Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ din 11 noiembrie 2014  de completare a Declaraţiei statistice Intrastat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ din 11 noiembrie 2014 de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24 noiembrie 2014

    Cadrul legal
    - Naţional: Legea nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 4 decembrie 2006
    - European: Regulamentul (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European şi Consiliului din 31 martie 2004 privind statisticile comunitare ale comerţului cu mărfuri între statele membre şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.330/91 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 102 din 7 aprilie 2004, cu modificările ulterioare

    Scopul prezentelor norme
    Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat conţin informaţii privind sistemul statistic Intrastat, menite să sprijine furnizorii de date pentru a completa Declaraţia statistică Intrastat într-un mod corect şi eficient.

    Declaraţia statistică Intrastat în România
    Declaraţia statistică Intrastat este o declaraţie obligatorie, conform Legii nr. 422/2006, pentru schimbul de bunuri între România şi alte state membre ale Uniunii Europene. Introducerile reprezintă fluxuri de bunuri din alte state membre ale Uniunii Europene către teritoriul României, iar expedierile reprezintă fluxurile de bunuri care părăsesc teritoriul României cu destinaţia alte state membre ale Uniunii Europene.

    Obligaţia de raportare în sistemul statistic Intrastat
    Obligaţia furnizării de date statistice Intrastat revine tuturor operatorilor economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
    1. sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată - adică au cod de identificare fiscală;
    2. realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
    3. valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri şi, respectiv, expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.
    Obligaţiile în sistemul Intrastat se stabilesc de către Institutul Naţional de Statistică pe baza declaraţiilor statistice Intrastat din anul precedent şi a informaţiilor din deconturile de TVA şi declaraţiile recapitulative privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri (VIES) furnizate de Ministerul Finanţelor Publice. Schimbul de date între Institutul Naţional de Statistică şi Ministerul Finanţelor Publice are loc într-un singur sens, respectiv Ministerul Finanţelor Publice furnizează Institutului Naţional de Statistică informaţiile din deconturile de TVA şi declaraţiile recapitulative privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri (VIES), însă Institutul Naţional de Statistică nu furnizează sub nicio formă şi pe nicio cale informaţii statistice colectate în cadrul sistemului statistic Intrastat la nivel de operator economic.

    Praguri valorice Intrastat
    Institutul Naţional de Statistică a stabilit un nivel al pragurilor valorice Intrastat de 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri şi de 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.
    Un operator economic a cărui valoare anuală pentru introducerile intracomunitare de bunuri este egală sau mai mare de 500.000 lei trebuie să declare pentru fluxul introduceri. Un operator economic a cărui valoare anuală pentru expedierile intracomunitare de bunuri este egală sau mai mare de 900.000 lei trebuie să declare pentru fluxul expedieri.

    Tipuri de declaraţii statistice în funcţie de valoarea anuală a schimburilor intracomunitare de bunuri

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Tip de declaraţie Introduceri Expedieri
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nu există obligaţia de
a transmite Declaraţia
statistică Intrastat mai mici de 500.000 lei mai mici de 900.000 lei
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Declaraţie standard, în egale sau mai mari de egale sau mai mari de
care se completează toate 500.000 lei şi mai mici 900.000 lei şi mai mici
informaţiile, mai puţin de 10.000.000 lei de 20.000.000 lei
valoarea statistică
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Declaraţie extinsă, în
care se completează toate
informaţiile, inclusiv
valoarea statistică egale sau mai mari de 10.000.000 lei
  egale sau mai mari de 20.000.000 lei
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    Remarcă: Dacă un operator economic este obligat să transmită declaraţii statistice Intrastat pentru ambele fluxuri, este posibil ca pentru unul dintre fluxuri să transmită declaraţia standard, iar pentru celălalt flux să transmită declaraţia extinsă. În acest caz, este permisă transmiterea declaraţiei extinse pentru ambele fluxuri.
    Declaraţia statistică Intrastat trebuie transmisă de operatorii economici care au atins sau au depăşit pragul valoric Intrastat în anul anterior celui de referinţă sau îl ating sau îl depăşesc în anul de referinţă, separat pentru introduceri şi expedieri de bunuri. Astfel, aceşti operatori economici devin furnizori de informaţii statistice Intrastat.
    Pentru anul de referinţă, furnizorii de informaţii statistice Intrastat sunt:
    a) operatorii economici care au avut obligaţia de raportare în sistemul statistic Intrastat pentru întregul an anterior celui de referinţă şi care pe tot parcursul anului anterior celui de referinţă au realizat un nivel al schimburilor intracomunitare de bunuri superior nivelului pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referinţă, separat pentru fiecare flux. Aceştia completează şi transmit Declaraţia statistică Intrastat pentru întregul an de referinţă;
    b) operatorii economici care au dobândit obligaţia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat în cursul anului anterior celui de referinţă, prin depăşirea pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul anterior celui de referinţă, separat pentru fiecare flux. Aceştia completează şi transmit Declaraţia statistică Intrastat pentru întregul an de referinţă;
    c) operatorii economici care depăşesc nivelul pragurilor valorice Intrastat în cursul anului de referinţă, separat pentru fiecare flux. Obligaţia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat a acestora intervine în luna în care valoarea cumulată de la începutul anului de referinţă a schimburilor intracomunitare de bunuri depăşeşte nivelul pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referinţă, separat pe cele două fluxuri.
    Pragul valoric Intrastat pentru declararea valorii statistice se aplică acelor furnizori de informaţii statistice Intrastat care în anul anterior celui de referinţă sau în anul de referinţă au înregistrat valori anuale, separat pentru fiecare flux, peste nivelul pragului valoric Intrastat stabilit pentru valoarea statistică la 10.000.000 lei pentru introduceri şi, respectiv, 20.000.000 lei pentru expedieri. Această regulă este stipulată în legislaţia comunitară, având ca principal obiectiv reducerea sarcinilor de raportare pentru întreprinderile mici şi mijlocii.
    Operatorii economici au obligaţia să transmită date pentru sistemul statistic Intrastat pentru introducerile şi expedierile de bunuri lunare, întotdeauna până la sfârşitul anului de referinţă în care pragul valoric Intrastat a fost depăşit şi pentru următorul an calendaristic. După un an calendaristic întreg în care furnizorul de informaţii statistice nu a realizat un nivel al schimburilor intracomunitare de bunuri, exprimat în valori cumulate de la începutul anului calendaristic, superior nivelului pragului valoric Intrastat stabilit pentru introduceri şi/sau expedieri, obligaţia de a raporta date pentru sistemul statistic Intrastat încetează şi nu va mai trebui transmisă Declaraţia statistică Intrastat începând cu luna ianuarie a anului următor. Aceasta se va aplica în condiţiile în care pragul valoric Intrastat nu este depăşit din nou în cursul anului următor. Regulile menţionate vor fi aplicate din nou, în mod separat pentru introduceri şi expedieri intracomunitare de bunuri.
    Datele statistice Intrastat trebuie furnizate către Institutul Naţional de Statistică lunar, într-un interval de cel mult 15 zile calendaristice de la expirarea perioadei de referinţă.
    Furnizorul de informaţii statistice poate întocmi şi transmite Declaraţia statistică Intrastat singur sau poate apela pentru întocmirea şi transmiterea declaraţiei statistice Intrastat la serviciile unui alt operator economic, ce poartă denumirea de parte terţă declarantă.
    În cazul în care apelează la serviciile unei părţi terţe declarante pentru completarea şi transmiterea Declaraţiei statistice Intrastat, furnizorul de informaţii statistice are obligaţia de a face dovada existenţei unui contract între el şi partea terţă declarantă. O parte terţă declarantă poate transmite date pentru un operator economic numai după ce Institutul Naţional de Statistică a fost notificat, în scris, de către furnizorul de informaţii statistice.
    De asemenea, încetarea relaţiilor dintre un furnizor de date şi o parte terţă declarantă trebuie notificată către Institutul Naţional de Statistică.
    Responsabilitatea pentru corectitudinea informaţiilor statistice cuprinse în Declaraţia statistică Intrastat şi transmiterea acesteia la termenul legal, conform legislaţiei în vigoare, aparţine în exclusivitate furnizorului de informaţii statistice, respectiv operatorului economic obligat să furnizeze informaţii statistice Intrastat conform Legii nr. 422/2006.

    Ce trebuie declarat pentru sistemul statistic Intrastat?
    Statisticile privind schimburile intracomunitare cu bunuri cuprind toate mişcările de bunuri dintre statele membre ale Uniunii Europene, care măresc sau reduc stocul de resurse materiale al unui stat. Toate bunurile care sosesc pe teritoriul României din alte state membre ale Uniunii Europene sau părăsesc teritoriul României cu destinaţia alte state membre ale
    Uniunii Europene trebuie declarate în Declaraţia statistică Intrastat.
    Practic, aceasta înseamnă că Declaraţia statistică Intrastat trebuie întocmită pentru introducerile şi/sau expedierile intracomunitare de bunuri în următoarele cazuri:
    a) schimburi intracomunitare de bunuri care implică transfer de proprietate şi sunt destinate utilizării, consumului, investiţiei sau revânzării;
    b) mişcări de bunuri dintr-un stat membru al Uniunii Europene către România sau mişcările de bunuri din România către alt stat membru al Uniunii Europene, fără transfer de proprietate. Spre exemplu, transferul de stocuri, mişcări de bunuri înainte şi după procesare etc.;
    c) returnarea de bunuri;
    d) mişcări specifice de bunuri;
    e) leasing financiar;
    f) leasing operaţional cu o durată de peste 2 ani.

    Ce nu trebuie declarat pentru sistemul statistic Intrastat?
    Pentru următoarele cazuri nu trebuie întocmită Declaraţia statistică Intrastat:
    a) comerţul cu servicii;
    b) bunuri în tranzit simplu;
    c) mişcări temporare de bunuri;
    d) mişcări de bunuri pentru/după reparaţii şi/sau întreţinere;
    e) schimbul de bunuri cu acele teritorii ale statelor membre ale Uniunii Europene ce nu aparţin teritoriului statistic al statelor membre ale Uniunii Europene;
    f) schimburi de bunuri în cadrul comerţului triunghiular, în situaţia în care bunurile nu intră pe teritoriul naţional al României din alte state membre ale Uniunii Europene sau nu sunt expediate din România către alt stat membru al Uniunii Europene. Pentru mai multe informaţii referitoare la comerţul triunghiular, vă rugăm să consultaţi Manualul pentru furnizorii de informaţii statistice Intrastat - partea a II-a, cap. 4.
    Lista bunurilor excluse din statisticile de comerţ cu bunuri între statele membre ale Uniunii Europene este prezentată în tabelul nr. 1.
    Pentru informaţii metodologice detaliate privind statisticile de comerţ intracomunitar cu bunuri, puteţi consulta manualele şi ghidurile de pe site-ul www.intrastat.ro, secţiunea Metodologie Intrastat.

    Modalităţi de completare şi transmitere a declaraţiilor statistice Intrastat
    Declaraţiile statistice Intrastat se transmit la Institutul Naţional de Statistică numai în format electronic, declaraţiile pe hârtie nefiind acceptate. Pentru aceasta, Institutul Naţional de Statistică pune la dispoziţia furnizorilor de informaţii statistice Intrastat următoarele modalităţi electronice de completare şi transmitere a declaraţiilor statistice Intrastat:
    1. aplicaţia Intrastat on-line, disponibilă cu titlu gratuit pe site-ul www.intrastat.ro;
    2. aplicaţia Intrastat off-line, disponibilă cu titlu gratuit pe site-ul www.intrastat.ro.
    Aplicaţia Intrastat off-line permite crearea unui fişier ce va conţine Declaraţia statistică Intrastat, pe care furnizorul de informaţii statistice îl transmite către Institutul Naţional de Statistică prin una dintre următoarele modalităţi:
    a) e-mail, la adresa declaraţie.intrastat@insse.ro;
    b) încărcarea fişierului în aplicaţia on-line Intrastat disponibilă pe site-ul www.intrastat.ro;
    c) dacă furnizorul de informaţii statistice nu are acces la internet pentru a transmite Declaraţia statistică Intrastat potrivit lit. a) sau b), va copia fişierul cu declaraţia Intrastat (fişierul cu extensia .xml sau .enc) pe o dischetă/CD/USB şi se va adresa direcţiei teritoriale de statistică în raza căreia îşi are sediul, solicitând posibilitatea de a transmite prin e-mail fişierul conţinând Declaraţia statistică Intrastat la Institutul Naţional de Statistică sau va transmite declaraţia de la orice alt calculator cu acces la internet.
    3. software-ul propriu, existent sau dezvoltat de furnizorul de informaţii statistice, pentru realizarea fişierului care să conţină Declaraţia statistică Intrastat într-un format predefinit, prezentat în "Manualul de descriere a procedurii pentru crearea altor tipuri de fişiere acceptate de INS", manual ce poate fi descărcat de pe site-ul www.intrastat.ro sau furnizat la cerere de către Institutul Naţional de Statistică. Fişierul care conţine Declaraţia statistică Intrastat, în format predefinit, se transmite la Institutul Naţional de Statistică folosind aceeaşi procedură descrisă la punctul precedent.
    Institutul Naţional de Statistică recomandă utilizarea aplicaţiilor Intrastat on-line sau off-line deoarece acestea conţin reguli de validare predefinite pentru realizarea unor declaraţii statistice Intrastat corecte şi valide.

    Informaţii de completat în Declaraţia statistică Intrastat


┌─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Perioada │Se indică luna şi anul de referinţă în care au fost realizate │
│ │schimburile intracomunitare de bunuri, respectiv luna şi anul în │
│ │care bunurile sunt introduse sau expediate pe/de pe teritoriul │
│ │României. │
├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Date de identificare │Se indică informaţii de identificare a operatorului economic care a │
│pentru furnizorul de │realizat schimburi intracomunitare de bunuri şi date de contact │
│informaţii statistice│actualizate ale persoanei responsabile pentru completarea │
│ │Declaraţiei statistice Intrastat. │
├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cod de identificare │Se indică codul de identificare fiscală al partenerului comercial │
│al partenerului │din Uniunea Europeană, către care sunt expediate fizic bunurile. │
│comercial │Acest câmp va fi completat numai pentru fluxul Expedieri. │
├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Date de identificare │Dacă este cazul, se indică informaţii de identificare a părţii terţe│
│pentru partea terţă │declarante şi date de contact actualizate ale persoanei responsabile│
│declarantă │pentru completarea Declaraţiei statistice Intrastat. │
├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Introduceri/Expedieri│Se indică fluxul pentru care se întocmeşte Declaraţia statistică │
│ │Intrastat: Introduceri sau Expedieri. │
├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tip declaraţie │- Nouă - în cazul în care Declaraţia statistică Intrastat se │
│ │transmite pentru prima dată pentru o anumită perioadă de referinţă. │
│ │- Revizuire - în cazul în care au loc corecţii/modificări/adăugări/ │
│ │ştergeri pentru anumite date existente într-o Declaraţie statistică │
│ │Intrastat deja transmisă. Revizuirea datelor se face prin │
│ │intervenţia în corpul declaraţiei asupra liniei/liniilor ce trebuie │
│ │corectate/modificate/adăugate/şterse. Declaraţia statistică │
│ │Intrastat "Revizuită" conţine toate datele perioadei de referinţă │
│ │(nu numai linia/liniile revizuită/revizuite) pentru care se │
│ │retransmite şi va reprezenta declaraţia furnizorului de informaţii │
│ │statistice Intrastat pentru respectiva perioadă de referinţă (va │
│ │înlocui în totalitate declaraţia precedentă). │
│ │- Nulă - în cazul în care furnizorul de informaţii statistice │
│ │Intrastat nu realizează schimburi intracomunitare de bunuri într-o │
│ │lună de referinţă, trebuie să transmită câte o declaraţie "Nulă" │
│ │pentru fiecare lună de referinţă în care nu realizează schimburi │
│ │intracomunitare de bunuri. │
│ │Declaraţia statistică Intrastat "Nulă" trebuie completată doar cu │
│ │datele de identificare ale furnizorului de informaţii statistice. │
│ │În cazul în care furnizorul de informaţii statistice Intrastat nu │
│ │transmite către Institutul Naţional de Statistică declaraţia "Nulă" │
│ │în luna/lunile în care nu realizează schimburi intracomunitare de │
│ │bunuri, acesta va suporta prevederile legale în vigoare privind │
│ │nerespectarea obligaţiilor privind furnizarea informaţiilor │
│ │statistice Intrastat. │
├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Codul şi denumirea │Pentru identificarea bunurilor ce fac obiectul schimburilor │
│din Nomenclatorul │intracomunitare se foloseşte Nomenclatorul combinat, denumit în │
│combinat │continuare NC, la nivel de 8 cifre, aferent anului de referinţă │
│ │pentru care are loc transmiterea datelor. Procedura de căutare şi │
│ │de selecţie a codurilor aferente bunurilor este facilitată de │
│ │aplicaţiile informatice puse la dispoziţie cu titlu gratuit │
│ │furnizorilor de informaţii statistice Intrastat de către Institutul │
│ │Naţional de Statistică. │
│ │Furnizorul de informaţii statistice are obligaţia raportării corecte│
│ │a bunurilor şi selectării codului de 8 cifre din NC corespunzător │
│ │bunurilor ce fac obiectul schimburilor intracomunitare. Informaţiile│
│ │adiţionale privind codul NC la nivel de 8 cifre existente în │
│ │diferite documente, spre exemplu, factura externă etc., trebuie │
│ │analizate cu rigurozitate în vederea asigurării corespondenţei cu │
│ │bunurile pe care le însoţesc. În cazul în care aceste informaţii se │
│ │dovedesc a fi incorecte sau inexacte vor fi ignorate în procedura de│
│ │completare a Declaraţiei statistice Intrastat şi înlocuite cu │
│ │informaţiile corecte, corespunzătoare bunurilor ce fac obiectul │
│ │schimburilor intracomunitare, conform NC în vigoare. │
├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ţara parteneră │Pentru expedieri intracomunitare de bunuri se indică statul membru │
│- Destinaţie │de destinaţie din Uniunea Europeană, precum şi ţara de origine a │
│- Expediţie/Origine │bunului expediat, conform nomenclatorului de ţări şi teritorii │
│ │prezentat în tabelul nr. 2. │
│ │Pentru introduceri intracomunitare de bunuri se indică statul membru│
│ │de expediţie din Uniunea Europeană, respectiv de unde bunurile au │
│ │fost expediate către România, precum şi ţara de origine a bunului │
│ │respectiv, conform nomenclatorului de ţări şi teritorii prezentat în│
│ │tabelul nr. 2. │
│ │Sunt considerate originare dintr-o ţară bunurile obţinute în │
│ │întregime în respectiva ţară. În cazul în care două sau mai multe │
│ │ţări au intervenit în fabricarea unui bun, acest bun este considerat│
│ │originar din ţara în care a avut loc ultima transformare │
│ │substanţială, justificată din punct de vedere economic, respectiv │
│ │realizată de un operator economic echipat în acest sens şi având ca │
│ │rezultat un produs nou sau reprezentând un stadiu de fabricaţie │
│ │important. │
│ │Schimburile de bunuri cu anumite părţi ale teritoriilor statelor │
│ │membre ale Uniunii Europene nu se cuprind în sistemul statistic │
│ │Intrastat, deoarece acestea nu aparţin teritoriului statistic al │
│ │Uniunii Europene, acestea făcând obiectul declaraţiilor vamale, pe │
│ │care Institutul Naţional de Statistică le preia de la Autoritatea │
│ │Naţională a Vămilor. Aceste teritorii sunt: Busingen (CH), Campione │
│ │d'Italia (CH), San Marino (SM), Gibraltar (GI), Ceuta (XC), Melilla │
│ │(XL), Andorra (AD), Groenlanda (GL), Insulele Feroe (FO) şi zonele │
│ │din Cipru aflate în afara controlului guvernului. │
│ │Schimburile de bunuri cu următoarele teritorii ale statelor membre │
│ │care, deşi aparţin teritoriului statistic al Uniunii Europene, nu │
│ │aparţin teritoriului fiscal al Uniunii Europene nu trebuie raportate│
│ │în Declaraţia statistică Intrastat: Heligoland (DE), Monaco şi │
│ │departamentele franceze de peste mări (Guyana Franceză, Guadalupe, │
│ │Martinica şi Reunion) şi partea de nord franceză a Saint Martin(FR),│
│ │Insulele Aland (FI), Muntele Athos (GR), Insulele Channel (GB), │
│ │Livigno (IT), apele teritoriale ale lacului Lugano (IT) şi Insulele │
│ │Canare (ES). Pentru schimburile de bunuri cu aceste teritorii se │
│ │întocmesc declaraţii vamale pe care Institutul Naţional de │
│ │Statistică le preia de la Autoritatea Naţională a Vămilor. │
├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Valoare facturată │Se completează valoarea facturată a bunurilor, conform documentelor │
│ │de achiziţie/vânzare. Valoarea facturată se completează în lei, fără│
│ │zecimale şi nu cuprinde TVA, accize etc. │
│ │Dacă valoarea bunurilor este exprimată în altă monedă decât lei, │
│ │pentru Declaraţia statistică Intrastat această valoare trebuie │
│ │transformată în lei. Transformarea are la bază cursul de schimb │
│ │stabilit de Banca Naţională a României în momentul expedierii/ │
│ │introducerii bunurilor din/pe teritoriul României. │
│ │Valoarea facturată trebuie să reflecte întotdeauna valoarea reală a │
│ │bunurilor. Dacă schimbul de bunuri nu este însoţit de un document │
│ │care să ateste valoarea reală a bunurilor, valoarea facturată │
│ │trebuie estimată folosind valoarea de piaţă a bunurilor. │
│ │În valoarea facturată pot fi incluse cheltuieli incidentale, dacă │
│ │acestea reprezintă plăţi achitate de cumpărător către vânzător şi │
│ │sunt încorporate în mod simultan în baza de calcul pentru TVA. │
│ │Cheltuielile incidentale pot reprezenta cheltuieli legate de │
│ │ambalaje, transport, asigurare sau comisioane. │
│ │Pentru bunurile expediate/introduse pentru prelucrare trebuie │
│ │indicată valoarea totală ce ar fi fost facturată în cazul cumpărării│
│ │sau vânzării obişnuite a respectivelor bunuri. │
│ │Pentru bunurile introduse/expediate în urma prelucrării, valoarea │
│ │indicată trebuie să fie valoarea estimată a bunurilor expediate/ │
│ │introduse pentru prelucrare la care se adaugă valoarea activităţii │
│ │de prelucrare realizată şi valoarea materialelor auxiliare │
│ │încorporate în acestea. │
│ │Pentru alte schimburi intracomunitare de bunuri pentru care nu │
│ │există documente care să indice valoarea reală a bunurilor, în │
│ │câmpul "valoare facturată" din Declaraţia statistică Intrastat │
│ │trebuie indicată valoarea ce ar fi fost facturată în cazul │
│ │cumpărării sau vânzării obişnuite a respectivelor bunuri. Este cazul│
│ │furnizorilor de informaţii statistice Intrastat care realizează un │
│ │transfer al propriilor bunuri în alt stat membru pentru o posibilă │
│ │vânzare, pentru stocare pe o perioadă mai mare de 24 de luni sau │
│ │pentru prelucrare sub contract. │
├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Valoare statistică │Valoarea statistică a bunurilor trebuie completată de toţi │
│ │furnizorii de informaţii statistice Intrastat care au realizat în │
│ │anul anterior celui de referinţă sau în anul de referinţă │
│ │introduceri intracomunitare de bunuri mai mari de 10.000.000 lei │
│ │şi/sau expedieri intracomunitare de bunuri mai mari de 20.000.000 │
│ │lei. │
│ │Valoarea statistică este valoarea la frontiera României a bunului │
│ │introdus sau expediat. În afară de valoarea bunului, valoarea │
│ │statistică conţine costul transportului şi asigurării acestuia până │
│ │la frontiera română. Valoarea statistică derivă, în mod normal, din │
│ │valoarea indicată în câmpul "valoare facturată" din Declaraţia │
│ │statistică Intrastat, ajustată în funcţie de termenii de livrare. │
│ │Relaţiile existente între valoarea facturată, valoarea statistică şi│
│ │termenii de livrare sunt prezentate în tabelul nr. 3. │
│ │Valoarea statistică a bunurilor se declară astfel: │
│ │- pentru expedieri se declară valoarea bunurilor la care se adaugă │
│ │cheltuielile de transport, de asigurare şi alte cheltuieli pentru │
│ │transportul bunurilor de la locul de expediere până la frontiera │
│ │României (pe teritoriul naţional); │
│ │- pentru introduceri se declară valoarea bunurilor, inclusiv │
│ │cheltuielile de transport, de asigurare şi alte cheltuieli pentru │
│ │transportul bunurilor pe parcursul extern până la frontiera României│
│ │Bunurile pentru prelucrare şi cele rezultate în urma prelucrării vor│
│ │fi estimate la valoarea lor de piaţă, înainte şi, respectiv, după │
│ │prelucrare. │
│ │Valoarea statistică se completează în lei, fără zecimale. │
│ │Dacă valoarea bunurilor este exprimată în altă monedă decât lei, │
│ │pentru declaraţia Intrastat această valoare trebuie transformată în │
│ │lei. Transformarea are la bază cursul de schimb stabilit de Banca │
│ │Naţională a României în momentul expedierii/introducerii bunurilor │
│ │din/pe teritoriul României. │
├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Masa netă │Masa netă reprezintă masa reală a bunurilor, exclusiv ambalajele, │
│ │cum ar fi paleţi, containere etc. Masa netă se exprimă în kilograme,│
│ │fără zecimale, pentru fiecare linie din Declaraţia statistică │
│ │Intrastat. │
│ │Pentru bunurile a căror masă netă este exprimată cu zecimale, se │
│ │aplică regulile generale de rotunjire, respectiv: │
│ │- dacă partea zecimală este mai mică decât 5, se rotunjeşte la │
│ │valoarea întreagă inferioară; │
│ │- dacă partea zecimală este mai mare sau egală cu 5, se rotunjeşte │
│ │la valoarea întreagă superioară. │
│ │Pentru bunurile a căror masă netă este mai mică de 1 kg, rotunjirea │
│ │se face astfel: pentru cantităţi mai mari sau egale cu 0,5 kg se │
│ │raportează 1 kg, iar pentru cantităţi mai mici de 0,5 kg se │
│ │raportează 0 kg. │
│ │În cazul în care există mai multe bunuri declarate în linii │
│ │distincte în Declaraţia statistică Intrastat pentru o anumită │
│ │perioadă de referinţă, pe un anumit flux, încadrate la acelaşi cod │
│ │de 8 cifre din NC, cu aceeaşi ţară parteneră, acelaşi tip de │
│ │tranzacţie, aceiaşi termeni de livrare şi acelaşi mod de transport, │
│ │iar masa netă pentru fiecare linie completată în Declaraţia │
│ │statistică Intrastat este mai mică de 0,5 - respectivele linii vor │
│ │fi cumulate pentru a nu denatura rezultatele statistice obţinute │
│ │prin raportarea unor valori facturate/statistice mari aferente unor │
│ │mase nete egale cu 0. │
├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cantitatea în │Unitatea de măsură suplimentară reprezintă unitatea de măsură a │
│unitatea de măsură │cantităţii, alta decât kilogramul, în care poate fi exprimat un bun.│
│suplimentară │Nu toate bunurile pot fi exprimate în unităţi de măsură │
│ │suplimentare. Unităţile de măsură suplimentare sunt stabilite prin │
│ │NC pentru fiecare cod la nivel de 8 cifre ce poate fi exprimat │
│ │într-o asemenea unitate de măsură. Lista unităţilor de măsură │
│ │suplimentare este prezentată în tabelul nr. 4. În Declaraţia │
│ │statistică Intrastat se indică cantitatea în unitatea de măsură │
│ │suplimentară aferentă codului de 8 cifre selectat din NC, spre │
│ │exemplu, număr de bucăţi, număr de perechi, metri pătraţi, │
│ │metri cubi, litri etc. │
│ │Cantitatea în unităţi de măsură suplimentare se exprimă fără │
│ │zecimale. │
│ │În cazul în care cantitatea exprimată în unitate de măsură │
│ │suplimentară este mai mică de o unitate de măsură suplimentară, se │
│ │raportează întotdeauna cifra 1. Pentru restul cazurilor se aplică │
│ │regulile generale de rotunjire prezentate la punctul anterior │
│ │"Masa netă". │
├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Natura tranzacţiei │Natura tranzacţiei defineşte tipul de tranzacţie realizată, spre │
│ │exemplu, vânzare, cumpărare, prelucrare etc. În Declaraţia │
│ │statistică Intrastat se completează codul corespunzător naturii │
│ │tranzacţiei, care se preia din coloana "Cod" a tabelului nr. 5. │
│ │Coloana "Cod" conţine combinaţii ale codurilor numerice din coloana │
│ │A şi a subdiviziunilor acestora din coloana B pe baza cărora se │
│ │definesc, din punct de vedere statistic, tipurile de tranzacţii │
│ │economice. │
├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Termeni de livrare │Termenii de livrare reprezintă prevederi contractuale ce stabilesc │
│ │obligaţiile vânzătorului şi ale cumpărătorului într-o tranzacţie. │
│ │În Declaraţia statistică Intrastat se indică codurile INCOTERMS │
│ │stabilite de Camera Internaţională de Comerţ, prezentaţi în tabelul │
│ │nr. 6. │
├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Mod de transport │Se indică în Declaraţia statistică Intrastat codul corespunzător │
│ │modului de transport prin care bunurile părăsesc teritoriul naţional│
│ │la expediere sau sosesc pe teritoriul naţional la introducere. │
│ │Nomenclatorul modurilor de transport este prezentat în tabelul nr.7.│
└─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    În cazul în care într-o perioadă de referinţă sunt realizate schimburi intracomunitare de bunuri pe un anumit flux, încadrate la acelaşi cod de 8 cifre din NC, cu aceeaşi ţară parteneră, acelaşi tip de tranzacţie, aceiaşi termeni de livrare şi acelaşi mod de transport, acestea pot fi cumulate şi declarate într-o singură linie pe declaraţie.
    Institutul Naţional de Statistică va verifica declaraţiile statistice Intrastat din punctul de vedere al corectitudinii şi completitudinii, iar furnizorii de informaţii statistice Intrastat pot fi contactaţi pentru a oferi mai multe detalii privind datele înscrise în declaraţii sau pentru revizuirea declaraţiilor statistice Intrastat transmise anterior.
    Orice sesizare din partea Institutului Naţional de Statistică, prin personalul propriu, adresată furnizorului de informaţii statistice privind Declaraţia statistică Intrastat, prin unul dintre următoarele mijloace: telefon, fax, e-mail sau alt mijloc de comunicare, trebuie soluţionată de către furnizorul de informaţii statistice în maximum două zile lucrătoare de la comunicarea acesteia.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│IMPORTANT! │
│Completarea Declaraţiei statistice INTRASTAT este obligatorie, iar transmiterea ei la │
│Institutul Naţional de Statistică se va face exclusiv pe cale electronică. │
│Legea nr. 422/2006, la art. 10, prevede următoarele: │
│"(1) Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de către furnizorii de informaţii│
│statistice Intrastat: │
│a) refuzul transmiterii datelor statistice solicitate; │
│b) întârzieri în transmiterea datelor; │
│c) comunicarea de date incorecte şi incomplete; │
│d) refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea Institutului Naţional │
│de Statistică documentele şi evidenţele necesare verificării datelor statistice; │
│e) neaplicarea măsurilor dispuse de către Institutul Naţional de Statistică prin │
│atenţionări sau procese-verbale de constatare a contravenţiei. │
│(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la │
│15.000 lei. │
│(3) Amenzile prevăzute la alin. (2) se aplică şi persoanelor juridice." │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Tabelul nr. 1

    Lista bunurilor excluse din statisticile de comerţ cu bunuri între statele membre ale Uniunii Europene


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ a) aur monetar; │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ b) mijloace de plată legale şi titluri de valoare, inclusiv cele utilizate pentru plata │
│serviciilor, cum ar fi taxele poştale, impozitele sau redevenţele; │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ c) bunurile destinate unei întrebuinţări temporare sau după utilizare temporară (de │
│exemplu, închiriere, împrumut, leasing operaţional), cu condiţia să fie îndeplinite │
│simultan următoarele condiţii: │
│ 1. nu a fost prevăzută sau efectuată nicio transformare sau prelucrare asupra bunului; │
│ 2. durata prevăzută pentru utilizarea temporară a bunului nu a depăşit sau nu se │
│preconizează să depăşească 24 luni; │
│ 3. expedierea/introducerea bunului nu trebuie declarată ca livrare/achiziţie în scopuri │
│de TVA; │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ d) bunuri care circulă între: │
│ 1. un stat membru şi enclavele sale teritoriale în alte state membre; şi │
│ 2. statul membru gazdă şi enclavele teritoriale ale altor state membre sau organizaţii │
│internaţionale. │
│ Enclavele teritoriale includ ambasade şi forţele armate naţionale staţionate în afara │
│teritoriului ţării de origine; │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ e) bunurile utilizate ca suporturi de informaţii personalizate, inclusiv programe │
│informatice; │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ f) programe informatice descărcate de pe internet; │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ g) bunuri furnizate gratuit care nu fac, în sine, obiectul unei tranzacţii comerciale, │
│cu condiţia ca circulaţia lor să se efectueze doar cu intenţia de a pregăti sau sprijini │
│o tranzacţie comercială prevăzută ulterior, demonstrând caracteristicile bunurilor sau │
│serviciilor, cum ar fi: │
│ 1. material publicitar, │
│ 2. mostre comerciale; │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ h) bunuri destinate a fi reparate şi după reparaţie şi piese de schimb care sunt │
│încorporate în cadrul reparaţiei, precum şi părţi defecte înlocuite; │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ i) mijloace de transport care circulă între statele membre în cursul activităţii lor, │
│inclusiv lansatoare de vehicule spaţiale în momentul lansării în spaţiu. Cursul │
│activităţii se referă la mijloace de transport angajate în transportul bunurilor şi/sau │
│al persoanelor dintr-un stat membru în altul. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Tabelul nr. 2

       Nomenclatorul ţărilor şi teritoriilor pentru statisticile comerţului
    internaţional al Uniunii Europene şi ale comerţului dintre statele membre


┌─────┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cod │ Ţara │ Descriere │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│AD │Andorra │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│AE │Emiratele Arabe Unite │Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah│
│ │ │şi Umm al Qaiwain │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│AF │Afganistan │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│AG │Antigua şi Barbuda │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│AI │Anguilla │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│AL │Albania │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│AM │Armenia │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│AO │Angola │Inclusiv Cabinda │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│AQ │Antarctica │Teritoriile situate la sud de latitudinea sudică de │
│ │ │60 grade: exclusiv Teritoriile Australe Franceze (TF), │
│ │ │Insula Bouvet (BV), Georgia de Sud şi Insulele Sandwich de│
│ │ │Sud (GS) │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│AR │Argentina │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│AS │Samoa Americană │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│AT │Austria │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│AU │Australia │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│AW │Aruba │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│AZ │Azerbaidjan │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│BA │Bosnia şi Herţegovina │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│BB │Barbados │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│BD │Bangladesh │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│BE │Belgia │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│BF │Burkina Faso │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│BG │Bulgaria │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│BH │Bahrain │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│BI │Burundi │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│BJ │Benin │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│BL │Saint-Barthelemy │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│BM │Bermuda │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│BN │Statul Brunei Darussalam │Formă uzuală Brunei │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│BO │Statul Plurinaţional al │ │
│ │Boliviei │Formă uzuală Bolivia │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│BQ │Bonaire, Sint Eustatius │ │
│ │şi Saba │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│BR │Brazilia │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│BS │Bahamas │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│BT │Bhutan │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│BV │Insula Bouvet │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│BW │Botswana │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│BY │Belarus │Formă uzuală Bielorusia │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│BZ │Belize │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│CA │Canada │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│CC │Insulele Cocos (sau │ │
│ │Insulele Keeling) │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│CD │Republica Democratică │ │
│ │Congo │Fostul Zair │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│CF │Republica Centrafricană │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│CG │Congo │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│CH │Elveţia │Inclusiv teritoriul german Busingen şi municipiul italian │
│ │ │Campione d'Italia │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│CI │Cote d'Ivoire │Formă uzuală Coasta de Fildeş │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│CK │Insulele Cook │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│CL │Chile │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│CM │Camerun │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│CN │China │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│CO │Columbia │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│CR │Costa Rica │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│CU │Cuba │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│CV │Capul Verde │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│CW │Curacao │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│CX │Insula Christmas │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│CY │Cipru │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│CZ │Republica Cehă │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│DE │Germania │Inclusiv Insula Helgoland; exclusiv teritoriul Busingen │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│DJ │Djibouti │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│DK │Danemarca │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│DM │Dominica │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│DO │Republica Dominicană │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│DZ │Algeria │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│EC │Ecuador │Inclusiv Insulele Galapagos │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│EE │Estonia │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│EG │Egipt │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│EH │Sahara Occidentală │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ER │Eritreea │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ES │Spania │Inclusiv Insulele Baleare şi Insulele Canare; exclusiv │
│ │ │Ceuta (XC) şi Melilla (XL) │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ET │Etiopia │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│FI │Finlanda │Inclusiv Insulele Aland │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│FJ │Fiji │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│FK │Insulele Falkland │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│FM │Statele Federale ale │ │
│ │Microneziei │Chuuk, Kosrae, Pohnpei şi Yap │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│FO │Insulele Feroe │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│FR │Franţa │Inclusiv Monaco şi departamentele franceze de peste mări │
│ │ │(Guyana Franceză, Guadalupe, Martinica şi Reunion) şi │
│ │ │partea de nord franceză a Saint Martin │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│GA │Gabon │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│GB │Regatul Unit │Regatul Unit, Irlanda de Nord, Insulele Anglo-Normande şi │
│ │ │Insula Man │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│GD │Grenada │Inclusiv Insulele Grenadine de Sud │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│GE │Georgia │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│GH │Ghana │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│GI │Gibraltar │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│GL │Groenlanda │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│GM │Gambia │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│GN │Guineea │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│GQ │Guineea Ecuatorială │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│GR │Grecia │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│GS │Georgia de Sud şi │ │
│ │Insulele Sandwich de Sud │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│GT │Guatemala │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│GU │Guam │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│GW │Guineea-Bissau │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│GY │Guyana │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│HK │Hong Kong │Regiunea administrativă specială Hong Kong a Republicii │
│ │ │Populare Chineze │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│HM │Insula Heard şi Insulele │ │
│ │McDonald │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│HN │Honduras │Inclusiv Insulele Swan │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│HR │Croaţia │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│HT │Haiti │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│HU │Ungaria │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ID │Indonezia │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│IE │Irlanda │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│IL │Israel │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│IN │India │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│IO │Teritoriul Britanic din │ │
│ │Oceanul Indian │Arhipelagul Chagos │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│IQ │Irak │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│IR │Republica Islamică Iran │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│IS │Islanda │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│IT │Italia │Inclusiv Livigno; exclusiv municipiul Campione d'Italia │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│JM │Jamaica │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│JO │Iordania │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│JP │Japonia │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│KE │Kenya │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│KG │Republica Kârgâzstan │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│KH │Cambodgia │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│KI │Kiribati │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│KM │Comore │Anjouan, Grande Comore şi Moheli │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│KN │Saint Kitts şi Nevis │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│KP │Republica Populară │ │
│ │Democrată Coreeană │Formă uzuală Coreea de Nord │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│KR │Republica Coreea │Formă uzuală Coreea de Sud │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│KW │Kuweit │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│KY │Insulele Cayman │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│KZ │Kazahstan │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│LA │Republica Democrată │ │
│ │Populară Laos │Formă uzuală Laos │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│LB │Liban │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│LC │Saint Lucia │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│LI │Liechtenstein │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│LK │Sri Lanka │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│LR │Liberia │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│LS │Lesotho │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│LT │Lituania │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│LU │Luxemburg │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│LV │Letonia │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│LY │Libia │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│MA │Maroc │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│MD │Republica Moldova │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ME │Muntenegru │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│MG │Madagascar │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│MH │Insulele Marshall │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│MK*1)│Fosta Republică Iugoslavă│ │
│ │a Macedoniei │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ML │Mali │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│MM │Myanmar │Fosta Birmania │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│MN │Mongolia │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│MO │Macao │Regiunea administrativă specială Macao a Republicii │
│ │ │Populare Chineze │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│MP │Insulele Mariane de Nord │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│MR │Mauritania │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│MS │Montserrat │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│MT │Malta │Inclusiv Gozo şi Comino │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│MU │Mauritius │Insula Mauritius, Insula Rodrigues, Insulele Agalega şi │
│ │ │Cargados Carajos Shoals (Insulele Saint-Brandon) │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│MV │Maldive │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│MW │Malawi │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│MX │Mexic │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│MY │Malaysia │Malaysia Peninsulară şi Malaysia de Est (Labuan, Sarawak │
│ │ │şi Sabah) │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│MZ │Mozambic │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│NA │Namibia │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│NC │Noua Caledonie │Inclusiv Insulele Loyalty (Mare, Lifou şi Ouvea) │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│NE │Niger │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│NF │Insula Norfolk │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│NG │Nigeria │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│NI │Nicaragua │Inclusiv Insulele Corn │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│NL │Ţările de Jos │Forma uzuală Olanda │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│NO │Norvegia │Inclusiv Arhipelagul Svalbard şi Insula Jan Mayen │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│NP │Nepal │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│NR │Nauru │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│NU │Niue │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│NZ │Noua Zeelandă │Exclusiv teritoriul Ross (Antarctica) │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│OM │Oman │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│PA │Panama │Inclusiv fosta Zonă a Canalului │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│PE │Peru │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│PF │Polinezia Franceză │Insulele Marchize, Arhipelagul Societăţii (inclusiv │
│ │ │Tahiti), Insulele Tuamotu, Insulele Gambier şi Insulele │
│ │ │Australe │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│PG │Papua-Noua Guinee │Partea estică a Noii Guinee; Arhipelagul Bismarck │
│ │ │[inclusiv Noua Britanie, Noua Irlandă, Lavongai (Noua │
│ │ │Hanovra) şi Insulele Amiralităţii]; Insulele Solomon de │
│ │ │Nord (Bougainville şi Buka); Insulele Trobriand, Insula │
│ │ │Woodlark; Insulele Entrecasteaux şi Arhipelagul Louisiade │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│PH │Filipine │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│PK │Pakistan │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│PL │Polonia │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│PM │Saint-Pierre şi Miquelon │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│PN │Pitcairn │Inclusiv Insulele Ducie, Henderson şi Oeno │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│PS │Teritoriul Palestinian │ │
│ │Ocupat │Cisiordania (inclusiv Ierusalimul de Est) şi Fâşia Gaza │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│PT │Portugalia │Inclusiv Arhipelagul Azore şi Arhipelagul Madeira │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│PW │Palau │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│PY │Paraguay │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│QA │Qatar │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│RO │România │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│RU │Federaţia Rusă │Formă uzuală Rusia │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│RW │Rwanda │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│SA │Arabia Saudită │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│SB │Insulele Solomon │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│SC │Seychelles │Insula Mahe, Insula Praslin, La Digue, Fregate şi │
│ │ │Silhouette; Insulele Amirante (inclusiv Desroches, │
│ │ │Alphonse, Platte şi Coetivy); Insulele Farquhar (inclusiv │
│ │ │Providence); Insulele Aldabra şi Insulele Cosmoledo │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│SD │Sudan │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│SE │Suedia │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│SG │Singapore │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│SH │Sfânta Elena, Ascension │ │
│ │şi Tristan da Cunha │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│SI │Slovenia │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│SK │Slovacia │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│SL │Sierra Leone │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│SM │San Marino │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│SN │Senegal │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│SO │Somalia │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│SR │Suriname │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│SS │Sudanul de Sud │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ST │Sao Tome şi Principe │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│SV │El Salvador │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│SX │Sint-Maarten (partea │Insula Saint Martin este împărţită în partea de nord │
│ │neerlandeză) │franceză şi partea de sud neerlandeză │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│SY │Republica Arabă Siriană │Formă uzuală Siria │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│SZ │Swaziland │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│TC │Insulele Turks şi Caicos │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│TD │Ciad │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│TF │Teritoriile Australe şi │Inclusiv Insulele Kerguelen, Insula Amsterdam, Insula │
│ │Antarctice Franceze │Saint-Paul, Arhipelagul Crozet şi insulele franceze │
│ │ │dispersate din Oceanul Indian care includ Bassas da India,│
│ │ │Insula Europa, Insulele Glorioso, Insula Juan de Nova │
│ │ │Island şi Insula Tromelin │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│TG │Togo │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│TH │Thailanda │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│TJ │Tadjikistan │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│TK │Tokelau │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│TL │Timorul de Est │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│TM │Turkmenistan │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│TN │Tunisia │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│TO │Tonga │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│TR │Turcia │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│TT │Trinidad şi Tobago │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│TV │Tuvalu │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│TW │Taiwan │Teritoriul vamal separat al Kinmen, Matsu, Penghu şi │
│ │ │Taiwan │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│TZ │Republica Unită Tanzania │Pemba, Insula Zanzibar şi Tanganika │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│UA │Ucraina │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│UG │Uganda │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│UM │Insulele Minore │Cuprind Insula Baker, Insula Howland, Insula Jarvis, │
│ │Îndepărtate ale Statelor │Atolul Johnston, Reciful Kingman, Insulele Midway, Insula │
│ │Unite ale Americii │Navassa, Atolul Palmyra şi Insula Wake │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│US │Statele Unite │Inclusiv Puerto Rico │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│UY │Uruguay │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│UZ │Uzbekistan │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│VA │Sfântul Scaun (Statul │ │
│ │Cetăţii Vaticanului) │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│VC │Saint Vincent şi │ │
│ │Grenadine │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│VE │Republica Bolivariană a │ │
│ │Venezuelei │Forma uzuală Venezuela │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│VG │Insulele Virgine │ │
│ │Britanice │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│VI │Insulele Virgine │ │
│ │Americane │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│VN │Vietnam │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│VU │Vanuatu │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│WF │Wallis şi Futuna │Inclusiv Insula Alofi │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│WS │Samoa │Fosta Samoa Occidentală │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│XC │Ceuta │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│XK │Kosovo │Astfel cum este definit de Rezoluţia 1244 a Consiliului de│
│ │ │securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite din 10 iunie │
│ │ │1999 │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│XL │Melilla │Inclusiv Penon de Velez de la Gomera, Penon de Alhucemas │
│ │ │şi Insulele Chafarinas │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│XS │Serbia │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│YE │Yemen │Fostele Yemen de Nord şi Yemen de Sud │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│YT │Mayotte │Grande-Terre şi Pamandzi │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ZA │Africa de Sud │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ZM │Zambia │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ZW │Zimbabwe │ │
├─────┴─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ DIVERSE │
├─────┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┤
│QP │Marea liberă │Domeniul maritim în afara apelor teritoriale │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│QR │Stocuri şi provizii în │ │
│ │cadrul comerţului │ │
│ │intracomunitar │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│QS │Stocuri şi provizii în │ │
│ │cadrul comerţului │ │
│ │extracomunitar │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│QV │Ţări şi teritorii │ │
│ │nespecificate în cadrul │ │
│ │comerţului intracomunitar│ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│QW │Ţări şi teritorii │ │
│ │nespecificate în cadrul │ │
│ │comerţului cu ţările │ │
│ │terţe │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│QX │Ţări şi teritorii │ │
│ │nespecificate din motive │ │
│ │comerciale sau militare │ │
└─────┴─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘


──────────
    *1) Cod provizoriu care nu aduce cu nimic atingere denumirii definitive a ţării care va fi atribuită cu ocazia încheierii negocierilor în curs privind acest subiect în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite.
──────────


    Tabelul nr. 3

          Relaţia dintre valoarea facturată, valoarea statistică şi
           termenii de livrare în Declaraţia statistică Intrastat


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Flux: expedieri de bunuri │
├──────────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬──────────┤
│ Termeni de livrare │ Valoarea facturată - VF │ Valoarea statistică - VS │ Relaţia │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤
│EXW │Pentru toate modurile de transport │Valoarea facturată EXW, la care se │ VS > VF │
│Franco fabrică │Valoarea facturată EXW - valoarea │adaugă cheltuielile de transport şi │ │
│ │bunurilor la poarta fabricii │asigurare pe parcurs intern, respectiv│ │
│ │ │de la locul livrării până la frontiera│ │
│ │ │României │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤
│FCA │Pentru toate modurile de transport │Valoarea facturată FCA la care se │ VS > VF │
│Franco transportator │Valoarea facturată FCA, - include, pe│adaugă cheltuielile de transport şi │ │
│ │lângă valoarea bunurilor, │asigurare pe parcurs intern, respectiv│ │
│ │cheltuielile de transport până la │de la locul livrării până la frontiera│ │
│ │transportator. │României │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤
│FAS │Numai pentru transportul maritim şi │Valoarea facturată FAS, la care se │ VS > VF │
│Franco de-a lungul │pe căile navigabile interioare │adaugă cheltuielile de încărcare │ │
│vasului │Valoarea facturată FAS - include, pe │pentru trecerea frontierei-nivel │ │
│ │lângă valoarea bunurilor, │balustrada/chei │ │
│ │cheltuielile de transport până la │ │ │
│ │navă, în exteriorul acesteia. │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤
│FOB │Numai pentru transportul maritim şi │Valoarea facturată FOB │ VS = VF │
│Franco la bord │pe căile navigabile interioare │ │ │
│ │Valoarea facturată FOB - include, pe │ │ │
│ │lângă valoarea bunurilor, toate │ │ │
│ │cheltuielile până la depozitarea │ │ │
│ │bunului pe vapor. │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤
│CFR │Numai pentru transportul maritim şi │Valoarea facturată CFR, din care se │ VS < VF │
│Cost şi navlu │pe căile navigabile interioare │scad cheltuielile de transport şi │ │
│ │Valoarea facturată CFR - include, pe │asigurare pe parcurs extern, respectiv│ │
│ │lângă valoarea bunurilor, │de la frontiera României până la │ │
│ │cheltuielile de transport până la │portul de destinaţie │ │
│ │portul de destinaţie; nu include │ │ │
│ │cheltuielile de asigurare. │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤
│CIF │Numai pentru transportul maritim şi │Valoarea facturată CIF, din care se │ VS < VF │
│Cost, asigurare şi │pe căile navigabile interioare │scad cheltuielile de transport pe │ │
│navlu │Valoarea facturată CIF - include, pe │parcurs extern, respectiv de la │ │
│ │lângă valoarea bunurilor, şi │frontiera României până la portul de │ │
│ │cheltuielile de transport şi │destinaţie │ │
│ │asigurare până la portul de │ │ │
│ │destinaţie. │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤
│CPT │Pentru toate modurile de transport │Valoarea facturată CPT, din care se │ VS < VF │
│Transport plătit până │Valoarea facturată CPT - include, pe │scad cheltuielile de transport pe │ │
│la │lângă valoarea bunurilor, │parcurs extern, respectiv de la │ │
│ │cheltuielile de transport până la │frontiera României până la locul de │ │
│ │locul de destinaţie; nu include │destinaţie │ │
│ │cheltuielile de asigurare. │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤
│CIP │Pentru toate modurile de transport │Valoarea facturată CIP, din care se │ VS < VF │
│Transport şi asigurare│Valoarea facturată CIP - include, pe │scad cheltuielile de transport pe │ │
│plătite până la │lângă valoarea bunurilor, toate │parcurs extern, respectiv de la │ │
│ │cheltuielile de transport şi │frontiera României până la locul de │ │
│ │asigurare până la locul de destinaţie│destinaţie │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤
│DAT │Pentru toate modurile de transport │Valoarea facturată DAT, din care se │ VS < VF │
│Livrat la terminal │Valoarea facturată DAT - include, pe │scad cheltuielile de transport şi │ │
│ │lângă valoarea bunurilor, toate │asigurare pe parcurs extern, respectiv│ │
│ │cheltuielile de transport până la │de la frontiera României până la │ │
│ │terminalul convenit de destinaţie. │terminalul convenit de destinaţie │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤
│DAP │Pentru toate modurile de transport │Valoarea facturată DAP, din care se │ VS = VF*)│
│Livrat la locul │Valoarea facturată DAP - include, │scad cheltuielile de transport şi │ │
│convenit │pe lângă valoarea bunurilor, toate │asigurare pe parcurs extern, respectiv│ │
│ │cheltuielile de transport până la │de la frontiera României până la locul│ │
│ │locul de destinaţie convenit. │de destinaţie convenit │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤
│DDP │Pentru toate modurile de transport │Valoarea facturată DDP, din care se │ VS < VF │
│Livrat cu taxele │Valoarea facturată DDP - reprezintă │scad taxele şi cheltuielile de │ │
│vamale plătite**) │valoarea bunurilor ajunse la │transport şi asigurare pe parcurs │ │
│ │cumpărător, cu taxe vamale plătite │extern │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤
│EXW │Pentru toate modurile de transport │Valoarea facturată EXW, la care se │ VS > VF │
│Franco fabrică │Valoarea facturată EXW - valoarea │adaugă cheltuielile de transport şi │ │
│ │bunurilor la poarta fabricii │asigurare pe parcurs extern, respectiv│ │
│ │ │de la locul livrării până la frontiera│ │
│ │ │României │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤
│FCA │Pentru toate modurile de transport │Valoarea facturată FCA, la care se │ VS > VF │
│Franco transportator │Valoarea facturată FCA - include, pe │adaugă cheltuielile de transport şi │ │
│ │lângă valoarea bunurilor, │asigurare pe parcurs extern, respectiv│ │
│ │cheltuielile de transport până la │de la locul livrării până la frontiera│ │
│ │transportator. │României │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤
│FAS │Numai pentru transportul maritim şi │Valoarea facturată FAS, la care se │ VS > VF │
│Franco de-a lungul │pe căile navigabile interioare │adaugă cheltuielile de încărcare │ │
│vasului │Valoarea facturată FAS - include, pe │pentru trecerea frontierei - nivel │ │
│ │lângă valoarea bunurilor, │balustradă/ chei - inclusiv │ │
│ │cheltuielile de transport până la │cheltuielile până la portul de │ │
│ │bordul navei, în afara acestuia. │destinaţie │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤
│FOB │Numai pentru transportul maritim şi │Valoare FOB, la care se adaugă │ VS > VF │
│Franco la bord │pe căile navigabile interioare │cheltuielile de transport şi asigurare│ │
│ │Valoarea facturată FOB - include, pe │până la portul de destinaţie │ │
│ │lângă valoarea bunurilor, toate │ │ │
│ │cheltuielile până la depozitarea │ │ │
│ │bunului pe vapor. │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤
│CFR │Numai pentru transportul maritim şi │Valoarea facturată CFR │ VS = VF │
│Cost şi navlu │pe căile navigabile interioare │ │ │
│ │Valoarea facturată CFR - include, pe │ │ │
│ │lângă valoarea bunurilor, │ │ │
│ │cheltuielile de transport până la │ │ │
│ │portul de destinaţie, nu include │ │ │
│ │cheltuielile de asigurare. │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤
│CIF │Numai pentru transportul maritim şi │Valoare facturată CIF │ VS = VF │
│Cost, asigurare şi │pe căile navigabile interioare │ │ │
│navlu │Valoarea facturată CIF - include, pe │ │ │
│ │lângă valoarea bunurilor, │ │ │
│ │cheltuielile de transport şi │ │ │
│ │asigurare (plătită de vânzător) până │ │ │
│ │la portul de destinaţie. │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤
│CPT │Pentru toate modurile de transport │Valoarea facturată CPT, din care se │ VS < VF │
│Transport plătit până │Valoarea facturată CPT - include, pe │scad cheltuielile de transport pe │ │
│la │lângă valoarea bunurilor, │parcurs intern, respectiv de la │ │
│ │cheltuielile până la locul de │frontiera României până la locul de │ │
│ │destinaţie; nu include cheltuielile │destinaţie │ │
│ │de asigurare. │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤
│CIP │Pentru toate modurile de transport │Valoarea facturată CIP, din care se │ VS < VF │
│Transport şi asigurare│Valoarea facturată CIP - include, pe │scad cheltuielile de transport pe │ │
│plătite până la │lângă valoarea bunurilor, toate │parcurs intern, respectiv de la │ │
│ │cheltuielile de transport şi │frontiera României până la locul de │ │
│ │asigurare până la locul de destinaţie│ destinaţie │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤
│DAT │Pentru toate modurile de transport │Valoarea facturată DAT, din care se │ VS = VF │
│Livrat la terminal │Valoarea facturată DAT - include, pe │scad cheltuielile de transport pe │ │
│ │lângă valoarea bunurilor, toate │parcurs intern, respectiv de la │ │
│ │cheltuielile de transport până la │frontiera României până la terminalul │ │
│ │terminalul convenit de destinaţie. │convenit de destinaţie │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤
│DAP │Pentru toate modurile de transport │Valoarea facturată DAP, din care se │ VS = VF*)│
│Livrat la locul │Valoarea facturată DAP - include, pe │scad cheltuielile de transport şi │ │
│convenit │lângă valoarea bunurilor, toate │asigurare pe parcurs intern, respectiv│ │
│ │cheltuielile de transport până la │de la frontiera României până la locul│ │
│ │locul de destinaţie convenit. │de destinaţie convenit │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤
│DDP │Pentru toate modurile de transport │Valoarea facturată DDP, din care se │ VS < VF │
│Livrat cu taxele │Valoarea facturată DDP - reprezintă │scad taxele şi cheltuielile de │ │
│vamale plătite**) │valoarea bunurilor ajunse la │transport şi asigurare pe parcurs │ │
│ │cumpărător, cu taxe vamale plătite. │intern │ │
└──────────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────────┘


──────────
    *) VS = VF numai în cazul energiei electrice.
    **) Pentru comerţul intracomunitar cu bunuri taxele vamale sunt inexistente.
──────────


    Tabelul nr. 4

                Lista unităţilor de măsură suplimentare

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Abreviere │ Denumirea unităţii de măsură │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│m │metru │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│mp │metru pătrat │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│l │litru │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│mc │metru cub │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.000 l │1.000 litri │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│c/k │carate - 1 carat metric a 2 x 10^-4 kg │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│g │gram │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│GT │tonaj brut │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ct/l │capacitatea de încărcare în tone metrice │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.000 KWh │1.000 kilowatt oră │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│gi F/S │gram izotopi fisionabili │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.000 mc │1.000 metri cubi │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│pa │număr de perechi │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│p/st │număr de bucăţi │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│100 p/st │100 bucăţi │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.000 p/st │1.000 bucăţi │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 alc. 100% │litru de alcool pur - 100% │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│kg 90% sdt. │kilogram de substanţă uscată 90% │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ce/el │număr de elemente │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│kg K2O │kilogram de oxid de potasiu │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│kg KOH │kilogram de hidroxid de potasiu - potasă caustică │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│kg N │kilogram de azot │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│kg NaOH │kilogram de hidroxid de sodiu. Sodă caustică │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│kg P2O5 │kilogram de pentoxid de fosfor. Anhidridă fosforică │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│kg U │kilogram de uraniu │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│kg C5H14C1NO │kilogram de clorură de colină │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│kg H2O2 │kilogram de peroxid de hidrogen │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│kg met. am. │kilogram de metilamină │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│kg/net eda │kilogram greutate netă a produsului scurs │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│TJ │Terajoule - putere calorică superioară │
└─────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘    Tabelul nr. 5

                  Codificarea naturii tranzacţiei

┌────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐
│ Coloana A │ Coloana B │ Cod │
├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│1. Tranzacţii care implică │1. Achiziţia/Vânzarea definitivă │ 1.1 │
│transferul real sau ├───────────────────────────────────────────┼─────┤
│intenţionat de proprietate │2. Furnizarea pentru vânzare la vedere sau │ │
│de la rezidenţi la │cu testare, pentru consignaţie sau prin │ │
│nerezidenţi în schimbul unei│intermediul unui agent comisionar │ 1.2 │
│compensaţii financiare sau ├───────────────────────────────────────────┼─────┤
│de altă natură (cu excepţia │3. Comerţ în barter - compensaţie în natură│ 1.3 │
│tranzacţiilor enumerate la ├───────────────────────────────────────────┼─────┤
│pct. 2, 7 şi 8). │4. Leasing financiar - închiriere- │ │
│ │achiziţie*1) │ 1.4 │
│ ├───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │9. Altele │ 1.9 │
├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│2. Returnări şi înlocuiri │1. Returnări de bunuri │ 2.1 │
│de bunuri în mod gratuit ├───────────────────────────────────────────┼─────┤
│după înregistrarea │2. Înlocuiri de bunuri returnate │ 2.2 │
│tranzacţiei iniţiale ├───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │3. Înlocuiri - de exemplu, sub garanţie - │ │
│ │a bunurilor care nu au fost returnate │ 2.3 │
│ ├───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │9. Altele │ 2.9 │
├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│3. Tranzacţii care implică │ │ 3 │
│transferul de proprietate │ │ │
│fără compensaţii financiare │ │ │
│sau de altă natură │ │ │
│(de exemplu, ajutoare) │ │ │
├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│4. Operaţiuni în scopul │1. Bunuri destinate reintroducerii în │ │
│prelucrării pe bază de │statul membru de unde au fost expediate │ │
│contract (lohn)*2), (fără │iniţial │ 4.1 │
│transferul dreptului de ├───────────────────────────────────────────┼─────┤
│proprietate către │2. Bunuri care nu sunt destinate reintro- │ │
│prelucrător) │ducerii în statul membru de unde au fost │ │
│ │expediate iniţial │ 4.2 │
├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│5. Operaţiuni ca urmare a │1. Bunuri reintroduse în statul membru de │ │
│prelucrării pe bază de │unde au fost expediate iniţial │ 5.1 │
│contract (lohn), (fără ├───────────────────────────────────────────┼─────┤
│transferul dreptului de │2. Bunuri care nu sunt reintroduse în │ │
│proprietate către │statul membru de unde au fost expediate │ │
│prelucrător) │iniţial │ 5.2 │
├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│6. Tranzacţii particulare │ │ │
│înregistrate pentru scopuri │ │ │
│naţionale │ │ 6 │
├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│7. Operaţiuni în cadrul unor│ │ │
│proiecte comune de apărare │ │ │
│sau alte programe comune │ │ │
│interguvernamentale de │ │ │
│producţie │ │ 7 │
├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│8. Tranzacţii care implică │ │ │
│furnizarea de materiale de │ │ │
│construcţie şi echipament │ │ │
│tehnic în cadrul unui con- │ │ │
│tract general de construcţii│ │ │
│sau construcţii civile │ │ │
│pentru care nu este necesară│ │ │
│o facturare separată a │ │ │
│bunurilor, fiind emisă numai│ │ │
│o factură pentru totalitatea│ │ │
│contractului │ │ 8 │
├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│9. Alte tranzacţii care nu │1. Închirieri, împrumuturi, leasing │ │
│pot fi clasificate la alte │operaţional cu durata de peste 24 de luni │ 9.1 │
│coduri ├───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │9. Altele │ 9.9 │
└────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┴─────┘


──────────
    *1) Leasingul financiar cuprinde operaţiuni unde ratele de leasing sunt calculate în aşa fel încât să acopere în întregime sau aproape în întregime valoarea bunurilor. Riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate sunt transferate concesionarului. La sfârşitul contractului, concesionarul devine proprietarul legal al bunurilor.
    *2) Prelucrarea include operaţiunile (transformare, construcţie, montaj, îmbunătăţire, renovare etc.), având ca obiectiv producerea unui articol nou sau îmbunătăţit în mod efectiv. Aceasta nu implică neapărat o modificare a clasificării produsului. Activităţile de prelucrare realizate pe cont propriu de prelucrător nu sunt incluse la această poziţie, fiind necesară înregistrarea acestora la poziţia 1 din coloana A.
──────────


    Tabelul nr. 6

                       Nomenclatorul termenilor de
                            livrare INCOTERMS

┌────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ Semnificaţie │ │
├──────────┬─────────────────────────────────────┤Locul de indicat, la cerere │
│Cod termen│ INCOTERMS ICC/ECE Geneva │ │
│livrare │ │ │
├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│EXW │Ex Works... │ │
│ │Franco fabrică │La poarta fabricii │
├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│FCA │Free Carrier... │ │
│ │Franco transportator │Locul convenit │
├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│FAS │Free Along Ship... │ │
│ │Franco de-a lungul vasului │Port de încărcare convenit │
├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│FOB │Free On Board... │ │
│ │Franco la bord │Port de încărcare convenit │
├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│CFR │Cost and Freight... │ │
│ │Cost şi navlu │Port de destinaţie convenit │
├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│CIF │Cost, Insurance and Freight... │ │
│ │Cost, asigurare şi navlu │Port de destinaţie convenit │
├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│CPT │Carriage Paid To... │ │
│ │Transport plătit până la │Loc de destinaţie convenit │
├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│CIP │Carriage and Insurance Paid to... │ │
│ │Transport şi asigurare plătite până │ │
│ │la │Loc de destinaţie convenit │
├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│DAT │Delivered At Terminal... │ │
│ │Livrat la terminal │Loc de livrare la terminalul│
│ │ │convenit │
├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│DAP │Delivered At Place... │Loc de livrare la locul │
│ │Livrat la locul convenit │convenit │
├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│DDP │Delivered Duty Paid... │Locul convenit de livrare în│
│ │Livrat cu taxele vamale plătite │ţara de sosire │
├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│XXX │Alţi termeni de livrare decât cei mai│ │
│ │sus menţionaţi │ │
└──────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘    Tabelul nr. 7

          Nomenclatorul modurilor de transport

┌───┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Cod│ Descriere │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │Transport maritim │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ 2 │Transport feroviar │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ 3 │Transport rutier │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ 4 │Transport aerian │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ 5 │Expediere prin poştă │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ 7 │Transport prin instalaţii de transport fixe │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ 8 │Transport naval pe căi navigabile interioare │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ 9 │Transport prin propulsie proprie - autopropulsie │
└───┴──────────────────────────────────────────────────┘                                   -------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016