Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 622 din 10 Septembrie 2007 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 622 din 10 Septembrie 2007

Monitorul Oficial 622 din 10 Septembrie 2007 (M. Of. 622/2007)

1. HOTARARE nr. 998 din 28 august 2007 privind aprobarea incadrarii in categoria functionala a drumurilor judetene a unor drumuri situate in judetul Dambovita EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 10 septembrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 12 şi 13 din ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã încadrarea în categoria funcţionalã a drumurilor judeţene a unor drumuri neclasificate situate în judeţul dâmboviţa, conform anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. art. 2 anexa nr. 2 la hotãrârea guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrãrii în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de ...

2. REGULAMENT nr. 7 din 28 august 2007 de modificare a Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 10 septembrie 2007

Art. i regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile comisiei naţionale a valorilor mobiliare, aprobat prin ordinul preşedintelui comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 30/2006 , se modificã dupã cum urmeazã: 1. alineatul (1) al articolului 18 se abrogã. 2. punctul 3 din anexa la regulamentul nr. 7/2006 se modificã şi va avea urmãtorul conţinut:*t*───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────nr. categorie de venituri ...

3. ORDIN nr. 86 din 28 august 2007 pentru aprobarea Regulamentului nr. 7/2007 de modificare a Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 10 septembrie 2007

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (3), (10) şi (15) din statutul comisiei naţionale a valorilor mobiliare, aprobat prin ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 25/2002 , aprobatã cu modificãri prin legea nr. 514/2002 , modificatã şi completatã prin legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, comisia naţionalã a valorilor mobiliare a hotãrât, în şedinţele din 22 august 2007 şi 23 august 2007, emiterea urmãtorului ordin: art. 1 se aprobã regulamentul nr. 7/2007 de modificare a regulamentului comisiei ...

4. NORME METODOLOGICE din 27 august 2007 privind modul de acordare a sprijinului financiar in conditiile de eligibilitate pentru sectorul legume-fructe, asa cum este prevazut la lit. a) din anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2006 (Anexa H) EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 10 septembrie 2007

Art. 1 beneficiarii formelor de sprijin financiar sunt grupurile de producãtori şi producãtorii agricoli din sectorul legume-fructe, persoane fizice şi/sau persoane juridice, care sunt înregistraţi în registrul agricol/registrul fermelor/alte evidenţe funciare şi exploateazã terenuri agricole individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole destinate comercializãrii. art. 2 (1) se acordã sprijin financiar pentru funcţionarea grupurilor de producãtori recunoscute. (2) suma acordatã ca sprijin financiar poate fi utilizatã pentru una sau mai multe activitãţi necesare funcţionãrii grupului de producãtori: ...

5. ORDIN nr. 707 din 27 august 2007 privind modificarea anexei H la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 10 septembrie 2007

Având în vedere prevederile lit. a) din anexa nr. 2 la ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordãrii sprijinului financiar producãtorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunãtãţirilor funciare şi al organizãrii şi sistematizãrii teritoriului, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 125/2007 , în temeiul hotãrârii guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltãrii rurale şi al legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei de plãţi şi intervenţie pentru agriculturã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 463/2007 privind ...

6. ORDIN nr. 677 din 30 august 2007 privind conditiile si modalitatile de plata a sumelor reprezentand contravaloarea medicamentelor eliberate in tratamentul ambulatoriu in anii 2005 si 2006 peste valoarea contractata de casele de asigurari de sanatate cu furnizorii de medicamente EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 10 septembrie 2007

Având în vedere dispoziţiile art. 1 din ordonanţa guvernului nr. 30/2007 pentru reglementarea unor mãsuri financiare şi referatul de aprobare al secretarului general al ministerului sãnãtãţii publice şi al directorului general al casei naţionale de asigurãri de sãnãtate nr. e.n. 9.038/2007/d.g. 3.919/2007, în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din statutul casei ...

8. ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 5 septembrie 2007 pentru ratificarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnata la Washington, D.C. la 5 iunie 2007 si la Bucuresti la 20 iunie 2007, intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor in cazul producerii calamitatilor naturale si pregatirea pentru situatii de urgenta, semnat la Bucuresti la 26 mai 2004, si pentru modificarea si completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Intenationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor in cazul producerii calamitatilor naturale si pregatirea pentru situatii de urgenta si a Acordului de asistenta financiara nerambursabila dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionand in calitate de agentie de implementare a Facilitatii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor in cazul producerii calamitatilor naturale si pregatirea pentru situatii de urgenta, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 10 septembrie 2007

Luând în considerare necesitatea ratificãrii amendamentului la acordul de împrumut în regim de urgenţã, precum şi modificarea corespunzãtoare a sumelor asigurate de bugetul de stat cu titlu de cofinanţare pentru lansarea, în cel mai scurt timp, a procedurii de licitaţie internaţionalã pentru achiziţionarea echipamentelor, produselor software şi serviciilor aferente necesare implementãrii sistemului informaţional pentru situaţii de urgenţã, având în vedere existenţa unui risc ridicat de neîndeplinire a principalului obiectiv al proiectului, respectiv implementarea la nivel naţional a sistemului informaţional pentru situaţii de urgenţã, în termenul limitã stabilit prin acordul de împrumut, respectiv 31 decembrie 2009, determinat de ...

9. ORDIN nr. 2.429 din 19 iulie 2007 privind declasarea monumentului istoric "Casa Virginia Pacuretea", Calea Domneasca nr. 153, municipiul Targoviste, judetul Dambovita EMITENT: MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 10 septembrie 2007

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (1)-(3) din legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicatã, în conformitate cu dispoziţiile ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea normelor metodologice de clasare şi evidenţã a monumentelor istorice, a listei monumentelor istorice, a fişei analitice de evidenţã a monumentelor istorice şi a fişei minimale de evidenţã a monumentelor istorice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului culturii şi cultelor, republicatã, având în vedere ...

10. ORDIN nr. 1.483 din 30 august 2007 privind conditiile si modalitatile de plata a sumelor reprezentand contravaloarea medicamentelor eliberate in tratamentul ambulatoriu in anii 2005 si 2006 peste valoarea contractata de casele de asigurari de sanatate cu furnizorii de medicamente EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 10 septembrie 2007

Având în vedere dispoziţiile art. 1 din ordonanţa guvernului nr. 30/2007 pentru reglementarea unor mãsuri financiare şi referatul de aprobare al secretarului general al ministerului sãnãtãţii publice şi al directorului general al casei naţionale de asigurãri de sãnãtate nr. e.n. 9.038/2007/d.g. 3.919/2007, în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din statutul casei ...

11. ORDIN nr. 153 din 29 august 2007 privind modificarea Normei de metrologie legala NML 021-05 "Aparate pentru masurarea vitezei de circulatie a autovehiculelor (cinemometre)", aprobata prin Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 301/2005 EMITENT: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 10 septembrie 2007

În temeiul ordonanţei guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 11/1994 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în baza hotãrârii guvernului nr. 193/2002 privind organizarea şi funcţionarea biroului român de metrologie legalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, directorul general al biroului român de metrologie legalã emite urmãtorul ordin: art. i paragraful 3.5.1 al normei de metrologie legalã nml 021-05 "aparate pentru mãsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor (cinemometre)", aprobatã prin ordinul directorului general al biroului român de metrologie legalã nr. ...

12.  ORDIN nr. 141 din 3 septembrie 2007 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 69/2007 privind Lista perimetrelor petroliere oferite pentru concesiune prin apel public de ofertă, runda a VIII-a/2007 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 622 din 10 septembrie 2007

În temeiul art. 4 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 756/2003 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, al art. 29 alin. (1) din legea petrolului nr. 238/2004 şi al cap. iv din normele metodologice pentru aplicarea legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 2.075/2004, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite prezentul ordin.art. unicordinul preşedintelui agenţiei naţionale pentru resurse minerale nr. 69/2007 privind lista perimetrelor petroliere oferite pentru concesiune prin apel public de ofertă, runda a viii-a/2007, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 351 din 23 mai 2007, se modifică după cum ...

13. HOTARARE nr. 1.047 din 28 august 2007 privind aprobarea Licentei de concesiune a activitatii miniere de exploatare nr. 5.853/2005, incheiata intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Comerciala "ARCOM" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 10 septembrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 13 şi al art. 21 alin. (1) din legea minelor nr. 85/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã licenţa de concesiune a activitãţii miniere de exploatare a gipsului nr. 5.853/2005, încheiatã între agenţia naţionalã pentru resurse minerale, în calitate de concedent, şi societatea comercialã "arcom" - s.a., cu sediul în municipiul bucureşti, str. virgiliu nr. 81, sectorul 1, în calitate de concesionar, în perimetrul nucşoara-zeletin, localitatea nucşoara, judeţul prahova, prevãzutã în anexa*) ...

14. HOTARARE nr. 1.046 din 28 august 2007 privind suplimentarea numarului de autoturisme si a consumului de carburanti pentru activitatile specifice desfasurate de Ministerul Economiei si Finantelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 10 septembrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 5 alin. (3) şi (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritãţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 247/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) din hotãrârea guvernului nr. 869/2002 pentru perfecţionarea activitãţii unitãţilor de implementare a programelor phare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã suplimentarea cu un autoturism a parcului auto al ministerului ...

15. HOTARARE nr. 33 din 6 septembrie 2007 privind validarea unui mandat de senator EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 10 septembrie 2007

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, ale art. 91 alin. (10) din legea nr. 373/2004 pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 2, 3 şi 4 din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, cu completãrile ulterioare, ale legii nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitãţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de integritate, cu ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice