Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 863 din 11 Octombrie 2018 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 863 din 11 Octombrie 2018

Monitorul Oficial 863 din 11 Octombrie 2018 (M. Of. 863/2018)

1.  HOTĂRÂRE nr. 177 din 8 octombrie 2018 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor autorizaţi EMITENT: Consiliul de Mediere PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 11 octombrie 2018

În temeiul art. 12, art. 19 alin. (4) şi art. 20 lit. f) din legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (7) din regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de mediere, adoptat prin hotărârea consiliului de mediere nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă publicarea în monitorul oficial al româniei, partea i, a tabloului mediatorilor autorizaţi, întocmit de consiliul de mediere, actualizat.art. 2În anul 2018 tabloul mediatorilor autorizaţi cuprinde mediatorii autorizaţi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 23 din legea nr. 192/2006, ...

2.  METODOLOGIE-CADRU din 2 octombrie 2018 de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 11 octombrie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 5.211 din 2 octombrie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 863 din 11 octombrie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prevederile prezentei metodologii-cadru, denumită în continuare metodologie, se aplică personalului didactic încadrat în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, personalului didactic din corpul instructorilor militari/de informaţii, ordine publică şi securitate naţională şi cadrelor didactice care predau limbi străine în şcolile de aplicaţie şi în centrele de limbi străine.(2) prin personal didactic, în sensul prezentei metodologii, se înţelege: personalul didactic de predare din unităţi de învăţământ, personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control ...

3.  ORDIN nr. 5.211 din 2 octombrie 2018 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 11 octombrie 2018

În baza prevederilor art. 241 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.art. 1se aprobă metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă prin direcţia învăţare pe tot parcursul vieţii din cadrul ministerului educaţiei naţionale şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.art. 3prezentul ordin se publică în monitorul ...

4.  ORDIN nr. 1.503 din 26 septembrie 2018 privind aprobarea nivelului cotizaţiei anuale plătite de sportivii legitimaţi la Aeroclubul României şi al tarifelor percepute de Aeroclubul României în cazul activităţilor pentru terţi EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 11 octombrie 2018

Ţinând cont de referatul direcţiei transport aerian nr. 29.799 din 30.07.2018, având în vedere dispoziţiile art. 4 din hotărârea guvernului nr. 567/1991 privind organizarea şi funcţionarea aeroclubului româniei, republicată, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 31 şi art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:art. 1se aprobă nivelul cotizaţiei anuale plătite de sportivii legitimaţi la aeroclubul româniei şi al tarifelor percepute de aeroclubul româniei în cazul activităţilor pentru terţi, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2(1) prezentul ...

5.  ORDIN nr. 1.288 din 2 octombrie 2018 privind instituirea procedurii de administrare specială şi supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea Institutul de Cercetări Metalurgice - S.A. (ICEM - S.A.) EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 11 octombrie 2018

Având în vedere nota privind aprobarea strategiei de privatizare a societăţii institutul de cercetări metalurgice - s.a. (icem - s.a.) nr. 4.134/da din 20.09.2018,în temeiul prevederilor art. 16 din legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 180 şi următoarele din normele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în vederea stabilirii modului de administrare şi gestionare, precum şi a măsurilor ce trebuie ...

6.  ORDIN nr. 1.281 din 4 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 11 octombrie 2018

Văzând referatul de aprobare nr. sp 11.564 din 4.10.2018 al direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul ministerului sănătăţii şi adresele agenţiei naţionale de transplant nr. 1.816 din 21 iunie 2018 înregistrată la ministerul sănătăţii cu nr. 43.295 din 24 august 2018, având în vedere prevederile titlului vi - efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile ordonanţei guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea agenţiei naţionale de transplant, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. ...

7.  ORDIN nr. M.177 din 3 octombrie 2018 pentru modificarea art. 32 alin. (4) lit. a) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 11 octombrie 2018

Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 56 din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, republicată,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din legea nr. 346/2006, republicată,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. ila articolul 32 alineatul (4) din ordinul ministrului apărării naţionale nr. m. 102/2012 privind sistemul de distincţii militare din ministerul apărării naţionale, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 660 din 19 septembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) emblema de merit clasa i, pentru elaborarea unor lucrări valoroase de cercetare şi reglementare în domeniul apărării, ...

8.  INSTRUCŢIUNI din 2 octombrie 2018 privind adoptarea unor măsuri temporare în vederea încadrării funcţiilor de psiholog din Armata României EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 11 octombrie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. m.175 din 2 octombrie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 863 din 11 octombrie 2018.──────────art. 1prezentele instrucţiuni stabilesc cadrul procedural pentru încadrarea funcţiilor militare de psiholog din armata româniei, rezultate din transformarea funcţiilor corespunzătoare de psiholog încadrate cu personal civil la momentul transformării.art. 2(1) pot fi încadrate în funcţii militare, în condiţiile prezentelor instrucţiuni, persoanele prevăzute la art. 1 care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii generale:a) au cetăţenie română şi domiciliul în românia de cel puţin 6 luni;b) nu au fost condamnate penal, cu excepţia situaţiei în care a intervenit ...

9.  ORDIN nr. M.175 din 2 octombrie 2018 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind adoptarea unor măsuri temporare în vederea încadrării funcţiilor de psiholog din Armata României EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 11 octombrie 2018

Pentru aplicarea prevederilor art. 36 alin. 1 lit. d) şi g), art. 46, art. 52 alin. 1 şi art. 74 alin. 1 şi 4 din legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (1) şi (2) şi art. 9 alin. (1) din ghidul carierei militare, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 106/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, republicată,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1pentru asigurarea cu personal calificat a structurilor militare din compunerea ministerului apărării naţionale şi îndeplinirea în condiţii optime a ...

10.  HOTĂRÂRE nr. 135 din 8 octombrie 2018 pentru modificarea art. 68 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 11 octombrie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicată,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicla articolul 68 alineatul (2) din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 72 din 25 ianuarie 2018, cu modificările ulterioare, punctul ix se modifică şi va avea următorul cuprins:"ix. comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic;"această hotărâre a fost adoptată de senat în şedinţa din 8 octombrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele senatului,adrian ŢuŢuianubucureşti, 8 octombrie 2018.nr. 135.-----

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016