Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 842 din 13 Decembrie 2012 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 842 din 13 Decembrie 2012

Monitorul Oficial 842 din 13 Decembrie 2012 (M. Of. 842/2012)

1. ORDIN nr. 2.770 din 5 noiembrie 2012 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societatii Comerciale METROM - S.A. Brasov, filiala a Companiei Nationale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 13 decembrie 2012

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ...

2. ORDIN nr. 1.638 din 4 decembrie 2012 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societatii Comerciale METROM - S.A. Brasov, filiala a Companiei Nationale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 13 decembrie 2012

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ...

3. ORDIN nr. 2.368 din 31 octombrie 2012 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societatii Comerciale METROM - S.A. Brasov, filiala a Companiei Nationale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 13 decembrie 2012

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ...

4. DECIZIE nr. 88A din 31 mai 2012 privind modificarea in parte a Hotararii arbitrale nr. 2 pronuntate la data de 22 februarie 2012 avand ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind cuantumul remuneratiei compensatorii pentru copia privata pentru coli de hartie pentru copiator format A4, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 din 6 martie 2012, in baza Deciziei directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 17/2012 EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI-SECTIA A IX A CIVILA SI PT. CAUZE PRIVIND PROP. INTELECTUALA, CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 13 decembrie 2012

Dosar nr. 2.352/2/2012curtea constituită din:preşedinte - georgeta stegarujudecător - andreea vasilegrefier - elena dana ciobanupe rol se află soluţionarea cererii de apel formulate de apelanta asociaţia hârtiei din românia împotriva hotărârii arbitrale nr. 2 din 22 februarie 2012, pronunţată de corpul de arbitri de pe lângă oficiul român pentru drepturile de autor în contradictoriu cu intimaţii copyro, pergam şi visarta.dezbaterile de fond şi susţinerile părţilor au avut loc în şedinţa publică din data de 24 mai 2012, fiind consemnate în încheierea de şedinţă la acea dată, parte integrantă din prezenta decizie, când instanţa, având nevoie de ...

5. INCHEIERE din 24 mai 2012 privind solutionarea cererii de apel impotriva Hotararii arbitrale nr. 2 din 22 februarie 2012 EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A IX A CIVILA SI PT. CAUZE PRIVIND PROP. INTELECTUALA, CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 13 decembrie 2012

Dosar nr. 2.352/2/2012curtea constituită din:preşedinte - georgeta stegarujudecător - andreea vasilegrefier - elena dana ciobanupe rol se află soluţionarea cererii de apel formulate de apelanta asociaţia hârtiei din româniei împotriva hotărârii arbitrale nr. 2 din 22 februarie 2012, pronunţată de corpul de arbitri de pe lângă oficiul român pentru drepturile de autor în contradictoriu cu intimaţii copyro, pergam şi visarta.la apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns apelanta prin reprezentant legal maria valeanu şi avocat zorcă valentin, potrivit împuternicirii avocaţiale nr. 338.754/2012 depuse la dosar, şi intimata pergam prin marinescu ana-maria, care depune la dosar ...

6. DECIZIE nr. 248 din 4 decembrie 2012 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Deciziei civile nr. 88A din 31 mai 2012 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civila si pentru cauze de proprietate intelectuala, conflicte de munca si asigurari sociale privind modificarea in parte a Hotararii arbitrale nr. 2 pronuntate la data de 22 februarie 2012 avand ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind cuantumul remuneratiei compensatorii pentru copia privata pentru coli de hartie pentru copiator format A4, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 din 6 martie 2012, in baza Deciziei directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 17/2012 EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 13 decembrie 2012

Având în vedere dispoziţiile art. 131 2 alin. (9) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din hotărârea guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor oficiului român pentru drepturile de autor, cu modificările ulterioare,directorul general al oficiului român pentru drepturile de autor emite următoarea decizie:articol unicse publică în monitorul oficial al româniei, partea i, decizia civilă nr. 88a din 31 mai 2012 a curţii de apel bucureşti - secţia ...

7. ORDIN nr. 1.662 din 7 decembrie 2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind informatiile obligatorii care se inscriu in ordinele de plata pentru Trezoreria Statului, prin care contribuabilii persoane fizice efectueaza plati catre bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice si informatiile cuprinse in mesajul electronic de plati care se transmite in sistem informatic de catre institutiile de credit initiatoare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.801/2011 EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 13 decembrie 2012

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:art. inormele metodologice privind informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru trezoreria statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele ministerului finanţelor publice şi informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmite în sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.801/2011, publicat în monitorul oficial ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 1.196 din 4 decembrie 2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 842 din 13 decembrie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al prevederilor art. 7 lit. y) şi art. 8 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii navale române, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 784 din 29 octombrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 1, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"art. 1(1) autoritatea navală română este autoritatea centrală de specialitate în domeniul siguranţei navigaţiei şi al securităţii navelor, în ...

9. HOTARARE nr. 1.195 din 4 decembrie 2012 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 628/2009 privind unele masuri de implementare a activitatilor prevazute in programul de interes national in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap "Restructurarea institutiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte cu handicap si crearea de servicii alternative de tip rezidential" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 13 decembrie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul unic din hotărârea guvernului nr. 628/2009 privind unele măsuri de implementare a activităţilor prevăzute în programul de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap "restructurarea instituţiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte cu handicap şi crearea de servicii alternative de tip rezidenţial", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 356 din 27 mai 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: "articol unic. - activităţile necesare realizării programului de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap «restructurarea ...

10. HOTARARE nr. 1.165 din 27 noiembrie 2012 privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petroliera in perimetrul P IX-11 Sudurau, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Blackstairs Energy Plc. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 13 decembrie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 31 alin. (1) din legea petrolului nr. 238/2004 , cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre:art. 1se aprobă acordul de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul p ix-11 sudurău, încheiat între agenţia naţională pentru resurse minerale, în calitate de concedent, şi blackstairs energy plc., în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.art. 2acordul de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul p ix-11 sudurău, aprobat potrivit art. 1 , intră în vigoare la data ...

11. DECIZIE nr. 833 din 11 octombrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar si ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 13 decembrie 2012

Augustin zegrean - preşedinteaspazia cojocaru - judecătoracsinte gaspar - judecătormircea Ştefan minea - judecătorion predescu - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătortudorel toader - judecătorcristina toma - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror simona ricu.pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din legea nr. 118/2010 privind ...

12. DECIZIE nr. 827 din 11 octombrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 142 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 13 decembrie 2012

Augustin zegrean - preşedinteaspazia cojocaru - judecătoracsinte gaspar - judecătormircea Ştefan minea - judecătorion predescu - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătortudorel toader - judecătordaniela ramona mariţiu - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror simona ricu.pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (4) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, excepţie ...

13. DECIZIE nr. 824 din 11 octombrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 13 decembrie 2012

Augustin zegrean - preşedinteaspazia cojocaru - judecătoracsinte gaspar - judecătormircea Ştefan minea - judecătorion predescu - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătortudorel toader - judecătordaniela ramona mariţiu - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror simona ricu.pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, ...

14. DECIZIE nr. 819 din 4 octombrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si ale art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 13 decembrie 2012

Augustin zegrean - preşedinteaspazia cojocaru - judecătoracsinte gaspar - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătoriulia antoanella motoc - judecătorion predescu - judecătorcristina cătălina turcu - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror carmen-cătălina gliga.pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. x pct. 2 şi art. xi din ...

15. DECIZIE nr. 775 din 25 septembrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 261 si 262 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 13 decembrie 2012

Augustin zegrean - preşedinteacsinte gaspar - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătorion predescu - judecătortudorel toader - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătorpatricia marilena ionea - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror iuliana nedelcu.pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 261 şi 262 din legea ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016