Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 795 din 27 Noiembrie 2008 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 795 din 27 Noiembrie 2008

Monitorul Oficial 795 din 27 Noiembrie 2008 (M. Of. 795/2008)

3. HOTARARE nr. 1.480 din 19 noiembrie 2008 privind implementarea domeniului de internet gov.ro la nivelul administratiei publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 (1) prezenta hotãrâre stabileşte condiţiile generale referitoare la implementarea domeniului de internet gov.ro la nivelul administraţiei publice şi se aplicã tuturor autoritãţilor administraţiei publice centrale, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţiilor prefectului. (2) termenul de implementare a domeniului de internet gov.ro este de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri. (3) autoritãţile publice prevãzute la ...

4. ORDONANTA DE URGENTA nr. 174 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind protectia consumatorilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008

În scrisoarea comisiei europene din 18 ianuarie 2008 cu privire la transpunerea directivei 1999/44/ce privind anumite aspecte ale vânzãrii de bunuri de consum şi garanţiile conexe, publicatã în jurnalul oficial al comunitãţilor europene nr. l171 din 7 iulie 1999, paginile 12-16, au fost semnalate anumite dispoziţii ale directivei pentru care nu s-au identificat mãsuri de transpunere în legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicatã. analizând observaţiile comisiei europene, autoritatea naţionalã pentru protecţia consumatorilor, în colaborare cu departamentul pentru afaceri europene, a constatat cã unele prevederi ale directivei 1999/44/ce privind anumite aspecte ale ...

5. DECRET nr. 1.108 din 12 noiembrie 2008 privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor ofiteri din Ministerul Apararii EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicatã, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 3 şi ale art. 11 pct. ix.3 din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, cu modificãrile ulterioare, având în vedere propunerile ministrului apãrãrii, preşedintele româniei decreteazã: art. 1 pe data de 1 decembrie 2008 se conferã semnul onorific În serviciul patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniul apãrãrii şi rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în ...

6. HOTARARE nr. 1.491 din 19 noiembrie 2008 privind transmiterea unor imobile, proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Directia de Munca si Incluziune Sociala Valcea in administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, pentru Casa Judeteana de Pensii Valcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã transmiterea unor imobile, proprietate publicã a statului, situate în municipiul râmnicu vâlcea, str. calea lui traian nr. 157-159, judeţul vâlcea, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea ministerului muncii, familiei şi egalitãţii de Şanse - direcţia de muncã şi ...

7. HOTARARE nr. 1.490 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. i anexa nr. 1 la hotãrârea guvernului nr. 748/2007 privind organizarea şi funcţionarea autoritãţii naţionale pentru protecţia consumatorilor, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 480 din 18 iulie 2007, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotãrâre. art. ii autoritatea naţionalã pentru protecţia consumatorilor va pune în aplicare prevederile prezentei hotãrâri în termen de douã zile de la data intrãrii în vigoare ...

8. HOTARARE nr. 1.487 din 19 noiembrie 2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã indicatorii tehnico-economici ai unor obiective de investiţii din cadrul programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul agenţiei naţionale pentru locuinţe, prevãzuţi în anexele nr. 1-3*) care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre._________ *) anexele nr. 1-3 nu se publicã, fiind clasificate potrivit legii. art. 2 ...

9. ORDIN nr. 3.424 din 20 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea unor norme si instructiuni aprobate prin ordine ale ministrului finantelor publice EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008

În baza prevederilor art. 142 alin. (1) lit. d), art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi (3), art. 144, art. 144^1, art. 157 alin. (4) şi ale art. 199 alin. (3) din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei şi finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul economiei şi finanţelor emite urmãtorul ordin: art. i normele de aplicare a scutirilor ...

10. ORDIN nr. 7.729 din 18 noiembrie 2008 privind completarea Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 7.377/2007 pentru instituirea unor masuri speciale privind importul produselor energetice de tipul benzinelor si motorinelor EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008

Având în vedere prevederile hotãrârii guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul prevederilor art. 242 din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în baza art. 5 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 532/2007 privind organizarea şi funcţionarea autoritãţii naţionale a vãmilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vicepreşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscalã emite urmãtorul ordin: art. i În anexa la ...

11. ORDIN nr. 5.899 din 11 noiembrie 2008 pentru completarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de cercetator stiintific gradul II, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.101/2005 EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008

În conformitate cu prevederile legii învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale legii nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale legii nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii şi tineretului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul educaţiei, cercetãrii şi tineretului emite prezentul ordin. art. i sistemul de evaluare privind conferirea titlului de cercetãtor ştiinţific gradul ii, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetãrii ...

12. ORDIN nr. 5.898 din 11 noiembrie 2008 pentru completarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de cercetator stiintific gradul I, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.100/2005 EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008

În conformitate cu prevederile legii învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale legii nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale legii nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii şi tineretului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul educaţiei, cercetãrii şi tineretului emite prezentul ordin. art. i sistemul de evaluare privind conferirea titlului de cercetãtor ştiinţific gradul i, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetãrii ...

13. ORDIN nr. 5.897 din 11 noiembrie 2008 pentru completarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de conferentiar universitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.099/2005 EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008

În conformitate cu prevederile legii învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale legii nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale legii nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii şi tineretului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul educaţiei, cercetãrii şi tineretului emite prezentul ordin. art. i sistemul de evaluare privind conferirea titlului de conferenţiar universitar, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetãrii nr. 5.099/2005 ...

14. ORDIN nr. 5.896 din 11 noiembrie 2008 pentru completarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de profesor universitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.098/2005 EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008

În conformitate cu prevederile legii învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale legii nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale legii nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii şi tineretului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul educaţiei, cercetãrii şi tineretului emite prezentul ordin. art. i sistemul de evaluare privind conferirea titlului de profesor universitar, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetãrii nr. 5.098/2005, ...

15. HOTARARE nr. 1.459 din 12 noiembrie 2008 privind recunoasterea Asociatiei "Habitat for Humanity Romania" ca fiind de utilitate publica EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 246/2005 , guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic se recunoaşte asociaţia "habitat for humanity românia", persoanã juridicã românã de drept privat, fãrã scop patrimonial, cu sediul în localitatea beiuş, aleea moţilor bl. an 6, ap. 8, cod poştal 3600, judeţul bihor, ca fiind de utilitate publicã. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016