Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 580 din 14 August 2003 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 580 din 14 August 2003

Monitorul Oficial 580 din 14 August 2003 (M. Of. 580/2003)

1. DECRET nr. 488 din 9 iulie 2003 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind infiintarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la Constanta (Romania) la Omisalj (Croatia), dintre Romania, Republica Federala Iugoslavia si Republica Croatia, semnat la Bucuresti la 10 septembrie 2002, la Acordul-cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol si gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 14 august 2003

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 99 alin. (1) din constituţia româniei, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulga legea pentru ratificarea protocolului privind înfiinţarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la constanta (românia) la omisalj (croatia), dintre românia, republica federala iugoslavia şi republica croatia, semnat la bucureşti la 10 septembrie 2002, la acordul-cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol şi gaze, semnat la kiev la 22 iulie 1999, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al ...

2. PROTOCOL din 10 septembrie 2002 la Acordul-cadru INOGATE, privind infiintarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la Constanta (Romania) la Omisalj (Croatia) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 14 august 2003

Statele pãrţi la acordul-cadru inogate, denumite în cele ce urmeazã pãrţi, având în vedere acordul-cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol şi gaze, semnat la kiev la 22 iulie 1999, luând în considerare prevederile tratatului cartei energiei, considerând sistemul de transport petrolier constanta-omisalj (conducta) ca un proiect de infrastructura vital pentru interesele şi pentru dezvoltarea continua a acestora, precum şi pentru asigurarea stabilitatii şi prosperitatii din regiune, admiţând ca proiectarea, înfiinţarea şi operarea unui astfel de proiect transfrontalier se pot realiza numai printr-o ...

3. LEGE nr. 345 din 10 iulie 2003 pentru ratificarea Protocolului privind infiintarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la Constanta (Romania) la Omisalj (Croatia), dintre Romania, Republica Federala Iugoslavia si Republica Croatia, semnat la Bucuresti la 10 septembrie 2002, la Acordul-cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol si gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 14 august 2003

Parlamentul româniei adopta prezenta lege. articol unic se ratifica protocolul privind înfiinţarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la constanta (românia) la omisalj (croatia), dintre românia, republica federala iugoslavia şi republica croatia, semnat la bucureşti la 10 septembrie 2002, la acordul-cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol şi gaze, semnat la kiev la 22 iulie 1999, ratificat prin ordonanta guvernului nr. 67/2000 , aprobatã prin legea nr. 1/2001 . aceasta lege a fost adoptatã de senat în şedinţa din 29 mai 2003, cu ...

4. DECIZIE nr. 245 din 5 august 2003 privind scoaterea la concurs a frecventelor pentru statii locale de radiodifuziune si televiziune EMITENT: CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 14 august 2003

În temeiul prevederilor art. 52 din legea audiovizualului nr. 504/2002 şi ale dispoziţiilor art. 3 din decizia consiliului naţional al audiovizualului nr. 146/2002 privind acordarea licenţei audiovizuale şi eliberarea deciziei de autorizare audiovizuala pentru difuzarea pe cale radioelectrica terestra a serviciilor de programe, cu respectarea prevederilor art. 15 din legea nr. 504/2002 , consiliul naţional al audiovizualului, întrunit în şedinţa publica din data de 4 august 2003, adopta urmãtoarea decizie: art. 1 În termen de 60 de zile de la data publicãrii prezentei decizii în monitorul oficial ...

6. HOTARARE nr. 894 din 29 iulie 2003 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 703/2001 privind raspunderea civila pentru daune nucleare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 14 august 2003

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 16 alin. (1) din legea nr. 703/2001 privind rãspunderea civilã pentru daune nucleare, guvernul româniei adopta prezenta hotãrâre. art. 1 se aproba normele de aplicare a prevederilor legii nr. 703/2001 privind rãspunderea civilã pentru daune nucleare, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. art. 2 comisia de supraveghere a asigurãrilor va emite norme prudentiale privind acoperirea riscurilor de accidente nucleare şi le va publica în monitorul oficial al româniei, partea i, ...

7.  DECIZIE nr. 707 din 7 august 2003 pentru modificarea Deciziei preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 193/2003 privind aprobarea Normelor tehnice de constituire şi utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente, instituit în baza Ordonanţei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 580 din 14 august 2003

Având în vedere prevederile art. 55 alin. (2) şi ale art. 77 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenta a guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, art. 159 şi 160 din ordonanţa guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, precum şi ale articolului unic pct. 43 din legea nr. 79/2003 pentru aprobarea ordonanţei guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare,vazand referatul nr. d.c.u.c. 1.459 din 7 august 2003 al direcţiei generale economice, aprobat de preşedintele casei naţionale de asigurări de sănătate,în temeiul prevederilor art. 77 alin. (2) din ordonanţa de urgenta a guvernului nr. 150/2002,preşedintele casei naţionale de ...

8. ORDIN nr. 5 din 8 august 2003 privind prelungirea perioadei de valabilitate a Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2000 EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 14 august 2003

În temeiul art. 8 alin. (1) şi al art. 50 din legea nr. 101/1998 privind statutul bãncii naţionale a româniei, cu modificãrile ulterioare, banca nationala a româniei emite prezentul ordin. articol unic perioada de valabilitate a ordinului bãncii naţionale a româniei nr. 3/2000 , publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 470 din 27 septembrie 2000, astfel cum a fost modificat prin ordinul bãncii naţionale a româniei nr. 2/2001 , publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 219 din 27 aprilie 2001, prin ordinul bãncii ...

9. NORME METODOLOGICE din 8 august 2003 date in aplicarea prevederilor art. 65 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 493/2002 EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 14 august 2003

1. prin construcţia de locuinţe se înţelege: construirea unei locuinţe, astfel cum este definitã de legea locuinţei nr. 114/1996 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, respectiv sa fie alcãtuitã din una sau mai multe camere de locuit, cu dependintele, dotãrile şi utilitatile necesare, care satisfac cerinţele de locuit ale unei persoane ori familii. construcţia locuinţei care face obiectul facilitatii fiscale poate fi realizatã de exemplu: în antrepriza şi/sau în regie proprie ori cumpãratã direct de la constructor, dupã caz. 2. beneficiazã de facilitatea fiscalã prevãzutã la art. 65 alin. (5) din ordonanta guvernului nr. 7/2001 ...

10. ORDIN nr. 1.090 din 8 august 2003 privind aprobarea Normelor metodologice date in aplicarea prevederilor art. 65 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 493/2002 EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 14 august 2003

În temeiul art. 12 alin. (6) din hotãrârea guvernului nr. 735/2003 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, în temeiul art. 65 alin. (5), art. 81 alin. (2) şi al art. 84 alin. (1) din ordonanta guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 493/2002 , ministrul finanţelor publice emite urmãtorul ordin: art. 1 se aproba normele metodologice date în aplicarea art. 65 alin. (5) din ordonanta guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobatã cu modificãri şi ...

11. ORDIN nr. 1.077 din 6 august 2003 privind conditiile in care se pot edita, intr-un singur exemplar, facturile fiscale cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, utilizate in activitatea financiara si contabila EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 14 august 2003

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din hotãrârea guvernului nr. 735/2003 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) şi ale art. 1 alin. (10) teza a ii-a din hotãrârea guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiarã şi contabila şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, potrivit cãrora, la propunerea principalilor utilizatori, ministerul finanţelor publice aproba introducerea de noi formulare tipizate cu regim special, comune şi specifice, precum şi modificarea sau eliminarea celor aflate în uz, ministrul finanţelor publice ...

12. DECIZIE nr. 283 din 28 februarie 2003 pentru aplicarea reglementarilor adoptate de Comisia Comunitatilor Europene privind clasificarea unor anumite marfuri in Nomenclatura combinata EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-DIRECTIA GENERALA A VAMILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 14 august 2003

In temeiul prevederilor art. 104 alin. (2) din anexa la hotărârea guvernului nr. 1.114/2001 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a codului vamal al româniei,directorul general al direcţiei generale a vamilor emite următoarea decizie:art. 1reglementările adoptate de comisia comunităţilor europene în perioada 1994-2002 privind clasificarea unor anumite mărfuri în nomenclatura combinată, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, sunt emise pentru aplicarea uniforma a nomenclaturii combinate care sta la baza elaborării tarifului vamal de import al româniei.art. 2prezenta decizie se publica în monitorul oficial al româniei, partea i. directorul general al direcţiei generale a vamilor, tudor tănăsescubucureşti, 28 februarie 2003.nr. 283.anexa   reglementĂriadoptate ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016