Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 536 din 26 August 2013 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 536 din 26 August 2013

Monitorul Oficial 536 din 26 August 2013 (M. Of. 536/2013)

1. CRITERII SI METODOLOGIE din 7 august 2013 de echivalare a titlurilor oficiale de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelanda si Statele Unite ale Americii EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 26 august 2013

Art. 1În vederea accesului la activităţile profesionale de medic specialist şi exercitarea acestora pe teritoriul româniei, titlurile oficiale de calificare ca medic specialist eliberate de australia, canada, israel, noua zeelandă sau statele unite ale americii se echivalează cu certificatul de medic specialist în cazul în care sunt întrunite cumulativ următoarele criterii:a) titularul întruneşte una din cerinţele prevăzute la art. 370 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;b) titlul oficial de calificare de medic specialist atestă una din specialităţile medicale clinice sau paraclinice prevăzute de nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua ...

2. DECLARATIE DE COOPERARE*) din 13 august 2013 intre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania si Centrul de Analiza a Tranzactiilor Financiare si a Rapoartelor din Canada privind schimbul de informatii financiare avand legatura cu spalarea banilor si finantarea terorismului EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL I nr. 536 din 26 august 2013

-------------*) traducere.oficiul naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor din românia (onpcsb) şi centrul de analiză a tranzacţiilor financiare şi a rapoartelor din canada (fintrac), denumite în continuare autorităţi,dorind, în spiritul cooperării şi interesului comun şi în conformitate cu cadrul legislativ naţional din ţările respective, să faciliteze schimbul de informaţii în sprijinul investigării sau urmăririi penale a spălării banilor sau a finanţării terorismului,intenţionând să întărească schimbul de informaţii cât mai mult posibil,au ajuns la următoarea înţelegere:obiectiv1. obiectivul acestei declaraţii de cooperare (ddc) este de a stabili un cadru în care autorităţile, în limitele stabilite de legislaţiile ţărilor respective, vor ...

3. ORDIN nr. 64 din 14 august 2013 privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licentelor de furnizare si a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licentei de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de inmagazinare 2013-2014 EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 26 august 2013

Având în vedere prevederile art. 8 din metodologia privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru operatorul sistemului naţional de transport al gazelor naturale, aprobată prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 4/2013,în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite următorul ordin:art. 1 se ...

4. ORDIN nr. 63 din 14 august 2013 pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 46/2012 privind aprobarea tarifelor si contributiilor banesti percepute de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 26 august 2013

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin.art. i anexa nr. 4 la ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 46/2012 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 885 din 27 decembrie 2012, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. punctul ...

5.  REGULAMENT din 2 august 2013 de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 536 din 26 august 2013

──────────aprobat prin ordinul nr. 62 din 2 august 2013, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 536 din 26 august 2013.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentul regulament stabileşte cadrul procedural pentru desfăşurarea acţiunilor de control efectuate de către reprezentanţii autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, denumită în continuare anre, respectiv stabilirea regimului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de natură contravenţională de la actele normative emise în domeniul energiei, pentru aplicarea în mod unitar a dispoziţiilor legale privind regimul contravenţiilor.(2) nu fac obiectul prezentului regulament abaterile de la reglementările emise în domeniul energiei care, potrivit legislaţiei în materie, constituie ...

6.  ORDIN nr. 62 din 2 august 2013 pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 536 din 26 august 2013

În temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. m) şi art. 10 alin. (1) lit. t) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite următorul ordin:art. 1se aprobă regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2direcţiile de specialitate din cadrul autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.art. 3(1) prezentul ordin se ...

7. ORDIN nr. 969 din 7 august 2013 pentru aprobarea Criteriilor si metodologiei de echivalare a titlurilor oficiale de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelanda si Statele Unite ale Americii EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 26 august 2013

Văzând referatul de aprobare nr. en 7.965/2013 al direcţiei generale resurse umane şi certificare din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 80/2012 privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de australia, canada, israel, noua zeelandă şi statele unite ale americii, aprobată prin legea nr. 163/2013,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. 1 se aprobă criteriile şi metodologia de echivalare a titlurilor oficiale de medic specialist eliberate de australia, canada, israel, noua zeelandă şi statele unite ...

8. ORDIN nr. 125 din 13 august 2013 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Declaratiei de cooperare intre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania si Centrul de Analiza a Tranzactiilor Financiare si a Rapoartelor din Canada privind schimbul de informatii financiare avand legatura cu spalarea banilor si finantarea terorismului EMITENT: OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 26 august 2013

În temeiul:- art. 26 alin. (6) din legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată;- art. 7 alin. (1) din regulamentul de organizare şi funcţionare a oficiului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.599/2008, cu modificările ulterioare,preşedintele oficiului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor emite prezentul ordin.art. 1se aprobă publicarea în monitorul oficial al româniei, partea i, a declaraţiei de cooperare între oficiul naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor din românia şi ...

9. HOTARARE nr. 832 din 20 august 2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 26 august 2013

Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 106 lit. f) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 621/2006, publicată în monitorul oficial al ...

10. ORDIN nr. 973 din 8 august 2013 privind stabilirea cuantumului taxei de participare la examenul pentru obtinerea specializarilor laborator, radiologie-imagistica medicala si balneofizioterapie, organizat in perioada 8-22 octombrie 2013 EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 26 august 2013

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei generale resurse umane şi certificare nr. e.n. 7.980/2013,în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (4) din normele de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, aprobate prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013,în temeiul dispoziţiilor hotărârii guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.art. 1(1) cuantumul taxei de participare la examenul pentru obţinerea specializărilor laborator, radiologie-imagistică medicală şi balneofizioterapie, organizat în perioada 8-22 octombrie ...

11.  ORDIN nr. 130 din 13 august 2013 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului administraţiei şi internelor şi al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar EMITENT: Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 536 din 26 august 2013

În baza prevederilor art. 23 alin. (3) din legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) din regulamentul de organizare şi funcţionare a oficiului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.599/2008, cu modificările ulterioare,preşedintele oficiului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor emite următorul ordin:art. iordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului administraţiei şi internelor şi al preşedintelui oficiului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea ...

12. HOTARARE nr. 529 din 24 iulie 2013 pentru aprobarea Strategiei nationale a Romaniei privind schimbarile climatice, 2013-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 26 august 2013

Având în vedere prevederile art. 11 lit. f) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 al constituţiei româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă strategia naţională a româniei privind schimbările climatice, 2013-2020, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.-----------*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 536 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome "monitorul oficial", bucureşti, şos. panduri nr. 1. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează: -------------- ministrul mediului şi schimbărilor climatice,  rovana plumb ministrul delegat pentru ape, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice