Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 686 din 08 Octombrie 2008 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 686 din 08 Octombrie 2008

Monitorul Oficial 686 din 08 Octombrie 2008 (M. Of. 686/2008)

1. ORDIN nr. 631 din 2 octombrie 2008 privind alocarea sumelor in vederea compensarii cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei in sistem centralizat conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 8 octombrie 2008

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi ale art. 5 din ordonanţa guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţã pentru energia termicã furnizatã populaţiei prin sisteme centralizate, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 483/2006 , şi ale legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului internelor şi reformei administrative, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 15/2008 , ministrul internelor şi ...

2. DECIZIE nr. 201 din 7 octombrie 2008 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Anton Anton din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 8 octombrie 2008

Având în vedere cererea înregistratã sub nr. 5/5.417 din 7 octombrie 2008, prin care domnul anton anton solicitã eliberarea din funcţia de preşedinte al autoritãţii naţionale pentru cercetare Ştiinţificã, începând cu data de 7 octombrie 2008, în temeiul art. 15 şi 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, primul-ministru emite prezenta decizie. articol unic pe data intrãrii în vigoare a prezentei decizii, domnul anton anton se elibereazã, la cerere, din funcţia de preşedinte al ...

3. HOTARARE nr. 1.223 din 1 octombrie 2008 privind aprobarea Licentei de concesiune a activitatii miniere de exploatare a nisipurilor caolinoase si a nisipurilor silicioase nr. 4.109/2003, incheiata intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Comerciala RO MINERAL INVEST - S.R.L. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 8 octombrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 13, art. 17 alin. (1), art. 18 alin. (2) lit. b) şi al art. 21 alin. (1) din legea minelor nr. 85/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã licenţa de concesiune a activitãţii miniere de exploatare a nisipurilor caolinoase şi a nisipurilor silicioase nr. 4.109/2003, încheiatã între agenţia naţionalã pentru resurse minerale, în calitate de concedent, şi societatea comercialã ro mineral invest - s.r.l., cu sediul în municipiul cluj-napoca, str. david francisc ...

4. HOTARARE nr. 1.222 din 1 octombrie 2008 privind aprobarea Licentei de concesiune a activitatii miniere de exploatare a ardeziei nr. 5.731/2004, incheiata intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Comerciala MERIDIAN CC - S.R.L. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 8 octombrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 13, art. 17 alin. (1), art. 18 alin. (2) şi al art. 21 alin. (1) din legea minelor nr. 85/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã licenţa de concesiune a activitãţii miniere de exploatare a ardeziei nr. 5.713/2004, încheiatã între agenţia naţionalã pentru resurse minerale, în calitate de concedent, şi societatea comercialã meridian cc - s.r.l., cu sediul în municipiul orşova, str. crizantemelor nr. 1, scara b, apartament 13, judeţul mehedinţi, în ...

5. HOTARARE nr. 1.221 din 1 octombrie 2008 privind aprobarea Licentei de concesiune a activitatii miniere de exploatare a lignitului nr. 3.499/2002, incheiata intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Comerciala "Complexul Energetic Rovinari" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 8 octombrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 13, art. 21 alin. (1) şi al art. 60 alin. (3) din legea minelor nr. 85/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã licenţa de concesiune a activitãţii miniere de exploatare a lignitului nr. 3.499/2002, încheiatã între agenţia naţionalã pentru resurse minerale, în calitate de concedent, şi societatea comercialã "complexul energetic rovinari" - s.a., cu sediul în localitatea rovinari, str. energeticianului nr. 25, judeţul gorj, în calitate de concesionar, în perimetrul pinoasa - ...

6. HOTARARE nr. 1.217 din 1 octombrie 2008 privind modificarea art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 8 octombrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. i articolul 2 din hotãrârea guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridicã, care înfiinţeazã şi administreazã unitãţi de asistenţã socialã, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 756 din 28 noiembrie 2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "art. 2. - Începând cu data de 1 ianuarie ...

7.  HOTĂRÂRE nr. 1.210 din 1 octombrie 2008 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 686 din 8 octombrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. ii alin. 1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea legii cetăţeniei române nr. 21/1991, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 70/2008,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:p. ministrul justiţiei,sorin stănescu,secretar de statp. ministrul afacerilor externe,anton niculescu,secretar de statp. ministrul internelor şi reformei administrative,liviu radu,secretar de statbucureşti, 1 octombrie 2008.nr. 1.210.anexa 1 listapersoanelor pentru care comisia a avizat favorabilcererea de acordare a cetăţeniei române, în temeiulart. 8 din legea ...

8. HOTARARE nr. 1.183 din 24 septembrie 2008 pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului penal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 8 octombrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 26 şi 27 din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicã legislativã pentru elaborarea actelor normative, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic se aprobã tezele prealabile ale proiectului codului penal, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. prim-ministru ...

9.  ORDIN nr. 2.453/C din 22 septembrie 2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 686 din 8 octombrie 2008

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de comisia pentru cetăţenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeaşi lege,constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 10^1 din legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 18 alin. 1 din legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:art. 1se aprobă cererile de redobândire a cetăţeniei române ...

10. STATUTUL din 9 iulie 2008 Fondului de garantare pentru certificatele de depozit EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 8 octombrie 2008

Cap. i denumire. formã juridicã. sediu. duratã art. 1 (1) fondul de garantare pentru certificatele de depozit, denumit în continuare fondul, se constituie ca persoanã juridicã de drept public, finanţatã din surse extrabugetare. (2) sediul fondului este în municipiul bucureşti, sectorul 1, bd. mãrãşti nr. 61. (3) fondul se înfiinţeazã pe o duratã nedeterminatã. art. 2 (1) scopul fondului este de a garanta rambursarea valorii seminţelor de consum înscrise în certificatele de depozit emise de depozitarii cãrora li s-a ...

11. HOTARARE nr. 752 din 9 iulie 2008 privind aprobarea Statutului Fondului de garantare pentru certificatele de depozit EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 8 octombrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 29 alin. (3) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitãrii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea fondului de garantare pentru certificatele de depozit, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 149/2003 , guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic se aprobã statutul fondului de garantare pentru certificatele de depozit, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. ...

12. ORDONANTA nr. 42 din 29 august 1995 (*republicata*) privind productia de produse alimentare destinate comercializarii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 8 octombrie 2008

------------*) republicatã în temeiul art. v lit. t) din titlului iii "dispoziţii finale" din legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementãrilor cu legislaţia europeanã privind protecţia consumatorilor, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 899 din 28 decembrie 2007, dându-se textelor o nouã numerotare.ordonanţa guvernului nr. 42/1995 a fost publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 203 din 1 septembrie 1995, a fost aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 123/1995, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 293 din 19 decembrie 1995, şi ...

13. ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 24 septembrie 2008 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de imprumut, a unor cantitati de combustibili pentru unele centrale electrice si termice aflate in coordonarea Ministerului Economiei si Finantelor, Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si a Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si prorogarea termenului prevazut la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de imprumut, a unor cantitati de combustibil pentru Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comerciala "Electrocentrale" Bucuresti - S.A., Societatea Comerciala "Electrocentrale" Galati - S.A., Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO", Societatea Comerciala "Complexul Energetic Rovinari" - S.A., Societatea Comerciala "Complexul Energetic Turceni" - S.A., Societatea Comerciala "Complexul Energetic Craiova" - S.A. si pentru centralele termice si electrice de termoficare aflate in administrarea consiliilor judetene si locale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 8 octombrie 2008

Întrucât capacitatea utilã realã de stocare din centrale este ocupatã în proporţie de 70% la cãrbune, respectiv 50% la pãcurã, de stocurile rezervã de stat, astfel încât capacitãţile proprii utile reale ale centralelor devin insuficiente asigurãrii unei funcţionãri în bune condiţii pe perioada de iarnã, având în vedere faptul cã pornirea instalaţiilor de termoficare pentru asigurarea cu agent termic a populaţiei, precum şi creşterea consumului prognozat de energie electricã pe perioada iernii vor determina creşterea consumurilor medii zilnice şi lunare de cãrbune şi pãcurã, afectând astfel procesul de aprovizionare cu combustibili, ţinând cont de ...

14. RECTIFICARE nr. 1.429 din 14 octombrie 2003 referitoare la Ordinul nr. 1.429/2003 EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 8 octombrie 2008

La ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.429/2003 privind prospectul de emisiune al obligaţiunilor de stat cu dobândã indexatã cu indicele preţurilor de consum, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 727 din 17 octombrie 2003, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - în anexã, la art. 1, în cuprinsul tabelului, coloana "data scadenţei", în loc de: "11 octombrie 2008" se va citi: "10 noiembrie 2008". ...

15. ORDIN nr. 13 din 16 septembrie 2008 pentru modificarea Normelor privind Fondul de protectie a victimelor strazii, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 1/2008 EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 8 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ca urmare a hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor din data de 16 septembrie 2008, prin care s-a dispus modificarea normelor privind fondul de protecţie a victimelor strãzii, puse în aplicare prin ordinul preşedintelui comisiei de supraveghere a asigurãrilor nr. 1/2008 , preşedintele comisiei de supraveghere a asigurãrilor emite urmãtorul ordin: art. i normele privind fondul de protecţie a victimelor strãzii, puse în ...

16. DECRET nr. 897 din 7 octombrie 2008 pentru revocarea din functie a unui membru al Guvernului EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 8 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), art. 100 alin. (1) şi ale art. 106 din constituţia româniei, republicatã, precum şi ale art. 5 şi 7 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere propunerea primului-ministru, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se revocã din funcţia de membru al guvernului domnul cristian mihai adomniţei, ministrul educaţiei, cercetãrii şi tineretului. ...

17. DECRET nr. 889 din 30 septembrie 2008 privind trecerea in rezerva a unui general de brigada cu o stea din Serviciul de Informatii Externe EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 8 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicatã, ale legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere propunerea directorului serviciului de informaţii externe, preşedintele româniei decreteazã: articol unic domnul general de brigadã cu o stea menţionat în anexã*1) trece în rezervã.----------- *1) anexa se va comunica instituţiilor interesate. preŞedintele romÂniei ...

18. DECRET nr. 888 din 30 septembrie 2008 pentru eliberarea din functie a unui procuror EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 8 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicatã, cu modificãrile ulterioare, având în vedere hotãrârea consiliului superior al magistraturii nr. 800/2008, preşedintele româniei decreteazã: articol unic domnul irimia constantin, procuror ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice