Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 704 din 20 Octombrie 2009 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 704 din 20 Octombrie 2009

Monitorul Oficial 704 din 20 Octombrie 2009 (M. Of. 704/2009)

1. ORDIN nr. 1.058 din 14 octombrie 2009 privind modificarea anexelor nr. 4 si 5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 20 octombrie 2009

Ordin nr. 1.058 din 14 octombrie 2009 privind modificarea anexelor nr. 4 şi 5 la ordinul ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de compania naţionalã de autostrãzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. emitent: ministerul transporturilor Şi infrastructurii publicat În: monitorul oficial nr. 704 din 20 octombrie 2009 În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) lit. a) şi ale art. 47 alin. (4) din ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatã, cu modificãrile ...

2. NORME din 9 octombrie 2009 privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii 1 EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 20 octombrie 2009

Emitent: ministerul finanŢelor publice publicat În: monitorul oficial nr. 704 din 20 octombrie 2009 1. - (1) inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii reprezintã ansamblul operaţiunilor prin care se constatã existenţa tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupã caz, la data la care aceasta se efectueazã. (2) inventarierea are ca scop principal stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale fiecãrei entitãţi, precum şi a bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu, aparţinând altor ...

3.  ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 704 din 20 octombrie 2009

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 4 alin. (1) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin.art. 1(1) se aprobă normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) prevederile prezentului ordin se aplică de către persoanele juridice prevăzute la art. 1 din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, denumite în continuare entităţi.(3) persoanele care obţin venituri din activităţi independente şi sunt obligate, potrivit ...

4. DECIZIE nr. 734 din 19 octombrie 2009 pentru numirea domnului Adrian Frantz Kalapis in functia publica de secretar general in cadrul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 20 octombrie 2009

Decizie nr. 734 din 19 octombrie 2009 pentru numirea domnului adrian frantz kalapis în funcţia publicã de secretar general în cadrul ministerului comunicaţiilor şi societãţii informaţionale emitent: guvernul - primul-ministru publicat În: monitorul oficial nr. 704 din 20 octombrie 2009 având în vedere adresa comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici nr. 18 din 30 septembrie 2009, prin care se propune numirea în funcţiile publice corespunzãtoare categoriei înalţilor funcţionari publici a candidaţilor admişi în urma concursului susţinut în data de ...

5. HOTARARE nr. 1.228 din 14 octombrie 2009 pentru abrogarea lit. L din anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2009 privind unele masuri in domeniul functiei publice, precum si pentru intarirea capacitatii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale si ale altor servicii publice, precum si pentru reglementarea unor masuri privind cabinetul demnitarului din administratia publica centrala si locala, cancelaria prefectului si cabinetul alesului local EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 20 octombrie 2009

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. xv alin. (2) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 105/2009 privind unele mãsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întãrirea capacitãţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unitãţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor mãsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publicã centralã şi localã, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic litera l din ...

6. HOTARARE nr. 1.226 din 14 octombrie 2009 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 506/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Varianta de ocolire Cluj Est" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 20 octombrie 2009

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic hotãrârea guvernului nr. 506/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "varianta de ocolire cluj est", cu modificãrile ulterioare, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 360 din 21 aprilie 2006, se modificã dupã cum urmeazã: 1. articolul 2 va avea urmãtorul cuprins: "art. 2. - finanţarea obiectivului de investiţii ai cãrui indicatori tehnico-economici sunt prevãzuţi la art. 1 se face de la bugetul de ...

7. DECIZIE nr. 733 din 19 octombrie 2009 privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Florin Andrei din functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului in functia publica de secretar general adjunct al Ministerului Mediului EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 20 octombrie 2009

Decizie nr. 733 din 19 octombrie 2009 privind aplicarea mobilitãţii pentru domnul florin andrei din funcţia publicã de inspector guvernamental în cadrul secretariatului general al guvernului în funcţia publicã de secretar general adjunct al ministerului mediului emitent: guvernul - primul-ministru publicat În: monitorul oficial nr. 704 din 20 octombrie 2009 având în vedere prevederile art. 30 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. b) din hotãrârea guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul ...

8. DECIZIE nr. 732 din 19 octombrie 2009 privind constatarea incetarii promovarii temporare a doamnei Rela Nicoleta Stefanescu in functia publica de secretar general adjunct al Ministerului Mediului EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 20 octombrie 2009

Decizie nr. 732 din 19 octombrie 2009 privind constatarea încetãrii promovãrii temporare a doamnei rela nicoleta Ştefãnescu în funcţia publicã de secretar general adjunct al ministerului mediului emitent: guvernul - primul-ministru publicat În: monitorul oficial nr. 704 din 20 octombrie 2009 având în vedere: - decizia primului-ministru nr. 608/2009 privind constatarea prelungirii pânã la data de 30 octombrie 2009 a perioadei de exercitare, cu caracter temporar, de cãtre doamna rela nicoleta Ştefãnescu, a funcţiei publice vacante, ...

9. HOTARARE nr. 1.212 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea si functionarea Aeroclubului Romaniei, precum si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 20 octombrie 2009

HotĂ?rÂre nr. 1.212 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea hotãrârii guvernului nr. 567/1991 privind organizarea şi funcţionarea aeroclubului româniei, precum şi pentru modificarea şi completarea hotãrârii guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 704 din 20 octombrie 2009 În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã , şi al art. 67 din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ...

10. DECIZIE nr. 731 din 19 octombrie 2009 pentru eliberarea domnului Alexandru Patruti din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 20 octombrie 2009

Decizie nr. 731 din 19 octombrie 2009 pentru eliberarea domnului alexandru pãtruţi din funcţia de secretar de stat la ministerul economiei emitent: guvernul - primul-ministru publicat În: monitorul oficial nr. 704 din 20 octombrie 2009 În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, primul-ministru emite prezenta decizie. ...

11.  DECIZIE nr. 730 din 19 octombrie 2009 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 442/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Banţa Victor, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 704 din 20 octombrie 2009

Având în vedere cererea domnului banţa victor, inspector guvernamental, înregistrată la secretariatul general al guvernului sub nr. 20/19.882/d.n.a. din 14 octombrie 2009, precum şi prevederile art. 12 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,primul-ministru emite prezenta decizie.art. unicarticolul unic din decizia primului-ministru nr. 442/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului banţa victor, inspector guvernamental în cadrul secretariatului general al guvernului, publicată în monitorul oficial al româniei, ...

12. HOTARARE nr. 1.084 din 23 septembrie 2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii "Palatul de Justitie Iasi" si "Reabilitare, amenajare si extindere sediul Tribunalului Sibiu" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 20 octombrie 2009

HotĂ?rÂre nr. 1.084 din 23 septembrie 2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii "palatul de justiţie iaşi" şi "reabilitare, amenajare şi extindere sediul tribunalului sibiu" emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 704 din 20 octombrie 2009 În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã , şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. ...

13. DECRET nr. 1.478 din 19 octombrie 2009 privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Serviciul Roman de Informatii si trecerea acestuia in rezerva cu noul grad EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 20 octombrie 2009

Decret nr. 1.478 din 19 octombrie 2009 privind acordarea gradului de general de brigadã cu o stea unui colonel din serviciul român de informaţii şi trecerea acestuia în rezervã cu noul grad emitent: preŞedintele romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 704 din 20 octombrie 2009 În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicatã , ale legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale legii nr. ...

14. DECRET nr. 1.477 din 19 octombrie 2009 privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Serviciul Roman de Informatii si trecerea acestuia in rezerva cu noul grad EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 20 octombrie 2009

Decret nr. 1.477 din 19 octombrie 2009 privind acordarea gradului de general de brigadã cu o stea unui colonel din serviciul român de informaţii şi trecerea acestuia în rezervã cu noul grad emitent: preŞedintele romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 704 din 20 octombrie 2009 În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicatã , ale legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale legii nr. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice