Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 339 din 5 decembrie 2008 privind cadrul general al operarii si utilizarii sistemului "Ghiseul virtual de plati"
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 339 din 5 decembrie 2008  privind cadrul general al operarii si utilizarii sistemului Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 339 din 5 decembrie 2008 privind cadrul general al operarii si utilizarii sistemului "Ghiseul virtual de plati"

EMITENT: MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI - AGENTIA PENTRU SERVICIILE SOCIETATII INFORMATIONALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 2 lit. g) şi ale <>art. 4 alin. (5) şi (6) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Serviciile Societãţii Informaţionale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 125/2008 ,

preşedintele Agenţiei pentru Serviciile Societãţii Informaţionale emite prezenta decizie.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Prezenta decizie are ca obiect stabilirea cadrului general de operare şi utilizare ale sistemului "Ghişeul virtual de plãţi", precum şi reglementarea procedurii de selecţie în vederea eliberãrii unei licenţe prin care se acordã dreptul exclusiv de procesare a plãţilor electronice cu card în cadrul "Ghişeului virtual de plãţi".
(2) "Ghişeul virtual de plãţi", denumit în continuare Ghişeul, reprezintã sistemul informatic de utilitate publicã, parte a sistemului e-guvernare, prin intermediul cãruia persoanele fizice şi juridice pot efectua plãţi electronice cu cardul cãtre autoritãţile administraţiei publice centrale şi locale din România.
(3) Utilizarea Ghişeului se realizeazã în vederea atingerii urmãtoarelor obiective:
a) îmbunãtãţirea relaţiei persoanelor fizice şi juridice cu structurile administraţiei publice, la nivel central şi local, prin asigurarea unei modalitãţi rapide de platã cãtre autoritãţile administraţiei publice;
b) asigurarea unui acces egal şi nediscriminatoriu la informaţii şi servicii publice;
c) asigurarea confidenţialitãţii şi garantarea protejãrii datelor cu caracter personal;
d) promovarea utilizãrii internetului şi a tehnologiilor de vârf în cadrul furnizãrii serviciilor publice;
e) reducerea cheltuielilor publice, combaterea birocraţiei la nivelul administraţiei publice.
(4) Portalul Ghişeului este disponibil la adresa de internet http://www.ghiseul.ro
(5) Operatorul Ghişeului este Agenţia pentru Serviciile Societãţii Informaţionale, instituţie publicã cu personalitate juridicã, în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.
ART. 2
În sensul prezentei decizii, termenii de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) operator - operatorul sistemului "Ghişeul virtual de plãţi"-Agenţia pentru Serviciile Societãţii Informaţionale;
b) plãtitor - persoanã fizicã sau juridicã care efectueazã o platã cãtre o instituţie a administraţiei publice centrale sau locale;
c) debitor - persoana fizicã sau juridicã în numele şi pe seama cãreia se efectueazã plata (nu este obligatoriu ca între plãtitor şi debitor sã existe identitate);
d) emitent - autoritatea administraţiei publice care emite actul pe baza cãruia se efectueazã plata;
e) beneficiarul plãţii - autoritatea administraţiei publice în contul cãreia se efectueazã plata;
f) platã electronicã - efectuarea unei plãţi prin intermediul portalului www.ghiseul.ro cu ajutorul unui card bancar;
g) procesare de plãţi - acţiunea securizatã prin care se realizeazã transferul sumei de platã între contul corespunzãtor cardului bancar şi contul beneficiarului;
h) procesator de plãţi - persoana juridicã selectatã de operator în conformitate cu prevederile prezentei decizii, care realizeazã procesarea de plãţi în cadrul Ghişeului;
i) drept exclusiv de procesare a plãţilor în cadrul Ghişeului-drept acordat procesatorului de plãţi selectat, de cãtre operatorul Ghişeului, prin care i se conferã posibilitatea de a procesa toate plãţile efectuate prin intermediul Ghişeului şi de a încasa de la plãtitor un comision calculat ca procent din valoarea fiecãrei plãţi;
j) licenţã - actul administrativ prin care operatorul acordã procesatorului de plãţi dreptul exclusiv de procesare a plãţilor în cadrul Ghişeului, cu respectarea anumitor condiţii, pentru o perioadã limitatã;
k) procedurã de selecţie - procedura prin care operatorul selecteazã procesatorul de plãţi şi în urma derulãrii cãreia elibereazã licenţa prin care dreptul exclusiv de procesare a plãţilor în cadrul Ghişeului este acordat primului clasat, în urma evaluãrii ofertelor depuse, pe baza unui set de criterii prestabilite de naturã tehnicã, administrativã şi financiarã;
l) tarif de procesare - sumã datoratã anual cãtre operator de procesatorul de plãţi pentru acordarea dreptului exclusiv de procesare a plãţilor în cadrul Ghişeului;
m) ofertant - persoana care depune o ofertã fermã, definitivã, irevocabilã şi necondiţionatã în cadrul procedurii de selecţie;
n) ASSI - Agenţia pentru Serviciile Societãţii Informaţionale.

CAP. II
Dispoziţii privind operarea şi utilizarea Ghişeului

ART. 3
(1) ASSI opereazã Ghişeul, asigurând respectarea urmãtoarelor principii:
a) facilitarea accesului autoritãţilor administraţiei publice la informaţiile legate de plãţile efectuate prin intermediul Ghişeului;
b) asigurarea confidenţialitãţii şi protejarea datelor cu caracter personal procesate prin intermediul Ghişeului;
c) asigurarea securitãţii transferului de informaţii efectuat între Ghişeu şi utilizatorii acestuia (plãtitori, emitenţi şi beneficiari ai plãţilor);
d) asigurarea unor interfeţe standard cu sisteme de platã deja existente.
(2) În activitatea de operare a Ghişeului, ASSI are urmãtoarele responsabilitãţi:
a) sã asigure posibilitatea tehnicã de interfaţare a Ghişeului cu sistemele electronice ale emitenţilor;
b) sã asigure posibilitatea tehnicã de interfaţare a Ghişeului cu sistemele electronice ale beneficiarilor plãţilor;
c) sã asigure emiterea de dovezi electronice ale plãţilor semnate cu certificate calificate de semnãturã electronicã;
d) sã asigure arhivarea informaţiilor referitoare la tranzacţiile desfãşurate prin intermediul Ghişeului;
e) sã asigure interacţiunea cu utilizatorii (plãtitori, emitenţi, beneficiari ai plãţilor) şi sã ofere acestora suport tehnic în ceea ce priveşte modalitatea de utilizare a Ghişeului şi modul de efectuare a plãţilor, inclusiv prin postarea pe pagina de internet www.ghiseul.ro a unor instrucţiuni de utilizare;
f) sã permitã plãtitorilor sã acceseze un istoric al tranzacţiilor;
g) sã deruleze procedura de selecţie şi sã acorde primului clasat dreptul exclusiv de procesare a plãţilor în cadrul Ghişeului.
ART. 4
(1) Orice persoanã fizicã sau juridicã poate folosi serviciile furnizate de Ghişeu.
(2) Pentru a putea sã efectueze plãţi prin intermediul Ghişeului, plãtitorul trebuie sã fie înregistrat în sistem.
(3) Procedura de înregistrare în sistem cuprinde urmãtoarele faze:
a) completarea on-line a formularului de înregistrare disponibil pe pagina principalã a Ghişeului;
b) transmiterea de cãtre Ghişeu a unui mesaj printr-un e-mail cãtre plãtitor, pentru confirmarea înregistrãrii;
c) confirmarea înregistrãrii de cãtre utilizator prin accesarea paginii de internet indicate în e-mailul de confirmare.
(4) Înregistrarea persoanelor juridice în vederea efectuãrii de plãţi electronice prin intermediul Ghişeului este condiţionatã de achitarea unui tarif de înregistrare cãtre operator, tarif al cãrui cuantum este de 46 de lei, la care se adaugã TVA. Persoanele juridice deja înregistrate în Sistemul electronic naţional nu au obligaţia sã achite tariful de înregistrare, procedura de mai sus aplicându-se corespunzãtor.
(5) Plãtitorul se poate înregistra şi autentifica în sistem în vederea accesãrii paginilor de introducere a plãţii şi de vizualizare a plãţilor efectuate.
(6) Autentificarea în sistem se face securizat, pe bazã de cont de utilizator şi parolã.
ART. 5
(1) Ghişeul permite plata electronicã cu cardurile bancare acceptate pentru plãţi pe internet.
(2) Procedura de efectuare a unei plãţi electronice cuprinde urmãtoarele faze:
a) accesarea funcţiei de plãţi on-line;
b) alegerea tipului de platã şi completarea formularului generat în concordanţã cu informaţiile solicitate de emitent, beneficiarul plãţii sau de cãtre procesatorul de plãţi;
c) completarea datelor din formular de cãtre plãtitor şi confirmarea corectitudinii lor;
d) conectarea la formularul de platã de pe pagina procesatorului de plãţi şi confirmarea efectuãrii plãţii;
e) generarea de cãtre Ghişeu a dovezii de efectuare a plãţii sau a unui mesaj de eroare, în cazul în care plata nu se poate efectua.
(3) Informaţiile introduse electronic de cãtre plãtitor se referã la:
a) informaţii care identificã plãtitorul;
b) informaţii care identificã debitorul;
c) informaţii solicitate de cãtre beneficiarul plãţii sau de cãtre emitent pentru fiecare tip de platã în parte.
(4) Documentul care atestã efectuarea plãţii electronice va fi semnat electronic cu un certificat digital calificat şi va conţine urmãtoarele informaţii:
a) datele de identificare ale plãtitorului;
b) datele de identificare ale debitorului;
c) informaţii legate de plata efectuatã - valoarea plãţii, data şi ora efectuãrii plãţii, tipul plãţii.
(5) Plãtitorul poate cere oricând retrimiterea dovezii de platã de cãtre Ghişeu.
(6) Plãtitorii sunt responsabili pentru corectitudinea informaţiilor introduse în Ghişeu.
ART. 6
(1) Pentru a putea folosi Ghişeul în calitate de emitent sau de beneficiar al plãţii, orice autoritate a administraţiei publice centrale sau locale are dreptul de a se înregistra, cu respectarea urmãtoarelor condiţii:
a) sã fie capabilã sã efectueze transferuri de informaţii cu Ghişeul în mod securizat şi în formatele impuse de operator, prin implementarea unor module proprii de interfaţare;
b) sã fie capabilã sã proceseze informaţii oferite de Ghişeu conform aceleiaşi scheme;
c) sã furnizeze procesatorului de plãţi toate informaţiile necesare efectuãrii cu succes a plãţilor electronice, în formatul impus de operator.
(2) Ghişeul oferã emitenţilor şi beneficiarilor plãţilor toate informaţiile legate de plãţile electronice în format semistructurat şi uşor accesibil.
(3) Înregistrarea emitenţilor sau a beneficiarilor de plãţi se realizeazã pe baza unei proceduri de înregistrare adoptate prin decizie a preşedintelui ASSI, publicatã pe pagina de internet www.ghiseul.ro
(4) În cazul în care emitentul şi beneficiarul plãţii sunt persoane juridice diferite, înregistrarea emitentului va fi posibilã numai dupã ce beneficiarul corespondent va fi înregistrat în Ghişeu.

CAP. III
Dispoziţii privind procedura de selecţie şi eliberarea licenţei. Drepturile şi obligaţiile procesatorului de plãţi

ART. 7
(1) Selectarea procesatorului de plãţi în cadrul Ghişeului se realizeazã de cãtre ASSI pe baza procedurii de selecţie reglementate în continuare.
(2) În urma derulãrii procedurii de selecţie, ASSI va elibera primului clasat licenţa prin care se acordã dreptul exclusiv de procesare a plãţilor electronice cu card în cadrul Ghişeului.
ART. 8
(1) Etapele premergãtoare derulãrii procedurii de selecţie sunt urmãtoarele:
a) elaborarea proiectului caietului de sarcini;
b) publicarea proiectului caietului de sarcini în vederea consultãrii;
c) transmiterea observaţiilor privind conţinutul caietului de sarcini;
d) elaborarea formei finale a caietului de sarcini şi publicarea anunţului de participare la selecţie.
(2) Etapele procedurii de selecţie sunt urmãtoarele:
a) obţinerea caietului de sarcini de cãtre persoanele interesate;
b) transmiterea solicitãrilor de clarificãri şi rãspunsul la acestea;
c) depunerea ofertelor şi a garanţiei de participare de cãtre persoanele care au obţinut caietul de sarcini;
d) evaluarea ofertelor;
e) transmiterea comunicãrilor privind rezultatul evaluãrii tuturor ofertelor depuse;
f) primirea şi soluţionarea contestaţiilor.
(3) Calendarul detaliat al etapelor procedurii de selecţie se stabileşte prin caietul de sarcini.
ART. 9
(1) Pentru organizarea şi conducerea procedurii de selecţie, preşedintele ASSI va desemna, prin decizie, o comisie de selecţie formatã din 5 membri care nu pot fi acţionari, asociaţi, administratori, cenzori sau angajaţi, cu carnet de muncã ori în alt mod, ai vreuneia dintre persoanele juridice care participã la procedura de selecţie sau ai vreunei persoane juridice care are control asupra vreunui ofertant, în acest sens membrii comisiei depunând o declaraţie pe propria rãspundere.
(2) Prin decizia prevãzutã la alin. (1) se va desemna un preşedinte de comisie, care va conduce procedura de selecţie, şi un secretar, care va întocmi procesele-verbale de şedinţã.
(3) O persoanã juridicã are control asupra ofertantului, conform alin. (1), dacã exercitã direct cel puţin 25% din valoarea/numãrul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot deţinute la acesta.
ART. 10
(1) Comisia de selecţie are urmãtoarele atribuţii:
a) elaborarea proiectului caietului de sarcini;
b) rãspunsul la observaţiile primite în perioada de consultare;
c) elaborarea formei finale a caietului de sarcini;
d) formularea rãspunsurilor la solicitãrile de clarificãri;
e) evaluarea ofertelor;
f) prezentarea rezultatului evaluãrii ofertelor preşedintelui ASSI în scopul aprobãrii acestuia.
(2) În vederea soluţionãrii eventualelor contestaţii, preşedintele ASSI va constitui, prin decizie, o comisie formatã din alte persoane decât cele care au fãcut parte din comisia de selecţie.
(3) Procesul-verbal de soluţionare a contestaţiilor va fi aprobat de preşedintele ASSI.
ART. 11
(1) ASSI va publica pe pagina de internet www.assi.ro, în vederea consultãrii publice, proiectul caietului de sarcini şi data-limitã pânã la care se pot primi observaţii la acesta.
(2) Forma finalã a caietului de sarcini va fi elaboratã dupã centralizarea şi analizarea observaţiilor primite.
(3) ASSI va publica cel puţin într-un cotidian de circulaţie naţionalã, precum şi pe pagina de internet www.assi.ro un anunţ de participare la procedura de selecţie, prin care va invita persoanele interesate sã procure caietul de sarcini, arãtând care este data-limitã pentru aceasta, precum şi data-limitã pentru depunerea ofertelor.
ART. 12
(1) Caietul de sarcini va conţine, în mod obligatoriu, condiţiile tehnice şi administrative în care se va realiza procesarea plãţilor efectuate prin intermediul Ghişeului, cerinţele minimale pe care ofertantul trebuie sã le îndeplineascã pentru a fi eligibil, obligaţiile minime pe care acesta va trebui sã şi le asume în cazul în care va fi declarat câştigãtor al procedurii de selecţie, grila de punctaj, precum şi orice alte aspecte considerate relevante de comisia de selecţie.
(2) ASSI va asigura obţinerea unui exemplar al caietului de sarcini de cãtre orice persoanã care îşi manifestã intenţia în acest sens.
ART. 13
(1) Procedura de selecţie se desfãşoarã pe bazã de oferte ferme, definitive, irevocabile şi necondiţionate, primite în conformitate cu caietul de sarcini pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.
(2) Ofertanţii vor constitui o garanţie de participare în cuantum de 10.000 lei, prin scrisoare de garanţie bancarã emisã de o bancã românã sau de o bancã strãinã cu care o bancã românã are relaţii de corespondent, din care sã rezulte fãrã echivoc angajamentul irevocabil al acesteia de a plãti imediat, la solicitarea ASSI, fãrã a invoca vreo excepţie legatã de procedura de selecţie, o sumã în cuantum egal cu garanţia de participare, în cazul în care:
a) ofertantul declarat câştigãtor al procedurii de selecţie renunţã la dreptul de a i se acorda licenţa;
b) ofertantul îşi retrage oferta dupã data-limitã stabilitã pentru primirea ofertelor;
c) ofertantul influenţeazã sau încearcã sã influenţeze comisia de selecţie în procesul de examinare şi evaluare a ofertelor.
(3) Scrisoarea de garanţie bancarã trebuie sã aibã o perioadã de valabilitate de cel puţin 90 de zile de la data-limitã pânã la care se pot primi ofertele.
(4) Garanţia de participare se restituie integral, la cerere, tuturor participanţilor, cu excepţia câştigãtorului licenţei, cãruia îi va fi restituitã, la cerere, dupã momentul eliberãrii licenţei.
ART. 14
Comisia de selecţie va analiza doar acele oferte care au fost primite în termenul menţionat în caietul de sarcini şi care sunt însoţite de garanţia de participare în cuantumul şi în forma prevãzute în prezenta decizie.
ART. 15
(1) Comisia de selecţie va comunica ofertanţilor rezultatele evaluãrii acestora, prin afişarea pe pagina de internet www.assi.ro
(2) Persoana a cãrei ofertã a fost declaratã câştigãtoare (prin plasarea pe primul loc) va fi invitatã de cãtre ASSI pentru eliberarea licenţei în termen de maximum 45 de zile de la stabilirea clasamentului final în cadrul procedurii de selecţie.
ART. 16
(1) Licenţa se va elibera pentru o perioadã de 3 ani, fãrã a exista posibilitatea de prelungire a valabilitãţii sale.
(2) Licenţa eliberatã de ASSI este netransmisibilã şi se acordã numai în urma procedurii de selecţie reglementate în prezenta decizie.
(3) Pentru acordarea dreptului exclusiv de procesare a plãţilor în cadrului Ghişeului, procesatorul de plãţi va achita anual cãtre ASSI un tarif de procesare, în cuantum de 30% din totalul sumelor încasate de procesator cu titlu de comision, în decursul unui an calendaristic, la care se adaugã TVA. Pânã la data de 15 februarie a fiecãrui an, preşedintele ASSI va emite o decizie titlu de creanţã care va individualiza cuantumul tarifului de procesare aferent anului calendaristic anterior.
ART. 17
(1) Licenţa va conţine, în principal, drepturile şi obligaţiile procesatorului de plãţi, precum şi condiţiile tehnice, administrative şi financiare de exercitare a activitãţii de procesare a plãţilor în cadrul Ghişeului.
(2) Principalele drepturi conferite procesatorului de plãţi prin licenţã sunt urmãtoarele:
a) dreptul exclusiv de a procesa toate plãţile efectuate prin intermediul Ghişeului;
b) dreptul de a încasa de la plãtitori un comision calculat ca procent din valoarea fiecãrei plãţi, comision stabilit prin licenţã, pe baza ofertei financiare a câştigãtorului procedurii de selecţie;
c) dreptul de a solicita operatorului, emitenţilor sau beneficiarilor de plãţi efectuarea tuturor modificãrilor tehnice sau procedurale impuse de funcţionarea corectã a Ghişeului.
(3) Principalele obligaţii impuse procesatorului de plãţi prin licenţã sunt urmãtoarele:
a) obligativitatea procesãrii tuturor plãţilor efectuate prin intermediul Ghişeului;
b) stabilirea mecanismului tehnic de încasare a comisionului aferent fiecãrei tranzacţii;
c) achitarea în fiecare an a tarifului de procesare cãtre operatorul Ghişeului;
d) oferirea de suport tehnic permanent pentru utilizatori în ceea ce priveşte efectuarea plãţilor;
e) transmiterea tuturor informaţiilor utile despre efectuarea plãţilor cãtre operator şi cãtre ceilalţi utilizatori;
f) asigurarea confidenţialitãţii tuturor datelor referitoare la efectuarea plãţilor.
(4) Nerespectarea de cãtre procesatorul de plãţi a obligaţiilor impuse prin licenţã atrage dreptul ASSI de a aplica sancţiunea administrativã a revocãrii licenţei.
ART. 18
Prezenta decizie se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei pentru
Serviciile Societãţii Informaţionale,
Daniel Gruia

Bucureşti, 5 decembrie 2008.
Nr. 339.
-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016