Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun in circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008  pentru modificarea si completarea   Hotararii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun in circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun in circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al <>art. VII alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor mãsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de cãlãtorie,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. I
<>Hotãrârea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 2 mai 2006, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 1, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Se stabilesc paşapoartele cu date biometrice incluse, denumite în continuare paşapoarte electronice, având forma şi conţinutul prevãzute în anexele nr. 1-6, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre."
2. La articolul 2, litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"a) paşaport electronic:
1. paşaportul diplomatic, paşaportul de serviciu sau paşaportul simplu, eliberat cetãţenilor români;
2. paşaportul eliberat persoanelor fãrã cetãţenie prevãzute la <>art. 118 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în România, republicatã;
3. documentul de cãlãtorie eliberat refugiaţilor recunoscuţi în baza Convenţiei de la Geneva din 28 iulie 1951;
4. documentul de cãlãtorie eliberat persoanelor care au obţinut protecţie subsidiarã conform <>Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificãrile ulterioare, în care se include un mediu de stocare electronicã a datelor biometrice ale persoanei;".
3. La articolul 3, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) Pânã la punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, persoanelor prevãzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4 li se elibereazã în continuare paşapoarte pentru persoanele fãrã cetãţenie sau, dupã caz, documente de cãlãtorie pentru persoanele care beneficiazã de o formã de protecţie în România, aflate în uz."
4. Articolul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Producerea paşapoartelor electronice se realizeazã de Compania Naţionalã «Imprimeria Naţionalã» - S.A., în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor mãsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de cãlãtorie.
(2) Personalizarea paşapoartelor electronice se realizeazã de Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice, care funcţioneazã în structura Direcţiei generale de paşapoarte din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative."
5. Articolul 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Paşapoartele electronice se elibereazã titularului dupã achitarea contravalorii acestora şi a taxelor consulare, stabilite potrivit legii.
(2) Stabilirea şi actualizarea contravalorii paşapoartelor electronice se fac de cãtre Compania Naţionalã «Imprimeria Naţionalã» - S.A., conform indicatorilor stabiliţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de Guvernul României.
(3) Contravaloarea paşapoartelor electronice eliberate în ţarã se încaseazã la unitãţile Trezoreriei Statului şi la unitãţile bancare cu care Compania Naţionalã «Imprimeria Naţionalã» - S.A. încheie convenţii în acest scop, urmând ca sumele încasate sã fie virate în contul acesteia.
(4) Taxele consulare percepute în ţarã pentru eliberarea paşapoartelor electronice se achitã în contul de venituri al bugetului de stat «Taxe consulare», deschis la unitãţile Trezoreriei Statului.
(5) Contravaloarea paşapoartelor electronice perceputã în strãinãtate se încaseazã de cãtre Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, cu care Compania Naţionalã «Imprimeria Naţionalã» - S.A. încheie convenţii în acest scop, urmând ca sumele încasate sã fie virate în contul acesteia."
6. Anexele nr. 1-3 se modificã şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotãrâre.
7. Dupã anexa nr. 3 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 4, 5 şi 6, având cuprinsul prevãzut în anexele nr. 4-6 la prezenta hotãrâre.
ART. II
Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã:
a) art. 2^1 alin. (1)-(3) şi anexa nr. 5 "Paşaport electronic pentru persoana fãrã cetãţenie" din <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere şi ale documentelor de cãlãtorie care se elibereazã strãinilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 8 septembrie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) anexa nr. 4 "Forma şi conţinutul documentului de cãlãtorie electronic pentru refugiaţii recunoscuţi în baza Convenţiei de la Geneva din 1951" şi anexa nr. 5 "Forma şi conţinutul documentului de cãlãtorie electronic pentru persoanele care au obţinut protecţie subsidiarã conform <>Legii nr. 122/2006 privind azilul în România" la Normele metodologice de aplicare a <>Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.251/2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 25 septembrie 2006.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:


───────────────
Ministrul internelor
şi reformei administrative,
Cristian David

Ministrul afacerilor externe,
Lazãr Comãnescu

Departamentul pentru Afaceri Europene,
Aurel Ciobanu-Dordea,
secretar de stat

p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Cãtãlin Doica,
secretar de stat

Bucureşti, 25 noiembrie 2008.
Nr. 1.566.


ANEXA 1
───────
(Anexa nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 557/2006 )
──────────────────────────────────────────────────

FORMA ŞI CONŢINUTUL
paşaportului electronic diplomatic


Culoarea copertei: - neagrã
Coperta I (exterior): - Uniunea Europeanã, România, stema României
- Paşaport diplomatic
- Semn distinctiv paşaport electronic
Coperta I (interior): - "Ministerul Afacerilor Externe al României
roagã autoritãţile statelor prietene
sã permitã libera trecere titularului
prezentului paşaport şi sã-i acorde ajutor
şi protecţie în caz de nevoie."
- în limbile românã, englezã şi francezã
- bandã heliogravatã
Mãrimea: - 125 x 88 mm
Numãrul de pagini: - 32
Numãrul paşaportului: - perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin
coperta a II-a, iar pe pagina din
policarbonat, gravat laser
Numerotarea paginilor: - tipãritã în partea de jos a fiecãrei
pagini şi în filigran
Pagina cu datele de
identificare ale titularului,
poziţionatã între coperta I
(interioarã) şi pagina 1: - din policarbonat
- datele de identitate ale titularului
(numele, prenumele, data şi locul
naşterii),autoritatea emitentã, data
eliberãrii paşaportului, data expirãrii
paşaportului, codul numeric personal -
C.N.P., sex, cetãţenia, fotografia
titularului gravatã laser şi fotografia
în umbrã realizatã prin perforaţie cu
laser, numãrul paşaportului, semnãtura
titularului, datele informatizate citibile
optic (MRZ), mediul de stocare electronicã
a datelor biometrice ale persoanei
Pagina 1: - înãlţimea, culoarea ochilor, domiciliul şi
fotografia în umbrã a titularului,
realizatã prin imprimare inkjet
Pagina 2 rezervatã pentru
menţiuni ale autoritãţilor
române
Pagina 3 cuprinde denumirile
rubricilor din pagina din
policarbonat în toate limbile
oficiale ale ţãrilor Uniunii
Europene
Paginile 4-31, pagini
pentru vize: - se introduce fir metalic fluorescent în
structura hârtiei
Pagina 32, urgenţe: - titularul paşaportului trebuie sã
completeze datele particulare ale unei
rude sau ale unui prieten care poate
fi contactat în caz de accident:
Numele
Prenumele
Adresa
Telefon
Denumirile rubricilor vor fi redactate
în limbile românã, englezã şi francezã.
Acest paşaport conţine 32 de pagini
numerotate (în toate limbile oficiale
ale Uniunii Europene).
Coperta II (interior) cuprinde
instrucţiuni, obligaţii
Hârtie: - specialã, filigran, elemente de siguranţãNOTĂ:
Caracteristicile, rubricaţia, numãrul şi tipul elementelor de siguranţã trebuie sã fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de cãlãtorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, şi ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificaţiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate şi a elementelor biometrice integrate în paşapoarte şi în documentele de cãlãtorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementãrilor Uniunii Europene în domeniu.


ANEXA 2


───────
(Anexa nr. 2 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 557/2006 )
──────────────────────────────────────────────────

FORMA ŞI CONŢINUTUL
paşaportului electronic de serviciu

Culoarea copertei: - albastrã
Coperta I (exterior): - Uniunea Europeanã, România, stema României
- Paşaport de serviciu
- Semn distinctiv paşaport electronic
Coperta I (interior): - "Ministerul Afacerilor Externe al României
roagã autoritãţile statelor prietene sã
permitã libera trecere titularului
prezentului paşaport şi sã-i acorde ajutor
şi protecţie în caz de nevoie."
- în limbile românã, englezã şi francezã
- bandã heliogravatã
Mãrimea: - 125 x 88 mm
Numãrul de pagini: - 32
Numãrul paşaportului: - perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin
coperta a II-a, iar pe pagina din
policarbonat, gravat laser
Numerotarea paginilor: - tipãritã în partea de jos a fiecãrei
pagini şi în filigran
Pagina cu datele de identificare
ale titularului, poziţionatã
între coperta I (interioarã)
şi pagina 1: - din policarbonat
- datele de identitate ale titularului
(numele, prenumele, data şi locul
naşterii),autoritatea emitentã, data
eliberãrii paşaportului, data expirãrii
paşaportului, codul numeric personal -
C.N.P., sex, cetãţenia, fotografia
titularului gravatã laser şi fotografia
în umbrã realizatã prin perforaţie cu
laser, numãrul paşaportului, semnãtura
titularului, datele informatizate
citibile optic (MRZ), mediul de stocare
electronicã a datelor biometrice ale
persoanei
Pagina 1: - înãlţimea, culoarea ochilor, domiciliul
şi fotografia în umbrã a titularului,
realizatã prin imprimare inkjet
Pagina 2 rezervatã pentru
menţiuni ale autoritãţilor române
Pagina 3 cuprinde denumirile
rubricilor din pagina din
policarbonat în toate limbile
oficiale ale ţãrilor Uniunii
Europene.
Paginile 4-31, pagini pentru
vize: - se introduce fir metalic fluorescent
în structura hârtiei
Pagina 32, urgenţe: - titularul paşaportului trebuie sã
completeze datele particulare ale unei
rude sau ale unui prieten care poate fi
contactat în caz de accident:
Numele
Prenumele
Adresa
Telefon
Denumirile rubricilor vor fi redactate în
limbile românã, englezã şi francezã.
Acest paşaport conţine 32 de pagini
numerotate (în toate limbile oficiale ale
Uniunii Europene).
Coperta II (interior) cuprinde instrucţiuni,
obligaţii.
Hârtie: - specialã, filigran, elemente de siguranţãNOTĂ:
Caracteristicile, rubricaţia, numãrul şi tipul elementelor de siguranţã trebuie sã fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de cãlãtorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, şi ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificaţiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate şi a elementelor biometrice integrate în paşapoarte şi în documentele de cãlãtorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementãrilor Uniunii Europene în domeniu.

ANEXA 3


────────
(Anexa nr. 3 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 557/2006 )
──────────────────────────────────────────────────FORMA ŞI CONŢINUTUL
paşaportului electronic simplu

Culoarea copertei: - roşu vişiniu
Coperta I (exterior): - Uniunea Europeanã, România, stema României
- Paşaport
- Semn distinctiv paşaport electronic
Coperta I (interior): - România, stema României în tehnologie
intaglio
- bandã heliogravatã
Mãrimea: - 125 x 88 mm
Numãrul de pagini: - 32
Numãrul paşaportului: - perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin
coperta a II-a, iar pe pagina din
policarbonat, gravat laser
Numerotarea paginilor: - tipãritã în partea de jos a fiecãrei
pagini şi în filigran
Pagina cu datele de
identificare ale titularului,
poziţionatã între coperta I
(interioarã) şi pagina 1: - din policarbonat
- datele de identitate ale titularului
(numele, prenumele, data şi locul
naşterii), autoritatea emitentã,
data eliberãrii paşaportului, data
expirãrii paşaportului, codul numeric
personal - C.N.P., sex cetãţenia,
fotografia titularului gravatã
laser şi fotografia în umbrã realizatã
prin perforaţie cu laser, numãrul
paşaportului, semnãtura titularului,
datele informatizate citibile optic (MRZ),
mediul de stocare electronicã a datelor
biometrice ale persoaneiNOTĂ:
Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile românã, englezã şi francezã.Pe versoul paginii din
policarbonat se scriu în toate
limbile oficiale ale Uniunii
Europene: - Uniunea Europeanã
- România
- Paşaport
Pagina 1: - înãlţimea, culoarea ochilor, domiciliul
şi fotografia în umbrã a titularului,
realizatã prin imprimare inkjet
Pagina 2 rezervatã pentru
menţiuni ale autoritãţilor
române
Pagina 3 cuprinde denumirile
rubricilor din pagina din
policarbonat în toate limbile
oficiale ale ţãrilor Uniunii
Europene.
Paginile 4-31, pagini pentru
vize - se introduce fir metalic fluorescent
în structura hârtiei
Pagina 32, urgenţe: - titularul paşaportului trebuie sã
completeze datele particulare ale unei
rude sau ale unui prieten care poate
fi contactat în caz de accident:
Numele
Prenumele
Adresa
Telefon
Denumirile rubricilor vor fi
redactate în limbile românã,
englezã şi francezã.
Acest paşaport conţine 32 de
pagini numerotate (în toate
limbile oficiale ale Uniunii
Europene).
Coperta II (interior) cuprinde
instrucţiuni, obligaţii.
Hârtie: - specialã, filigran, elemente de siguranţãNOTĂ:
Caracteristicile, rubricaţia, numãrul şi tipul elementelor de siguranţã trebuie sã fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de cãlãtorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, şi ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificaţiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate şi a elementelor biometrice integrate în paşapoarte şi în documentele de cãlãtorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementãrilor Uniunii Europene în domeniu.


ANEXA 4


────────
(Anexa nr. 4 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 557/2006 )
──────────────────────────────────────────────────


FORMA ŞI CONŢINUTUL
paşaportului electronic pentru persoana fãrã cetãţenie

Mãrimea: - 125 x 88 mm
Numãrul de pagini: - 32
Culoarea copertei: - maro închis
Coperta I (exterior): - stema României, România, în limbile
românã, englezã şi francezã
- Paşaport pentru persoana fãrã cetãţenie,
în limbile românã, englezã
şi francezã
- Semn distinctiv paşaport electronic
Coperta I (interior): - stema României în tehnologie intaglio
Numãrul paşaportului: - perforat prin paginile 1-32, inclusiv
prin coperta a II-a, iar pe pagina
din policarbonat, gravat laser
Numerotarea paginilor: - tipãritã în partea de jos a fiecãrei
pagini
Pagina cu datele de identificare
ale titularului, poziţionatã
între coperta I (interioarã)
şi pagina 1: - din policarbonat
- datele de identitate ale titularului
(numele, prenumele, ţara de origine,
data şi locul naşterii, codul numeric
personal - C.N.P., sexul), data
eliberãrii, organul emitent, data
expirãrii, fotografia titularului
gravatã laser şi fotografia în umbrã
realizatã prin perforaţie cu laser,
numãrul paşaportului, semnãtura
titularului, datele informatizate
citibile optic (MRZ), mediul de stocare
electronicã a datelor biometrice ale
persoaneiNOTĂ:
Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile românã, englezã şi francezã.


Pe versoul paginii din
policarbonat se scriu în toate
limbile oficiale ale Uniunii
Europene: - Uniunea Europeanã
- România
- Paşaport pentru persoanã fãrã cetãţenie
Pagina 1: - înãlţimea şi culoarea ochilor
- domiciliul
- fotografia în umbrã a titularului
Pagina 2, paginã rezervatã
pentru menţiuni ale
autoritãţilor române
Pagina 3 conţine denumirile
rubricilor din pagina din
policarbonat în toate limbile
oficiale ale Uniunii Europene.
Paginile 4-31, pagini pentru
vize: - se introduce fir metalic fluorescent în
structura hârtiei
Pagina 32, urgenţe: - titularul paşaportului trebuie sã
completeze datele particulare ale
unei rude sau ale unui prieten care poate
fi contactat în caz de accident:
Numele
Prenumele
Adresa
Telefon
Denumirile rubricilor vor fi
redactate în limbile românã,
englezã şi francezã.
Acest paşaport conţine 32 de
pagini numerotate (în toate
limbile oficiale ale Uniunii
Europene).
Coperta II (interior) cuprinde
instrucţiuni, obligaţii.
Hârtie: - specialã, filigran, elemente de siguranţãDenumirile rubricilor vor fi redactate în limbile românã, englezã şi francezã.

NOTĂ:
Caracteristicile, rubricaţia, numãrul şi tipul elementelor de siguranţã trebuie sã fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de cãlãtorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, şi ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificaţiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate şi a elementelor biometrice integrate în paşapoarte şi în documentele de cãlãtorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementãrilor Uniunii Europene în domeniu.


ANEXA 5


───────
(Anexa nr. 5 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 557/2006 )
──────────────────────────────────────────────────

FORMA ŞI CONŢINUTUL
documentului de cãlãtorie electronic pentru refugiaţii recunoscuţi
în baza Convenţiei de la Geneva din 28 iulie 1951

Mãrimea: - 125 x 88 mm
Numãrul de pagini: - 32
Culoarea copertei: - albastru închis
Coperta I (exterior): - stema României
- România, în limbile românã, englezã şi
francezã
- Document de cãlãtorie (Convenţia din
28 iulie 1951), în limbile românã,
englezã şi francezã
- semn distinctiv paşaport electronic
Coperta I (interior): - stema României în tehnologie intaglio
Numãrul paşaportului: - perforat prin paginile 1-32, inclusiv
prin coperta a II-a, iar pe pagina din
policarbonat, gravat laser
Numerotarea paginilor: - tipãritã în partea de jos a fiecãrei
pagini
Pagina cu datele de
identificare ale titularului,
poziţionatã între coperta I
(interioarã) şi pagina 1: - din policarbonat
- datele de identitate ale titularului
(numele, prenumele, cetãţenia, data şi
locul naşterii, codul numeric personal -
C.N.P., sexul), data eliberãrii, organul
emitent, data expirãrii, fotografia
titularului gravatã laser şi fotografia
în umbrã realizatã prin perforaţie cu
laser, numãrul paşaportului, semnãtura
titularului, datele informatizate citibile
optic (MRZ), mediul de stocare electronicã
a datelor biometrice ale persoaneiNOTĂ:
Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile românã, englezã şi francezã.Pe versoul paginii din
policarbonat se scriu în
limbile românã, englezã şi
francezã: - Uniunea Europeanã
- România
- Document de cãlãtorie (Convenţia din 28
iulie 1951)
Pagina 1: - înãlţimea şi culoarea ochilor
- reşedinţa
- Acest document este valabil pentru toate
ţãrile, cu excepţia:
- documentul/documentele pe baza cãruia/
cãrora este eliberat prezentul
document
- fotografia în umbrã a titularului
Pagina 2, paginã rezervatã
pentru menţiuni ale
autoritãţilor române
Pagina 3 conţine denumirile
rubricilor din pagina din
policarbonat în toate limbile
oficiale ale Uniunii Europene.
Paginilea 4-31, pagini
pentru vize - se introduce fir metalic fluorescent în
structura hârtiei
Pagina 32, urgenţe: - titularul paşaportului trebuie sã
completeze datele particulare ale unei
rude sau ale unui prieten care poate fi
contactat în caz de accident:
Numele
Prenumele
Adresa
Telefon
Denumirile rubricilor vor fi redactate în
limbile românã, englezã şi francezã.
Acest paşaport conţine 32 de pagini
numerotate (în toate limbile oficiale
ale Uniunii Europene).
Coperta II (interior): - Acest document este eliberat numai în
scopul de a furniza titularului un
document de cãlãtorie care poate ţine
loc de paşaport naţional. El nu aduce
niciun prejudiciu şi nu afecteazã în
niciun fel naţionalitatea titularului.
- Titularul este autorizat sã se întoarcã
în România pânã la data expirãrii
menţionate în documentul de cãlãtorie
la fila informatizatã,
- Valabilitatea prezentului document de
cãlãtorie nu poate fi prelungitã.
- În cazul stabilirii într-o altã ţarã
decât cea în care prezentul document de
cãlãtorie a fost eliberat, titularul
trebuie, dacã doreşte sã se deplaseze din
nou, sã solicite un nou document
autoritãţilor competente ale ţãrii sale
de reşedinţã. Vechiul document de
cãlãtorie va fi remis autoritãţii care
elibereazã noul document pentru a fi
trimis autoritãţii care l-a eliberat.
- Acest document este valabil pentru toate
ţãrile, cu excepţia celor menţionate
la pagina 1.
Hârtie: - specialã, filigran, elemente de siguranţãNOTĂ:
Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile românã, englezã şi francezã.
Toate paginile, mai puţin pagina cu datele de identificare ale titularului, conţin textul "Convenţia din 28 iulie 1951".
Caracteristicile, rubricaţia, numãrul şi tipul elementelor de siguranţã trebuie sã fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de cãlãtorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, şi ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificaţiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate şi a elementelor biometrice integrate în paşapoarte şi în documentele de cãlãtorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementãrilor Uniunii Europene în domeniu.

ANEXA 6


───────
(Anexa nr. 6 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 557/2006 )
──────────────────────────────────────────────────

FORMA ŞI CONŢINUTUL
documentului de cãlãtorie electronic pentru strãinii cãrora li s-a
acordat protecţie subsidiarã în baza <>Legii nr. 122/2006 privind
azilul în România

Mãrimea: - 125 x 88 mm
Numãrul de pagini: - 32
Culoarea copertei: - gri
Coperta I (exterior): - stema României
- România, în limbile românã, englezã şi
francezã
- Document de cãlãtorie (protecţie
subsidiarã), în limbile românã, englezã şi
francezã
- Semn distinctiv paşaport electronic
Coperta I (interior): - stema României în tehnologie intaglio
Numãrul paşaportului: - perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin
coperta a II-a, iar pe pagina din
policarbonat, gravat laser
Numerotarea paginilor: - tipãritã în partea de jos a fiecãrei
pagini
Pagina cu datele de
identificare ale titularului,
poziţionatã între coperta I
(interioarã) şi pagina 1: - din policarbonat
- datele de identitate ale titularului
(numele, prenumele, cetãţenia, data şi
locul naşterii, codul numeric personal -
C.N.P., sexul), data eliberãrii, organul
emitent, data expirãrii, fotografia
titularului gravatã laser şi fotografia
în umbrã realizatã prin perforaţie cu
laser, numãrul paşaportului, semnãtura
titularului, datele informatizate citibile
optic (MRZ), mediul de stocare electronicã
a datelor biometrice ale persoaneiNOTĂ:
Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile românã, englezã şi francezã.Pe versoul paginii din
policarbonat se scriu în limbile
românã, englezã şi francezã: - Uniunea Europeanã
- România
- Document de cãlãtorie (protecţie
subsidiarã)
Pagina 1: - înãlţimea şi culoarea ochilor
- reşedinţa
- fotografia în umbrã a titularului
- Acest document este valabil pentru toate
ţãrile, cu excepţia:
- Documentul/documentele pe baza cãruia/
cãrora este eliberat prezentul document
Pagina 2, paginã rezervatã
pentru menţiuni ale
autoritãţilor române
Pagina 3 conţine denumirile
rubricilor din pagina din
policarbonat în toate limbile
oficiale ale Uniunii Europene.
Paginile 4-31, pagini pentru
vize - se introduce fir metalic fluorescent în
structura hârtiei
Pagina 32, urgenţe: - titularul paşaportului trebuie sã
completeze datele particulare ale unei
rude sau ale unui prieten care poate
fi contactat în caz de accident:
Numele
Prenumele
Adresa
Telefon
Denumirile rubricilor vor fi
redactate în limbile românã,
englezã şi francezã.
Acest paşaport conţine 32 de
pagini numerotate (în toate
limbile oficiale ale Uniunii
Europene).
Coperta II (interior): - Acest document este eliberat numai în
scopul de a furniza titularului un
document de cãlãtorie care poate ţine
loc de paşaport naţional. El nu aduce
niciun prejudiciu şi nu afecteazã în
niciun fel naţionalitatea titularului
- Valabilitatea prezentului document de
cãlãtorie nu poate fi prelungitã.
- Acest document de cãlãtorie este valabil
pentru toate ţãrile, cu excepţia celor
menţionate la pagina 1.
Hârtie: - specialã, filigran, elemente de siguranţãNOTĂ:
Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile românã, englezã şi francezã.
Toate paginile, mai puţin pagina cu datele de identificare ale titularului, conţin textul "Protecţie subsidiarã".
Caracteristicile, rubricaţia, numãrul şi tipul elementelor de siguranţã trebuie sã fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de cãlãtorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, şi ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificaţiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate şi a elementelor biometrice integrate în paşapoarte şi în documentele de cãlãtorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementãrilor Uniunii Europene în domeniu.

_______________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016