Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 753 din 03 August 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 753 din 03 August 2021

Monitorul Oficial 753 din 03 August 2021 (M. Of. 753/2021)

1.  RAPORT din 3 august 2021 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Scarlat Ionut Cristian EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 753 din 3 august 2021

Denumirea partidului politic/alianţei politice/organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, numele şi prenumele candidatului independent: scarlat ionut cristiantipul procesului electoral: alegeri locale parţialedata desfăşurării procesului electoral: 27 iunie 2021În cazul candidatului independent se înscrie şi funcţia pentru care acesta a candidat: primar ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│venituri electorale ...

2.  RAPORT din 3 august 2021 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Alternativa pentru Demnitate Naţională EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 753 din 3 august 2021

Denumirea partidului politic/alianţei politice/organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, numele şi prenumele candidatului independent: alternativa pentru demnitate naţionalătipul procesului electoral: alegeri locale 2021data desfăşurării procesului electoral: 27 iunie 2021 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│venituri electorale ...

3.  ORDIN nr. 3.846/C din 15 iulie 2021 privind condiţiile de avansare în gradul militar imediat următor, în cadrul aceleiaşi categorii, pentru personalul care a avut calitatea de poliţist de penitenciare/funcţionar public cu statut special/cadru militar în sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 753 din 3 august 2021

În temeiul art. 93 alin. (9) şi al art. 196 alin. (3) din legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare,văzând dispoziţiile art. 97 din legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 13 din hotărârea guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:art. 1personalul care a avut calitatea de poliţist de penitenciare/funcţionar public cu statut special/cadru militar în activitate în sistemul administraţiei penitenciare şi căruia i-au încetat raporturile de serviciu sau a fost trecut în rezervă/retragere ca urmare a pensionării ...

4.  ORDIN nr. 1.304 din 2 august 2021 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 753 din 3 august 2021

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei biodiversitate nr. db/197.062 din 27.07.2021,ţinând seama de avizul academiei române nr. 4.338-4.343 din 9.07.2021,luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) din procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,ţinând cont de prevederile art. 38 alin. (1) lit. a)-c) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin ...

5.  ORDIN nr. 1.303 din 2 august 2021 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 753 din 3 august 2021

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei biodiversitate nr. db/197.094 din 30.07.2021, ţinând seama de avizul academiei române nr. 4.372 din 29.07.2021,luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) din procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,ţinând cont de prevederile art. 38 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări ...

6.  ORDIN nr. 1.290 din 29 iulie 2021 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 753 din 3 august 2021

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei biodiversitate nr. db/197.061 din 27.07.2021, ţinând seama de avizul academiei române nr. 4.338-4.343 din 9.07.2021,luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) din procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,ţinând cont de prevederile art. 38 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi ...

7.  ORDIN nr. 611 din 12 iulie 2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale aflat în coordonarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 753 din 3 august 2021

Având în vedere:- prevederile art. 24 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. v din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii; cu modificările ulterioare;– referatul de aprobare nr. 2.127/dgpbmf din 8.04.2021,în temeiul art. 15 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii şi protecţiei sociale, cu completările ulterioare,ministrul muncii şi protecţiei sociale emite prezentul ordin.art. 1se aprobă ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 813 din 28 iulie 2021 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 753 din 3 august 2021

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea administraţiei naţionale „apele române“ prin administraţia bazinală de apă dobrogea-litoral, instituţie publică aflată în coordonarea ...

9.  ORDIN nr. 1.189 din 26 iulie 2021 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.077/2020 pentru aprobarea procedurii de întocmire, avizare şi aprobare a raportului de inspecţie fiscală EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 753 din 3 august 2021

Având în vedere prevederile art. 131 din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al ministerului finanţelor comunicat prin adresa nr. 740.131/740.191 din data de 28.06.2021,în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) şi (5) din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. ianexa nr. 2 la ordinul preşedintelui agenţiei naţionale de administrare ...

10.  ORDIN nr. 519 din 11 iunie 2021 pentru modificarea Metodologiei de acordare şi distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1.263/2019, şi a Procedurii de decontare a voucherelor acordate persoanelor cu dizabilităţi, utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1.360/2019 EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 753 din 3 august 2021

Având în vedere:- hotărârea guvernului nr. 1.002/2019 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi, copii şi adopţii;– ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 721/481/310/2019 privind aprobarea procedurii de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;– referatul de aprobare al serviciului proiecte şi programe ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016