Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 831 din 31 August 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 831 din 31 August 2021

Monitorul Oficial 831 din 31 August 2021 (M. Of. 831/2021)

1. ORDIN nr. 4.657 din 18 august 2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Fundaţiei Ecologice Green Filiala Bucureşti din municipiul Drăgăşani pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Drăgăşani din municipiul Drăgăşani EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 831 din 31 august 2021

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar, luând în considerare hotărârea consiliului agenţiei ...

2. DECIZIE nr. 413 din 31 august 2021 pentru numirea domnului George Nicolaie în funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 831 din 31 august 2021

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul george nicolaie se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul cercetării, inovării şi digitalizării.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemneazăsecretarul general al guvernului,tiberiu horaţiu gorunbucureşti, 31 august 2021.nr. 413.----

3. DECIZIE nr. 412 din 31 august 2021 privind eliberarea domnului Alexandru Bologan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 831 din 31 august 2021

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul alexandru bologan se eliberează din funcţia de secretar de stat la ministerul cercetării, inovării şi digitalizării.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:secretarul general al guvernului,tiberiu horaţiu gorunbucureşti, 31 august 2021.nr. 412.----

4. DECRET nr. 947 din 31 august 2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 831 din 31 august 2021

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 783/2021,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 3 septembrie 2021, domnul colonel magistrat ...

5. DECRET nr. 946 din 31 august 2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 831 din 31 august 2021

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 785/2021,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 1 septembrie 2021, domnul adrian mihai, ...

6. DECRET nr. 945 din 31 august 2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 831 din 31 august 2021

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 784/2021,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 1 septembrie 2021, doamna codruţa-diana drăguşelea, ...

7. ORDIN nr. 1.695 din 30 august 2021 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 831 din 31 august 2021

Văzând referatul de aprobare nr. im 7.723/2021 al direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul ministerului sănătăţii şi adresele agenţiei naţionale de transplant nr. 1.629 din 23 iunie 2021 înregistrată la ministerul sănătăţii cu nr. dgammupsp 1.137 din 28 iunie 2021, nr. 1.731 din 1 iulie 2021 înregistrată la ministerul sănătăţii cu nr. dgammupsp 1.137 din 1 iulie 2021 şi nr. 1.832 din 13 iulie 2021 înregistrată la ministerul sănătăţii cu nr. dgammupsp 1.137 din 13 iulie 2021,având în vedere prevederile titlului vi - efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule ...

8. ORDONANŢĂ nr. 14 din 30 august 2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 831 din 31 august 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. v.4 din legea nr. 195/2021 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. iordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 3^1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), persoanele prevăzute la art. 1 beneficiază ...

9. ORDONANŢĂ nr. 13 din 30 august 2021 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 831 din 31 august 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. ii.2 din legea nr. 195/2021 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. iordonanţa guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 658 din 29 august 2016, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 88/2017, se modifică după cum urmează:1. la articolul 12, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) organizarea şi funcţionarea comitetului de amenajare a spaţiului maritim se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a guvernului."2. articolul 13 va avea următorul cuprins:"art. 13(1) la şedinţele comitetului ...

10. ORDONANŢĂ nr. 12 din 30 august 2021 privind completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 831 din 31 august 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. vii.1 şi pct. xi din legea nr. 195/2021 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. ila articolul 3 din ordonanţa guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 707 din 17 august 2006, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:"(1^1) prin excepţie de la prevederile alin. (1), finanţarea programelor prevăzute la art. ...

11. ORDONANŢĂ nr. 10 din 30 august 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 831 din 31 august 2021

Având în vedere obligaţiile ce revin româniei, ca stat membru al uniunii europene, de respectare a prevederilor legislaţiei uniunii europene în vigoare,luând în considerare data intrării în vigoare, precum şi aplicarea, începând cu data de 14 decembrie 2019, a regulamentului (ue) 2017/625 al parlamentului european şi al consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a regulamentelor (ce) nr. 999/2001, (ce) nr. 396/2005, (ce) nr. 1.069/2009, (ce) nr. 1.107/2009, ...

12. ORDONANŢĂ nr. 9 din 30 august 2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracţiuni EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 831 din 31 august 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. iii din legea nr. 195/2021 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta ordonanţă instituie unele măsuri privind utilizarea informaţiilor financiare şi a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracţiuni, după cum urmează:a) facilitarea accesului autorităţilor competente prevăzute la art. 3 alin. (1) la informaţiile financiare, analizele financiare şi la informaţiile privind conturile bancare şi a accesului autorităţii competente prevăzute la art. 3 alin. (3) la informaţiile privind conturile bancare, precum şi utilizarea acestora în scopul ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016