Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROTOCOL din 10 septembrie 2002  la Acordul-cadru INOGATE, privind infiintarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la Constanta (Romania) la Omisalj (Croatia)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROTOCOL din 10 septembrie 2002 la Acordul-cadru INOGATE, privind infiintarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la Constanta (Romania) la Omisalj (Croatia)

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 14 august 2003

Statele pãrţi la Acordul-cadru INOGATE, denumite în cele ce urmeazã pãrţi,
având în vedere Acordul-cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol şi gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999,
luând în considerare prevederile Tratatului Cartei energiei,
considerând sistemul de transport petrolier Constanta-Omisalj (conducta) ca un proiect de infrastructura vital pentru interesele şi pentru dezvoltarea continua a acestora, precum şi pentru asigurarea stabilitatii şi prosperitatii din regiune,
admiţând ca proiectarea, înfiinţarea şi operarea unui astfel de proiect transfrontalier se pot realiza numai printr-o cooperare şi coordonare strânsã a tuturor pãrţilor implicate la nivel legislativ, de reglementare, economic, financiar, fiscal, tehnic şi operational,
reafirmandu-şi convingerea ca Acordul-cadru INOGATE asigura un cadru institutional optim în care un astfel de proiect poate fi structurat,
constiente de necesitatea întreprinderii tuturor mãsurilor corespunzãtoare necesare pentru protecţia mediului, sãnãtãţii şi siguranţei popoarelor lor,
au convenit dupã cum urmeazã:

ART. 1
Termeni şi titluri
1. Termenii utilizaţi în prezentul protocol vor avea acelaşi înţeles pe care îl au în Acordul-cadru INOGATE, cu excepţia cazului în care se prevede altfel prin prezentul protocol.
2. Pentru scopurile prezentului protocol:
● conducta înseamnã o conducta pentru transportul petrolului din portul romanesc Constanta, de la Marea Neagra, traversand teritoriul României, Republicii Federale Iugoslavia şi al Republicii Croatia, pana în portul croat Omisalj, la Marea Adriatica;
● componenta de conducta înseamnã un segment al conductei aflat în proprietatea ori sub controlul operational al uneia dintre pãrţi sau al unei alte entitãţi legale (agenţie de stat, corporatie de stat ori privatã);
● entitate a componentelor conductei este o entitate legalã (agenţie de stat, corporatie de stat sau privatã) care are în proprietate ori opereazã un segment sau orice alt element al întregii conducte ori are dreptul sa procedeze astfel şi care participa la realizarea şi funcţionarea Proiectului;
● Proiect înseamnã toate acţiunile de planificare şi implementare care vizeazã realizarea şi operarea conductei, asa cum se descrie mai sus;
● Acord-cadru înseamnã Acordul-cadru INOGATE asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol şi gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999.
3. Titlurile din prezentul protocol sunt menite numai pentru facilitarea referintelor şi nu trebuie interpretate ca afectand interpretarea prevederilor prezentului protocol.
ART. 2
Proiectul
1. Pãrţile convin sa realizeze un sistem interstatal de transport (conducta) pentru transportul petrolului din portul romanesc Constanta, de la Marea Neagra, traversand teritoriul României, al Republicii Federale Iugoslavia şi al Republicii Croatia, pana în portul croat Omisalj, la Marea Adriatica (denumit în cele ce urmeazã Proiectul), prin utilizarea mijloacelor de transport ori a facilitãţilor existente şi prin construirea unor noi mijloace de transport sau facilitãţi, dupã caz.
2. În acest scop pãrţile se angajeazã sa depunã toate eforturile necesare pentru proiectarea, realizarea şi operarea Proiectului, precum şi sa coopereze, de bunãvoie, în conformitate cu prevederile prezentului protocol, ale Acordului-cadru şi ale oricãror alte reguli aplicabile.
3. Pãrţile vor acorda prioritate Proiectului şi vor instrui autoritãţile competente din propriile state în mod corespunzãtor.
ART. 3
Comitetul interstatal
1. Pãrţile înfiinţeazã, în conformitate cu art. 8 paragraful 3 din Acordul-cadru, un comitet interstatal, care este mandatat de pãrţi sa urmãreascã, în numele lor şi pentru ele, orice probleme legate de realizarea şi operarea Proiectului ca urmare a prezentului protocol, a Acordului-cadru şi a oricãror alte reguli aplicabile.
2. Fiecare parte la prezentul protocol va desemna un reprezentant şi un înlocuitor al acestuia pentru a participa, pentru o perioada de cel puţin 3 ani, în cadrul Comitetului interstatal sus-menţionat. Prima sarcina a Comitetului interstatal este sa elaboreze şi sa adopte regulamentul sau de funcţionare.
ART. 4
Comitetul de urgenta
1. Pãrţile înfiinţeazã un comitet de urgenta în vederea îndeplinirii urmãtoarelor sarcini:
- elaborarea de recomandãri referitoare la coordonarea tuturor etapelor, mãsurilor şi acţiunilor comune ce trebuie întreprinse de guvernele pãrţilor în cadrul teritoriilor respective, pentru siguranta şi protecţia elementelor Proiectului contra unor evenimente, cum ar fi:
● dezastre naturale;
● contaminari radioactive sau chimice;
● acte de rãzboi şi alte evenimente de natura similarã;
● acte de terorism ori sabotaj, precum şi alte evenimente de natura similarã;
● circumstanţe care provoacã ori pot cauza poluarea mediului;
- orice alte sarcini pe care pãrţile le considera adecvate pentru asigurarea siguranţei şi protecţiei Proiectului.
2. Fiecare dintre pãrţile la prezentul protocol va desemna un reprezentant şi un înlocuitor al acestuia pentru a participa la Comitetul de urgenta sus-menţionat. Comitetul de urgenta va elabora şi va adopta propriile reguli de funcţionare.
ART. 5
Entitatile competente autorizate
1. În conformitate cu art. 13 din Acordul-cadru, pãrţile la prezentul protocol desemneazã prin acesta urmãtoarele entitãţi care vor rãspunde de implementarea protocolului în conformitate cu prevederile acestuia, ale Acordului-cadru şi ale oricãror alte reguli aplicabile:
● Ministerul Industriei şi Resurselor din România;
● NIS Petroleum Industry din Serbia (Republica Federala Iugoslavia);
● Jadranski Naftovod din Republica Croatia.
2. Entitatile sus-menţionate sunt mandatate prin prezentul protocol sa procedeze la întreprinderea tuturor mãsurilor necesare pentru realizarea Proiectului.
ART. 6
Activitãţile entitatilor competente autorizate
1. Entitatile competente autorizate desemnate la art. 5 de mai sus vor stabili aria de cuprindere exactã a Proiectului în conformitate cu standardele internaţionale recunoscute din industria petroliera, ca urmare a art. 4 paragraful 3 din Acordul-cadru. În acest scop entitatile competente autorizate vor stabili:
● situaţia curenta şi capacitatea individualã a componentelor conductei;
● lucrãrile, serviciile şi echipamentele necesare pentru fiecare componenta a conductei, astfel încât sa se obţinã punerea în funcţiune a conductei la intreaga ei capacitate;
● specificaţiile tehnice şi standardele pentru achiziţionarea unor astfel de lucrãri, servicii şi echipamente;
● volumul de investiţii necesare pentru fiecare componenta de conducta în vederea unor astfel de lucrãri, servicii şi echipamente;
● programul pentru achiziţionarea unor astfel de lucrãri, servicii şi echipamente pentru fiecare componenta de conducta, în vederea functionarii conductei la intreaga sa capacitate;
● descrierea infrastructurii suplimentare necesare, cum ar fi drumurile, reţelele de comunicaţii şi alte lucrãri ce sunt necesare pentru funcţionarea în condiţii corespunzãtoare a conductei;
● costurile operationale pentru fiecare componenta de conducta;
● un tarif total de transport competitiv pentru conducta;
● un tarif pentru fiecare componenta a conductei;
● structura financiarã şi garanţiile Proiectului.
2. În vederea realizãrii acestor obiective entitatile competente autorizate pot sa întreprindã unul sau mai multe studii de fezabilitate ori preliminare, inclusiv studii de impact asupra mediului, luând în considerare orice studii existente, informaţii ori date disponibile în acest domeniu.
În acest scop entitatile competente autorizate vor apela la Uniunea Europeanã pentru asigurarea asistenţei tehnice şi financiare corespunzãtoare în vederea elaborãrii studiilor sus-menţionate.
3. Pãrţile convin ca va exista un studiu de fezabilitate final pentru întregul Proiect, care trebuie sa fie aprobat de Comitetul interstatal ca o preconditie la elaborarea Proiectului.
4. Entitatile competente autorizate vor identifica şi vor asigura finanţarea pentru investiţiile necesare, în cooperare cu entitatile pentru componentele conductei şi prin consultarea pãrţilor. În acest scop, luând în considerare faptul ca acest Proiect este realizat în cadrul Acordului-cadru, entitatile competente autorizate vor urmãri îndeosebi prezentarea promotionala a acestuia prin intermediul programului INOGATE, în perspectiva structurãrii finanţãrii corespunzãtoare, apelând la diversele planuri disponibile de finanţare şi de garantare.
5. Entitatile competente autorizate vor identifica şi vor asigura angajamentele pe termen mediu şi lung ale producãtorilor de petrol în privinta transportului unor cantitãţi specifice de petrol prin intermediul sistemului, în cooperare cu entitatile pentru componentele conductei şi prin consultarea pãrţilor.
6. În îndeplinirea sarcinilor lor referitoare la implementarea Proiectului entitatile competente autorizate, prin decizie unanima, pot sa formeze, cu sau fãrã participarea unei terţe pãrţi, astfel dupã cum vor decide împreunã, un organism comun sau organisme comune, considerate necesare pentru implementarea cu succes şi operarea conductei.
ART. 7
Asigurarea unui mediu legal uniform pentru Proiect
1. Pãrţile convin sa întreprindã toate mãsurile legislative ori de reglementare pentru asigurarea unui cadru legislativ stabil şi uniform pentru Proiect.
2. În acest scop Comitetul interstatal, înfiinţat conform celor prevãzute în art. 3 de mai sus, va fi responsabil de propunerea cãtre pãrţi a adoptãrii ori modificãrii oricãror reguli şi regulamente naţionale ce se aplica Proiectului, cum ar fi regulile şi regulamentele care guverneazã problemele referitoare la jurisdicţia exclusiva a pãrţilor, astfel dupã cum se prevede în art. 8 din Acordul-cadru.
ART. 8
Protecţia mediului
1. Pãrţile se angajeazã sa monitorizeze şi sa aplice în mod activ conformitatea activitãţilor de proiectare, construcţie şi întreţinere din Proiect cu standardele internaţionale de protecţie a mediului.
2. În acest scop pãrţile vor lua toate mãsurile necesare pentru protecţia mediului contra oricãror daune cauzate sau posibil a fi cauzate de transportul petrolului prin întregul sistem.
ART. 9
Încurajarea investiţiilor şi investitorilor strãini
1. Pãrţile convin sa ia toate mãsurile necesare în scopul incurajarii şi facilitãrii investiţiilor strãine care se vor face pentru implementarea Proiectului.
2. În acest sens entitatile competente autorizate vor explora posibilitatea de înfiinţare, prin consultarea şi cooperarea cu pãrţile, cu instituţiile financiare internaţionale, cu agenţiile naţionale şi multilaterale de credit de export, precum şi cu alte instituţii naţionale similare, precum şi cu guvernele statelor interesate, a unui plan regional pentru protecţia şi garantarea investiţiilor şi investitorilor care participa la implementarea Proiectului contra riscurilor necomerciale, cum ar fi crearea unui fond de garantare a investiţiilor, ori a oricãrui alt plan ad-hoc ce este considerat corespunzãtor.
ART. 10
Soluţionarea diferendelor
1. Toate diferendele ce iau naştere între statele pãrţi ca urmare ori în legatura cu prezentul protocol vor fi rezolvate în conformitate cu prevederile anexei la prezentul protocol referitoare la soluţionarea diferendelor.
2. Toate diferendele ce iau naştere între statele pãrţi şi/sau entitatile competente autorizate ale statelor pãrţi şi alte pãrţi decât statele, ca urmare sau în legatura cu prezentul protocol, precum şi orice contract ori convenţie încheiatã pentru implementarea prezentului protocol, vor fi soluţionate conform anexei la prezentul protocol referitoare la soluţionarea diferendelor, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în contractele sau convenţiile sus-menţionate.
ART. 11
Prevederi finale
1. Prezentul protocol are o durata nedeterminatã. În funcţie de rezultatul studiului de fezabilitate menţionat în art. 6 paragraful 3 de mai sus, prezentul protocol poate fi renegociat şi - dupã cum se va considera adecvat modificat ori terminat prin decizia unanima a pãrţilor.
2. Prezentul protocol va face obiectul ratificãrii sau aprobãrii organelor competente ale statelor semnatare, în conformitate cu prevederile legislative şi constituţionale din fiecare dintre ţãrile semnatare. Instrumentele de ratificare ori de aprobare vor fi depuse la depozitar. Depozitarul va fi Guvernul Republicii Federale Iugoslavia.
3. Prezentul protocol este depus la depozitar, care îl va pãstra în arhivele sale. Fiecare dintre pãrţi va primi de la depozitar un duplicat al prezentului protocol.
4. Prezentul protocol va fi anexat la Acordul-cadru şi va constitui parte integrantã a acestuia.
5. Protocolul nu va intra în vigoare înainte de intrarea în vigoare a Acordului-cadru.
6. În conformitate cu prevederile paragrafului 5 de mai sus, prezentul protocol va intra în vigoare în cea de-a treizecea zi de la data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare sau de aprobare de cãtre ultimul stat semnatar al prezentului protocol.
Ca dovada a celor de mai sus, subsemnaţii, fiind autorizaţi în mod legal în acest scop, am semnat prezentul protocol în limba engleza, ca şi în limba oficialã a fiecãrei pãrţi. În cazul unor neconcordante, va prevala textul în limba engleza.
Semnat la Bucureşti la 10 septembrie 2002.

Pentru România,
Dan Ioan Popescu,
ministrul industriei şi resurselor

Pentru Republica Federala Iugoslavia,
Petar Trojanovic,
ministrul federal al economiei
şi comerţului interior

Pentru Republica Croatia,
Roman Nota,
ministru adjunct
Ministerul Economiei

ANEXA
SOLUŢIONAREA DIFERENDELOR

SECŢIUNEA A
Diferendele dintre statele pãrţi

ART. 1
Diferendele rezultând din ori în legatura cu prezentul protocol
1. - Sfera de aplicare a procedurilor. În conformitate cu prevederile paragrafului 6 de mai jos, toate diferendele ce iau naştere între statele pãrţi ca urmare a ori în legatura cu Protocolul privind înfiinţarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la Constanta (România) la Omisalj (Croatia) vor fi soluţionate în conformitate cu prevederile acestui articol.
2. - Consultãri. Înainte de iniţierea arbitrajului în conformitate cu paragraful 5, unul sau mai multe dintre statele pãrţi pot solicita oricãruia dintre celelalte state pãrţi sa participe la consultãri în privinta oricãrui diferend dintre ele ce rezulta din ori este în legatura cu prezentul protocol. Cererea va trebui înaintatã în scris, prin intermediul canalelor diplomatice, trebuind sa asigure suficiente informaţii pentru înţelegerea temeiului în care este formulatã, inclusiv identificarea oricãror acţiuni aflate în diferend.
3. - Mediere şi/sau conciliere. Înainte de înaintarea diferendului spre arbitrare conform paragrafului 5, statele pãrţi în diferend pot, de asemenea, sa recurgã la orice mecanisme convenite de mediere şi/sau conciliere pentru soluţionarea amiabila a diferendelor lor, cum ar fi mecanismul asigurat prin regulile din Tratatul Cartei energiei referitoare la realizarea activitãţilor de conciliere a diferendelor cu privire la tranzit.
4. - Renunţare. Nici unul dintre statele pãrţi nu poate, prin nici o procedura legalã, sa invoce sau sa se bazeze pe orice declaraţie facuta ori poziţie luatã de orice alt stat parte în cadrul procedurilor de consultare, mediere sau conciliere, iniţiate pe baza acestui articol, cu excepţia declaraţiilor exprese faptice.
5. - Arbitraj.
a) Conform prevederilor subparagrafelor b) şi c) de mai jos, dacã un diferend nu a fost soluţionat în mod amiabil între statele pãrţi aflate în diferend, oricare dintre pãrţi poate supune problema arbitrajului, în conformitate cu regulile de arbitraj ale UNCITRAL (Comisia Naţiunilor Unite de Drept Comercial Internaţional), prin notificarea în scris a celeilalte pãrţi la diferend. Secretarul general al Curţii Permanente de Arbitraj din Haga va acţiona în calitate de autoritate de numire, în conformitate cu regulile menţionate. Tribunalul de arbitraj va fi alcãtuit din trei arbitri, numiţi dupã cum urmeazã: fiecare dintre pãrţile implicate în proceduri va numi un arbitru, iar cei doi arbitri îl vor numi pe cel de-al treilea, care va fi preşedintele tribunalului de arbitraj. Preşedintele tribunalului de arbitraj nu poate sa fie cetãţean ori rezident al unuia dintre statele pãrţi la prezentul protocol. În cazul în care doua pãrţi au calitatea de reclamanţi, reclamanţii vor numi de comun acord un arbitru. În cazul în care doua pãrţi sunt desemnate ca pârâţi prin notificarea de arbitraj completatã de una dintre pãrţi, pârâţii vor numi împreunã un arbitru. Un stat parte la acest protocol, care nu este desemnat nici în calitate de reclamant, nici ca parat în notificarea de arbitraj şi care doreşte sa intervinã într-un arbitraj în curs de derulare între cele doua state pãrţi la prezentul protocol, poate sa emita o cerere în acest sens cãtre tribunalul de arbitraj. Tribunalul de arbitraj este singur responsabil în privinta deciziei de acceptare sau de neacceptare a unei astfel de cereri, luând în considerare toate problemele şi circumstanţele relevante, atât cele procedurale, cat şi cele materiale. În orice caz partea care intervine accepta alcãtuirea tribunalului de arbitraj la care înainteazã cererea de intervenţie. Orice dificultãţi ori diferende referitoare la alcãtuirea tribunalului de arbitraj, inclusiv constituirea sa în cazul existenţei mai multor pãrţi, vor fi rezolvate în mod definitiv de cãtre autoritatea de numire desemnatã mai sus. Limba de arbitraj va fi limba engleza, iar arbitrajul va fi ţinut la Atena, în Grecia.
b) Un stat parte nu poate sa initieze procedurile de arbitraj conform prezentului articol pentru un diferend în care a fost înaintatã, de cãtre entitatea comuna de operare şi/sau de entitatea comuna de management al proiectului, o cerere pentru consultãri, mediere, conciliere sau arbitraj, conform art. 2, atât timp cat aceste proceduri la care a apelat statul parte nu s-au încheiat ori cu excepţia cazului în care celãlalt stat parte, parte la diferend, nu s-a supus şi nu a respectat hotãrârea data în respectivul diferend ori acele proceduri s-au terminat fãrã emiterea unei rezoluţii de cãtre un tribunal de arbitraj pentru reclamaţia comuna a operatorului şi/sau a managerului de proiect.
c) În mod similar un stat parte nu poate sa initieze procedurile de arbitraj conform prezentului articol pentru un diferend care a fost înaintat de cãtre entitatea legalã şi/sau de concesionarii ori beneficiarii contractelor de leasing, mentionati în art. 3, pentru consultãri, mediere, conciliere sau arbitraj, conform art. 3, atât timp cat aceste proceduri la care a apelat statul parte nu s-au încheiat ori cu excepţia cazului în care celãlalt stat parte, parte la diferend, nu s-a supus şi nu a respectat hotãrârea data în respectivul diferend ori acele proceduri s-au terminat fãrã emiterea unei rezoluţii de cãtre un tribunal de arbitraj pentru reclamaţia comuna a entitatii legale şi/sau a concesionarilor ori beneficiarilor contractelor de leasing.
6. - Relaţia cu mecanismele de soluţionare a diferendelor derivate din alte protocoale, acorduri ori tratate. Dacã se iveşte un diferend între statele pãrţi în cazul în care unul dintre ele nu a respectat obligaţii similare esenţiale ce îi reveneau conform prezentului protocol sau Acorduluicadru ori altui acord, tratat sau protocol în care ambele state sunt pãrţi, statul parte reclamant poate trimite acest diferend spre soluţionare, conform prevederilor acordului, tratatului sau protocolului, instanţei desemnate conform opţiunii sale. În aceasta situaţie partea reclamanta renunţa la dreptul sau de a trimite spre soluţionare acelaşi diferend dintre aceleaşi pãrţi şi pe aceleaşi baze legale arbitrajului conform înţelegerii, tratatului sau protocolului care nu a fost ales.
7. - Legea aplicabilã. Tribunalul de arbitraj va decide în conformitate cu Acordul-cadru şi cu prezentul protocol, interpretat şi aplicat în conformitate cu regulile şi principiile aplicabile ale dreptului internaţional.
8. - Mãsuri asiguratorii.
a) Tribunalul de arbitraj poate sa dispunã mãsuri asiguratorii, la solicitarea uneia dintre pãrţi, pe care oricare dintre pãrţi trebuie sa le aplice pentru a evita prejudicierea grava a celeilalte pãrţi pana la emiterea hotãrârii definitive.
b) Cu excepţia cazului în care şi pana când se dispune în mod specific altfel de cãtre tribunalul de arbitraj, conform subparagrafului a) de mai sus, sau se decide de cãtre un negociator ori mediator, conform paragrafului 3 de mai sus, oricare stat parte implicat în diferendul înaintat pentru consultãri, mediere, conciliere sau arbitraj nu va întrerupe ori reduce şi nici nu va solicita oricãreia dintre entitatile legale care se afla sub jurisdicţia sa sa intrerupa sau sa reducã fluxul existent de petrol, înainte de încheierea procedurilor de soluţionare a diferendului, cu excepţia cazului în care o astfel de întrerupere este prevãzutã în mod specific printr-un protocol, un contract sau un acord.
c) În mod similar şi cu excepţia cazului în care şi pana când se dispune în mod specific altfel de cãtre tribunalul de arbitraj, conform subparagrafului a) de mai sus, sau se decide de cãtre un negociator ori mediator, conform paragrafului 3 de mai sus, oricare stat parte implicat în diferendul înaintat pentru consultãri, mediere, conciliere ori arbitraj nu va întrerupe şi nici nu va solicita oricãreia dintre entitatile legale aflate sub jurisdicţia sa sa intrerupa executarea lucrãrilor ori serviciilor prevãzute printr-un contract ori alta convenţie cu referire la managementul proiectului, proiectare, reabilitare, construcţii, operare şi întreţinerea sistemului de transport petrolier, cu excepţia cazului în care un astfel de contract ori o alta convenţie a fost deja repudiata sau terminatã ori acolo unde o astfel de întrerupere este prevãzutã în mod specific într-un astfel de contract sau într-o alta convenţie.
9. - Hotãrâri arbitrale. Hotãrârile tribunalului de arbitraj vor fi motivate şi vor fi definitive şi obligatorii între pãrţile implicate în disputa.
10. - Confidenţialitate. Procedurile care implica activitãţi de consultare, mediere, conciliere ori arbitraj sunt confidenţiale. Statele pãrţi vor proteja orice informaţii confidenţiale şi patrimoniale care pot fi comunicate în timpul unor astfel de proceduri. Statele pãrţi nu trebuie sa comunice astfel de informaţii fãrã autorizarea în scris a partii care le-a oferit.

SECŢIUNEA B
Diferendele dintre statele pãrţi şi/sau entitatile competente autorizate ale statelor pãrţi şi alte pãrţi decât statele

ART. 2
Diferendele care iau naştere din ori în legatura cu un acord comun de operare şi/sau un acord comun de management al proiectului
1. - Sfera de aplicare a procedurilor. Toate diferendele care rezulta între:
- statele pãrţi şi/sau entitatile competente autorizate ale statelor pãrţi şi
- o entitate comuna de operare, asa cum este aceasta prevãzutã în art. 3 din Acordul-cadru, şi/sau o entitate comuna de management al proiectului, asa cum este aceasta prevãzutã în art. 6 din Acordul-cadru, ca urmare ori în legatura cu un contract comun de operare şi/sau un contract comun de management al proiectului, care au fost întocmite pentru implementarea prezentului protocol, vor fi soluţionate în conformitate cu prevederile acestui articol, cu excepţia cazului în care se prevede în mod expres altfel printr-un contract comun de operare şi/sau un contract comun de management al proiectului realizat pentru operarea şi/sau managementul proiectului sistemului de transport al petrolului Constanta-Omisalj.
2. - Consultãri. Înainte de iniţierea arbitrajului conform paragrafului 5, una sau mai multe pãrţi pot solicita oricãrei alte pãrţi sa apeleze la consultãri în privinta oricãrui diferend între ele ce rezulta din ori în legatura cu un contract comun de operare şi/sau un contract comun de management al proiectului ce se realizeazã pentru implementarea prezentului protocol.
3. - Mediere şi/sau conciliere. Înainte de prezentarea diferendului lor în vederea arbitrajului, conform paragrafului 5, pãrţile aflate în diferend pot sa recurgã, de asemenea, la orice mecanisme asupra cãrora au convenit pentru mediere şi/sau conciliere, în vederea soluţionãrii amiabile a diferendului lor, asa cum ar fi medierea realizatã de Agenţia de Garantare a Investiţiilor Multilaterale (MIGA - Grupul Bãncii Mondiale) cu referire la diferendele privind investiţiile strãine ori mecanismul asigurat de cãtre regulile Tratatului Cartei energiei cu referire la conducerea discuţiilor de conciliere a diferendelor în privinta tranzitului.
4. - Renunţare. Nici una dintre pãrţi nu poate sa invoce ori sa se bazeze pe vreuna dintre declaraţiile fãcute sau poziţiile adoptate de cãtre o alta parte în timpul procedurilor de consultare, mediere ori conciliere, iniţiate conform acestui articol, în cadrul oricãror proceduri legale obligatorii, cu excepţia declaraţiilor exprese faptice.
5. - Arbitraj. Dacã un diferend nu a fost soluţionat pe cale amiabila între pãrţile aflate în diferend, oricare dintre pãrţile la acesta poate sa înainteze problema spre arbitraj, prin notificarea în scris a celeilalte pãrţi, în conformitate cu regulile de arbitraj ale Camerei Internaţionale de Comerţ (ICC). Tribunalul de arbitraj va consta din unul sau mai mulţi arbitri numiţi în conformitate cu regulile menţionate. Reclamaţiile înaintate spre arbitraj conform celor prevãzute în cele ce urmeazã vor fi considerate ca rezultând din relaţia ori tranzacţia comercialã în conformitate cu Convenţia Naţiunilor Unite în privinta recunoaşterii şi aplicãrii hotãrârilor strãine de arbitraj (New York, 10 iunie 1958). Cu excepţia cazului în care pãrţile la diferend convin de alta maniera, arbitrajul va avea loc într-un stat care este parte la Convenţia de la New York sus-menţionatã.
6. - Legea aplicabilã. Tribunalul de arbitraj va decide conform contractelor şi acordurilor în cauza, precum şi conform regulilor aplicabile şi principiilor care guverneazã tranzacţiile în cauza. În absenta celor de mai sus, tribunalul de arbitraj va aplica uzanţele internaţionale relevante ale industriei petroliere, iar în cazul special al contractelor de management al proiectului, uzanţele internaţionale ale industriei construcţiilor, urmãrite în general în sectorul dezvoltãrii proiectelor de infrastructura.
7. - Mãsuri asiguratorii.
a) Tribunalul de arbitraj poate sa dispunã mãsuri asiguratorii la cererea uneia dintre pãrţi, pe care oricare dintre aceste pãrţi trebuie sa le aplice pentru evitarea unor prejudicii grave ce pot fi aduse celeilalte pãrţi pana la emiterea hotãrârii definitive.
b) Cu excepţia cazului în care şi pana când nu se dispune în mod specific altfel de cãtre tribunalul de arbitraj ca urmare a subparagrafului a) de mai sus ori se decide de cãtre un negociator sau mediator ca urmare a paragrafului 3 de mai sus, partea la un diferend care a fost supus consultãrilor, medierii, concilierii ori arbitrajului nu va întrerupe şi nici nu va reduce ori - în cazul unui stat parte nu va solicita oricãrei entitãţi legale aflate sub jurisdicţia sa sa intrerupa ori sa reducã fluxul existent de petrol înainte de încheierea procedurilor de soluţionare a diferendului, cu excepţia cazului în care o astfel de întrerupere este prevãzutã în mod specific printr-un protocol, un contract ori alta convenţie.
c) În mod similar, cu excepţia cazului în care şi pana când nu se dispune în mod specific altfel de cãtre tribunalul de arbitraj ca urmare a subparagrafului a) de mai sus ori se decide de cãtre un negociator sau mediator ca urmare a paragrafului 3 de mai sus, partea la un diferend care a fost supus consultãrilor, medierii, concilierii ori arbitrajului nu va întrerupe sau - în cazul unui stat parte nu va solicita oricãrei entitãţi legale aflate sub jurisdicţia sa sa intrerupa executarea lucrãrilor ori serviciilor prevãzute printr-un contract sau o alta convenţie referitoare la managementul proiectului, proiectare, reabilitare, construcţii, operare şi întreţinere a sistemului de transport al petrolului, cu excepţia cazului în care un astfel de contract ori o astfel de convenţie a fost repudiata sau terminatã ori acolo unde se prevede în mod expres o astfel de întrerupere printr-un asemenea contract ori convenţie.
8. - Hotãrâri arbitrale. Hotãrârile tribunalului de arbitraj vor fi motivate şi vor fi definitive şi obligatorii între pãrţile în disputa. Fiind în conformitate cu prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite în privinta recunoaşterii şi aplicãrii hotãrârilor strãine de arbitraj (New York, 10 iunie 1958), astfel de hotãrâri de arbitraj sunt aplicabile pe teritoriul statelor pãrţi care sunt pãrţi ale prezentului protocol.
9. - Confidenţialitate. Procedurile care implica activitãţi de consultãri, mediere, conciliere şi arbitraj sunt confidenţiale. Pãrţile la astfel de proceduri vor proteja orice informaţii confidenţiale şi patrimoniale care pot fi comunicate de-a lungul unor astfel de proceduri. Nici una dintre pãrţile la astfel de proceduri nu poate comunica astfel de informaţii fãrã autorizare în scris din partea celeilalte pãrţi care a oferit-o.
ART. 3
Diferendele rezultând din ori în legatura cu alte contracte sau convenţii realizate pentru implementarea prezentului protocol
1. - Sfera de aplicare a procedurilor. Toate diferendele care rezulta între:
- statele pãrţi şi/sau entitatile competente autorizate ale statului şi
- entitatile legale şi/sau concesionarii ori beneficiarii contractelor de leasing responsabili (integral sau parţial) pentru managementul proiectului şi/sau proiectarea şi/sau finanţarea şi/sau construcţia şi/sau operarea şi/sau întreţinerea sistemului de transport al petrolului Constanta-Omisalj sau oricare parte în aceste activitãţi, din ori în legatura cu orice contract sau convenţie realizatã între astfel de state pãrţi şi/sau astfel de entitãţi competente autorizate, pe de o parte, şi astfel de entitãţi legale şi/sau concesionari ori beneficiari ai contractelor de leasing, pe de alta parte, vor fi soluţionate în conformitate cu prevederile acestui articol, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în contractele ori convenţiile sus-menţionate.
2. - Consultãri. Înainte de iniţierea arbitrajului conform paragrafului 5, una sau mai multe pãrţi pot solicita oricãrei alte pãrţi sa apeleze la consultãri în privinta oricãrui diferend între ele ce rezulta din ori în legatura cu un contract sau o convenţie prevãzutã în paragraful 1 de mai sus.
3. - Mediere şi/sau conciliere. Înainte de prezentarea diferendului lor în vederea arbitrajului, conform paragrafului 5, pãrţile aflate în diferend pot sa recurgã, de asemenea, la orice mecanisme asupra cãrora s-a convenit pentru mediere şi/sau conciliere, în vederea soluţionãrii amiabile a diferendului lor, asa cum ar fi medierea realizatã de Agenţia de Garantare a Investiţiilor Multilaterale (MIGA Grupul Bãncii Mondiale) cu referire la diferendele privind investiţiile strãine ori mecanismul asigurat de cãtre regulile Tratatului Cartei energiei cu referire la conducerea discuţiilor de conciliere a diferendelor în privinta tranzitului.
4. - Renunţare. Nici una dintre pãrţi nu poate sa invoce ori sa se întemeieze pe vreuna dintre declaraţiile fãcute ori poziţiile adoptate de cãtre o alta parte în timpul procedurilor de consultare, mediere ori conciliere, iniţiate conform acestui articol, în cadrul oricãror proceduri legale obligatorii, cu excepţia declaraţiilor exprese faptice.
5. - Arbitraj. Dacã un diferend nu a fost soluţionat pe cale amiabila intre pãrţile aflate în diferend, oricare dintre pãrţile la acesta poate sa înainteze problema spre arbitraj, prin notificarea în scris a celeilalte pãrţi, în conformitate cu regulile de arbitraj ale Camerei Internaţionale de Comerţ (ICC). Tribunalul de arbitraj va consta din unul sau mai mulţi arbitri numiţi în conformitate cu regulile menţionate. Reclamaţiile înaintate spre arbitraj conform celor prevãzute în cele ce urmeazã vor fi considerate ca rezultând din relaţia ori tranzacţia comercialã în conformitate cu Convenţia Naţiunilor Unite în privinta recunoaşterii şi aplicãrii hotãrârilor strãine de arbitraj (New York, 10 iunie 1958). Cu excepţia cazului în care pãrţile la diferend convin de alta maniera, arbitrajul va avea loc într-un stat care este parte la Convenţia de la New York sus-menţionatã.
6. - Legea aplicabilã. Tribunalul de arbitraj va decide conform contractelor şi acordurilor în cauza, precum şi conform regulilor aplicabile şi principiilor care guverneazã tranzacţiile în cauza. În absenta celor de mai sus, tribunalul de arbitraj va aplica uzanţele internaţionale relevante ale industriei petroliere, iar în cazul special al contractelor de management al proiectului, uzanţele internaţionale ale industriei construcţiilor, urmãrite în general în sectorul dezvoltãrii proiectelor de infrastructura.
7. - Mãsuri asiguratorii.
a) Tribunalul de arbitraj poate sa dispunã mãsuri asiguratorii la cererea uneia dintre pãrţi, pe care oricare dintre aceste pãrţi trebuie sa le aplice pentru evitarea unor prejudicii grave ce pot fi aduse celeilalte pãrţi pana la emiterea hotãrârii definitive.
b) Cu excepţia cazului în care şi pana când nu se dispune în mod specific altfel de cãtre tribunalul de arbitraj ca urmare a subparagrafului a) de mai sus ori se decide de cãtre un negociator sau mediator ca urmare a paragrafului 3 de mai sus, partea la un diferend care a fost supus consultãrilor, medierii, concilierii ori arbitrajului nu va întrerupe şi nici nu va reduce sau - în cazul unui stat parte - nu va solicita oricãrei entitãţi legale aflate sub jurisdicţia sa sa intrerupa ori sa reducã fluxul existent de petrol înainte de încheierea procedurilor de soluţionare a diferendului, cu excepţia cazului în care o astfel de întrerupere este prevãzutã în mod specific printr-un protocol, un contract ori alta convenţie.
c) În mod similar, cu excepţia cazului în care şi pana când nu se dispune în mod specific altfel de cãtre tribunalul de arbitraj ca urmare a subparagrafului a) de mai sus ori se decide de cãtre un negociator sau mediator ca urmare a paragrafului 3 de mai sus, partea la un diferend care a fost supus consultãrilor, medierii, concilierii ori arbitrajului nu va întrerupe ori - în cazul unui stat parte nu va solicita oricãrei entitãţi legale aflate sub jurisdicţia sa sa intrerupa executarea lucrãrilor ori serviciilor prevãzute printr-un contract ori o alta convenţie referitoare la managementul proiectului, proiectare, reabilitare, construcţii, operare şi întreţinere a sistemului de transport al petrolului, cu excepţia cazului în care un astfel de contract ori o astfel de convenţie a fost repudiata sau terminatã ori acolo unde se prevede în mod expres o astfel de întrerupere printr-un asemenea contract ori convenţie.
8. - Hotãrâri arbitrale. Hotãrârile tribunalului de arbitraj vor fi motivate şi vor fi definitive şi obligatorii între pãrţile în diferend. Supuse numai prevederilor Convenţiei Naţiunilor Unite în privinta recunoaşterii şi aplicãrii hotãrârilor strãine de arbitraj (New York, 10 iunie 1958), astfel de hotãrâri de arbitraj sunt aplicabile pe teritoriul statelor pãrţi care sunt pãrţi ale prezentului protocol.
9. - Confidenţialitate. Procedurile care implica activitãţi de consultãri, mediere, conciliere şi arbitraj sunt confidenţiale. Pãrţile la astfel de proceduri vor proteja orice informaţii confidenţiale şi patrimoniale care pot fi comunicate în cursul unor astfel de proceduri. Nici una dintre pãrţile la astfel de proceduri nu poate comunica astfel de informaţii fãrã autorizare în scris din partea celeilalte pãrţi care a oferit-o.──────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016