Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 730 din 20 Iulie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 730 din 20 Iulie 2022

Monitorul Oficial 730 din 20 Iulie 2022 (M. Of. 730/2022)

1. ORDIN nr. 456 din 8 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 20 iulie 2022

Văzând referatul de aprobare nr. dg 2.209 din 8.07.2022 al directorului general al casei naţionale de asigurări de sănătate,având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) lit. b) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din ucraina, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale hotărârii guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate,în temeiul art. 291 alin. (2) din legea nr. 95/2006, ...

2. ORDIN nr. 898 din 31 mai 2022 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centre rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 20 iulie 2022

Având în vedere:- prevederile art. 94 alin. (3) din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– referatul de aprobare al autorităţii naţionale pentru protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi nr. 4.946 din 16.05.2022,în temeiul art. 18 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii şi solidarităţii sociale,ministrul muncii şi solidarităţii sociale emite următorul ordin:art. ianexa la ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centre rezidenţiale publice pentru persoane ...

3. HOTĂRÂRE nr. 925 din 15 iulie 2022 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii aferente proiectului "Dezvoltarea unui laborator naţional pentru îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate în ape şi a calităţii apei potabile" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 20 iulie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii aferente proiectului „dezvoltarea unui laborator naţional pentru îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate în ape şi a calităţii apei potabile“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea proiectului prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin programul operaţional infrastructură mare 2014-2020, de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului mediului, apelor ...

4. HOTĂRÂRE nr. 904 din 13 iulie 2022 pentru reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente achiziţiei de rame electrice noi în cadrul proiectului de investiţii "Achiziţie material rulant nou, rame electrice regionale RE-R şi rame electrice interregionale RE-IR" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 20 iulie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reaprobă nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente achiziţiei de rame electrice noi în cadrul proiectului de investiţii „achiziţie material rulant nou, rame electrice regionale re-r şi rame electrice interregionale re-ir“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea cheltuielilor de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile, cu respectarea prevederilor şi regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programului operaţional, şi de la bugetul ...

5. DECRET nr. 1.010 din 19 iulie 2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2022 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 20 iulie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 43/2022 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 19 iulie 2022.nr. 1.010.----

6. LEGE nr. 235 din 19 iulie 2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2022 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 20 iulie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 43 din 14 aprilie 2022 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 374 din 15 aprilie 2022.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din constituţia româniei, republicată. preŞedintele camerei deputaŢilorion-marcel ciolacup. preŞedintele senatului,alina-Ştefania gorghiubucureşti, 19 iulie 2022.nr. 235.-----

7. DECRET nr. 1.009 din 19 iulie 2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 18^3 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 20 iulie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea art. 18^3 din legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a directivei (ue) 2017/1.371 a parlamentului european şi a consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale uniunii prin mijloace de drept penal şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 19 iulie 2022.nr. 1.009.----

8. LEGE nr. 234 din 19 iulie 2022 pentru modificarea art. 18^3 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 20 iulie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ila articolul 18^3 din legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 219 din 18 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"art. 18^3(1) folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor bugetului uniunii europene sau ale bugetelor administrate de aceasta ori în numele ei, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.(2) cu pedeapsa prevăzută ...

9. DECRET nr. 1.004 din 19 iulie 2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecţiei sociale, precum şi pentru acordarea unor drepturi şi beneficii de asistenţă socială în domeniile de activitate în care se menţin restricţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 20 iulie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecţiei sociale, precum şi pentru acordarea unor drepturi şi beneficii de asistenţă socială în domeniile de activitate în care se menţin restricţii şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 19 iulie 2022.nr. 1.004.----

10. LEGE nr. 229 din 19 iulie 2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecţiei sociale, precum şi pentru acordarea unor drepturi şi beneficii de asistenţă socială în domeniile de activitate în care se menţin restricţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 20 iulie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 97 din 11 iunie 2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecţiei sociale, precum şi pentru acordarea unor drepturi şi beneficii de asistenţă socială în domeniile de activitate în care se menţin restricţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 504 din 12 iunie 2020.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din constituţia româniei, republicată. preŞedintele camerei deputaŢilorion-marcel ciolacup. preŞedintele senatului,alina-Ştefania gorghiubucureşti, 19 iulie 2022.nr. 229.----

11. DECRET nr. 1.003 din 19 iulie 2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 20 iulie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 198/2020 pentru completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului sars-cov-2 şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele ...

12. LEGE nr. 228 din 19 iulie 2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 20 iulie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 198 din 18 noiembrie 2020 pentru completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului sars-cov-2, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1108 din 19 noiembrie 2020.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, ...

13. DECRET nr. 1.002 din 19 iulie 2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 20 iulie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 89/2020 pentru modificarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 110/2017 privind programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - imm invest romÂnia, precum şi pentru modificarea şi completarea schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii imm-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia covid-19 şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis ...

14. LEGE nr. 227 din 19 iulie 2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 20 iulie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 89 din 27 mai 2020 pentru modificarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 110/2017 privind programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - imm invest romÂnia, precum şi pentru modificarea şi completarea schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii imm-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia covid-19, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 458 din 29 mai 2020.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilorion-marcel ciolacup. preŞedintele ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016