Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 647 din 21 Septembrie 2007 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 647 din 21 Septembrie 2007

Monitorul Oficial 647 din 21 Septembrie 2007 (M. Of. 647/2007)

1. REGULAMENT din 31 iulie 2007 pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal EMITENT: CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 21 septembrie 2007

Cap. i dispoziţii generale art. 1 examenul pentru atribuirea calitãţii de consultant fiscal se organizeazã şi se desfãşoarã în baza prevederilor art. 6 din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activitãţii de consultanţã fiscalã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 198/2002 , astfel cum a fost modificatã şi completatã prin ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 53/2007 , denumitã în continuare ordonanţã. art. 2 (1) examenul pentru atribuirea calitãţii de consultant fiscal se organizeazã de cãtre camera consultanţilor fiscali. ...

2. HOTARARE nr. 4 din 31 iulie 2007 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal EMITENT: CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 21 septembrie 2007

În baza prevederilor art. 6 din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activitãţii de consultanţã fiscalã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 198/2002 , astfel cum a fost modificatã şi completatã prin ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 53/2007 , consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 19 iulie 2007, hotãrãşte: art. 1 se aprobã regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitãţii de consultant fiscal, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. art. 2 ...

3. CODUL din 30 iulie 2007 privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale EMITENT: CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 21 septembrie 2007

Cap. i dispoziţii generale art. 1 codul privind conduita eticã şi profesionalã în domeniul consultanţei fiscale reprezintã un ansamblu de principii morale şi reguli de comportament şi atitudine care guverneazã întreaga activitate profesionalã a consultanţilor fiscali. art. 2 (1) prevederile prezentului cod se aplicã tuturor consultanţilor fiscali, membri ai camerei consultanţilor fiscali, precum şi societãţilor comerciale de consultanţã fiscalã, autorizate potrivit legii. (2) prezentul cod reglementeazã cadrul necesar desfãşurãrii de cãtre consultantul fiscal a activitãţii de consultanţã fiscalã cu profesionalism şi corectitudine, ...

4. HOTARARE nr. 3 din 30 iulie 2007 pentru aprobarea Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale EMITENT: CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 21 septembrie 2007

În baza prevederilor art. 11 din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activitãţii de consultanţã fiscalã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 198/2002 , astfel cum a fost modificatã şi completatã prin ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 53/2007 , consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 19 iulie 2007, hotãrãşte: art. 1 Începând cu data prezentei hotãrâri, se aprobã codul privind conduita eticã şi profesionalã în domeniul consultanţei fiscale, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. ...

5. HOTARARE nr. 2 din 23 iulie 2007 privind aprobarea nivelului taxei de inscriere la examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal EMITENT: CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 21 septembrie 2007

În baza prevederilor art. 5 din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activitãţii de consultanţã fiscalã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 198/2002 , astfel cum a fost modificatã şi completatã prin ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 53/2007 , consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 19 iulie 2007, hotãrãşte: art. 1 Începând cu data de 1 octombrie 2007, nivelul taxei de înscriere la examenul de atribuire a calitãţii de consultant fiscal este de 500 lei. art. 2 ...

6. HOTARARE nr. 1 din 25 iunie 2007 privind nivelul cotizatiilor membrilor Camerei Consultantilor Fiscali si al taxei de inscriere in evidentele Camerei pentru anul 2007 EMITENT: CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 21 septembrie 2007

În baza prevederilor art. 13 din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activitãţii de consultanţã fiscalã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 198/2002 , astfel cum a fost modificatã şi completatã prin ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 53/2007 , conferinţa extraordinarã a camerei consultanţilor fiscali, desfãşuratã în data de 16 iunie 2007, hotãrãşte: art. 1 se aprobã nivelul cotizaţiilor fixe şi variabile, precum şi nivelul taxei de înscriere în evidenţa camerei consultanţilor fiscali şi nivelul taxei de autorizare a societãţilor comerciale de consultanţã fiscalã, dupã ...

7. HOTARARE nr. 1.137 din 18 septembrie 2007 pentru trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate in administrarea Ministerului Public EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 21 septembrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 10 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcãtuiesc domeniul public al statului şi al unitãţilor administrativ-teritoriale, aprobatã prin legea nr. 246/2001 , guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a ...

8. HOTARARE nr. 1.120 din 18 septembrie 2007 privind alocarea unei sume din Fondul national de dezvoltare la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2007, pentru municipiul Bucuresti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 21 septembrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 1 alin. (2) şi (3) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea fondului naţional de dezvoltare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã alocarea din fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2007, a sumei de 79.425 mii lei şi alocarea acesteia bugetului propriu al municipiului bucureşti în vederea finanţãrii obiectivului de investiţii "reabilitarea şi modernizarea stadionului naţional "lia manoliu"". art. 2 ...

9. HOTARARE nr. 1.119 din 18 septembrie 2007 privind repartizarea unei sume din Fondul national de dezvoltare Ministerului Culturii si Cultelor, in vederea finantarii obiectivului de finalizare a lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale din mediul rural si mic urban EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 21 septembrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 21 alin. (1), alin. (3) lit. c) şi alin. (3^3) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfãşurarea activitãţii aşezãmintelor culturale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 143/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (2) şi (3) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea fondului naţional de dezvoltare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã repartizarea sumei de 21.700 mii lei ...

10.  HOTĂRÂRE nr. 1.118 din 18 septembrie 2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 463/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi sectorul de îmbunătăţiri funciare, în anul 2007, a cuantumului acestuia, a sumelor alocate fiecărei activităţi, precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2007 privind aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în anul 2007 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 21 septembrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 463/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi sectorul de îmbunătăţiri funciare, în anul 2007, a cuantumului acestuia, a sumelor alocate fiecărei activităţi, precum şi pentru abrogarea hotărârii guvernului nr. 140/2007 privind aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în anul 2007, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 343 din 21 mai 2007, se modifică după cum urmează:1. articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1se aprobă activităţile pentru care se acordă sprijin ...

11. HOTARARE nr. 1.117 din 18 septembrie 2007 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2007, pentru finantarea cheltuielilor aferente actiunilor de diplomatie culturala care se vor desfasura cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei in anul 2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 21 septembrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, şi al art. 11 lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 (1) se aprobã organizarea acţiunilor de diplomaţie culturalã care vor fi organizate de ministerul afacerilor externe şi de ministerul culturii şi cultelor cu ocazia zilei naţionale a româniei în anul 2007. (2) acţiunile de diplomaţie ...

12. HOTARARE nr. 1.107 din 18 septembrie 2007 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 988/2007 privind acordarea de catre Romania a unui ajutor umanitar de urgenta, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 21 septembrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 5 alin. 1 lit. a) din legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic hotãrârea guvernului nr. 988/2007 privind acordarea de cãtre românia a unui ajutor umanitar de urgenţã, cu titlu gratuit, pentru republica moldova, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 599 din 30 august 2007, se modificã dupã cum urmeazã: 1. articolul 6 se modificã şi va avea ...

13. PROTOCOL DE COOPERARE din 13 martie 2007 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Cipru in domeniul cercetarii si dezvoltarii EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 21 septembrie 2007

Guvernul româniei şi guvernul republicii cipru (denumite în continuare pãrţi contractante), în baza acordului privind cooperarea economicã, industrialã şi tehnicã dintre guvernul româniei şi guvernul republicii cipru, semnat la 25 iunie 1993, recunoscând importanţa cercetãrii şi dezvoltãrii în creşterea economiilor lor naţionale şi în îmbunãtãţirea standardelor socioeconomice de trai, dorind sã întãreascã şi sã dezvolte cooperarea ştiinţificã şi tehnologicã pe baza egalitãţii şi avantajului reciproc, au convenit cele ce urmeazã: art. 1 cooperare în domeniul cercetãrii şi dezvoltãrii pãrţile contractante vor sprijini ...

14. HOTARARE nr. 966 din 22 august 2007 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Cipru in domeniul cercetarii si dezvoltarii, semnat la Bucuresti la 13 martie 2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 21 septembrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã protocolul de cooperare dintre guvernul româniei şi guvernul republicii cipru în domeniul cercetãrii şi dezvoltãrii, semnat la bucureşti la 13 martie 2007. art. 2 cheltuielile privind punerea în aplicare a protocolului prevãzut la art. 1 se asigurã, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare, din bugetul aprobat anual autoritãţii naţionale pentru cercetare Ştiinţificã din românia. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016