Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDONANTA DE URGENTA nr. 62 din 27 octombrie 2012 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 62 din 27 octombrie 2012  pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012    Twitter Facebook
Cautare document

ORDONANTA DE URGENTA nr. 62 din 27 octombrie 2012 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 29 octombrie 2012

    Luând în considerare principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada următoare, care vor fi subordonate obiectivelor de susţinere a creşterii economice şi de reducere a inflaţiei şi atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice,
    având în vedere analiza execuţiei bugetare pe primele 8 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate, prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare,
    având în vedere asigurarea fondurilor necesare pentru plata diferenţelor rezultate în urma procesului de revizuire a pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, pentru păstrarea echilibrelor bugetare la un nivel care să permită respectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetar,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. 1
    Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2012, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 nr. 294/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 22 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    ART. 2
    (1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2012 se majorează la venituri cu suma de 69.089 mii lei prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 106.502 mii lei şi majorarea subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 175.591 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 69.089 mii lei.
    (3) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2012 se diminuează la venituri cu suma de 73.898 mii lei, se majorează la cheltuieli cu suma de 911 mii lei, iar excedentul se diminuează cu suma de 74.809 mii lei.
    ART. 3
    (1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2012, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2012 aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj se diminuează la cheltuieli cu suma de 205.000 mii lei, iar subvenţiile acordate de la bugetul de stat se diminuează cu aceeaşi sumă.
    (3) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la cheltuieli cu suma de 4.000 mii lei, excedentul diminuându-se cu aceeaşi sumă.
    ART. 4
    Prin derogare de la prevederile art. 16 şi 56 din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 şi de la prevederile art. 3 alin. (5) din Legea nr. 291/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar aplicabile până la 1 ianuarie 2014, se majorează cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat şi se diminuează plafonul nominal al soldului acestui buget pe anul 2012, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    ART. 5
    (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate şi să introducă modificările prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetul asigurărilor pentru şomaj şi în anexele la acestea pe anul 2012.
    (2) Ordonatorii principali de credite, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, comunică Ministerului Finanţelor Publice detalierea influenţelor aprobate.
    ART. 6
    Anexele nr. 1, 1/01, 1/03, 1/04 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
                                Florin Georgescu

              p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
                                Georgeta Bratu,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 27 octombrie 2012.
    Nr. 62.


    ANEXA 1

    BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

                          BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
                                     pe anul 2012

                                      - SINTEZA -


                                                                                 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │Influenţe │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 03 │VENITURI - TOTAL │ -4.809│
│0002 03 │I. VENITURI CURENTE │ -180.400│
│2000 03 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ -180.400│
│2003 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ -191.827│
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │ │
│ │angajatori │ -117.989│
│ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │
│ │boli profesionale datorate de angajatori │ -73.838│
│2103 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 11.427│
│ 04 │Contribuţii de asigurări sociale datorate de persoane │ │
│ │asigurate pe bază de contract de asigurare │ 213.642│
│ 06 │Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi │ │
│ │boli profesionale datorate de alte persoane fizice │ │
│ │care încheie asigurarea │ 30│
│ 07 │Contribuţia la fondul de pensii, administrat privat │ │
│ │(se scade) │ -85.326│
│ 09 │Contribuţii de asigurări sociale de la persoane care │ │
│ │realizează venituri de natură profesională cu caracter│ │
│ │ocazional │ -450│
│ 10 │Contribuţii de asigurări sociale ale persoanelor care │ │
│ │realizează venituri de natură profesională, altele │ │
│ │decât cele de natură salariale, plătite de angajatori │ -4.810│
│ 12 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │ │
│ │persoane care realizează venituri din activităţi │ │
│ │independente, activităţi agricole şi asocieri fără │ │
│ │personalitate juridică │ -138.976│
│ 13 │Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată │ │
│ │de persoanele care realizează venituri din drepturi de│ │
│ │proprietate intelectuală │ 8.300│
│ 14 │Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată │ │
│ │de persoanele care realizează venituri din activităţi │ │
│ │desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile │ │
│ │încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contrac-│ │
│ │telor de agent │ 19.000│
│ 15 │Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată │ │
│ │de persoanele care realizează venituri din activitatea│ │
│ │de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi │ │
│ │extrajudiciară │ 17│
│3000 03 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ -83│
│3003 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ -90│
│ 07 │Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă│ │
│ │şi boli profesionale │ -90│
│3103 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 7│
│ 05 │Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor │ │
│ │sociale de stat │ 7│
│3300 03 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 83│
│3303 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ -28.619│
│ 08 │Venituri din prestări servicii │ 50│
│ 50 │Alte venituri din prestări de servicii şi alte │ │
│ │activităţi │ -28.669│
│3603 │DIVERSE VENITURI │ 28.702│
│ 50 │Alte venituri │ 28.702│
│4100 03 │IV. SUBVENŢII │ 175.591│
│4200 03 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE│ 175.591│
│4203 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │ 175.591│
│ 24 │Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale │ │
│ │de stat │ 175.591│
│4903 01 │Venituri sistem public de pensii │ 69.089│
│4903 02 │Venituri sistem accidente de muncă şi boli │ │
│ │profesionale │ -73.898│
│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ 70.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 72.295│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -14.412│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 66.707│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.295│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.295│
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 70.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 72.295│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -14.412│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 66.707│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.295│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.295│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 69.089│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 71.384│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 19.089│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -14.412│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 66.707│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.295│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.295│
│6903 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │
│ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 911│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 911│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 911│
│9903 │EXCEDENT/DEFICIT │ -74.809│
│9903 11 │Excedent/Deficit sistem accidente de muncă şi boli │ │
│ │profesionale │ -74.809│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘    ANEXA 1/01

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

                          Bugetul asigurărilor sociale de stat
                                     pe anul 2012


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │Influenţe │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ -107.628│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -105.333│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -12.213│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -113.120│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.295│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.295│
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ -107.628│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -105.333│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -12.213│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -113.120│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.295│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.295│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -108.539│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -106.244│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 19.089│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -12.213│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -113.120│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.295│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.295│
│6903 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │
│ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 911│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 911│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 911│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘    ANEXA 1/03

    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

                          Bugetul asigurărilor sociale de stat
                                     pe anul 2012


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │Influenţe │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ 180.557│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 180.557│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 180.557│
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 180.557│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 180.557│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 180.557│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 180.557│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 180.557│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 180.557│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘    ANEXA 1/04

    SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

                          Bugetul asigurărilor sociale de stat
                                     pe anul 2012


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │Influenţe │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ -2.929│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.929│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -2.199│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -730│
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ -2.929│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.929│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -2.199│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -730│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -2.929│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.929│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -2.199│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -730│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘    ANEXA 2

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

                       BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
                                  pe anul 2012

                                   -SINTEZA-


                                                                        - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ │
│pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │Influenţe │
│tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 04 │VENITURI - TOTAL │ -205.000│
│4100 04 │IV. SUBVENŢII │ -205.000│
│4200 04 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -205.000│
│4204 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │ -205.000│
│ 25 │Subvenţii primite de bugetul asigurărilor │ │
│ │pentru şomaj │ -205.000│
│4904 01 │Venituri sistem asigurări pentru şomaj │ -205.000│
│5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ │ -201.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -197.000│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -1.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -70.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -130.000│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 4.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -4.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -4.000│
│6400 04 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ -200.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -196.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -70.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -130.000│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 4.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -4.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -4.000│
│6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU │ │
│ │PLATA CREANŢELOR SALARIALE │ 4.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.000│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 4.000│
│6504 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ -1.580│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.580│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.580│
│6804 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -202.420│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -200.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -70.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -130.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.420│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.420│
│8000 04 │Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE │ -1.000│
│8004 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI │ │
│ │DE MUNCĂ │ -1.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.000│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -1.000│
│8904 01 │Cheltuieli sistem asigurări pentru şomaj │ -205.000│
│8904 02 │Cheltuieli fond garantare pentru plata │ │
│ │creanţelor salariale │ 4.000│
│9904 │EXCEDENT/DEFICIT │ -4.000│
│9904 11 │Excedent/Deficit fond garantare pentru plata│ │
│ │creanţelor salariale │ -4.000│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘


                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016