Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 675 din 01 Octombrie 2008 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 675 din 01 Octombrie 2008

Monitorul Oficial 675 din 01 Octombrie 2008 (M. Of. 675/2008)

1. ACT ADITIONAL nr. 3 din 24 septembrie 2008 de modificare a Actului aditional nr. 2 din 11 iunie 2008 la Contractul comercial de inchiriere de licente nr. 0115RO, incheiat la Bucuresti la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, intre Guvernul Romaniei si Microsoft Ireland Operation Limited, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 634/2008 EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL I nr. 675 din 1 octombrie 2008

Având în vedere dispoziţiile legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere contractul comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele microsoft, încheiat între guvernul româniei şi microsoft ireland operation limited, denumit în continuare contractul, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 470/2004 pentru atribuirea competenţei secretariatului general al guvernului de a semna contractul comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele microsoft, cu modificãrile ulterioare, având în vedere faptul cã în urma centralizãrii din aprilie 2006 a necesarului de licenţe transmis ministerului comunicaţiilor ...

2. HOTARARE nr. 1.193 din 24 septembrie 2008 privind modificarea art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 634/2008 pentru atribuirea competentei Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei de a semna Actul aditional nr. 2 la Contractul comercial de inchiriere de licente nr. 0115RO, incheiat la Bucuresti la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, intre Guvernul Romaniei si Microsoft Ireland Operation Limited EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. i articolul 2 din hotãrârea guvernului nr. 634/2008 pentru atribuirea competenţei ministerului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei de a semna actul adiţional nr. 2 la contractul comercial de închiriere de licenţe nr. 0115ro, încheiat la bucureşti la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele microsoft, între guvernul româniei şi microsoft ireland operation limited, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 462 din 20 iunie 2008, se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: ...

3. PROGRAMUL NATIONAL din 18 septembrie 2008 de asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri - 2009-2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008

Obiectiv general de dezvoltare dezvoltarea sistemului naţional integrat de asistenţã a consumatorilor şi consumatorilor dependenţi de droguri, pe 3 niveluri, în concordanţã cu nevoile beneficiarilor, prin crearea unei reţele naţionale de resurse specializate de prevenire şi asistenţã, care sã garanteze disponibilitatea generalã a serviciilor, conform strategiei naţionale antidrog în perioada 2005-2012, aprobatã prin hotãrârea guvernului nr. 73/2005 (cap. ii). scop prevenirea consumului de droguri la populaţia generalã, precum şi atragerea şi menţinerea consumatorilor şi consumatorilor dependenţi de droguri în sistemul naţional integrat de servicii publice de asistenţã, în vederea reabilitãrii ...

4. HOTARARE nr. 1.102 din 18 septembrie 2008 privind aprobarea Programului national de asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri - 2009-2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, ţinând seama de prevederile art. 5 alin. (1) lit. e^1) din hotãrârea guvernului nr. 1.489/2002 privind înfiinţarea agenţiei naţionale antidrog, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 (1) se aprobã programul naţional de asistenţã medicalã, psihologicã şi socialã a consumatorilor de droguri - 2009-2012, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. (2) programul prevãzut la alin. (1) se finanţeazã de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat ministerului ...

5. HOTARARE nr. 4 din 29 septembrie 2008 privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca localurile sectiilor de votare pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008

Având în vedere dispoziţiile art. 41 alin. (1) şi (2) din legea nr. 35/2008 pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritãţilor administraţiei publice locale, a legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, luând în considerare numãrul alegãtorilor înscrişi, de regulã, în listele electorale permanente ale unei secţii de votare şi necesitatea desfãşurãrii în bune condiţii a votãrii, ţinând cont de prevederile art. 67 alin. (2) din ...

6. ORDIN nr. 617 din 17 septembrie 2008 privind modificarea art. 14 alin. (2) lit. b) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.134/460/2004 EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din hotãrârea guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului dezvoltãrii, lucrãrilor publice şi locuinţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului internelor şi reformei administrative, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 15/2008 , ministrul dezvoltãrii, lucrãrilor publice şi locuinţelor şi ministrul internelor şi reformei administrative emit urmãtorul ordin: art. i la articolul 14 alineatul (2) din procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitãţii ...

7. DECIZIE nr. 857 din 16 septembrie 2008 privind suspendarea, la cerere, a desfasurarii activitatii de broker de asigurare de catre Societatea Comerciala CARPATI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008

Comisia de supraveghere a asigurãrilor, cu sediul în municipiul bucureşti, str. amiral constantin bãlescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscalã 14045240/01.07.2001, reprezentatã legal de preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) din legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor, adoptatã în şedinţa din data de 2 septembrie 2008, conform art. 4 alin. (22)-(24^1) din legea nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în cadrul cãreia a fost analizatã documentaţia aferentã notei nr. ix.364 din 21 august ...

8.  ORDIN nr. 2.450/C din 22 septembrie 2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 675 din 1 octombrie 2008

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de comisia pentru cetăţenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeaşi lege,constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 10^1 din legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 18 alin. 1 din legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:art. 1se aprobă cererile de redobândire a cetăţeniei române ...

9. ORDIN nr. 1.657 din 30 septembrie 2008 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.361/2008 privind aprobarea Listei si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate nominalizate prin Hotararea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate in anul 2008 EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008

Vãzând referatul comun al direcţiei farmaceutice, direcţiei generale politici, strategii şi managementul calitãţii în sãnãtate şi agenţiei naţionale de programe de sãnãtate nr. e.n. 10.189 din 30 septembrie 2008, având în vedere prevederile: - art. 48 alin. (5) şi (6) şi art. 210 alin. (1) lit. k) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; - hotãrârii guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sãnãtate în anul 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; - hotãrârii guvernului nr. 720/2008 ...

11. HOTARARE nr. 1.191 din 24 septembrie 2008 privind aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnata la Bucuresti la 13 martie 2008 si 9 mai 2008 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 26 august 2003, pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele şi al art. 5 alin. (2) din legea nr. 4/2004 pentru ratificarea acordului de împrumut dintre românia şi banca internaţionalã pentru reconstrucţie şi dezvoltare, semnat la bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii, cu modificãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic se aprobã amendamentul convenit prin scrisoarea*) semnatã la bucureşti la 13 martie 2008 şi 9 mai 2008 între guvernul româniei, ...

12. ORDIN nr. 1.037 din 14 august 2008 privind modificarea art. 14 alin. (2) lit. b) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.134/460/2004 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din hotãrârea guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului dezvoltãrii, lucrãrilor publice şi locuinţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului internelor şi reformei administrative, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 15/2008 , ministrul dezvoltãrii, lucrãrilor publice şi locuinţelor şi ministrul internelor şi reformei administrative emit urmãtorul ordin: art. i la articolul 14 alineatul (2) din procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitãţii ...

13. DECIZIE nr. 193 din 30 septembrie 2008 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Alice Cezarina Bitu din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Finantelor EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, primul-ministru emite prezenta decizie. articol unic pe data de 1 octombrie 2008, doamna alice cezarina bîtu se elibereazã, la cerere, din funcţia de secretar de stat la ministerul economiei şi finanţelor. ...

14. DECIZIE nr. 191 din 29 septembrie 2008 pentru numirea doamnei Meran Codruta Georgeta in functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Comunicatii EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008

În temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 8 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 106/2008 privind înfiinţarea autoritãţii naţionale pentru comunicaţii, primul-ministru emite prezenta decizie. art. 1 la data intrãrii în vigoare a prezentei decizii, doamna meran codruţa georgeta se numeşte în funcţia de vicepreşedinte al autoritãţii naţionale pentru comunicaţii. art. 2 salarizarea vicepreşedintelui autoritãţii naţionale pentru comunicaţii se realizeazã în conformitate ...

15. DECIZIE nr. 190 din 29 septembrie 2008 pentru numirea doamnei Hirtan Alexandrina-Luminita in functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Comunicatii EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008

În temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 8 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 106/2008 privind înfiinţarea autoritãţii naţionale pentru comunicaţii, primul-ministru emite prezenta decizie. art. 1 la data intrãrii în vigoare a prezentei decizii, doamna hîrţan alexandrina-luminiţa se numeşte în funcţia de vicepreşedinte al autoritãţii naţionale pentru comunicaţii. art. 2 salarizarea vicepreşedintelui autoritãţii naţionale pentru comunicaţii se realizeazã în conformitate cu ...

16. HOTARARE nr. 48 din 24 septembrie 2008 privind infiintarea unei comisii de ancheta privind activitatea Institutului Cultural Roman EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008

Senatul adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se înfiinţeazã o comisie de anchetã având drept scop investigarea activitãţii institutului cultural român în perioada 2005-2008, precum şi eficienţa cheltuirii sumelor repartizate prin bugetul de stat acestei instituţii în aceeaşi perioadã de timp. art. 2 (1) componenţa nominalã a comisiei de anchetã menţionate la art. 1 este prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. (2) biroul comisiei de anchetã prevãzute la art. 1 va fi stabilit de cãtre membrii acesteia. art. 3 ...

17. HOTARARE nr. 47 din 24 septembrie 2008 privind infiintarea Comisiei de ancheta avand drept scop investigarea taierilor ilegale din fondul forestier si a modului in care s-au respectat contractele dintre statul roman si marile societati comerciale privatizate cu referire la angajamentele de protectie a mediului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008

În temeiul dispoziţiilor art. 64 alin. (4) din constituţia româniei, republicatã, şi ale art. 78 din regulamentul senatului, senatul adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 (1) se înfiinţeazã comisia de anchetã având drept scop investigarea tãierilor ilegale din fondul forestier şi a modului în care s-au respectat contractele dintre statul român şi marile societãţi comerciale privatizate cu referire la angajamentele de protecţie a mediului. (2) componenţa nominalã a comisiei de anchetã menţionate la alin. (1) este prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. ...

18. HOTARARE nr. 32 din 29 septembrie 2008 privind prelungirea termenului prevazut la art. 6 alin. (1) din Hotararea Camerei Deputatilor nr. 18/2008 pentru incuviintarea efectuarii de catre Comisia pentru industrii si servicii a unei anchete privind analiza problemelor din sectorul energetic EMITENT: CAMERA DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 77 din regulamentul camerei deputaţilor, republicat, cu modificãrile ulterioare, camera deputaţilor adoptã prezenta hotãrâre. articol unic termenul prevãzut la articolul 6 alineatul (1) din hotãrârea camerei deputaţilor nr. 18/2008 pentru încuviinţarea efectuãrii de cãtre comisia pentru industrii şi servicii a unei anchete privind analiza problemelor din sectorul energetic, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 475 din 27 iunie 2008, se prelungeşte pânã la data de 10 noiembrie 2008. aceastã hotãrâre a fost adoptatã de camera deputaţilor în şedinţa din ...

19. HOTARARE nr. 31 din 29 septembrie 2008 privind modificarea Hotararii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor EMITENT: CAMERA DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008

În temeiul art. 42 şi al art. 60 alin. (1) din regulamentul camerei deputaţilor, republicat, cu modificãrile ulterioare, camera deputaţilor adoptã prezenta hotãrâre. articol unic hotãrârea camerei deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, cu modificãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã: - domnul deputat coclici radu eugeniu, aparţinând grupului parlamentar al partidului social democrat, este desemnat în calitatea de membru al comisiei pentru culturã, arte, mijloace de informare în masã; - domnul deputat bãlan doru geany, ...

20. DECRET nr. 877 din 25 septembrie 2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţã şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei ...

21. LEGE nr. 160 din 26 septembrie 2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unic se aprobã ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 34 din 19 martie 2008 privind organizarea şi funcţionarea sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţã, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 246 din 28 martie 2008, cu urmãtoarele modificãri şi completãri: 1. la articolul 3, literele a) şi g) se abrogã. 2. la articolul 3, dupã litera m) se introduce o nouã literã, litera m^1), cu urmãtorul cuprins: "m^1) informaţia de localizare primarã - ...

22. DECRET nr. 875 din 25 septembrie 2008 privind promulgarea Legii pentru aderarea Romaniei la Acordul european privind transportul international al marfurilor periculoase pe caile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea pentru aderarea româniei la acordul european privind transportul internaţional al mãrfurilor periculoase pe cãile navigabile interioare (adn), adoptat la geneva la 26 mai 2000, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. ...

23. LEGE nr. 159 din 26 septembrie 2008 pentru aderarea Romaniei la Acordul european privind transportul international al marfurilor periculoase pe caile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. art. 1 românia aderã la acordul european privind transportul internaţional al mãrfurilor periculoase pe cãile navigabile interioare (adn), adoptat la geneva la 26 mai 2000. art. 2 (1) pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor acordului european privind transportul internaţional al mãrfurilor periculoase pe cãile navigabile interioare (adn), se desemneazã ca autoritate competentã ministerul transporturilor. (2) pentru inspecţia navelor în conformitate cu procedurile prevãzute în regulamentul anexat la acordul european privind transportul internaţional al mãrfurilor periculoase pe cãile navigabile interioare (adn), ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice