Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 867 din 18 Decembrie 2007 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 867 din 18 Decembrie 2007

Monitorul Oficial 867 din 18 Decembrie 2007 (M. Of. 867/2007)

1. ORDIN nr. 1.329 din 3 decembrie 2007 pentru modificarea si inlocuirea anexelor nr. 6 si 7 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.430/2005 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 18 decembrie 2007

În temeiul art. 10 alin. (5) din hotãrârea guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului dezvoltãrii, lucrãrilor publice şi locuinţelor, ministrul dezvoltãrii, lucrãrilor publice şi locuinţelor emite urmãtorul ordin: art. i anexele nr. 6 şi 7 la normele metodologice de aplicare a legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, aprobate prin ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005 , publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 825 şi 825 bis din 13 septembrie 2005, se modificã şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 ...

2. ORDIN nr. 974 din 12 decembrie 2007 privind modificarea Listei resurselor genetice animale in stare critica, in pericol de disparitie si a celor vulnerabile, care sunt supuse programelor de conservare in anul 2007, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 767/2007 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 18 decembrie 2007

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 194/2005 privind finanţarea de la bugetul de stat a unor mãsuri pentru conservarea şi utilizarea resurselor genetice animale în stare criticã, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 137/2006 , vãzând adresa nr. 58 din 9 octombrie 2007 a asociaţiei naţionale a crescãtorilor de caprine din românia, precum şi referatul de aprobare nr. 290.865/2007 al direcţiei politici de piaţã în sectorul zootehnic, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 385/2007 privind organizarea ...

3. ORDIN nr. 53 din 6 decembrie 2007 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de inmagazinare subterana a gazelor naturale realizat de Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Medias EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 18 decembrie 2007

Având în vedere prevederile art. 8 lit. l), coroborat cu art. 99 din legea gazelor nr. 351/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare al autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 410/2007 , preşedintele autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin. art. 1 (1) se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subteranã a gazelor naturale realizat de societatea naţionalã de gaze naturale "romgaz" - s.a. ...

4. HOTARARE nr. 1.525 din 12 decembrie 2007 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 18 decembrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 8 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat" în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului muncii, familiei ...

5. HOTARARE nr. 1.518 din 12 decembrie 2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica "Fluidizare trafic pe DN1 km 8+100 - km 17+100 si centura rutiera in zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 6 - continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste calea ferata la Otopeni" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 18 decembrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 4 alin. (1) din legea nr. 198/2004 privind unele mãsuri prealabile lucrãrilor de construcţie de autostrãzi şi drumuri naţionale, cu modificãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã amplasamentul lucrãrii de utilitate publicã "fluidizare trafic pe dn1 km 8+100 - km 17+100 şi centura rutierã în zona de nord a municipiului bucureşti obiect 6 - continuizarea centurii rutiere existente a municipiului bucureşti cu pasaj superior peste calea feratã la otopeni", potrivit hãrţii topografice prevãzute în anexa ...

6. DECIZIE nr. 1.040 din 5 decembrie 2007 privind retragerea autorizatiei de functionare a Societatii Comerciale "M.V.D. Broker de Asigurare" - S.R.L. EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 18 decembrie 2007

Comisia de supraveghere a asigurãrilor, cu sediul în bucureşti, str. amiral constantin bãlescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscalã 14045240/01.07.2001, reprezentatã legal de preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al art. 39 alin. (5) din legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor, adoptatã în şedinţa din data de 22 noiembrie 2007, conform art. 4 alin. (22)-(24^1) din legea nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în cadrul cãreia a fost analizatã documentaţia aferentã ...

7. HOTARARE nr. 1.524 din 12 decembrie 2007 privind aprobarea prealabila in vederea recunoasterii prin hotarare judecatoreasca a organizatiei nonprofit "DeSales University" din Statele Unite ale Americii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 18 decembrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 43 alin. 2 din legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, precum şi al art. 76 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 246/2005 , guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã, în vederea recunoaşterii prin hotãrâre judecãtoreascã, funcţionarea în românia a organizaţiei nonprofit "desales university", persoanã juridicã de drept privat, de naţionalitate americanã, fãrã scop patrimonial, cu ...

8. HOTARARE nr. 1.517 din 12 decembrie 2007 privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 18 decembrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 10 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcãtuiesc domeniul public al statului şi al unitãţilor administrativ-teritoriale, aprobatã prin legea nr. 246/2001 , guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a ...

9. HOTARARE nr. 1.510 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea platii contributiei financiare anuale a Romaniei la bugetul Scolii internationale de la Comandamentul Suprem al Fortelor Aliate din Europa (SHAPE), aferenta scolarizarii copiilor personalului din Ministerul Apararii trimis in misiune permanenta in strainatate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 18 decembrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi având în vedere prevederile legii nr. 22/2004 pentru aderarea româniei la tratatul atlanticului de nord, semnat la washington la 4 aprilie 1949, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 (1) se aprobã plata contribuţiei financiare anuale a româniei la bugetul Şcolii internaţionale de la comandamentul suprem al forţelor aliate din europa (shape), aferentã şcolarizãrii copiilor personalului din ministerul apãrãrii trimis în misiune permanentã în strãinãtate. (2) nivelul contribuţiei financiare anuale se stabileşte prin bugetul anual al Şcolii internaţionale ...

10. HOTARARE nr. 1.506 din 12 decembrie 2007 privind abilitarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative de a gestiona fondurile acordate Romaniei prin Programul general "Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 18 decembrie 2007

HotĂ?rÂre nr. 1.506 din 12 decembrie 2007 privind abilitarea ministerului internelor şi reformei administrative de a gestiona fondurile acordate româniei prin programul general "solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii" emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 867 din 18 decembrie 2007 având în vedere: - dispoziţiile deciziei 435/2007/ce a consiliului din 25 iunie 2007 de instituire a fondului european de integrare a resortisanţilor ţãrilor terţe pentru perioada 2007-2013, ca parte a programului general "solidaritatea şi gestionarea ...

11. DECRET nr. 1.026 din 30 noiembrie 2007 privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei pentru functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri, din Administratia Nationala a Penitenciarelor - Ministerul Justitiei EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 18 decembrie 2007

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicatã, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 3 şi ale art. 11 pct. ix.3 din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere propunerea ministrului justiţiei, preşedintele româniei decreteazã: art. 1 pe data de 1 decembrie 2007 se conferã semnul onorific În serviciul patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniile apãrãrii, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice