Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 86 din 26 septembrie 2017 privind modificarea şi completarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 86 din 26 septembrie 2017  privind modificarea şi completarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013     Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 86 din 26 septembrie 2017 privind modificarea şi completarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 769 din 28 septembrie 2017

     Având în vedere prevederile art. 76 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 lit. m), art. 6 lit. g), art. 23 şi art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. II din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015,
     în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
     preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
    ART. I
     Metodologia de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 28 noiembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Costurile fixe cu amortizarea aferentă activelor realizate din contribuţii financiare, primite cu titlu gratuit, din donaţii sau achiziţionate din Fondul de dezvoltare a sistemului energetic sau alte fonduri nerambursabile, precum şi cele aferente mijloacelor fixe pentru care s-au aplicat prevederile art. 24^1 nu se iau în calcul la determinarea supracompensării."

    2. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru anul 2017, în cazul producătorilor care utilizează gaze naturale, veniturile aferente energiei termice se determină astfel:
    a) pentru semestrul I, prin aplicarea formulei prevăzute la alin. (1), unde:

               cog.i.ef cog.i.ef
             ET şi ET
               livrata.pop livrata.noncasnic

     sunt cantităţile de energie termică livrate în semestrul I populaţiei,
     respectiv consumatorilor noncasnici


               ET ET
              p şi p
               ref.pop ref.noncasnic

     sunt preţurile de referinţă ale energiei termice livrate populaţiei, respectiv
     consumatorilor noncasnici, aplicabile în semestrul I al anului 2017, aprobate
     prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul
     Energiei nr. 78/2016 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă
     pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale
     preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare,
     aplicabile în anul 2017, cu modificările ulterioare;


    b) pentru semestrul II, prin aplicarea următoarei formule:

                 cog.i.ef cog.i.ef
                V = ET x p (lei),
                 ETsem.II livratasem.II ETsem.II

        unde:
       cog.i.ef
     ET - cantitatea de energie termică livrată în semestrul II
       livratasem.II

     p - preţul energiei termice luat în considerare exclusiv la
      ETsem.II analiza costurilor şi veniturilor aferente activităţii de
                       producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de
                       înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin,
                       aprobat prin decizie a preşedintelui ANRE pentru semestrul
                       II al anului 2017;


    c) veniturile aferente energiei termice utile livrate din capacităţile de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin pentru anul 2017 se calculează prin însumarea veniturilor determinate conform prevederilor lit. a) şi b)."

    3. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru anul 2017, în cazul producătorilor care utilizează gaze naturale, veniturile din bonus se determină astfel:

              SS SS
        V = EE x b + EE x b , (lei)
         B sem.I sem.I sem.II sem.II

        unde:
          SS SS
        EE şi EE - energiile electrice care beneficiază de schema de
          sem.I sem.II sprijin, conform deciziei anuale de calificare, în
                               anul 2017, pentru semestrul I, respectiv pentru
                               semestrul II (MWh);

          SS SS SS
        EE = EE + EE , (Mwh)
                 sem.I sem.II

        b şi b - bonusul aprobat, prin decizie a preşedintelui ANRE,
         sem.I sem.II pentru semestrul I al anului 2017, respectiv
                               semestrul II al anului 2017, (lei/MWh)."

"

    4. La articolul 19 alineatul (1), definiţia CV(comune) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "CV(comune) - costuri comune cogenerării şi capacităţilor de producere separată a energiei electrice şi/sau termice, precum: achiziţie energie electrică pentru consumul propriu tehnologic, achiziţie certificate de CO(2), contribuţia pentru cogenerare, costurile cu apa tehnologică, cu reactivi, mase ionice şi alte chimicale, uleiuri, combustibil netehnologic, cu accizele, perisabilităţi cărbune, precum şi alte costuri similare (lei); nu se iau în considerare costurile cu certificatele verzi, conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, costurile cu contribuţia pentru cogenerare refacturată, precum şi orice alt cost refacturat."

    5. La articolul 24 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    (1) Determinarea rentabilităţii bazei reglementate a activelor se realizează prin aplicarea cel mult a ratei maxime acceptabile a rentabilităţii la baza reglementată medie a activelor din fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării, astfel:"

    6. La articolul 24 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) Mijloacele fixe pentru care s-au aplicat prevederile art. 24^1."

    7. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 24^1
    (1) În situaţia în care producătorul a preluat în administrare, prin contract de delegare a serviciului public de alimentare cu energie termică, capacităţi de producere în cogenerare care au accesat schema de sprijin, doar în cadrul analizei de supracompensare, se procedează după cum urmează:
    a) pentru activele proprii, rezultate în urma investiţiilor efectuate de producător, se determină rentabilitatea bazei reglementate a activelor în conformitate cu prevederile art. 24, fără a se lua în considerare intrările de active din cursul anului de analiză pentru care se evaluează supracompensarea;
    b) se ia în considerare un profit brut P pentru activitatea de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă, care se determină astfel:
     P = min[R(concesionat,I)] lei, care va fi ajustat proporţional cu cantităţile de energie electrică şi termică livrate în cogenerare de înaltă eficienţă, unde:
     R(concesionat) - reprezintă rentabilitatea bazei reglementate a activelor concesionate de producător, determinată conform prevederilor art. 24 (lei);
     I - valoarea investiţiilor realizate de producător, în capacităţi de producere în cogenerare pentru înaltă eficienţă care accesează schema de sprijin, în anul de analiză pentru care se evaluează supracompensarea (lei);
    c) pe tot parcursul schemei de sprijin, în analiza de supracompensare, mijloacele fixe pentru care s-au aplicat prevederile lit. b) vor fi exceptate de la calculul rentabilităţii bazei reglementate a activelor producătorului sau a activelor concesionate, iar costul cu amortizarea nu va fi considerat eligibil;
    d) prin derogare de la prevederile lit. c), în situaţia în care I>R(concesionat), diferenţa I - R(concesionat) se va lua în calculul rentabilităţii bazei reglementate a activelor, iar costul cu amortizarea va fi considerat eligibil.
    (2) Pentru a putea beneficia de prevederile alin. (1), producătorul trebuie să notifice ANRE că optează pentru aplicarea prevederilor art. 24^1 alin. (1) şi să prezinte:
    - contractul de delegare a serviciului public de alimentare cu energie termică;
    – copia hotărârii autorităţii administraţiei publice locale prin care se aprobă investiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) sau alt document doveditor;
    – calculul rentabilităţii bazei reglementate a activelor concesionate şi valoarea investiţiilor realizate de producător în capacităţi de producere în cogenerare care accesează schema de sprijin în anul de analiză (denumire, data începerii investiţiei, data prognozată pentru punerea în funcţiune, valoarea totală a investiţiei, din care realizată până la sfârşitul anului precedent celui de analiză, valoarea realizată în anul de analiză), în completarea anexei nr. 2."

    8. La articolul 25 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) se determină supracompensarea:

                 cog,i.ef cog,i.ef cog,i.ef
        (i) S = V - C - R (lei),
                 total total

        în cazul producătorilor care nu au active concesionate;

                  cog,i.ef cog,i.ef cog,i.ef
        (ii) S = V - C - R - P (lei),
                  total total

        în cazul producătorilor care au active concesionate şi au optat pentru
        aplicarea prevederilor art. 24^1."

"

    9. La articolul 26, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1)-(2^3), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Deciziile de aprobare a supracompensării sunt obligatorii pentru producători.
(2^2) Neplata sau plata cu întârziere a valorii supracompensării se penalizează potrivit clauzelor contractuale.
(2^3) În cazul în care producătorul nu achită în termenul prevăzut de legislaţie valoarea supracompensării şi nu a încheiat/nu respectă convenţiile de compensare a datoriilor încheiate cu administratorul schemei de sprijin, administratorul schemei sistează plata bonusului lunar către acel producător, până la stingerea integrală a datoriei aferente supracompensării, în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile."

    10. La articolul 33 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) balanţa analitică la luna a 8-a din anul curent;"

    11. La articolul 35, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 35
    (1) Producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare, beneficiari ai schemei de sprijin, transmit la ANRE până la data de 1 februarie a fiecărui an documentaţia necesară realizării analizei de supracompensare: valorile realizate ale veniturilor/costurilor/producţiilor/livrărilor/consumurilor pentru anul anterior, în conformitate cu machetele de raportare prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3, completate cu datele aferente perioadei în care au accesat schema de sprijin, precum şi balanţa analitică la data de 31 decembrie a anului de analiză pentru care se evaluează supracompensarea."    ART. II
     În cazul în care un producător a pus în funcţiune investiţii în capacităţi de producere în cogenerare care accesează schema de sprijin în perioada 14.12.2016-31.12.2016 şi a avut determinată supracompensare pentru perioada de evaluare a supracompensării 1.01.2016-31.12.2016, se aplică prevederile art. 24^1 din metodologia prevăzută la art. I. Rentabilitatea astfel determinată se consideră regularizare şi se aplică actualizată în primul an în care se constată supracompensare pentru producătorul respectiv, în limita supracompensării determinată pentru perioada aferentă.

    ART. III
     Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
                     Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                     Niculae Havrileţ

     Bucureşti, 26 septembrie 2017.
     Nr. 86.

     ----------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016