Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 615 din 20 August 2014 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 615 din 20 August 2014

Monitorul Oficial 615 din 20 August 2014 (M. Of. 615/2014)

1. PROCEDURĂ din 1 august 2014 privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014

I. dispoziţii generale1. procedura privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, stabilite prin decizie de impunere, se aplică pentru următoarele situaţii:a) rezilierea, în cursul anului fiscal, a contractelor de închiriere, pentru care chiria este exprimată în lei, în cazul persoanelor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă. pentru situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 82 alin. (7) din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile dispoziţiile art. 83 alin. (11) din cuprinsul aceluiaşi act normativ;b) încetarea activităţii în cursul anului ...

2. ORDIN nr. 2.365 din 1 august 2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014

În temeiul prevederilor:- art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală;- art. 5 alin. (4), art. 49 alin. (5), art. 62^3 şi art. 82 alin. (7)-(9) din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;- pct. 49 din titlul iii - impozitul pe venit din normele metodologice de aplicare a legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dat în aplicarea art. 49 din legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 228 alin. (2) din ordonanţa ...

3. REGULAMENT din 12 august 2014 de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014

Cap. iprevederi generaleart. 1(1) atribuţiile prevăzute în sarcina autorităţii fiscale centrale, conform prevederilor titlului vii "accize şi alte taxe speciale" din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor metodologice aferente titlului vii, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează prin intermediul comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate din cadrul ministerului finanţelor publice, denumită în continuare comisia.(2) activitatea curentă a comisiei se realizează prin intermediul direcţiei de specialitate cu atribuţii în domenii ...

4. ORDIN nr. 1.050 din 12 august 2014 privind instituirea şi aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014

Având în vedere prevederile titlului vii "accize şi alte taxe speciale" din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor metodologice de aplicare a legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, aferente titlului vii "accize şi alte taxe speciale", aprobate prin hotărârea guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. 1se instituie comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate. comisia este formată din 5 membri, ...

5. ORDIN nr. 939 din 18 august 2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014

Văzând referatul de aprobare nr. n.b. 6.539/2014 al direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul ministerului sănătăţii şi adresa agenţiei naţionale de transplant nr. 1.267 din 28 iulie 2014, înregistrată la ministerul sănătăţii cu nr. n.b. 5.888 din 29 iulie 2014,având în vedere titlul vi din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile ordonanţei guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea agenţiei naţionale de transplant, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 ...

6. ORDIN nr. 930 din 14 august 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală şi pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014

Văzând referatul de aprobare nr. n.b. 6.437 din 2014 al inspecţiei sanitare de stat,având în vedere prevederile titlului i din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.art. i ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.136/2007 privind aprobarea normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 484 din 19 iulie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. ...

7. RECTIFICARE nr. 9 din 31 iulie 2014 referitoare la Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014

În cuprinsul ordonanţei guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 588 din 6 august 2014, se fac următoarele rectificări:- la art. 14 alin. (1), în loc de: "... lucrări, pentru efectuarea de reparaţii curente şi ..." se va citi: "... lucrări pentru efectuarea de reparaţii curente şi ...";- la art. 41 alin. (4), în loc de: "... în sumă de 1.800 mii lei prevăzută în ..." se va citi: "... în sumă de 3.800 mii lei prevăzută în ...".  _________

8. HOTĂRÂRE nr. 678 din 19 august 2014 privind suplimentarea bugetului Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 21-24 august 2014, a Congresului al XXI-lea al Asociaţiei Internaţionale a Foştilor Deţinuţi Politici, Deportaţi şi Persecutaţi Politic EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în românia în perioada 1945-1989 din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, la capitolul 68.01 "asigurări şi asistenţă socială", titlul 20 "bunuri şi servicii", cu suma de 65 mii lei, pentru organizarea şi desfăşurarea la bucureşti, în perioada 21-24 august 2014, a congresului al xxi-lea al ...

9. HOTĂRÂRE nr. 677 din 19 august 2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bihor de către domnul Delorean Ion-Iulius EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul delorean ion-iulius exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului bihor.   prim-ministruvictor-viorel ponta  contrasemnează: ───────────────── viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,   gabriel opreabucureşti, 19 august 2014.nr. 677. ________

10. HOTĂRÂRE nr. 676 din 19 august 2014 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Bitea Cristian Vasile din funcţia publică de subprefect al judeţului Bihor în funcţia publică de inspector guvernamental EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. c) din hotărârea guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1la ...

11. HOTĂRÂRE nr. 674 din 19 august 2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi de către domnul Olteanu Romeo EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului iaşi de către domnul olteanu romeo. prim-ministru   victor-viorel ponta  contrasemnează: ───────────────── viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,  gabriel opreabucureşti, 19 august 2014.nr. 674._______

12. HOTĂRÂRE nr. 673 din 19 august 2014 privind completarea art. 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdupă alineatul (8) al articolului 25 din normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.447/2007, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 823 din 3 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (9) , cu următorul cuprins:"(9) prin excepţie de la alin. (1) şi (2), pentru rezultatele deosebite obţinute în 2014 de echipa naţională de handbal feminin junioare u18 la campionatul mondial din macedonia se acordă premii prin suplimentarea cu 100% a cuantumurilor prevăzute la alin. (1) ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016