Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 791 din 21 Noiembrie 2007 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 791 din 21 Noiembrie 2007

Monitorul Oficial 791 din 21 Noiembrie 2007 (M. Of. 791/2007)

1. METODOLOGIA SI CRITERIILE din 9 noiembrie 2007 de acordare a gradatiei de merit si a salariului de merit in invatamantul preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 21 noiembrie 2007

Cap. i acordarea gradaţiei de merit în învãţãmântul preuniversitar secŢiunea 1 dispoziţii generale art. 1 (1) prin unitãţi de învãţãmânt, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere unitãţile de învãţãmânt cu personalitate juridicã. (2) În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere din unitãţile de învãţãmânt pot beneficia de gradaţia de merit, acordatã prin concurs. ...

2. ORDIN nr. 2.575 din 9 noiembrie 2007 privind aprobarea Metodologiei si criteriilor de acordare a gradatiei de merit si a salariului de merit in invatamantul preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 21 noiembrie 2007

În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (9) din legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în baza consultãrii federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramurã învãţãmânt, în baza hotãrârii guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii şi tineretului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul educaţiei, cercetãrii şi tineretului emite prezentul ordin. art. 1 se aprobã metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit şi a salariului de merit în învãţãmântul preuniversitar, cuprinse în ...

3. DECRET nr. 986 din 12 noiembrie 2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2007 privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor masuri in vederea indeplinirii obligatiilor asumate de Romania prin aderarea la Conventia internationala EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigatiei aeriene si la Acordul multilateral privind tarifele de ruta aeriana EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 21 noiembrie 2007

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 60/2007 privind modificarea ordonanţei guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor mãsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de românia prin aderarea la convenţia internaţionalã eurocontrol privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la acordul multilateral privind tarifele de rutã aerianã şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. ...

4.  LEGE nr. 320 din 13 noiembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 21 noiembrie 2007

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 60 din 27 iunie 2007 privind modificarea ordonanţei guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de românia prin aderarea la convenţia internaţională eurocontrol privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 439 din 28 iunie 2007, cu următoarea modificare:- la articolul unic, punctul 2 va avea următorul cuprins:"2. articolele 3 şi 13 se abrogă."această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. ...

5. DECRET nr. 985 din 12 noiembrie 2007 pentru promulgarea Legii privind aprobarea platii cotizatiei anuale pentru anul 2008 ce decurge din calitatea Romaniei de stat participant la Acordul multilateral de baza privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 21 noiembrie 2007

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea privind aprobarea plãţii cotizaţiei anuale pentru anul 2008 ce decurge din calitatea româniei de stat participant la acordul multilateral de bazã privind transportul internaţional pentru dezvoltarea coridorului europa-caucaz-asia, semnat la baku la 8 septembrie 1998, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. ...

6. LEGE nr. 319 din 13 noiembrie 2007 privind aprobarea platii cotizatiei anuale pentru anul 2008 ce decurge din calitatea Romaniei de stat participant la Acordul multilateral de baza privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 21 noiembrie 2007

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. art. 1 (1) se aprobã plata cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea româniei de stat participant la acordul multilateral de bazã privind transportul internaţional pentru dezvoltarea coridorului europa-caucaz-asia, semnat la baku la 8 septembrie 1998, ratificat prin ordonanţa guvernului nr. 20/2000 , aprobatã prin legea nr. 95/2000 , cu modificãrile ulterioare, pentru perioada ianuarie-decembrie 2008, în valoare de 60.000 de euro. (2) echivalentul în lei al sumei prevãzute la alin. (1) se va calcula pe baza raportului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuãrii plãţii. ...

7. METODOLOGIE din 12 septembrie 2007 privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere de arta vizuala de catre organismele de televiziune EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 21 noiembrie 2007

1. În sensul prezentei metodologii, prin opere de artã vizualã se înţelege operele menţionate la art. 7 lit. f), g), h) şi i) din legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 8/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. 2. utilizarea prin radiodifuzare, de cãtre organisme de televiziune, a operelor de artã vizualã, aduse anterior la cunoştinţã publicã, aparţinând repertoriului protejat şi determinat conform legii, ale cãror drepturi de autor se aflã în termenele de protecţie prevãzute de lege, se poate face numai în baza unei autorizaţii sub formã de licenţã neexclusivã eliberatã de autor, prin ...

8. PROTOCOL din 12 septembrie 2007 de adoptare a Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere de arta vizuala de catre organismele de televiziune, incheiat astazi, 12 septembrie 2007 EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 21 noiembrie 2007

Asociaţia românã de comunicaţii audiovizuale - arca, reprezentatã prin george chiriţã - director executiv; societatea românã de televiziune - srtv, reprezentatã prin alexandru sassu - director general interimar; societatea comercialã tv antena 1 - s.a., reprezentatã prin dan matiescu - director executiv; societatea comercialã pro tv - s.a., reprezentatã prin elena petre - director administrare afaceri; societatea comercialã sbs broadcasting media - s.r.l., reprezentatã prin ioan mazilescu - director, pe de o parte, şi visarta (societatea de gestiune colectivã a drepturilor de autor în domeniul artelor vizuale), reprezentatã ...

9. DECIZIE nr. 354 din 7 noiembrie 2007 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Protocolului de adoptare a Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere de arta vizuala de catre organismele de televiziune EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 21 noiembrie 2007

Având în vedere dispoziţiile art. 131^2 alin. (2) şi ale art. 133 alin. (1) din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 1 din decizia directorului general al oficiului român pentru drepturile de autor nr. 317/2006 privind constituirea comisiei pentru negocierea metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere de artã vizualã de cãtre organismele de televiziune, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 848 din 16 octombrie 2006, ţinând cont de referatul sdg/2.349 din 7 noiembrie 2007 al direcţiei registre, ...

10. DECRET nr. 984 din 12 noiembrie 2007 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Maltei privind cooperarea in domeniul combaterii criminalitatii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori ai acestora, precum si a altor infractiuni grave, semnat la Luxemburg la 12 iunie 2007 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 21 noiembrie 2007

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea pentru ratificarea acordului dintre guvernul româniei şi guvernul maltei privind cooperarea în domeniul combaterii criminalitãţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori ai acestora, precum şi a altor infracţiuni grave, semnat la luxemburg la 12 iunie 2007, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. ...

11. ACORD din 12 iunie 2007 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Maltei privind cooperarea in domeniul combaterii criminalitatii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori ai acestora, precum si a altor infractiuni grave EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 21 noiembrie 2007

Guvernul româniei şi guvernul maltei, denumite în continuare pãrţi contractante, convinse de necesitatea protejãrii vieţii, proprietãţii, a drepturilor fundamentale şi libertãţilor cetãţenilor statelor lor, conştiente de creşterea ameninţãrii reprezentate de criminalitatea organizatã internaţionalã la adresa societãţii, îngrijorate de accentuarea consumului abuziv de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, precum şi de intensificarea la nivel mondial a traficului internaţional ilicit cu acestea, recunoscând avantajele cooperãrii internaţionale, ca factor de maximã importanţã pentru prevenirea şi combaterea eficace a criminalitãţii transnaţionale, având în vedere angajamentele internaţionale asumate de ele ...

12. LEGE nr. 318 din 13 noiembrie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Maltei privind cooperarea in domeniul combaterii criminalitatii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori ai acestora, precum si a altor infractiuni grave, semnat la Luxemburg la 12 iunie 2007 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 21 noiembrie 2007

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unic se ratificã acordul dintre guvernul româniei şi guvernul maltei privind cooperarea în domeniul combaterii criminalitãţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori ai acestora, precum şi a altor infracţiuni grave, semnat la luxemburg la 12 iunie 2007. aceastã lege a fost adoptatã de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicatã. ...

13. DECRET nr. 983 din 12 noiembrie 2007 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Bucuresti la 29 septembrie 2006, la Scrisoarea de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnata la Bucuresti la 3 iulie 2001 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 21 noiembrie 2007

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea pentru ratificarea protocolului adiţional, semnat la bucureşti la 29 septembrie 2006, la scrisoarea de înţelegere dintre guvernul româniei şi guvernul statelor unite ale americii privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnatã la bucureşti la 3 iulie 2001, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. ...

14. PROTOCOL ADITIONAL din 29 septembrie 2006 la Scrisoarea de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnata la Bucuresti la 3 iulie 2001 EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 21 noiembrie 2007

I. dispoziŢii generale guvernul româniei (gr) şi guvernul statelor unite ale americii (gsu) (fiecare guvern denumit parte sau colectiv pãrţi) convin sã amendeze scrisoarea de înţelegere dintre gr şi gsu, semnatã la 3 iulie 2001 (denumitã în continuare înţelegere), şi sã susţinã noi proiecte în condiţiile stipulate în înţelegere, aşa cum va fi modificatã aceasta prin prezentul protocol adiţional. gsu va furniza un fond de 1.724.000 usd reprezentând costul acţiunilor de pregãtire suplimentarã şi asistenţã tehnicã în beneficiul gr, aceastã asistenţã fiind contractatã prin alte agenţii ale gsu, în conformitate cu termenii şi condiţiile ...

15. LEGE nr. 317 din 13 noiembrie 2007 pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Bucuresti la 29 septembrie 2006, la Scrisoarea de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnata la Bucuresti la 3 iulie 2001 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 21 noiembrie 2007

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unic se ratificã protocolul adiţional, semnat la bucureşti la 29 septembrie 2006, la scrisoarea de înţelegere dintre guvernul româniei şi guvernul statelor unite ale americii privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnatã la bucureşti la 3 iulie 2001, ratificatã prin ordonanţa guvernului nr. 4/2001 , aprobatã prin legea nr. 664/2001 , cu modificãrile ulterioare. aceastã lege a fost adoptatã de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicatã. ...

16. DECRET nr. 981 din 12 noiembrie 2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 62/2007 privind completarea Legii nr. 260/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 21 noiembrie 2007

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 62/2007 privind completarea legii nr. 260/2002 pentru ratificarea acordului dintre românia şi statele unite ale americii privind statutul forţelor statelor unite ale americii în românia, semnat la washington la 30 octombrie 2001, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. ...

17. LEGE nr. 315 din 13 noiembrie 2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 62/2007 privind completarea Legii nr. 260/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 21 noiembrie 2007

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unic se aprobã ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 62 din 27 iunie 2007 privind completarea legii nr. 260/2002 pentru ratificarea acordului dintre românia şi statele unite ale americii privind statutul forţelor statelor unite ale americii în românia, semnat la washington la 30 octombrie 2001, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 439 din 28 iunie 2007. aceastã lege a fost adoptatã de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicatã. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice