Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 695 din 14 Iulie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 695 din 14 Iulie 2021

Monitorul Oficial 695 din 14 Iulie 2021 (M. Of. 695/2021)

1. NORMĂ nr. 16 din 24 iunie 2021 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 26/2014 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 695 din 14 iulie 2021

În conformitate cu prevederile art. 39, 40 şi art. 41 lit. b) din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa din data de 23 iunie ...

2. NORMĂ nr. 15 din 24 iunie 2021 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 14/2006 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2006 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 695 din 14 iulie 2021

În conformitate cu prevederile art. 71-73 din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa din data de 23 iunie 2021,autoritatea de supraveghere financiară emite prezenta normă.art. inorma nr. 14/2006 privind ...

3. NORMĂ nr. 11 din 23 iunie 2021 pentru aprobarea cheilor de repartizare privind elementele de activ şi de pasiv, de venituri şi de cheltuieli care nu pot fi evidenţiate direct asupra activităţii de asigurări generale sau a celei de asigurări de viaţă EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 695 din 14 iulie 2021

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 26 alin. (1) lit. a), art. 28 alin. (1) lit. b), art. 34 alin. (3) şi ale art. 49 alin. (1) şi (2) din legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 179 alin. (4) din legea nr. ...

4. ORDIN nr. 1.167 din 7 iulie 2021 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 695 din 14 iulie 2021

Văzând referatul de aprobare nr. im 5.174/2021 al serviciului medicină de urgenţă din cadrul direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică,luând în considerare solicitarea spitalului municipal de urgenţă roman nr. 20.464 din 14.07.2020, precum şi aprobarea colectivului de lucru al ap-avc, înregistrată la ministerul sănătăţii cu nr. reg1/6.118/2020,având în vedere art. 100 alin. (5) şi (6) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. ila articolul ...

5. NORME din 30 iunie 2021 privind supravegherea medicală a lucrătorilor expuşi profesional la radiaţii ionizante EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 695 din 14 iulie 2021

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.096 din 30 iunie 2021, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 695 din 14 iulie 2021.──────────cap. iprevederi generaleart. 1supravegherea medicală a lucrătorilor expuşi profesional la radiaţii ionizante se bazează pe principiile generale care guvernează medicina muncii.cap. iisupravegherea medicală a lucrătorilor expuşi profesional la radiaţii ionizanteart. 2(1) supravegherea medicală este asigurată de către medicul abilitat şi serviciile de medicina muncii recunoscute de ministerul sănătăţii conform reglementărilor specifice; aceasta nu îl disculpă pe angajator de responsabilităţile sale generale ce îi revin sub aspectul securităţii şi sănătăţii la locul de muncă.(2) supravegherea medicală a ...

6. ORDIN nr. 1.096 din 30 iunie 2021 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a lucrătorilor expuşi profesional la radiaţii ionizante EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 695 din 14 iulie 2021

Văzând referatul de aprobare nr. i.m. 4.717/2021 al direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile:- art. 3 şi art. 4 alin. (1) lit. d) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; – art. 13 lit. k) din legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 6 din hotărârea guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 21, art. 88 lit. e), art. 122-132 şi art. 152 alin. (1) lit. ...

7. ORDIN nr. 133 din 6 iulie 2021 privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru exploatare EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 695 din 14 iulie 2021

Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1^2) lit. a) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite prezentul ordin.art. 1se aprobă licenţa de concesionare pentru exploatare nr. 2.454/2001 privind exploatarea resurselor de şisturi verzi din perimetrul sibioara ii - valea cu izvoru, judeţul constanţa, încheiată între agenţia naţională pentru resurse minerale, în calitate de concedent, şi societatea somaco construct - s.r.l., cu sediul în municipiul constanţa, judeţul constanţa, cod ...

8. DECIZIE nr. 381 din 13 iulie 2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius Munteanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 695 din 14 iulie 2021

Având în vedere propunerea instituţiei prefectului - judeţul hunedoara nr. 3.330 din 12 aprilie 2021, adresa ministerului afacerilor interne nr. 19.296 din 10 iunie 2021, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.133 din 11 iunie 2021 şi la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/14.325/thg din 14 iunie 2021, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 23.260/2021, în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului ...

9. DECIZIE nr. 380 din 13 iulie 2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Gabriela-Florina Buzatu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Constanţa EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 695 din 14 iulie 2021

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 21.084 din 7 iulie 2021, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.756 din 7 iulie 2021, propunerea formulată de instituţia prefectului - judeţul constanţa prin adresa nr. 15.712 din 16 iunie 2021, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor nr. 27.635/2021, în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul ...

10. DECIZIE nr. 379 din 13 iulie 2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mihai-Bogdan Vâlcea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Călăraşi EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 695 din 14 iulie 2021

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 20.580 din data de 29 iunie 2021, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.546 din data de 29 iunie 2021, propunerea formulată de instituţia prefectului - judeţul călăraşi prin adresa nr. 4.044 din data de 18 mai 2021, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 26.173/2021,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul ...

11. DECIZIE nr. 378 din 13 iulie 2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Gheorghe Stoian a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 695 din 14 iulie 2021

Având în vedere propunerea instituţiei prefectului - judeţul arad nr. 2.779 din 2 aprilie 2021, adresa ministerului afacerilor interne nr. 18.586 din 26 mai 2021, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.666 din 26 mai 2021 şi la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/13.151/thg din 31 mai 2021, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 21.135/2021,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ...

12. DECIZIE nr. 377 din 13 iulie 2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Lavinia Claudia Niculescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 695 din 14 iulie 2021

Având în vedere adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 29.171/2021,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 27 iulie 2021, doamna lavinia claudia niculescu, director al direcţiei programe cu finanţare externă în cadrul agenţiei naţionale a funcţionarilor publici, exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al agenţiei naţionale a ...

13. DECIZIA nr. 220 din 30 martie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 193 din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 695 din 14 iulie 2021

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016