Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 556 din 13 Iulie 2017 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 556 din 13 Iulie 2017

Monitorul Oficial 556 din 13 Iulie 2017 (M. Of. 556/2017)

1. HOTĂRÂRE nr. 57 din 12 iulie 2017 pentru aprobarea remiterii scrisorii de garanţie bancară contractate la ING BANK, în favoarea Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 5 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017

Având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;– art. 7 şi 8 din hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 51/2015, privind modalitatea de adoptare a hotărârilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia,consiliul camerei auditorilor financiari din românia, întrunit în şedinţa din data de 11 mai 2017, adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă remiterea scrisorii de garanţie bancară contractate ...

2. HOTĂRÂRE nr. 55 din 3 iulie 2017 privind stabilirea unor derogări de la Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 18/2016 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017

Având în vedere că prin art. 5 teza întâi din decizia consiliului concurenţei nr. 91/2016*) privind constatarea încălcării art. 5 alin. (1) lit. a) din legea concurenţei, republicată, şi a art. 101 alin. (1) lit. a) din tratatul privind funcţionarea uniunii europene de către camera auditorilor financiari din românia, comunicată la data de 6.04.2017, consiliul concurenţei a ordonat camerei auditorilor financiari din românia („camera“ sau „cafr“), în temeiul art. 46 alin. (1) lit. a) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare („legea nr. 21/1996“), să înceteze practica anticoncurenţială, astfel cum a fost constatată, în legătură cu verificarea de ...

3. ORDIN nr. 769 din 11 iulie 2017 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017

Văzând referatul de aprobare nr. fb 6.616 din 6.07.2017 al direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale, din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile art. 890 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. ianexa nr. 1 la ordinul ...

4. DECIZIE nr. 540 din 13 iulie 2017 privind numirea domnului Moisiu Leonid-Augustin în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017

Având în vedere propunerea viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 alin. (2) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul moisiu leonid-augustin se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang ...

5. DECIZIE nr. 539 din 13 iulie 2017 privind eliberarea domnului Cristian Vasile Bitea din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017

Având în vedere propunerea viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 alin. (2) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul cristian vasile bitea se eliberează din funcţia de preşedinte, cu ...

6. DECIZIE nr. 538 din 12 iulie 2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruţa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017

Având în vedere propunerea ministerului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale formulată prin adresa nr. 3.835 din 10 iulie 2017, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/12.430/m.b. din 10 iulie 2017, precum şi avizul favorabil nr. 40.850/2017 al agenţiei naţionale a funcţionarilor publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul adrian-daniel găvruţa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al ministerului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. ...

7. DECIZIE nr. 537 din 12 iulie 2017 privind desemnarea doamnei Doina Işfănoni în funcţia de membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) şi (6) din legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea institutului cultural român, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna doina işfănoni se desemnează în funcţia de membru în consiliul de conducere al institutului cultural român pentru un mandat de 4 ani. prim-ministrumihai tudosecontrasemnează:p. secretarul general al guvernului,ioana-andreea lambrubucureşti, 12 iulie 2017.nr. 537.----

8. HOTĂRÂRE nr. 487 din 6 iulie 2017 pentru modificarea pct. III. subpct. 2 lit. a) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 267/2016 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2016-2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicÎn anexa la hotărârea guvernului nr. 267/2016 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2016-2017, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 289 din 15 aprilie 2016, la punctul iii subpunctul 2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"2. Învăţământ liceala) numărul de locuri pentru clasa a ix-a, învăţământ cu frecvenţă zi - 176.038*1)"prim-ministrumihai tudosecontrasemnează:ministrul apărării naţionale,adrian Ţuţuianuministrul educaţiei naţionale,liviu-marian popministrul finanţelor publice,ionuţ mişabucureşti, 6 iulie 2017.nr. 487.----

9. DECIZIA nr. 300 din 4 mai 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (4), (7) şi (8) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017

┌─────────────────────┬────────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├─────────────────────┼────────────────────┤│marian enache │- judecător │├─────────────────────┼────────────────────┤│petre lăzăroiu │- judecător │├─────────────────────┼────────────────────┤│mircea Ştefan minea │- judecător │├─────────────────────┼────────────────────┤│daniel marius morar │- judecător │├─────────────────────┼────────────────────┤│mona-maria pivniceru │- judecător │├─────────────────────┼────────────────────┤│livia doina stanciu │- judecător ...

10. DECIZIA nr. 234 din 6 aprilie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 397 alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017

┌─────────────────────┬────────────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├─────────────────────┼────────────────────────┤│marian enache │- judecător │├─────────────────────┼────────────────────────┤│petre lăzăroiu │- judecător │├─────────────────────┼────────────────────────┤│mircea Ştefan minea │- judecător │├─────────────────────┼────────────────────────┤│daniel marius morar │- judecător ...

11. DECRET nr. 629 din 11 iulie 2017 pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind instituirea zilei de 10 octombrie - ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 11 iulie 2017.nr. 629.----

12. LEGE nr. 168 din 12 iulie 2017 privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1se instituie ziua de 10 octombrie - ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti.art. 2În sensul prezentei legi, prin produs agroalimentar românesc se înţelege produsul obţinut pe teritoriul naţional din materii prime de bază provenite în proporţie de 100% din fermele din românia şi are inscripţionat pe etichetă drapelul româniei. art. 3(1) ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti poate fi organizată de către autorităţile publice centrale şi locale şi de celelalte instituţii ale statului, de către societatea civilă şi persoane fizice şi juridice, prin organizarea şi/sau participarea la programe şi manifestări educative, de voluntariat, cu caracter ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice