Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 769 din 28 Septembrie 2017 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 769 din 28 Septembrie 2017

Monitorul Oficial 769 din 28 Septembrie 2017 (M. Of. 769/2017)

1. ORDIN nr. 86 din 26 septembrie 2017 privind modificarea şi completarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 769 din 28 septembrie 2017

 având în vedere prevederile art. 76 din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 lit. m), art. 6 lit. g), art. 23 şi art. 24 din hotărârea guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. ii din ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 39/2017 pentru modificarea şi completarea metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din ...

2. METODOLOGIE din 26 septembrie 2017 de calculare a tarifelor de neutralitate pentru echilibrare, inclusiv repartizarea lor în rândul utilizatorilor reţelei de transport al gazelor naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 769 din 28 septembrie 2017

──────────aprobată prin ordinul nr. 85 din 26 septembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 769 din 28 septembrie 2017.────────── cap. i principii generaleart. 1(1) prezenta metodologie are drept scop alocarea către utilizatorii reţelei a diferenţei dintre cheltuielile şi veniturile înregistrate de operatorul sistemului naţional de transport în urma activităţii desfăşurate în vederea îndeplinirii obligaţiilor privind echilibrarea reţelei de transport gaze naturale, obligaţii prevăzute în regulamentul (ue) nr. 312/2014 al comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de reţea privind echilibrarea reţelelor de transport de gaz şi în codul reţelei pentru sistemul naţional de ...

3. ORDIN nr. 85 din 26 septembrie 2017 pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor de neutralitate pentru echilibrare, inclusiv repartizarea lor în rândul utilizatorilor reţelei de transport al gazelor naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 769 din 28 septembrie 2017

Având în vedere dispoziţiile:- art. 29 şi 30 din regulamentul (ue) nr. 312/2014 al comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de reţea privind echilibrarea reţelelor de transport de gaz;– art. 179 alin. (5) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin.art. ...

4. METODOLOGIE-CADRU din 26 septembrie 2017 privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 769 din 28 septembrie 2017

──────────aprobată prin ordinul nr. 5.062 din 26 septembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 769 din 28 septembrie 2017.────────── cap. i art. 1prezenta metodologie reglementează cadrul general al aprobării auxiliarelor didactice de către ministerul educaţiei naţionale, denumit în continuare men, în scopul utilizării acestora în unităţile de învăţământ preuniversitar.art. 2(1) pentru reglementarea utilizării la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar se defineşte termenul de „auxiliare didactice“ ca fiind materiale-suport elaborate în sprijinul profesorilor şi al elevilor, pentru implementarea adecvată şi eficientă a curriculumului naţional. această categorie de auxiliare poate include: culegeri de texte/cântece, ...

5. ORDIN nr. 5.062 din 26 septembrie 2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 769 din 28 septembrie 2017

În baza prevederilor art. 69 alin. (1) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu hotărârea guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrului naţional de evaluare şi examinare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor hotărârii guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.art. 1se aprobă metodologia-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, direcţia minorităţi, centrul ...

6. ORDIN nr. 1.241 din 15 septembrie 2017 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Apele Vii, Bârca, Braloştiţa, Castranova, Ciupercenii Noi şi Măceşu de Sus din judeţul Dolj EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 769 din 28 septembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. 1se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară ...

7. ORDIN nr. M.106 din 20 septembrie 2017 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 769 din 28 septembrie 2017

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din legea nr. 574/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din legea nr. 574/2004, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1la data de 1 decembrie 2017 se conferă semnul onorific În serviciul patriei pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 1.art. 2la data de 1 decembrie 2017 se conferă semnul onorific ...

8. ORDIN nr. M.105 din 20 septembrie 2017 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 769 din 28 septembrie 2017

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din legea nr. 573/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din legea nr. 573/2004, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1la data de 1 decembrie 2017 se conferă semnul onorific În serviciul patriei pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 1.art. 2la data de 1 decembrie 2017 se conferă semnul onorific În serviciul patriei pentru 20 de ani de activitate ...

9. ORDIN nr. M.104 din 20 septembrie 2017 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor preoţi militari din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 769 din 28 septembrie 2017

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din legea nr. 573/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare, şi ale art. 19 alin. (2) din legea nr. 195/2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din legea nr. 573/2004, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1la data de 1 decembrie 2017 se conferă semnul onorific În serviciul patriei pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării preoţilor militari nominalizaţi în anexa nr. 1.art. 2la data de ...

10. HOTĂRÂRE nr. 686 din 21 septembrie 2017 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 769 din 28 septembrie 2017

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. iii alin. (1) din legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice „gheorghe ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, al art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (1), art. 15, art. 16 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind ...

11. DECRET nr. 873 din 27 septembrie 2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 769 din 28 septembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, având în vedere hotărârea consiliului superior al magistraturii nr. 805/2017,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 29 septembrie 2017, domnul emanuel albu, judecător la Înalta curte ...

12. DECRET nr. 872 din 27 septembrie 2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 769 din 28 septembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, având în vedere hotărârea consiliului superior al magistraturii nr. 822/2017,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdoamna corina titiana aldea, judecător la tribunalul caraş-severin, se eliberează din funcţie ca ...

13. DECRET nr. 871 din 27 septembrie 2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 769 din 28 septembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, având în vedere hotărârea consiliului superior al magistraturii nr. 815/2017,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdoamna daniela-rodica lăpădat, judecător la tribunalul sibiu, se eliberează din funcţie ca urmare ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016