Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 771 din 03 Octombrie 2016 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 771 din 03 Octombrie 2016

Monitorul Oficial 771 din 03 Octombrie 2016 (M. Of. 771/2016)

1. ORDIN nr. 1.214 din 29 iunie 2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0149 Pădurea Esechioi-Lacul Bugeac şi ROSPA0053 Lacul Bugeac şi ale ariilor naturale protejate de interes naţional 2.365 Pădurea Esechioi şi IV.28 Lacul Bugeac EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016

Având în vedere referatul de aprobare nr. 110.871/ac din 24 iunie 2016 al direcţiei biodiversitate,ţinând cont de decizia etapei de încadrare nr. 10.015rp din 31 decembrie 2015 emisă de agenţia pentru protecţia mediului, avizul ministerului culturii nr. 3.570 din 9 iunie 2016, adresa ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 91.267 din 10 iunie 2016, adresa ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 56.510 din 16 iunie 2016 şi adresa direcţiei generale păduri nr. 27.559/es din 3 iunie 2016,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, ...

3. HOTĂRÂRE nr. 712 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Acordului de cooperare între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii din Turkmenistan în domeniul culturii, semnat la Bucureşti la 24 mai 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul de cooperare între ministerul culturii din românia şi ministerul culturii din turkmenistan în domeniul culturii, semnat la bucureşti la 24 mai 2016. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------  ministrul culturii,  corina Şuteu ministrul afacerilor externe,lazăr comănescubucureşti, 28 septembrie 2016.nr. 712. acord de cooperare între ministerul culturii din românia şi   ministerul culturii din turkmenistan în domeniul culturiiministerul culturii din românia şi ministerul culturii din turkmenistan, denumite în continuare "părţi",dorind să întărească relaţiile de prietenie şi cooperare în domeniul culturii dintre cele două state, pe baza principiilor ...

4. HOTĂRÂRE nr. 711 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla articolul 1 alineatul (1) din hotărârea guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă ministerul tineretului şi sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 210 din 31 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, literele a), l) şi o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) premierea sportivilor, antrenorilor şi a altor tehnicieni pentru performanţele deosebite, respectiv locurile i-vi sau, după caz, locurile i-iii obţinute la campionatele mondiale, campionatele europene, jocurile paralimpice, jocurile francofoniei, cupa davis ...

5. HOTĂRÂRE nr. 707 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6 din legea nr. 118/2013 pentru aderarea Înaltei curţi de casaţie şi justiţie la asociaţia internaţională a Înaltelor jurisdicţii administrative, pentru aderarea administraţiei naţionale a penitenciarelor la organizaţia europeană a serviciilor penitenciare şi corecţionale - europris, pentru aderarea oficiului naţional al registrului comerţului la registrul european al comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale ministerului justiţiei, ale Înaltei curţi de casaţie şi justiţie, ale oficiului naţional al registrului comerţului şi ale administraţiei naţionale a penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 41/1994 privind ...

6. DECRET nr. 822 din 29 septembrie 2016 privind eliberarea din funcţia de vicepreşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 40 lit. g) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere hotărârea consiliului superior al magistraturii nr. 956/2016,preşedintele româniei decretează:articol unicdoamna iulia-cristina tarcea se eliberează din funcţia de vicepreşedinte al Înaltei curţi de casaţie şi justiţie, ca urmare a numirii în funcţia de preşedinte al Înaltei curţi de casaţie şi justiţie. preŞedintele romÂniei klaus-werner iohannisbucureşti, 29 septembrie 2016.nr. 822. ------

7. HOTĂRÂRE nr. 85 din 27 septembrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Cadrul comun privind contracararea ameninţărilor hibride - Un răspuns al Uniunii Europene JOIN (2016) 18 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4c-19/1031, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 20 septembrie 2016, camera deputaţilor:1. constată că s-a generalizat percepţia conform căreia mediul de securitate al ue s-a deteriorat considerabil, devenind din ce în ce mai fluid, mai periculos şi mai puţin previzibil.2. ia act de faptul ...

8. HOTĂRÂRE nr. 84 din 27 septembrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate COM (2016) 378 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/1033, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 21 septembrie 2016, camera deputaţilor:1. subliniază că măsurile de activare, formare şi dezvoltare a competenţelor forţei de muncă existente trebuie să fie cu prioritate vizate prin acţiuni mai ambiţioase la nivelul uniunii, înainte de a apela la forţa ...

9. HOTĂRÂRE nr. 83 din 27 septembrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenţia pentru Azil a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 COM (2016) 271 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4c-19/1018, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 20 septembrie 2016, camera deputaţilor:1. susţine obiectivul privind acordarea de asistenţă tehnică operativă şi tehnică sporită statelor membre pentru gestionarea sistemelor de azil şi de primire, în special în cazuri de presiune disproporţionată.2. atrage atenţia asupra potenţialului ...

10. HOTĂRÂRE nr. 82 din 27 septembrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Vieţi demne: de la dependenţa de ajutor la autonomie - Strămutarea forţată şi dezvoltarea COM (2016) 234 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/1014, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 20 septembrie 2016, camera deputaţilor:1. salută această comunicare deoarece:- propune instituirea unui cadru legal care să asigure persoanelor strămutate o viaţă demnă, care să le permită acestora să contribuie la bunul mers al societăţilor-gazdă până la returnarea voluntară ...

11. HOTĂRÂRE nr. 81 din 27 septembrie 2016 privind adoptarea avizului motivat referitor la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid (reformare) COM (2016) 270 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4c-19/1016, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 20 septembrie 2016, camera deputaţilor:1. constată că sunt îndeplinite condiţiile stabilite prin tratate ca propunerea să facă obiectul controlului parlamentar al subsidiarităţii: are caracter legislativ şi aparţine categoriei competenţelor care nu sunt exclusive uniunii europene, în sensul ...

12. HOTĂRÂRE nr. 80 din 27 septembrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Fluxuri de date transatlantice: restabilirea încrederii prin garanţii puternice COM (2016) 117 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4c-19/1026, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 14 septembrie 2016, camera deputaţilor:1. ia act că negocierile dintre ue şi sua au fost iniţial determinate de dezvăluirile lui edward snowden privind supravegherea în masă a datelor cu caracter personal, inclusiv a cetăţenilor ue.2. reaminteşte că ...

14. ORDIN nr. 1.704 din 28 septembrie 2016 privind publicarea Programului de cooperare pe anul 2016, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 2 septembrie 2016 şi la Chişinău la 15 septembrie 2016, în baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016

În baza art. 29 alin. (7) din legea nr. 590/2003 privind tratatele,în temeiul art. 5 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.articol unicse publică în monitorul oficial al româniei, partea i, programul de cooperare pe anul 2016, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la bucureşti la 2 septembrie 2016 şi la chişinău la 15 septembrie 2016, în baza articolului 1 paragraful 2 al acordului dintre guvernul româniei şi guvernul republicii moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor ...

15. HOTĂRÂRE nr. 82 din 20 septembrie 2016 pentru delegarea competenţei urmăririi şi controlului activităţilor desfăşurate de angajaţii departamentelor/compartimentelor care se află în subordinea funcţională a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, precum şi a evaluării activităţii şi performanţelor acestora EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016

În temeiul art. 5 alin. (5) lit. e) şi art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) şi art. 17 din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,consiliul camerei auditorilor financiari din românia adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă delegarea către preşedintele camerei auditorilor financiari din românia (cafr sau camera) (pe linie funcţională) şi directorul executiv al cafr (pe linie administrativă) a urmăririi şi controlului ...

16. HOTĂRÂRE nr. 81 din 20 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016

Având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- art. 4-6 din hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia,consiliul camerei auditorilor financiari din românia, întrunit în şedinţa din data de 20 septembrie 2016, hotărăşte:art. 1 anexa nr. 2 "lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care ...

17. METODOLOGIE din 29 august 2016 de organizare a Programului naţional "Şcoala altfel" EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016

──────────aprobată prin ordinul nr. 5.034 din 29 august 2016, publicat în monitorul oficial nr. 771 din 3 octombrie 2016.──────────cap. i prevederi generaleart. 1 programul naţional "Şcoala altfel" are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat pe baza unei planificări ce rămâne la decizia fiecărei unităţi de învăţământ, conform ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind structura anului şcolar, valabil în anul şcolar respectiv.art. 2 "Şcoala altfel" este un program naţional al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea competenţei de învăţare şi a abilităţilor socioemoţionale în rândul copiilor preşcolari/elevilor. cadrele didactice ...

18. ORDIN nr. 5.034 din 29 august 2016 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a Programului naţional "Şcoala altfel" EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016

În temeiul art. 94 alin. (2) lit. s) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al hotărârii guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale şi cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.art. 1 se aprobă metodologia de organizare a programului naţional "Şcoala altfel", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2 prezentul ordin se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.art. 3 direcţia generală învăţământ preuniversitar, direcţia minorităţi, direcţia generală management şi resurse umane, inspectoratele şcolare judeţene/inspectoratul Şcolar al municipiului ...

19. ORDIN nr. 2.296 din 27 septembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale,în temeiul art. 8 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului fondurilor europene, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul fondurilor europene, ministrul transporturilor şi ministrul finanţelor publice emit următorul ...

20. ORDIN nr. 649 din 4 august 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale,în temeiul art. 8 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului fondurilor europene, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul fondurilor europene, ministrul transporturilor şi ministrul finanţelor publice emit următorul ...

21. ORDIN nr. 1.143 din 27 iulie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale,în temeiul art. 8 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului fondurilor europene, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul fondurilor europene, ministrul transporturilor şi ministrul finanţelor publice emit următorul ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016