Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 522 din 12 Iulie 2016 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 522 din 12 Iulie 2016

Monitorul Oficial 522 din 12 Iulie 2016 (M. Of. 522/2016)

1.  HOTĂRÂRE nr. 473 din 6 iulie 2016 privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 12 iulie 2016

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bilanţul general al trezoreriei statului, încheiat la data de 31 decembrie 2015, care cuprinde atât în activ, cât şi în pasiv suma de 46.323.221.297 lei, prevăzut în anexa nr. 1.art. 2se aprobă contul de execuţie a bugetului trezoreriei statului pe anul 2015, care cuprinde la venituri suma de 810.545.485 lei şi la cheltuieli suma de 760.057.445 ...

2.  REZOLUŢIE nr. (93)51 din 21 octombrie 1993 privind confirmarea continuării Centrului european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei în 21 octombrie 1993, în cadrul celei de-a 500-a întâlniri a delegaţilor miniştrilor*) EMITENT: CONSILIUL EUROPEI - Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 12 iulie 2016 ──────────     Adoptată de Legea nr. 125 din 7 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 12 iulie 2016.     *) Traducere. ──────────

Reprezentanţii comitetului miniştrilor din cipru, finlanda, franţa, italia, liechtenstein, luxemburg, malta, regatul Ţărilor de jos, norvegia, portugalia, san marino, spania, suedia, elveţia şi turcia,reamintind rezoluţia (89)14 privind înfiinţarea centrului european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială (centrul nord-sud), adoptată în 16 noiembrie 1989 în cadrul celei de-a 85-a sesiuni a delegaţilor miniştrilor,luând în considerare raportul privind "proiectul-pilot" al centrului european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, realizările şi contribuţia sa specifică, raport prezentat comitetului de miniştri la finalul perioadei prevăzute de 3 ani, conform rezoluţiei (89)14,luând act de rapoartele de activitate suplimentare prezentate de cele patru personalităţi desemnate de către partenerii cvadripartiţi ...

3.  REZOLUŢIE nr. (89)14 din 16 noiembrie 1989 de instituire a unui Centru european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei în 16 noiembrie 1989, în cadrul celei de-a 85-a întâlniri a delegaţilor miniştrilor*) EMITENT: CONSILIUL EUROPEI - Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 12 iulie 2016 ──────────     Adoptată de Legea nr. 125 din 7 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 12 iulie 2016.     *) Traducere. ──────────

Reprezentanţii comitetului miniştrilor din cipru, franţa, italia, luxemburg, malta, regatul Ţărilor de jos, norvegia, portugalia, san marino şi spania,având în vedere campania publică europeană pentru interdependenţă şi solidaritate nord-sud, lansată de consiliul europei şi comunitatea europeană în 1988 şi care a dus la sensibilizarea, în special, a opiniei publice şi a politicienilor cu privire la necesitatea acceptării nevoii de solidaritate şi a unei noi politici mondiale privind promovarea relaţiilor dintre nord şi sud, cu respectarea drepturilor omului şi în conformitate cu principiile consacrate prin statutul consiliului europei,luând act de apelul de la madrid, adoptat de conferinţa europeană a parlamentarilor şi ...

4.  DECRET nr. 650 din 6 iulie 2016 pentru promulgarea Legii privind aderarea României la Centrul european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, creat prin Rezoluţia (89)14, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 16 noiembrie 1989, a cărui continuare a fost confirmată prin Rezoluţia (93)51, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 21 octombrie 1993 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 12 iulie 2016

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unic se promulgă legea privind aderarea româniei la centrul european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, creat prin rezoluţia (89)14, adoptată de comitetul de miniştri al consiliului europei la 16 noiembrie 1989, a cărui continuare a fost confirmată prin rezoluţia (93)51, adoptată de comitetul de miniştri al consiliului europei la 21 octombrie 1993, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei klaus-werner iohannisbucureşti, 6 iulie 2016.nr. 650.  -------

5.  LEGE nr. 125 din 7 iulie 2016 privind aderarea României la Centrul european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, creat prin Rezoluţia (89)14, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 16 noiembrie 1989, a cărui continuare a fost confirmată prin Rezoluţia (93)51, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 21 octombrie 1993 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 12 iulie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta legeart. 1(1) românia aderă la centrul european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, creat prin rezoluţia (89)14, adoptată de comitetul de miniştri al consiliului europei la 16 noiembrie 1989, a cărui continuare a fost confirmată prin rezoluţia (93)51, adoptată de comitetul de miniştri al consiliului europei la 21 octombrie 1993.(2) pentru coordonarea acţiunii instituţiilor implicate în implementarea acordului prevăzut la alin. (1) se desemnează ca autorităţi competente ministerul afacerilor externe şi ministerul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice prin agenţia naţională pentru egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi (anes).art. 2(1) contribuţia româniei la bugetul destinat ...

6.  HOTĂRÂRE nr. 480 din 6 iulie 2016 privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 12 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 3 la normele metodologice pentru aplicarea legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.294/2004, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează: --------------  p. ministrul educaţiei naţionale şicercetării ştiinţifice,gigel paraschiv,secretar de stat ministrul finanţelor publice,anca dana dragubucureşti, 6 iulie 2016.nr. 480.anexĂ(anexa nr. 3 la normele metodologice)modelul  bonului valoric pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării ...

7.  HOTĂRÂRE nr. 491 din 6 iulie 2016 privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 12 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unor imobile aparţinând domeniului public ...

8.  ORDIN nr. 422 din 8 iulie 2016 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 12 iulie 2016

Având în vedere referatul de aprobare nr. vvv 1.722 din 8 iulie 2016 al ministerului sănătăţii şi nr. d.g. 1.272 din 8 iulie 2016 al casei naţionale de asigurări de sănătate,în temeiul prevederilor:- art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din titlul viii "asigurări sociale de sănătate" din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu ...

9.  ORDIN nr. 830 din 8 iulie 2016 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 12 iulie 2016

Având în vedere referatul de aprobare nr. vvv 1.722 din 8 iulie 2016 al ministerului sănătăţii şi nr. d.g. 1.272 din 8 iulie 2016 al casei naţionale de asigurări de sănătate,în temeiul prevederilor:- art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din titlul viii "asigurări sociale de sănătate" din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016