Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Monitorul Oficial 854 din 24 Noiembrie 2014
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 854 din 24 Noiembrie 2014 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 854 din 24 Noiembrie 2014

Monitorul Oficial 854 din 24 Noiembrie 2014 (M. Of. 854/2014)

1. HOTĂRÂRE nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 854 din 24 noiembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. iregulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 221 din 31 martie 2011, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 286/2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 3poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana ...

2. NORMĂ din 11 noiembrie 2014 de completare a Declaraţiei statistice Intrastat EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24 noiembrie 2014

Cadrul legal- naţional: legea nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 967 din 4 decembrie 2006- european: regulamentul (ce) nr. 638/2004 al parlamentului european şi consiliului din 31 martie 2004 privind statisticile comunitare ale comerţului cu mărfuri între statele membre şi de abrogare a regulamentului (cee) nr. 3.330/91 al consiliului, publicat în jurnalul oficial al uniunii europene, seria l, nr. 102 din 7 aprilie 2004, cu modificările ulterioarescopul prezentelor normenormele de completare a declaraţiei statistice intrastat conţin informaţii privind sistemul statistic intrastat, menite să sprijine ...

3. ORDIN nr. 569 din 11 noiembrie 2014 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24 noiembrie 2014

În temeiul prevederilor legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în românia nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale hotărârii guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea institutului naţional de statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit prevederilor legii nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri,preşedintele institutului naţional de statistică emite următorul ordin:art. 1 se aprobă normele de completare a declaraţiei statistice intrastat.art. 2 normele de completare a declaraţiei statistice intrastat sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 3 institutul naţional de statistică asigură actualizarea normelor de completare a ...

4. ORDIN nr. 1.153 din 18 noiembrie 2014 privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 175 "Firme de exerciţiu pentru elevi" finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.1 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24 noiembrie 2014

În baza hotărârii guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile hotărârii guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul ...

5. ORDIN nr. 113 din 4 noiembrie 2014 pentru modificarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24 noiembrie 2014

Având în vedere prevederile:- art. 152 din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 10 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite următorul ordin:art. i procedura privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat ...

6. ORDIN nr. 4.940 din 17 noiembrie 2014 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.530/2014 privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2014 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24 noiembrie 2014

Luând în considerare adresa inspectoratului Şcolar judeţean bistriţa-năsăud nr. 55.414 din 10 septembrie 2014 şi adresa inspectoratului Şcolar judeţean brăila nr. 11.484 din 20 octombrie 2014,având în vedere procesele-verbale încheiate în 13 octombrie 2014 şi 21 octombrie 2014 de comisia de contestaţii de la nivelul ministerului educaţiei naţionale,în baza hotărârii guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.art. ianexa la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.530/2014 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul ...

7. ORDIN nr. 1.190 din 19 noiembrie 2014 pentru modificarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24 noiembrie 2014

Având în vedere prevederile:- art. 9 lit. c) şi c^1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 60 din regulamentul (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european şi fondul de coeziune şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând seama de clarificările ...

8. METODOLOGIE-CADRU din 19 noiembrie 2014 privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din România EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24 noiembrie 2014

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta metodologie-cadru reglementează modul de organizare şi funcţionare a centrelor de consiliere şi orientare în carieră, denumite în continuare ccoc, constituite ca structuri fără personalitate juridică la nivelul instituţiilor de învăţământ superior de stat sau particular din românia.(2) consilierea şi orientarea carierei pe tot parcursul vieţii se referă la totalitatea serviciilor şi activităţilor care ajută persoanele de orice vârstă şi în orice moment al existenţei lor să facă alegeri în sfera educaţională, de formare sau muncă şi să îşi gestioneze cariera.(3) prezenta metodologie-cadru are la bază principiul dreptului la asistenţă şi la servicii complementare gratuite în ...

9. ORDIN nr. 650 din 19 noiembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din România EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24 noiembrie 2014

Având în vedere prevederile ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 1.804/4.469/2012 privind aprobarea metodologiei de utilizare a instrumentelor europass şi youthpass şi a metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii,în temeiul art. 352 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al hotărârii guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.art. 1 se aprobă metodologia-cadru ...

10. DECIZIE nr. 551 din 15 octombrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24 noiembrie 2014

Augustin zegrean - preşedintetoni greblă - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătorioniţa cochinţu - magistrat-asistentcu participarea, în şedinţa publică din data de 14 octombrie 2014, a reprezentantului ministerului public, procuror simona ricu.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din ...

11. DECRET nr. 684 din 20 noiembrie 2014 privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24 noiembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. a şi b ale art. 10 din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată,în semn de apreciere pentru competenţa şi profesionalismul dovedite, de-a lungul timpului, în educaţia artistică a tinerei generaţii,preşedintele româniei decretează:art. 1se conferă ordinul meritul cultural în grad de ofiţer, categoria b "muzică", domnului dan dediu, rectorul "universităţii naţionale de muzică" din bucureşti.art. 2se conferă ordinul meritul cultural în grad de ofiţer, categoria f "promovarea culturii", doamnei daniela caraman fotea, ...

12. ORDIN nr. 382 din 14 noiembrie 2014 pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri EMITENT: SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24 noiembrie 2014

În temeiul art. 32 din legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) lit. g) şi ale art. 6 din legea nr. 574/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare,în baza prevederilor art. 10 din legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea serviciului de telecomunicaţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare,directorul serviciului de telecomunicaţii speciale emite următorul ordin:art. 1la data de 1 decembrie 2014 se conferă semnul ...

13. ORDIN nr. 381 din 14 noiembrie 2014 pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri EMITENT: SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24 noiembrie 2014

În temeiul art. 32 din legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) lit. g) şi ale art. 6 din legea nr. 573/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare,în baza prevederilor art. 10 din legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea serviciului de telecomunicaţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare,directorul serviciului de telecomunicaţii speciale emite următorul ordin:art. 1la data de 1 decembrie 2014 se conferă semnul onorific În serviciul patriei pentru 15 ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016