Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 904 din 13 iulie 2022  pentru reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente achiziţiei de rame electrice noi în cadrul proiectului de investiţii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 904 din 13 iulie 2022 pentru reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente achiziţiei de rame electrice noi în cadrul proiectului de investiţii "Achiziţie material rulant nou, rame electrice regionale RE-R şi rame electrice interregionale RE-IR"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 730 din 20 iulie 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se reaprobă Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente achiziţiei de rame electrice noi în cadrul proiectului de investiţii „Achiziţie material rulant nou, rame electrice regionale RE-R şi rame electrice interregionale RE-IR“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
    Finanţarea cheltuielilor de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile, cu respectarea prevederilor şi regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programului operaţional, şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

    ART. 3
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară, răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Bogdan-Stelian Mîndrescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 13 iulie 2022.
    Nr. 904.
    ANEXA 1

    NOTĂ DE FUNDAMENTARE
    privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente achiziţiei de rame electrice noi
    în cadrul proiectului de investiţii „Achiziţie material rulant nou, rame electrice regionale RE-R
    şi rame electrice interregionale RE-IR“
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) urmăresc să asigure o mai bună mobilitate pentru persoanele care călătoresc prin calea ferată pe teritoriul României şi să pună în aplicare:
    (i) Master Planul General de Transport al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 666/2016, cu modificările ulterioare;
    (ii) Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă - Orizonturi 2013-2020-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.460/2008*);
    *) Hotărârea Guvernului nr. 1.460/2008 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 877/2018.

    (iii) continuarea obiectivelor strategice europene şi româneşti în ceea ce priveşte dezvoltarea reţelei transeuropene de transport feroviar şi creşterea sustenabilă a economiei europene, proiecte de îmbunătăţire a calendarului trenurilor, prin introducerea unor obiective previzibile şi servicii de înaltă frecvenţă sprijinite de existenţa unei flote de material rulant care respectă cel puţin dispoziţiile standardelor tehnice de interoperabilitate (STI), standardele tehnice internaţionale şi europene relevante (ISO şi EN) şi alte standarde tehnice naţionale aplicabile (SRs).

    Materialul rulant pentru transportul feroviar public de călători existent:
    a) şi-a depăşit deja durata ciclului său de viaţă sau este aproape de sfârşitul ciclului de viaţă;
    b) este insuficient pentru a satisface cererea actuală de mobilitate şi pentru a asigura obligaţia de serviciu public asumată prin contractele de servicii publice de transport feroviar de călători, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.311/2021 privind aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2022-10 decembrie 2022 în transportul feroviar public de călători;
    c) nu are, în totalitate, nivelul de calitate şi de siguranţă cerut de publicul călător şi prevăzut în contractele de servicii publice de transport feroviar de călători.

    Conform „Studiului de fezabilitate“, întocmit de Asocierea DT Global iDevice Europe SL & MC Mobility Consultants GmbH Vienna, în baza Contractului nr. TA2018012 RO RP1 încheiat cu Banca Europeană de Investiţii-PASSA, a rezultat că este necesară, în cadrul proiectului de investiţii menţionat mai sus, achiziţionarea unui număr total de 99 de rame electrice noi, din care:
    - 62 de rame electrice interregionale RE-R;
    – 37 de rame electrice regionale RE-IR.

    Acest proiect de investiţii are indicatorii tehnico-economici aprobaţi prin Hotărârea Guvernului nr. 1.226/2021.
    Valoarea totală a cheltuielilor de investiţii, aprobată în condiţiile anterior menţionate, este de 3.880.436 mii lei, inclusiv TVA, din care:
    • 2.171.475 mii lei, cu TVA, valoarea totală a celor 62 de rame electrice regionale RE-R;
    • 1.708.961 mii lei, cu TVA, valoarea totală a celor 37 de rame electrice interregionale RE-IR.

    Autoritatea pentru Reformă Feroviară are calitatea de beneficiar direct în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare (POIM) pentru perioada de programare 2014-2020 şi Programului operaţional Transport (POT) 2021-2027 pentru fondurile alocate de Uniunea Europeană sectorului de transport feroviar.
    În perioada pregătirii documentaţiei de achiziţie şi apoi după aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotărârea Guvernului nr. 1.226/2021, Autoritatea pentru Reformă Feroviară s-a confruntat cu următoarele situaţii:
    A. În cazul achiziţiei de rame electrice regionale RE-R
    (i) ARF a derulat procedura de achiziţie publică ce a făcut obiectul Anunţului de participare nr. CN1010410 din 3.04.2019, publicat în SICAP şi în JOUE, la care au încărcat oferta în SICAP un număr de 3 ofertanţi, din cei 17 înscrişi.
    (ii) Procedura de licitaţie a fost anulată în data de 20.08.2021, prin Procesul-verbal nr. 22/332 din 20.08.2021, ca urmare a Deciziei nr. 2.142/2020 a Curţii de Apel Bucureşti.
    (iii) În datele de 26.08.2021, respectiv 31.08.2021, doi ofertanţi au depus contestaţie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, prin care au solicitat anularea deciziei ARF de anulare a procedurii de atribuire.
    (iv) Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a respins ca nefondate contestaţiile formulate de cei doi ofertanţi şi s-a menţinut decizia ARF de anulare a procedurii de achiziţie, conform Deciziei nr. 2.427/C10/2.230, 2.300 din 2.11.2021.
    (v) În data de 15.11.2021 cei doi ofertanţi s-au adresat Curţii de Apel Bucureşti, contestând Decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nr. 2.427/C10/2.230, 2.300 din data de 2.11.2021.
    (vi) Curtea de Apel Bucureşti a respins ca nefondate contestaţiile formulate de cei doi ofertanţi, validând astfel decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi menţinând hotărârea ARF de anulare a procedurii de achiziţie, aşa cum se precizează în Hotărârea civilă nr. 2.769 din 16.12.2021.
    (vii) Pentru a obţine o nouă valoare estimativă actualizată a unei rame electrice regionale RE-R, având în vedere problemele create odată cu declararea de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii a pandemiei de COVID-19, a fost publicat în SEAP Anunţul de consultare a pieţei nr. MC 1.018.053 din 13.01.2022. Costul estimativ mediu obţinut, pentru o ramă electrică tip RE-R, este de 37.502 mii lei fără TVA şi 44.662 mii lei cu TVA, respectiv suma de 2.769.038 mii lei cu TVA pentru cele 62 de rame RER, conform Raportului nr. 22/22 din 27.01.2022, întocmit de comisia desemnată pentru a efectua o nouă consultare a pieţei. Suma este calculată pentru cursul de 4,9483 lei/euro comunicat de Banca Naţională a României la data de 28.03.2022.
    (viii) Documentaţia de atribuire actualizată de ARF pentru „Achiziţionarea de rame electrice regionale, denumite RE-R, şi a serviciilor de mentenanţă şi reparaţii necesare funcţionării respectivelor trenuri“ a fost încărcată în SICAP în data de 1.03.2022, fiind înregistrată cu numărul DF1139384, pregătită de Autoritatea pentru Reforma Feroviară, transmisă în SICAP în data de 1.03.2022, pentru procedura cu obiectul „Achiziţionarea de rame electrice regionale, denumite RE-R, şi achiziţionarea serviciilor de mentenanţă şi reparaţii necesare funcţionării respectivelor trenuri“.
    (ix) Având în vedere recomandările Autorităţii Naţionale pentru Achiziţii Publice din data de 15.03.2022, reprezentanţii ARF, împreună cu experţii BEI-PASSA, au actualizat documentaţia de atribuire şi, conform strategiei de contractare ce a ţinut cont şi de problemele întâmpinate la prima licitaţie, s-a optat pentru împărţirea achiziţiei celor 62 de rame electrice regionale pe 3 loturi (lotul 1 - pentru 20 de rame, lotul 2 - pentru 23 de rame, lotul 3 - pentru 19 rame).
    (x) Documentaţia revizuită şi reavizată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară urmează a fi încărcată în SEAP şi în JOUE în vederea publicării noului anunţ de participare pentru licitaţia ce va avea ca obiect „Achiziţionarea a 62 rame electrice regionale, denumite RE-R, şi a serviciilor de mentenanţă şi reparaţii necesare funcţionării respectivelor trenuri“.

    B. În cazul achiziţiei de rame electrice interregionale RE-IR
    (i) A realizat consultarea pieţei, conform Anunţului de consultare a pieţei nr. MC 1.006.791 din 5.07.2019, pentru a obţine valoarea estimativă unitară în vederea achiziţiei de rame electrice noi destinate transportului feroviar de călători (RE-IR) şi o cotaţie pentru mentenanţa acestora. Conform Raportului de consultare a pieţei nr. 22/287 din 2.09.2019, costul estimativ mediu obţinut pentru o ramă electrică tip RE-IR a fost de 45.592 mii lei (cu TVA).
    (ii) Valoarea estimată a achiziţiei, încărcată în SEAP, a fost stabilită luând în considerare contravaloarea suplimentării numărului de rame cu încă 17 rame REIR, conform opţiunii din „Studiul de fezabilitate“ şi din strategia de contractare.
    (iii) ARF a derulat procedura de achiziţie publică ce a făcut obiectul Anunţului de participare nr. CN1020204, publicat la data de 3.04.2020 în SICAP şi în JOUE. Conform cerinţelor precizate în „Studiul de fezabilitate“ anterior menţionat, criteriul de atribuire utilizat a fost cost-calitate, iar factorul „costul pe durata de viaţă al produsului“ (Life Cycle Cost-LLC) a avut cea mai mare preponderenţă, respectiv 60% din punctajul total acordat ofertei.
    (iv) Procedura de atribuire, prin licitaţie deschisă, a achiziţiei de material rulant nou destinat transportului public interregional (RE-IR) feroviar de călători s-a finalizat prin publicarea în data de 9.03.2022 a Raportului final al procedurii nr. 22/105 din 8.03.2022, încărcat în SEAP.
    (v) Ca urmare a deciziei de atribuire, conform Raportului final nr. 22/105 din 8.03.2022, în data de 25.03.2022, Autoritatea pentru Reformă Feroviară a semnat cu ofertantul declarat câştigător, Alstom Ferroviaria S.p.A., Contractul de achiziţie nr. RUIC 257 din 25.03.2022 (preţ unitar ramă 46.553.294 lei fără TVA, respectiv 55.398.419.86 lei cu TVA).
    (vi) Preţul de achiziţie pentru o ramă de tip RE-IR este de 46.553 mii lei (fără TVA), faţă de 38.313 mii lei (fără TVA), valoare care a rezultat din consultarea de piaţă din 2019 (Raport consultare piaţă nr. 22/287 din 2.09.2019), respectiv 55.398 mii lei cu TVA, faţă de 45.592 mii lei cu TVA.
    (vii) În data de 25.03.2022 a fost semnat Contractul nr. RUIC 257 din 25.03.2022 cu ofertantul declarat câştigător, Alstom Ferroviaria S.p.A. Preţul de achiziţie a unei rame electrice RE-IR, obţinut în urma licitaţiei, este de 55.398 mii lei cu TVA. Livrarea primei rame se va face până la data de 25.11.2023, iar următoarele cu o cadenţă de 4 rame pe lună.
    (viii) În condiţiile anterior menţionate, valoarea totală a celor 37 de rame electrice interregionale RE-IR este de 2.049.742 mii lei cu TVA.
    (ix) A fost respectat bugetul total estimat şi regăsit în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.226/2021, dar este necesară ajustarea componentei de investiţie de capital, respectiv a investiţiei necesare pentru rame RE-IR.
    (x) Prin Adresa Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii - Direcţia generală Organism intermediar pentru transport nr. 11.763 din 25.03.2022 s-a primit formularul F1 revizuit, aferent proiectului „Achiziţia de material rulant nou destinat transportului public interregional (RE-IR)“.


    A fost obţinut Avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 45/54 din 8.04.2022, pentru reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente achiziţiei de rame electrice noi în cadrul proiectului de investiţii „Achiziţie material rulant nou, rame electrice regionale RE-R şi rame electrice interregionale RE-IR“, ulterior notei de fundamentare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.226/2021. Datele din „Studiul de fezabilitate“ au fost actualizate, conform anexei la documentul de avizare anterior menţionat, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnicoeconomici ai proiectului de investiţii „Achiziţie material rulant nou, rame electrice regionale RE-R şi rame electrice interregionale RE-IR“.
    În ambele situaţii se constată necesitatea de a actualiza indicatorii tehnico-economici atât pentru RE-R, cât şi pentru RE-IR.
    Principalele elemente care justifică achiziţia de material rulant nou destinat transportului feroviar public de călători, conform „Studiului de fezabilitate pentru achiziţionarea materialului rulant nou pentru călători, ce va fi distribuit pe baza contractelor de servicii publice atribuite în mod competitiv şi operate pe liniile prevăzute în obligaţia de serviciu public din reţeaua feroviară din România“, consolidat, sunt următoarele:
    (i) În ultimii 15 ani, în România, nu s-au făcut achiziţii publice de rame electrice noi destinate transportului feroviar public de călători.
    (ii) Operatorul de transport feroviar de călători cu capital de stat nu a achiziţionat şi nu are în parcul activ un număr suficient de rame electrice care să deservească publicul călător.
    (iii) Operatorii de transport feroviar de călători cu capital privat, care au intrat pe piaţa de transport feroviar din România, au achiziţionat numai rame electrice/diesel secondhand, cu o vechime considerabilă, cu o singură excepţie (un operator care are în parcul activ 3 rame electrice noi produse în cadrul grupului de care aparţine).
    (iv) Sunt necesare respectarea prevederilor regulamentelor europene (Regulamentului nr. 1.315/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport) şi adaptarea strategiei naţionale în domeniul transporturilor după strategia europeană 2020 ce se axează pe necesitatea evoluţiei transportului electric cu emisii scăzute, reducând emisiile, contribuind la durabilitatea mediului, la atenuarea schimbărilor climatice, ce diminuează dependenţa Europei de petrolul importat, prin reducerea emisiilor din transporturi cu 60% până în 2050, comparativ cu 1990, care trebuie atins, printre altele, prin transferul pasagerilor interurbani pe distanţe medii şi al transportului de marfă de la transportul rutier la cel feroviar sau pe apă.

    Există o creştere semnificativă a mobilităţii sociale în următorii ani, care poate fi satisfăcută doar prin creşterea capacităţii materialului rulant şi a calităţii acestuia. Principalele beneficii economice care sunt avute în vedere după achiziţia de material rulant sunt următoarele:
    - economii de timp de călătorie pentru publicul călător;
    – reducerea costurilor de operare ale vehiculului şi economii pentru publicul călător datorită transferului modal;
    – reducerea costurilor de întreţinere şi economii pentru operatorii de transport feroviar de călători;
    – reducerea numărului de accidente rutiere rezultate în urma transportului de persoane;
    – reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
    – reducerea emisiilor de zgomot.

    Conform „Studiului de fezabilitate“, întocmit de Asocierea DT Global iDevice Europe SL & MC Mobility Consultants GmbH Vienna, în baza Contractului nr. TA2018012 RO RP1 încheiat cu Banca Europeană de Investiţii-PASSA, a rezultat că este necesară, în cadrul proiectului de investiţii menţionat mai sus, achiziţionarea a 99 de rame electrice noi. În condiţiile anterior menţionate este necesară alocarea sumei totale de 4.818.780 mii lei cu TVA (sumele de mai jos exprimate în euro au fost convertite în lei, fiind calculate la cursul euro comunicat de Banca Naţională a României de 4,9483 la data de 28.03.2022), din care pentru:
    - 62 de rame electrice pentru transportul regional RE-R suma necesară este de 2.769.038 mii lei cu TVA (conform Raportului de consultare piaţă nr. 22/22 din 27.01.2022, preţul unitar/ramă de 44.661.890 mii lei cu TVA, înmulţit cu un număr de 62 de rame);
    – 37 de rame electrice pentru transportul interregional REIR suma necesară este de 2.049.742 mii lei cu TVA (ceea ce reprezintă preţul unitar/ramă de 55.398 mii lei cu TVA, înmulţit cu un număr de 37 de rame).

    Suma totală de 4.818.780 mii lei cu TVA reprezintă contravaloarea celor 99 de rame electrice anterior menţionate, mentenanţa acestora nefiind inclusă.
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară, răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate în proiectul de act normativ.
    INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
    ai proiectului de investiţii „Achiziţie material rulant nou, rame electrice regionale RE-R
    şi rame electrice interregionale RE-IR“
    Titular: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
    Beneficiar: Autoritatea pentru Reformă Feroviară
    Amplasament: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti
    Indicatori tehnico-economici:

┌───────────────────────┬────┬─────────┐
│A. Valoarea totală a │ │ │
│cheltuielilor de │ │ │
│investiţii, inclusiv │mii │ │
│TVA (în preţuri │lei │4.818.780│
│valabile în data de │ │ │
│28.03.2022; 1 euro = │ │ │
│4,9483 lei), │ │ │
├───────────────────────┼────┼─────────┤
│din care: │ │ │
├───────────────────────┼────┼─────────┤
│- valoare proiect rame │mii │ │
│electrice regionale │lei │2.769.038│
│RE-R, inclusiv TVA │ │ │
├───────────────────────┼────┼─────────┤
│- valoare totală rame │ │ │
│electrice │mii │2.049.742│
│interregionale RE-IR, │lei │ │
│inclusiv TVA │ │ │
├───────────────────────┼────┼─────────┤
│- Capacităţi: │ │ │
├───────────────────────┼────┼─────────┤
│• rame electrice │buc.│62 │
│regionale RE-R │ │ │
├───────────────────────┼────┼─────────┤
│• rame electrice │buc.│37 │
│interregionale RE-IR │ │ │
├───────────────────────┼────┼─────────┤
│Total rame electrice │buc.│99 │
│(RE-R + RE-IR) │ │ │
├───────────────────────┼────┼─────────┤
│- Eşalonarea │ │ │
│investiţiei │ │ │
├───────────────────────┼────┼─────────┤
│- Anul I │mii │166.195 │
│ │lei │ │
├───────────────────────┼────┼─────────┤
│- Anul II │mii │858.544 │
│ │lei │ │
├───────────────────────┼────┼─────────┤
│- Anul III │mii │2.230.875│
│ │lei │ │
├───────────────────────┼────┼─────────┤
│- Anul IV │mii │1.563.166│
│ │lei │ │
├───────────────────────┼────┼─────────┤
│- Capacităţi: │ │ │
├───────────────────────┼────┼─────────┤
│• rame electrice │buc.│62 │
│regionale RE-R │ │ │
├───────────────────────┼────┼─────────┤
│• rame electrice │buc.│37 │
│interregionale RE-IR │ │ │
├───────────────────────┼────┼─────────┤
│- Durata de execuţie │luni│38 │
│proiect de investiţii │ │ │
├───────────────────────┼────┼─────────┤
│Din care: │ │ │
├───────────────────────┼────┼─────────┤
│A.1 Valoare proiect │ │ │
│rame electrice │mii │2.769.038│
│regionale RE-R, │lei │ │
│inclusiv TVA │ │ │
├───────────────────────┼────┼─────────┤
│- Eşalonarea │ │ │
│investiţiei │ │ │
├───────────────────────┼────┼─────────┤
│- Anul I │mii │415.356 │
│ │lei │ │
├───────────────────────┼────┼─────────┤
│- Anul II │mii │790.516 │
│ │lei │ │
├───────────────────────┼────┼─────────┤
│- Anul III │mii │1.563.166│
│ │lei │ │
├───────────────────────┼────┼─────────┤
│- Capacităţi: │ │ │
├───────────────────────┼────┼─────────┤
│• rame electrice │buc.│62 │
│regionale RE-R │ │ │
├───────────────────────┼────┼─────────┤
│- Durata de execuţie │luni│25 │
│proiect RE-R │ │ │
├───────────────────────┼────┼─────────┤
│A.2 Valoare totală rame│ │ │
│electrice │mii │2.049.742│
│interregionale RE-IR, │lei │ │
│inclusiv TVA │ │ │
├───────────────────────┼────┼─────────┤
│Eşalonarea investiţiei │ │ │
├───────────────────────┼────┼─────────┤
│• Anul I │mii │166.195 │
│ │lei │ │
├───────────────────────┼────┼─────────┤
│• Anul II │mii │443.188 │
│ │lei │ │
├───────────────────────┼────┼─────────┤
│• Anul III │mii │1.440.359│
│ │lei │ │
├───────────────────────┼────┼─────────┤
│- Capacităţi: │ │ │
├───────────────────────┼────┼─────────┤
│• rame electrice │buc.│37 │
│interregionale RE-IR │ │ │
├───────────────────────┼────┼─────────┤
│- Durata de execuţie │luni│32 │
│proiect RE-IR │ │ │
└───────────────────────┴────┴─────────┘    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea cheltuielilor de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile cu respectarea prevederilor şi regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programului operaţional şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016