Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 747 din 29 August 2018 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 747 din 29 August 2018

Monitorul Oficial 747 din 29 August 2018 (M. Of. 747/2018)

1. RECTIFICARE din 27 aprilie 2018 referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017 - Partidul Naţional Liberal EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 747 din 29 august 2018

La cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - partidul naţional liberal, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 371 din 27 aprilie 2018, se face următoarea rectificare:- la suma totală a împrumuturilor cu o valoare mai mică de 100 de salarii de bază minime brute pe ţară primite în anul 2017, în loc de:"denumirea partidului politic: partidul naţional liberalsediul partidului politic: aleea modrogan nr. 1, bucureşti ┌────┬───────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│ │organizaţia│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul │cuantumul│cuantumul│cuantumul││nr. │/ filiala │total ...

2. ORDIN nr. 2.810 din 22 noiembrie 2017 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului clasat ca monument istoric Fost Han, şos. Bucureşti nr. 146, satul Ciorogârla, comuna Ciorogârla, judeţul Ilfov, având cod LMI IF-II-m-B-15273 din Lista monumentelor istorice EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 747 din 29 august 2018

Având în vedere referatul nr. 1.805 din 7 septembrie 2017 de aprobare a proiectului ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale privind declasarea imobilului clasat ca monument istoric fost han, şos. bucureşti nr. 146, satul ciorogârla, comuna ciorogârla, judeţul ilfov, având cod lmi if-ii-m-b-15273 din lista monumentelor istorice,în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a), art. 19 alin. (3) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) şi (2) din normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin ordinul ...

3. ORDIN nr. 2.795 din 14 noiembrie 2017 privind declasarea imobilului clasat ca monument istoric Casă, str. Avrig nr. 78, municipiul Bucureşti, având cod LMI B-II-m-B-18051 din Lista monumentelor istorice EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 747 din 29 august 2018

Având în vedere referatul d. p.c. nr. 382 din 3 iulie 2017 de aprobare a proiectului ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale privind declasarea imobilului clasat ca monument istoric casă, str. avrig nr. 78, municipiul bucureşti, având cod lmi b-ii-m-b-18051 din lista monumentelor istorice,în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a), art. 19 alin. (3) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) şi (2) din normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin ordinul ministrului culturii şi ...

4. ORDIN nr. 908 din 23 iulie 2018 privind aplicarea art. 50 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 747 din 29 august 2018

În temeiul prevederilor art. 50 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei emite următorul ordin:art. i(1) rubricile referitoare la „plumb“ şi „crom (vi)“ din cadrul punctului 13, capitolul iii al anexei nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 125 din 18 februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:"┌───────┬───────────┬─────────┬────────┐│ │mg/kg ...

5. REGULAMENT din 13 august 2018 al sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 747 din 29 august 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 863 din 13 august 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 747 din 29 august 2018.──────────art. 1(1) situl de importanţă comunitară rospa0124 lacurile de pe valea ilfovului, denumit în continuare situl rospa0124 lacurile de pe valea ilfovului, a fost instituit prin hotărârea guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene natura 2000 în românia.(2) situl rospa0124 lacurile de pe valea ilfovului a fost declarat arie de protecţie specială avifaunistică, datorită prezenţei speciilor de păsări care se găsesc în această zonă, enumerate în anexele nr. 3, ...

6. ORDIN nr. 863 din 13 august 2018 privind aprobarea Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 747 din 29 august 2018

Având în vedere referatul de aprobare nr. 102.170/nm din 8.08.2018 al direcţiei biodiversitate,ţinând cont de avizul agenţiei naţionale pentru arii naturale protejate nr. 210/30.08.2017, punctul de vedere al agenţiei pentru protecţia mediului dâmboviţa nr. 16.204/3.486 - cfm/9.12.2016, avizul ministerului culturii şi identităţii naţionale nr. 4/anp/2018, adresa ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 161.527/3.04.2018, adresa ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 36.472/29.03.2018 şi adresa ministerului apelor şi pădurilor nr. 3.976/ssp/4.04.2018,în temeiul prevederilor art. 20 şi art. 21 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu ...

7. ORDIN nr. 176 din 2 august 2018 pentru aprobarea participării, în calitate de observatori pe lângă comisiile de evaluare în vederea acreditării unităţilor sanitare cu paturi, a unor reprezentanţi ai asociaţiilor reprezentative ale pacienţilor la nivel naţional EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 747 din 29 august 2018

Având în vedere:- prevederile art. 173 alin. (1) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– dispoziţiile art. 2 lit. f), art. 11 alin. (10) lit. f) şi ale art. 16 alin. (2)-(4) din legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate;– prevederile hotărârii colegiului director al autorităţii naţionale de management al calităţii în sănătate nr. 9/2018*) privind aprobarea participării, în calitate de observator pe lângă comisiile de evaluare în vederea acreditării unităţilor sanitare cu paturi, a unor reprezentanţi ai asociaţiilor reprezentative ale pacienţilor la nivel naţional;*) hotărârea colegiului director al ...

8. HOTĂRÂRE nr. 644 din 23 august 2018 privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia, fără plată, din domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în proprietatea unităţii de cult deţinătoare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 747 din 29 august 2018

Având în vedere art. 2 alin. (1) şi art. 4 din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (1) şi al art. 3 alin. (2) din legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1datele de identificare ale imobilului aparţinând domeniului public al ...

9. DECIZIA nr. 507 din 17 iulie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 69 alin. (5) teza finală din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 747 din 29 august 2018

┌─────────────────┬──────────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├─────────────────┼──────────────────────┤│marian enache │- judecător │├─────────────────┼──────────────────────┤│petre lăzăroiu │- judecător │├─────────────────┼──────────────────────┤│mircea Ştefan │- judecător ││minea │ │├─────────────────┼──────────────────────┤│daniel ...

10. DECIZIE nr. 7 din 29 august 2018 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 747 din 29 august 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (1) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 34 lit. a) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele camerei deputaţilor decide:articol uniccamera deputaţilor este convocată în a doua sesiune ordinară a anului 2018 în ziua de luni, 3 septembrie 2018, ora 16.00.preŞedintele camerei deputaŢilornicolae-liviu dragneabucureşti, 29 august 2018.nr. 7.-----

11. DECIZIE nr. 15 din 29 august 2018 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 747 din 29 august 2018

În temeiul prevederilor art. 66 alin. (1) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 83 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,preşedintele senatului d e c i d e:articol unicse convoacă senatul în a doua sesiune ordinară a anului 2018, în ziua de luni, 3 septembrie 2018, ora 16.00.preŞedintele senatuluicĂlin-constantin-anton popescu-tĂriceanubucureşti, 29 august 2018.nr. 15.-----

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice