Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 842 din 15 Decembrie 2008 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 842 din 15 Decembrie 2008

Monitorul Oficial 842 din 15 Decembrie 2008 (M. Of. 842/2008)

1. HOTARARE nr. 1.639 din 10 decembrie 2008 pentru completarea anexei nr. 45 la Hotararea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic În anexa nr. 45 la hotãrârea guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul braşov, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 697 şi 697 bis din 24 septembrie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dupã poziţia ...

2. HOTARARE nr. 1.605 din 4 decembrie 2008 pentru aprobarea unor masuri privind mentinerea reprezentantului Romaniei ales in anul 2007 in Consiliul Organizatiei Aviatiei Civile Internationale (OACI) pana la sfarsitul mandatului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi în conformitate cu prevederile convenţiei privind aviaţia civilã internaţionalã, semnatã la chicago la 7 decembrie 1944, la care românia a aderat prin decretul nr. 194/1965 , cu amendamentele ulterioare, ale pct. 5 din nota la anexa nr. 2 la hotãrârea guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valutã şi celelalte drepturi în valutã şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentã în strãinãtate, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se ...

3. ORDIN nr. 1.494 din 5 decembrie 2008 privind aprobarea Evaluarilor de securitate a facilitatilor portuare apartinand Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta pentru zona de interes Portul Constanta EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (4) din ordinul ministrului transporturilor nr. 290/2007 pentru introducerea mãsurilor de întãrire a securitãţii portuare şi ale regulamentului (ce) nr. 725/2004 privind consolidarea securitãţii navelor şi a instalaţiilor portuare, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificãrile ulterioare, ministrul transporturilor emite urmãtorul ordin: art. 1 se aprobã evaluãrile de securitate a facilitãţilor portuare aparţinând companiei naţionale "administraţia porturilor maritime" - s.a. constanţa pentru zona de interes portul ...

4. ACORD din 4 decembrie 2008 intre Guvernul Romaniei si Comisia Comunitatilor Europene, in numele Comunitatii Europene, pentru modificarea Acordului anual de finantare 2006 EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

Programul special de aderare pentru agriculturã şi dezvoltare ruralã în românia modificarea acordului anual de finanţare 2006 guvernul româniei, acţionând pentru şi în numele româniei, denumit în continuare românia, pe de o parte, şi comisia comunitãţilor europene, denumitã în continuare comisia, acţionând pentru şi în numele comunitãţii europene, denumitã în continuare comunitatea, pe de altã parte, şi denumite în continuare pãrţi contractante, având în vedere cã: (1) un program special de aderare pentru agriculturã şi dezvoltare ruralã (denumit în continuare sapard), care prevede o contribuţie financiarã a comunitãţii, ...

5. ORDONANTA DE URGENTA nr. 213 din 4 decembrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Comisia Comunitatilor Europene, in numele Comunitatii Europene, semnat la Bucuresti si, respectiv, la Bruxelles la 4 decembrie 2008, pentru modificarea Acordului anual de finantare 2006 dintre Guvernul Romaniei si Comisia Comunitatilor Europene, in numele Comunitatii Europene, semnat la Bucuresti si, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

Având în vedere cã românia s-a confruntat cu întârzieri în implementare, pe de o parte, din cauza dificultãţilor administrative în gestionarea descentralizatã a programului sapard, iar pe de altã parte din cauza capacitãţii reduse de absorbţie a beneficiarilor acestui program, totodatã, în urma misiunii de audit a comisiei europene, desfãşuratã în perioada 3-13 iunie 2008, comisia a notificat românia cu privire la stoparea plãţilor cãtre statul român, condiţionând reluarea acestora de elaborarea şi transmiterea unui plan de acţiune care sã ţinã cont de recomandãrile sale. cu toate cã plãţile la nivel naţional au fost reluate la începutul ...

6. HOTARARE nr. 1.604 din 4 decembrie 2008 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.230/2008 pentru aprobarea cuantumului platilor nationale directe complementare in sectorul zootehnic pentru anul 2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic hotãrârea guvernului nr. 1.230/2008 pentru aprobarea cuantumului plãţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic pentru anul 2008, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 691 din 10 octombrie 2008, se modificã dupã cum urmeazã: 1. la articolul unic, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins: "(3) se aprobã cuantumul celor douã tranşe, aşa cum este prevãzut în anexã, în limita plafonului maxim garantat româniei pentru plãţi naţionale ...

7.  DECIZIE nr. 246 din 11 decembrie 2008 privind modificarea anexei nr. 2 la Decizia primului-ministru nr. 139/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 842 din 15 decembrie 2008

Având în vedere dispoziţiile art. 7 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 411/2007 privind organizarea şi funcţionarea departamentului pentru relaţia cu parlamentul,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,primul-ministru emite prezenta decizie.art. unicanexa nr. 2 la decizia primului-ministru nr. 139/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale departamentului pentru relaţia cu parlamentul, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 334 din 17 mai 2007, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta decizie.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:p. Şeful cancelarieiprimului-ministru,ion-mircea plângubucureşti, 11 decembrie 2008.nr. 246.anexa 1 (anexa ...

8. HOTARARE nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun in circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. vii alin. (1) lit. d) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor mãsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de cãlãtorie, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. i hotãrârea guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 376 din 2 mai 2006, cu modificãrile ulterioare, ...

9. DECIZIE nr. 1.084 din 2 decembrie 2008 privind revocarea masurii dispuse prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 415/2008 si aprobarea modificarilor aduse actului constitutiv al Societatii Comerciale SOLVENTA - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

Comisia de supraveghere a asigurãrilor, cu sediul în municipiul bucureşti, str. amiral constantin bãlescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscalã 14045240/01.07.2001, reprezentatã legal de preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) din legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor, consemnatã în procesul-verbal al şedinţei din data de 25 noiembrie 2008, adoptatã conform art. 4 alin. (22)-(24^1) din legea nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în cadrul cãreia a fost analizatã documentaţia aferentã notei nr. v.5.004 ...

10. DECIZIE nr. 1.083 din 2 decembrie 2008 privind inchiderea procedurii de redresare financiara prin administrare speciala a Societatii Comerciale Societatea de Asigurari si Reasigurari EUROASIG - S.A, precum si revocarea administratorului special EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

Comisia de supraveghere a asigurãrilor, cu sediul în municipiul bucureşti, str. amiral constantin bãlescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscalã 14045240/01.07.2001, reprezentatã legal de preşedinte, în persoana doamnei angela toncescu, în temeiul art. 4 alin. (19) din legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi al art. 20 din legea nr. 503/2004 privind redresarea financiarã şi falimentul societãţilor de asigurare, în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor, adoptatã în data de 25 noiembrie 2008, conform art. 4 alin. (22)-(24^1) din legea nr. ...

11. DECIZIE nr. 1.082 din 2 decembrie 2008 privind stabilirea starii de insolventa, declansarea procedurii de faliment si retragerea autorizatiei de functionare a Societatii Comerciale Societatea de Asigurari si Reasigurari EUROASIG - S.A. EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

Comisia de supraveghere a asigurãrilor, cu sediul în municipiul bucureşti, str. amiral constantin bãlescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscalã 14045240/01.07.2001, reprezentatã legal de preşedinte, în persoana doamnei angela toncescu, în temeiul art. 4 alin. (19) din legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi al art. 21 din legea nr. 503/2004 privind redresarea financiarã şi falimentul societãţilor de asigurare, în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor, adoptatã în data de 25 noiembrie 2008, conform art. 4 alin. (22)-(24^1) din legea nr. ...

12. DECIZIE nr. 339 din 5 decembrie 2008 privind cadrul general al operarii si utilizarii sistemului "Ghiseul virtual de plati" EMITENT: MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI - AGENTIA PENTRU SERVICIILE SOCIETATII INFORMATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 2 lit. g) şi ale art. 4 alin. (5) şi (6) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 73/2007 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei pentru serviciile societãţii informaţionale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 125/2008 , preşedintele agenţiei pentru serviciile societãţii informaţionale emite prezenta decizie. cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) prezenta decizie are ca obiect stabilirea cadrului general de operare şi utilizare ale sistemului "ghişeul virtual de plãţi", precum şi reglementarea procedurii de selecţie în vederea ...

13. ORDIN nr. 409 din 25 iunie 2008 privind aprobarea documentelor necesare implementarii Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

Având în vedere: - decizia ce nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operaţional de ajutor comunitar din partea fondului social european în conformitate cu obiectivul "convergenţã" în românia; - hotãrârea guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale; - ordinul ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin programul operaţional sectorial "dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"; ...

14. DECRET nr. 1.315 din 9 decembrie 2008 privind trecerea in rezerva a unui general de flotila aeriana cu o stea din Ministerul Apararii EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicatã, ale legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere propunerea ministrului apãrãrii, preşedintele româniei decreteazã: articol unic la data de 31 decembrie 2008, domnul general de flotilã aerianã cu o stea goleanu iuliu iuliu-adrian trece în rezervã. preŞedintele romÂniei ...

15. DECRET nr. 1.314 din 9 decembrie 2008 privind trecerea in rezerva a unui general de brigada cu o stea din Ministerul Apararii EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicatã, ale legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere propunerea ministrului apãrãrii, preşedintele româniei decreteazã: articol unic la data de 15 decembrie 2008, domnul general de brigadã cu o stea bãlan anton romeo trece în rezervã. preŞedintele romÂniei ...

16. DECRET nr. 1.313 din 9 decembrie 2008 pentru eliberarea din functie a unui judecator EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicatã, cu modificãrile ulterioare, având în vedere hotãrârea consiliului superior al magistraturii nr. 1.084/2008, preşedintele româniei decreteazã: articol unic ...

17. DECRET nr. 1.312 din 9 decembrie 2008 pentru eliberarea din functie a unui judecator EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicatã, cu modificãrile ulterioare, având în vedere hotãrârea consiliului superior al magistraturii nr. 1.007/2008, preşedintele româniei decreteazã: articol unic ...

18. DECRET nr. 1.311 din 9 decembrie 2008 pentru eliberarea din functie a unui judecator EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicatã, cu modificãrile ulterioare, având în vedere hotãrârea consiliului superior al magistraturii nr. 1.132/2008, preşedintele româniei decreteazã: articol unic ...

19. DECRET nr. 1.310 din 9 decembrie 2008 pentru eliberarea din functie a unui judecator EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicatã, cu modificãrile ulterioare, având în vedere hotãrârea consiliului superior al magistraturii nr. 1.123/2008, preşedintele româniei decreteazã: articol unic ...

20. DECRET nr. 1.309 din 9 decembrie 2008 pentru eliberarea din functie a unui judecator EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicatã, cu modificãrile ulterioare, având în vedere hotãrârea consiliului superior al magistraturii nr. 1.130/2008, preşedintele româniei decreteazã: articol unic ...

21. DECRET nr. 1.308 din 9 decembrie 2008 pentru eliberarea din functie a unui judecator EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicatã, cu modificãrile ulterioare, având în vedere hotãrârea consiliului superior al magistraturii nr. 1.133/2008, preşedintele româniei decreteazã: articol unic ...

22. DECRET nr. 1.307 din 9 decembrie 2008 pentru eliberarea din functie a unui judecator EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicatã, cu modificãrile ulterioare, având în vedere hotãrârea consiliului superior al magistraturii nr. 1.153/2008, preşedintele româniei decreteazã: articol unic ...

23. DECRET nr. 1.306 din 9 decembrie 2008 pentru eliberarea din functie a unui procuror EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicatã, cu modificãrile ulterioare, având în vedere hotãrârea consiliului superior al magistraturii nr. 1.128/2008, preşedintele româniei decreteazã: articol unic la data de 1 ...

24. DECRET nr. 1.305 din 9 decembrie 2008 pentru eliberarea din functie a unui procuror EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicatã, cu modificãrile ulterioare, având în vedere hotãrârea consiliului superior al magistraturii nr. 1.125/2008, preşedintele româniei decreteazã: articol unic domnul blãjan mircea marius, ...

25. DECRET nr. 1.304 din 9 decembrie 2008 pentru eliberarea din functie a unui procuror EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicatã, cu modificãrile ulterioare, având în vedere hotãrârea consiliului superior al magistraturii nr. 1.127/2008, preşedintele româniei decreteazã: articol unic doamna anghel doina cezarina, ...

26. DECRET nr. 1.303 din 9 decembrie 2008 pentru eliberarea din functie a unui procuror EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicatã, cu modificãrile ulterioare, având în vedere hotãrârea consiliului superior al magistraturii nr. 1.126/2008, preşedintele româniei decreteazã: articol unic la data de 1 ...

27. DECRET nr. 1.302 din 9 decembrie 2008 pentru eliberarea din functie a unui procuror EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicatã, cu modificãrile ulterioare, având în vedere hotãrârea consiliului superior al magistraturii nr. 1.161/2008, preşedintele româniei decreteazã: articol unic domnul boeru silvestru, procuror ...

28. DECRET nr. 1.301 din 9 decembrie 2008 pentru eliberarea din functie a unui judecator EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicatã, cu modificãrile ulterioare, având în vedere hotãrârea consiliului superior al magistraturii nr. 1.131/2008, preşedintele româniei decreteazã: articol unic ...

29. HOTARARE nr. 1.549 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Valcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Valcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic hotãrârea guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul vâlcea, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 281 şi 281 bis din 25 aprilie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum ...

30. DECIZIE nr. 248 din 11 decembrie 2008 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Mihai Gheorghiu din functia de secretar de stat pentru relatiile cu romanii de pretutindeni, cultura, educatie si stiinta la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

Având în vedere demisia domnului mihai gheorghiu din funcţia de secretar de stat pentru relaţiile cu românii de pretutindeni, culturã, educaţie şi ştiinţã la ministerul afacerilor externe, înregistratã sub nr. 5/7.486 din 26 noiembrie 2008, în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, primul-ministru emite prezenta decizie. articol unic pe data intrãrii în vigoare a prezentei decizii, domnul mihai gheorghiu se elibereazã, la cerere, din funcţia ...

31. DECIZIE nr. 247 din 11 decembrie 2008 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Monica Mihaela Barbuletiu din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Romane pentru Investitii Straine EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

Având în vedere cererea doamnei monica mihaela bãrbuleţiu referitoare la eliberarea din funcţia de vicepreşedinte al agenţiei române pentru investiţii strãine, înregistratã sub nr. 5/7.763 din 9 decembrie 2008, în temeiul art. 15 lit. e) şi art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, primul-ministru emite prezenta decizie. articol unic pe data intrãrii în vigoare a prezentei decizii, doamna monica mihaela bãrbuleţiu se elibereazã, la cerere, din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar ...

32. ORDONANTA DE URGENTA nr. 211 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 106/2008 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Comunicatii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

Prin ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 106/2008 privind înfiinţarea autoritãţii naţionale pentru comunicaţii a fost înfiinţatã autoritatea naţionalã pentru comunicaţii, prin reorganizarea autoritãţii naţionale pentru reglementare în comunicaţii şi tehnologia informaţiei şi prin reorganizarea prin divizare a institutului naţional de cercetare-dezvoltare în informaticã - i.c.i. bucureşti, în vederea eliminãrii blocajelor în activitatea economicã ce se desfãşoarã pe internet şi a concentrãrii gestionãrii resurselor limitate din domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei în sarcina unei singure autoritãţi. În urma implementãrii acestui act normativ a rezultat necesitatea revizuirii unor dispoziţii, pentru a se stabili anumite norme de organizare şi funcţionare ...

33. RECTIFICARE nr. 1.421 din 4 noiembrie 2008 referitoare la Hotararea Guvernului nr. 1.421/2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

La hotãrârea guvernului nr. 1.421/2008 privind preluarea unui sector de drum judeţean din domeniul public al judeţului argeş şi din administrarea consiliului judeţean argeş în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului transporturilor, în vederea realizãrii de cãtre compania naţionalã de autostrãzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. a activitãţilor de interes naţional în domeniul administrãrii drumurilor naţionale, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţionalã a drumurilor naţionale, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 781 din 21 noiembrie 2008, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): ...

34. RECTIFICARE nr. 1.107 din 12 noiembrie 2008 referitoare la Decretul nr. 1.107/2008 EMITENT: REGIA AUTONOMA MONITORUL OFICIAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

La decretul nr. 1.107/2008 privind conferirea semnului onorific În serviciul patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din serviciul de telecomunicaţii speciale, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 793 din 26 noiembrie 2008, se face urmãtoarea rectificare (care aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - la articolul 3, în loc de: "art. 3. - pe data de 1 decembrie 2008 se conferã semnul onorific În serviciul patriei, pentru 20 de ani de activitate şi rezultate meritorii, ..." se va citi: "art. 3. - pe data de 1 decembrie 2008 se conferã semnul onorific În ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016