Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 69 din 23 Ianuarie 2018 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 69 din 23 Ianuarie 2018

Monitorul Oficial 69 din 23 Ianuarie 2018 (M. Of. 69/2018)

1. DECIZIA nr. 80 din 6 noiembrie 2017 referitoarea la sesizarea privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 69 din 23 ianuarie 2018

Dosar nr. 1.562/1/2017 ┌──────────┬───────────────────────────┐│judecător │- preşedintele secţiei a ││eugenia │ii-a civile a Înaltei curţi││voicheci │de casaţie şi justiţie - ││ │preşedintele completului │├──────────┼───────────────────────────┤│mărioara │- judecător la secţia a ││isailă │ii-a civilă │├──────────┼───────────────────────────┤│ruxandra │- judecător la secţia a ││monica │ii-a civilă ...

2. DECIZIA nr. 23 din 6 noiembrie 2017 privind recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa referitor la interpretarea şi aplicarea art. 480 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 69 din 23 ianuarie 2018

Completul competent sĂ judece recursul În interesul legiidosar nr. 1.442/1/2017 ┌──────────┬───────────────────────────┐│iulia │- preşedintele Înaltei ││cristina │curţi de casaţie şi ││tarcea │justiţie - preşedintele ││ │completului │├──────────┼───────────────────────────┤│lavinia │- preşedintele delegat al ││curelea │secţiei i civile │├──────────┼───────────────────────────┤│eugenia ...

3. ORDIN nr. 3.023 din 8 ianuarie 2018 privind controlul standardelor de pregătire profesională şi înregistrarea acestora în Registrul Naţional al Calificărilor Profesionale din Educaţie (RNCPE) EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 69 din 23 ianuarie 2018

În temeiul prevederilor art. 340 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor hotărârii guvernului nr. 556/2011 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale pentru calificări, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor hotărârii guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.art. 1se aprobă avizarea standardelor de pregătire profesională de către autoritatea naţională pentru calificări, în vederea asigurării corelării acestora cu standardele ocupaţionale şi cu competenţele solicitate de piaţa muncii.art. 2centrul naţional de dezvoltare a Învăţământului profesional şi tehnic transmite autorităţii naţionale pentru calificări proiectul standardului de ...

4. HOTĂRÂRE nr. 16 din 17 ianuarie 2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Suceava, instituţie aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 69 din 23 ianuarie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea ministerului sănătăţii prin direcţia de sănătate publică a judeţului suceava, instituţie aflată în subordinea ministerului sănătăţii, imobilul având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ...

5. PROTOCOLUL din 12 octombrie 2017 Sesiunii a IX-a a împuterniciţilor pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 69 din 23 ianuarie 2018

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 4 din 10 ianuarie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 69 din 23 ianuarie 2018.──────────12 octombrie 2017negreşti-oaş 2017, româniaÎn conformitate cu prevederile art. 16 al acordului dintre guvernul româniei şi guvernul ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la 30 septembrie 1997 la galaţi, în perioada 11-12 octombrie 2017, la negreşti-oaş, a avut loc sesiunea a ix-a a împuterniciţilor părţilor.la lucrările sesiunii au participat:- din partea română: ┌──────────────┬───────────────────────┐│adriana petcu │- împuternicitul ││ ...

6. HOTĂRÂRE nr. 4 din 10 ianuarie 2018 pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a IX-a a împuterniciţilor, semnat la Negreşti-Oaş, România, la 12 octombrie 2017, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 69 din 23 ianuarie 2018

Având în vedere prevederile art. 16 paragraful 7 din acordul dintre guvernul româniei şi guvernul ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la galaţi la 30 septembrie 1997, ratificat prin legea nr. 16/1999,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă protocolul sesiunii a ix-a a împuterniciţilor, semnat la negreşti-oaş, românia, la 12 octombrie 2017, pentru aplicarea acordului dintre guvernul româniei şi guvernul ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la galaţi la 30 septembrie 1997, ratificat prin legea nr. 16/1999.prim-ministrumihai tudosecontrasemnează:ministrul ...

7. DECRET nr. 63 din 18 ianuarie 2018 pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti, judeţul Vrancea, în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, judeţul Ilfov EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 69 din 23 ianuarie 2018

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea staţiunii de cercetare-dezvoltare pentru viticultură şi vinificaţie odobeşti, judeţul vrancea, în domeniul public al statului şi în administrarea institutului naţional de cercetare-dezvoltare pentru fizica pământului, judeţul ilfov, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 18 ianuarie 2018.nr. 63.-----

8. LEGE nr. 43 din 19 ianuarie 2018 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti, judeţul Vrancea, în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, judeţul Ilfov EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 69 din 23 ianuarie 2018

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1prin derogare de la prevederile art. 31 alin. (2) din legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice „gheorghe ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă transmiterea unui teren situat în oraşul odobeşti, judeţul vrancea, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din domeniul public al statului şi din administrarea staţiunii de cercetare-dezvoltare pentru viticultură şi vinificaţie odobeşti, judeţul vrancea, în domeniul public al statului şi în administrarea institutului naţional de ...

9. ORDIN nr. M.6 din 10 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea normelor privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.59/2015 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 69 din 23 ianuarie 2018

Pentru aplicarea prevederilor art. 74 alin. 4 din legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 30 din legea nr. 53/2003 - codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind ...

10. DECRET nr. 65 din 18 ianuarie 2018 pentru promulgarea Legii privind abrogarea art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 69 din 23 ianuarie 2018

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind abrogarea art. 35 din legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale legii nr. 169/1997, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 18 ianuarie 2018.nr. 65.----

11. LEGE nr. 45 din 19 ianuarie 2018 privind abrogarea art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 69 din 23 ianuarie 2018

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicarticolul 35 din legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale legii nr. 169/1997, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele camerei deputaŢilor,petru-gabriel vlase preŞedintele senatuluicĂlin-constantin-anton popescu-tĂriceanubucureşti, 19 ianuarie 2018.nr. 45.----

12. DECRET nr. 64 din 18 ianuarie 2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 69 din 23 ianuarie 2018

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea legii fondului funciar nr. 18/1991 şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 18 ianuarie 2018.nr. 64.----

13. LEGE nr. 44 din 19 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 69 din 23 ianuarie 2018

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. iordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 267 din 13 mai 2013, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) suprafaţa din categoria de folosinţă prevăzută la alin. (1) se actualizează în registrul agricol potrivit ordonanţei guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice