româniei nr. 18/2006 şi regulamentul comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin ordinul bãncii naţionale a româniei nr. 15/2006 şi ordinul comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 112/2006 , publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.034 şi 1.034 bis din 27 decembrie 2006, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. la articolul 6, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "(4) ...

7. ORDIN nr. 17 din 13 noiembrie 2007 privind aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2007 si Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2007 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2006 si Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 19 decembrie 2007

Având în vedere dispoziţiile art. 11, 124, 126, 278, ale art. 345 alin. (4) şi ale art. 384 şi 385 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 227/2007 , în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 227/2007 , ale art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, precum şi ale art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. ...

8. PROCEDURA din 11 decembrie 2007 privind declararea si stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor realizate din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere/subinchiriere EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 19 decembrie 2007

1. persoanele fizice care realizeazã venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui numãr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere la sfârşitul anului fiscal, începând cu anul fiscal urmãtor, calificã aceste venituri în categoria veniturilor din activitãţi independente. la stabilirea numãrului de contracte se iau în calcul contractele de închiriere sau subînchiriere aflate în derulare la data de 31 decembrie a anului precedent celui de impunere, cu excepţia contractelor de arendare a bunurilor agricole. 2. obligaţia contribuabililor de înregistrare a contractelor de închiriere/subînchiriere la organul fiscal se menţine şi dupã îndeplinirea ...

9. ORDIN nr. 2.333 din 11 decembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea si stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor realizate din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere/subinchiriere EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 19 decembrie 2007

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 495/2007 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul prevederilor art. 46 din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi pct. 23^2 din normele metodologice de aplicare a legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 44/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscalã emite urmãtorul ordin: art. 1 se aprobã procedura ...

10. METODOLOGIE din 11 decembrie 2007 de distribuire a sumelor reprezentand obligatii fiscale datorate bugetului Fondului pentru mediu, platite de contribuabili in contul unic al Administratiei Fondului pentru Mediu, de distribuire a sumelor reprezentand obligatii fiscale restante inregistrate de catre acestia la bugetul Fondului pentru mediu la data de 31 decembrie 2007 si de stingere a acestora EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 19 decembrie 2007

Cap. i distribuirea sumelor plãtite integral şi la termenele legale de cãtre contribuabilii care nu înregistreazã obligaţii fiscale restante şi stingerea acestora 1. suma viratã în contul unic, reprezentând obligaţii fiscale datorate bugetului fondului pentru mediu, se distribuie de cãtre administraţia fondului pentru mediu pe tipuri de obligaţii fiscale datorate, conform sumelor stabilite în titlurile de creanţã emise în condiţiile legii şi pentru care se efectueazã plata. distribuirea astfel efectuatã va sta la baza stingerii obligaţiilor fiscale respective. 2. dupã efectuarea distribuirii, administraţia fondului pentru mediu va efectua stingerea obligaţiilor fiscale ...

11. ORDIN nr. 1.937 din 11 decembrie 2007 privind aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentand obligatii fiscale datorate bugetului Fondului pentru mediu, platite de contribuabili in contul unic al Administratiei Fondului pentru Mediu, de distribuire a sumelor reprezentand obligatii fiscale restante inregistrate de catre acestia la bugetul Fondului pentru mediu la data de 31 decembrie 2007 si de stingere a acestora EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 19 decembrie 2007

În baza prevederilor art. 114 din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 3 alin. (3) lit. a) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 105/2006 , cu modificãrile ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din hotãrârea guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului şi dezvoltãrii durabile, ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile emite urmãtorul ordin: art. 1 ...

12. ORDIN nr. 209 din 12 decembrie 2007 privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare EMITENT: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 19 decembrie 2007

Având în vedere art. 15 şi art. 21 alin. (1) din legea minelor nr. 85/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 756/2003 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, precum şi al deciziei primului-ministru nr. 195/2006 , preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite prezentul ordin. art. 1 se aprobã licenţa de concesiune privind explorarea resurselor de granit din perimetrul Şoimoş-est, judeţul arad, încheiatã între agenţia naţionalã pentru resurse minerale, în calitate de concedent, şi ...

13. ORDIN nr. 196 din 27 noiembrie 2007 privind abrogarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 200/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind masurile de protectie referitoare la exportul de ecvidee in statele membre ale Uniunii Europene EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 19 decembrie 2007

Vãzând referatul de aprobare nr. 19.600 din 10 septembrie 2007, întocmit de direcţia generalã sanitarã veterinarã din cadrul autoritãţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 215/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea autoritãţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi ...

14. ORDIN nr. 50 din 6 decembrie 2007 privind modificarea Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate pe piata angro, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.304/2006, cu modificarile ulterioare, precum si a Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate la consumatorii captivi, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 665/2005 EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 19 decembrie 2007

Având în vedere prevederile legii gazelor nr. 351/2004 , astfel cum a fost modificatã şi completatã prin ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 122/2007 , în temeiul dispoziţiilor art. 3 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare al autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 410/2007 , preşedintele autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite urmãtorul ordin: art. i regulamentul de mãsurare a cantitãţilor de gaze naturale tranzacţionate pe piaţa angro, aprobat prin decizia preşedintelui autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul ...

15. DECIZIE nr. 297 din 17 decembrie 2007 privind constatarea incetarii mandatului vicepresedintelui Autoritatii Nationale pentru Tineret, doamna Ramona Nicole Manescu EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 19 decembrie 2007

Având în vedere scrisoarea din data de 30 noiembrie 2007, înregistratã sub nr. 5/6670/cpt din 11 decembrie 2007, prin care doamna ramona nicole mãnescu aduce la cunoştinţã demisia sa din funcţia de vicepreşedinte al autoritãţii naţionale pentru tineret începând cu data de 1 decembrie 2007, ţinând seama de faptul cã a obţinut un mandat de membru al parlamentului european în urma alegerilor din data de 25 noiembrie 2007, în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 4 alin. (1) ...

16. RECTIFICARE nr. 1.462 din 6 decembrie 2007 la Hotararea Guvernului nr. 1.462/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 19 decembrie 2007

La hotãrârea guvernului nr. 1.462/2007 privind alocarea unei sume din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autoritãţilor administraţiei publice locale, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 863 din 17 decembrie 2007, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial partea i"): - în anexã, în coloana a 2-a "denumirea obiectivelor", la nr. crt. 29 "judeţul neamţ", comuna grinţieş, în loc de: "regularizare curs de apã grinţieşu mare şi pod peste grinţieşul mare" se ...

17. HOTARARE nr. 1.528 din 12 decembrie 2007 privind modificarea si completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 19 decembrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. i dupã alineatul (1) al articolului 13 din hotãrârea guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului şi dezvoltãrii durabile, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 284 din 27 aprilie 2007, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmãtorul cuprins: "(2) prin excepţie de la prevederile alin. (1), structura organizatoricã detaliatã la nivel de servicii, birouri, compartimente şi colective temporare, statele de funcţii şi încadrarea personalului agenţiei naţionale ...

18. HOTARARE nr. 1.521 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Sala de sport 1.500 locuri", municipiul Calarasi, str. Alexandru Sahia nr. 1, judetul Calarasi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 19 decembrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "salã de sport 1.500 locuri", municipiul cãlãraşi, str. alexandru sahia nr. 1, judeţul cãlãraşi, cuprins în programul "sãli de sport", derulat prin intermediul companiei naţionale de investiţii "c.n.i." - s.a., prevãzuţi în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. art. 2 finanţarea ...

19. HOTARARE nr. 1.520 din 12 decembrie 2007 privind transmiterea unui teren, situat in municipiul Bucuresti, proprietate privata a statului, din administrarea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor in administrarea Companiei de Proiect, Societatea Comerciala "Dambovita Center" - S.R.L. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 19 decembrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 11 lit. m) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 3.16 şi al art. 5.1.2 lit. (i) din anexa nr. 2 la ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 95/2006 privind aprobarea actului adiţional la contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcţionalã a amplasamentului "centrul dâmboviţa" şi de finalizare a construcţiilor existente şi mandatarea ministerului transporturilor, construcţiilor şi turismului pentru semnarea acestuia, aprobatã prin legea nr. 122/2007 , având în vedere prevederile hotãrârii ...

20. DECRET nr. 1.027 din 30 noiembrie 2007 privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor ofiteri din Ministerul Justitiei EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 19 decembrie 2007

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicatã, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 3 şi ale art. 11 pct. ix.3 din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere propunerile ministrului justiţiei, preşedintele româniei decreteazã: art. 1 pe data de 1 decembrie 2007 se conferã semnul onorific În serviciul patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniile apãrãrii, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice