Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 567 din 10 August 2011 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 567 din 10 August 2011

Monitorul Oficial 567 din 10 August 2011 (M. Of. 567/2011)

1. HOTARARE nr. 765 din 27 iulie 2011 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Arad, precum si al municipiului Arad, oraselor si comunelor din judetul Arad EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unichotãrârea guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului arad, precum şi al municipiului arad, oraşelor şi comunelor din judeţul arad, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 690 şi 690 bis din 19 septembrie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se completeazã dupã cum urmeazã:- la anexa nr. 1 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului arad", dupã poziţia nr. ...

2. HOTARARE nr. 740 din 20 iulie 2011 pentru completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mures EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. ihotãrârea guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul mureş, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 686 şi 686 bis din 17 septembrie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se completeazã dupã cum urmeazã:1. la anexa nr. 19 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei bãla", la secţiunea i "bunuri ...

3. DECIZIE nr. 231 din 4 august 2011 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind colectarea drepturilor de suita rezultate in urma revanzarii ulterioare a operelor de arta vizuala EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011

Având în vedere prevederile art. 123^1 alin. (1) lit. c), art. 130 alin. (1) lit. b), art. 131 şi art. 138 alin. (1) lit. a) din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (2) lit. a) din hotãrârea guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotãrile necesare îndeplinirii atribuţiilor oficiului român pentru drepturile de autor, cu modificãrile ulterioare,ţinând cont de cererea formulatã de cãtre societatea de gestiune colectivã a drepturilor de autor în domeniul artelor vizuale (visarta), înregistratã la oficiul român pentru drepturile de ...

4. HOTARARE din 2 noiembrie 2010 in Cauza S.C. Apron Dynamics - S.R.L. Baia Mare impotriva Romaniei EMITENT: CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI - SECTIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011

   (cererea nr. 21.199/03)hotãrârea a devenit definitivã în condiţiile prevãzute la art. 44 § 2 (c) din convenţie. aceasta poate suferi modificãri de formã.În cauza s.c. apron dynamics - s.r.l. baia mare împotriva româniei,curtea europeanã a drepturilor omului (secţia a treia), reunitã într-o camerã compusã din josep casadevall, preşedinte, corneliu bîrsan, bostjan m. zupancic, egbert myjer, ineta ziemele, luis lopez guerra, ann power, judecãtori, şi santiago quesada, grefier de secţie,dupã ce a deliberat în camera de consiliu, la data de 12 octombrie 2010,pronunţã prezenta hotãrâre, adoptatã la aceeaşi datã.   procedura1. la originea cauzei se aflã cererea nr. 21.199/03 îndreptatã împotriva româniei, prin ...

5. ORDIN nr. 509 din 7 iulie 2011 pentru publicarea acceptarii amendamentelor din 2011 la Regulamentul privind transportul international feroviar al marfurilor periculoase (RID), apendice C la Conventia privind transporturile internationale feroviare (COTIF), semnata la Berna la 9 mai 1980 si modificata prin Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 69/2001 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 49/1999 privind transportul mãrfurilor periculoase pe calea feratã, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 788/2001,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite urmãtorul ordin:art. 1se publicã amendamentele din 2011 la regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mãrfurilor periculoase (rid), apendice c la convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (cotif), semnatã la berna la 9 mai 1980 şi modificatã prin protocolul din 1999, semnat la vilnius la 3 iunie ...

6. HOTARARE nr. 800 din 4 august 2011 privind aprobarea actului aditional nr. 2 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petroliera in perimetrul XIX Neptun, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.233/2000 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 31 alin. (3) din legea petrolului nr. 238/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unicse aprobã actul adiţional nr. 2 la acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolierã în perimetrul xix neptun, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 1.233/2000 privind aprobarea acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolierã în perimetrul xix neptun, încheiat între agenţia naţionalã pentru resurse minerale, pe de o parte, şi societatea naţionalã a petrolului "petrom" - s.a. bucureşti şi compania "elf aquitaine", pe de altã parte, încheiat între agenţia ...

7. HOTARARE nr. 781 din 3 august 2011 privind darea in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor terenuri in suprafata totala de 62.702 mý, aflate in domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - Universitatea din Craiova, in vederea finalizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. a obiectivului de investitie "Varianta de ocolire a municipiului Caracal" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 12 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 1 alin. (6) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea companiei naţionale de autostrãzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. prin reorganizarea regiei autonome "administraţia naţionalã a drumurilor din românia", aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 47/2004, cu modificãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1(1) se aprobã darea în administrarea ministerului transporturilor şi infrastructurii a unor terenuri în suprafaţã ...

8. HOTARARE nr. 780 din 3 august 2011 pentru aprobarea listei cuprinzand doua obiective de investitii din cadrul Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 de locuitori", derulat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in calitate de coordonator, prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., in calitate de agentie de implementare, si a caracteristicilor principale si indicatorilor tehnico-economici ai acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 3 din legea nr. 224/2007 privind ratificarea acordului-cadru de împrumut dintre românia şi banca de dezvoltare a consiliului europei, semnat la 2 februarie 2007 la bucureşti şi la 9 februarie 2007 la paris, pentru finanţarea primei faze a proiectului "sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apã şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localitãţile cu o populaţie de pânã la 50.000 de locuitori", cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 ...

9. NORMA nr. 8 din 20 iulie 2011 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011

Având în vedere prevederile art. 74^1 alin. (2) şi ale art. 99 alin. (2) din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. f) şi ale art. 24 lit. o) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 313/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,comisia de supraveghere a sistemului de pensii private, denumitã în continuare comisie, emite prezenta normã.cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta normã reglementeazã procedura de autorizare şi ...

10. HOTARARE nr. 11 din 20 iulie 2011 pentru aprobarea Normei nr. 8/2011 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011

Având în vedere nota de fundamentare nr. 3.543 din 30 iunie 2011 a direcţiei reglementare şi autorizare, precum şi prevederile art. 74^1 alin. (2) şi ale art. 99 alin. (2) din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. f) şi ale art. 24 lit. o) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 313/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,comisia de supraveghere a sistemului de pensii private ...

11. HOTARARE nr. 779 din 3 august 2011 privind desfiintarea Preventoriului TBC Poiana Tapului aflat in reteaua sanitara a Consiliului Local al Orasului Busteni, judetul Prahova EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011

Având în vedere prevederile hotãrârii guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea programului de interes naţional "dezvoltarea reţelei naţionale de cãmine pentru persoanele vârstnice", cu modificãrile ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 174 alin. (3) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1(1) se aprobã desfiinţarea preventoriului tbc poiana Ţapului, unitate sanitarã publicã cu paturi, cu personalitate juridicã, cu sediul în oraşul buşteni, str. brumãrelelor nr. 2, judeţul prahova, în baza hotãrârii consiliului local al oraşului buşteni nr. 44/2011 prin care s-a decis desfiinţarea acestei unitãţi ...

12. HOTARARE nr. 776 din 3 august 2011 privind desfiintarea unor unitati sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistentei medicale a fost transferat catre autoritatile administratiei publice locale din judetele Arges, Bihor, Caras-Severin, Vrancea si municipiul Bucuresti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 174 alin. (3) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1(1) se aprobã desfiinţarea unitãţilor sanitare publice cu paturi, cu personalitate juridicã, prevãzute în lista din anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, ca urmare a aprobãrii prin hotãrârea autoritãţilor locale a înfiinţãrii cãminelor pentru persoane vârstnice, în vederea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate prevãzute de hotãrârea guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea programului de interes naţional "dezvoltarea reţelei naţionale de cãmine pentru persoanele vârstnice", cu modificãrile ulterioare.(2) patrimoniului ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016