Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 731 din 29 Octombrie 2012 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 731 din 29 Octombrie 2012

Monitorul Oficial 731 din 29 Octombrie 2012 (M. Of. 731/2012)

1. ORDIN nr. 1.395 din 25 octombrie 2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 858/1.194/2012 privind stabilirea modalitatii de transmitere si raportare a executiei bugetului de venituri si cheltuieli in vederea monitorizarii cheltuielilor spitalelor publice EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 29 octombrie 2012

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii, interimar, şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit prezentul ordin.art. i anexa la ordinul ministrului sănătăţii şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 858/1.194/2012 privind stabilirea modalităţii de transmitere şi raportare a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli ...

2. ORDONANTA DE URGENTA nr. 62 din 27 octombrie 2012 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 29 octombrie 2012

Luând în considerare principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada următoare, care vor fi subordonate obiectivelor de susţinere a creşterii economice şi de reducere a inflaţiei şi atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice,având în vedere analiza execuţiei bugetare pe primele 8 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate, prevederile legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare,având în vedere asigurarea fondurilor necesare pentru plata diferenţelor rezultate în urma procesului de revizuire ...

3. ORDIN nr. 1.038 din 19 octombrie 2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 858/1.194/2012 privind stabilirea modalitatii de transmitere si raportare a executiei bugetului de venituri si cheltuieli in vederea monitorizarii cheltuielilor spitalelor publice EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 29 octombrie 2012

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii, interimar, şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit prezentul ordin.art. i anexa la ordinul ministrului sănătăţii şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 858/1.194/2012 privind stabilirea modalităţii de transmitere şi raportare a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli ...

4. HOTARARE nr. 968 din 3 octombrie 2012 privind trecerea unei constructii aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Unitatea Militara 0663 Dragasani, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii, si privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a reevaluarii si schimbarii denumirii unitatii de administrare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 29 octombrie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. ...

5. REGULAMENT din 24 octombrie 2012 privind pregatirea magistratilor-asistenti in perioada de stagiu, precum si organizarea si desfasurarea examenului de capacitate EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 29 octombrie 2012

În temeiul dispoziţiilor art. 81 din regulamentul de organizare şi funcţionare a curţii constituţionale, adoptat prin hotărârea plenului curţii constituţionale nr. 6/2012,plenul curţii constituţionale aprobă prezentul regulament.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) În baza prevederilor legii nr. 124/2000 privind structura personalului curţii constituţionale, denumită în continuare lege, şi a legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, magistraţii-asistenţi stagiari care nu au absolvit institutul naţional al magistraturii efectuează un stagiu de 2 ani.(2) stagiul se desfăşoară în două etape: prima etapă - de 6 luni şi a doua etapă - de 18 luni.(3) pentru absolvenţii institutului ...

6. HOTARARE nr. 27 din 24 octombrie 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind pregatirea magistratilor-asistenti in perioada de stagiu, precum si organizarea si desfasurarea examenului de capacitate EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 29 octombrie 2012

În temeiul dispoziţiilor art. 6, ale art. 9 alin. (1) şi ale art. 50 şi 51 din legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii constituţionale, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 1 şi 2 din legea nr. 124/2000 privind structura personalului curţii constituţionale, precum şi ale art. 81 din regulamentul de organizare şi funcţionare a curţii constituţionale, adoptat prin hotărârea plenului curţii constituţionale nr. 6/2012,plenul curţii constituţionale adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă regulamentul privind pregătirea magistraţilor-asistenţi în perioada de stagiu, precum şi organizarea şi desfăşurarea examenului de capacitate, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2prezenta ...

7. HOTARARE nr. 1.035 din 24 octombrie 2012 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 11/2012 privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati directe si pentru masuri de piata in agricultura EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 29 octombrie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 25 din legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 , cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ialineatul (1) al articolului 1 din hotărârea guvernului nr. 11/2012 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 35 din 16 ianuarie 2012, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1. - (1) În vederea stimulării gradului de absorbţie ...

8. ORDIN nr. 2.479 din 13 septembrie 2012 privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa valorica "A", a imobilului "Biserica nr. 2", situat in situl arheologic medieval "Orasul de Floci" din satul Giurgeni, comuna Giurgeni, judetul Ialomita EMITENT: MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 29 octombrie 2012

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere referatul de aprobare nr. 4.560/cm din 4 septembrie 2012,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 1 lit. c) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din hotărârea guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului culturii şi patrimoniului naţional, cu modificările şi completările ...

9. ORDIN nr. 2.478 din 13 septembrie 2012 privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa valorica "A", a imobilului "Edificiul cu contraforturi", situat in situl arheologic medieval "Orasul de Floci", din satul Giurgeni, comuna Giurgeni, judetul Ialomita EMITENT: MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 29 octombrie 2012

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere referatul de aprobare nr. 4.525/cm din 3 septembrie 2012,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 1 lit. c) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din hotărârea guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului culturii şi patrimoniului naţional, cu modificările şi completările ...

10. REGULAMENT din 24 octombrie 2012 privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistratilor-asistenti ai Curtii Constitutionale EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 29 octombrie 2012

În temeiul dispoziţiilor art. 81 din regulamentul de organizare şi funcţionare a curţii constituţionale, adoptat prin hotărârea plenului curţii constituţionale nr. 6/2012,plenul curţii constituţionale aprobă prezentul regulament.cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul corpului magistraţilor-asistenţi ai curţii constituţionale.art. 2(1) posturile vacante pot fi scoase la concurs în condiţiile legii nr. 124/2000 privind structura personalului curţii constituţionale şi ale prezentului regulament.(2) În cazul în care la concursul organizat se prezintă un singur candidat, ocuparea postului se face prin examen.art. 3(1) ocuparea postului vacant de prim-magistrat-asistent se face prin concurs, ...

11. HOTARARE nr. 26 din 24 octombrie 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistratilor-asistenti ai Curtii Constitutionale EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 29 octombrie 2012

În temeiul dispoziţiilor art. 6, ale art. 9 alin. (1) şi ale art. 50 şi 51 din legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii constituţionale, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 1 şi 2 din legea nr. 124/2000 privind structura personalului curţii constituţionale, precum şi ale art. 81 din regulamentul de organizare şi funcţionare a curţii constituţionale, adoptat prin hotărârea plenului curţii constituţionale nr. 6/2012,plenul curţii constituţionale adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul corpului magistraţilor-asistenţi ai curţii constituţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016