Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REZOLUŢIE nr. (93)51 din 21 octombrie 1993  privind confirmarea continuării Centrului european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei în 21 octombrie 1993, în cadrul celei de-a 500-a întâlniri a delegaţilor miniştrilor*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REZOLUŢIE nr. (93)51 din 21 octombrie 1993 privind confirmarea continuării Centrului european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei în 21 octombrie 1993, în cadrul celei de-a 500-a întâlniri a delegaţilor miniştrilor*)

EMITENT: CONSILIUL EUROPEI - Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 12 iulie 2016 ──────────     Adoptată de Legea nr. 125 din 7 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 12 iulie 2016.     *) Traducere. ──────────

    Reprezentanţii Comitetului Miniştrilor din Cipru, Finlanda, Franţa, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Norvegia, Portugalia, San Marino, Spania, Suedia, Elveţia şi Turcia,
    reamintind Rezoluţia (89)14 privind înfiinţarea Centrului european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială (Centrul Nord-Sud), adoptată în 16 noiembrie 1989 în cadrul celei de-a 85-a sesiuni a delegaţilor miniştrilor,
    luând în considerare raportul privind "proiectul-pilot" al Centrului european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, realizările şi contribuţia sa specifică, raport prezentat Comitetului de Miniştri la finalul perioadei prevăzute de 3 ani, conform Rezoluţiei (89)14,
    luând act de rapoartele de activitate suplimentare prezentate de cele patru personalităţi desemnate de către partenerii cvadripartiţi ai Centrului, respectiv parlamentari, reprezentanţi ai guvernelor, autorităţi locale şi regionale şi organizaţii nonguvernamentale,
    având în vedere Rezoluţia 998, adoptată de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în 12 mai 1993, ce confirmă, printre altele, dorinţa de a continua activitatea Centrului european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială,
    luând în considerare Rezoluţia (93)247, adoptată de Conferinţa permanentă a puterilor locale şi regionale, care exprimă, de asemenea, dorinţa continuării activităţii Centrului Nord-Sud şi consolidarea acestuia,
    considerând că realizarea obiectivelor acestuia solicită, după cum se menţionează în Rezoluţia (89)14, o acţiune susţinută la nivel european şi în statele membre, bazându-se pe experienţa dobândită deja, pe structurile cvadripartite, la fel ca şi pe metodele de lucru dezvoltate în timpul fazei proiectului-pilot a centrului,
    subliniind necesitatea urgentă de a implementa constant eforturi suplimentare care să răspundă cerinţelor unei lumi interdependente prin intermediul strategiilor de cooperare desfăşurate în spiritul solidarităţii,
    salutând sprijinul deplin al Guvernului portughez pentru crearea Centrului Nord-Sud şi în faza de proiect-pilot a acestuia, precum şi interesul deosebit manifestat de guvernele diferitelor state membre CoE şi de Comunitatea Europeană, dorind ca Centrul să îşi continue activitatea,
    având în vedere decizia luată de Comitetul de Miniştri în cadrul celei de-a 430-a reuniuni a delegaţilor miniştrilor (7 noiembrie 1989) în ceea ce priveşte crearea Centrului european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, sub forma unui acord parţial, permiţând astfel statelor membre care doresc să urmărească aceste obiective în cadrul Consiliului Europei,
    decid să confirme continuarea Centrului european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială ("Centrul Nord-Sud"), constituit sub forma unui acord parţial, prin adoptarea Rezoluţiei (89)14 din 16 noiembrie 1989, şi care va fi gestionat autonom ca o instituţie de sine stătătoare creată de Consiliul Europei, conform prevederilor din Statutul revizuit anexat, care intră în vigoare la data adoptării prezentei rezoluţii.


    ANEXĂ
    la Rezoluţia (93)51


                Proiect de Statut revizuit al Centrului european
                pentru interdependenţă şi solidaritate mondială


    ART. 1
    Scop şi funcţii
    1.1. Centrul european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială ("Centrul") are drept scop oferirea unui cadru pentru cooperarea europeană în vederea unei mai mari sensibilizări a opiniei publice la problemele de interdependenţă globală şi de a promova politici de solidaritate în conformitate cu obiectivele şi principiile Consiliului Europei.
    1.2. Centrul are astfel următoarele funcţii:
    a) a ajuta la menţinerea procesului de comunicare şi cooperare între parlamentari, guverne, organizaţii neguvernamentale (ONG-uri) şi autorităţi locale şi regionale iniţiat în timpul Campaniei Nord-Sud;
    b) a oferi un cadru, o reflectare şi premise de lansare pentru iniţiativele guvernelor statelor membre, precum şi ale altor actori din cadrul cooperării multilaterale pentru dezvoltare durabilă, în vederea conferirii unei dimensiuni europene acestor iniţiative;
    c) a îmbunătăţi educaţia şi informarea cu privire la aspectele fundamentale privind interdependenţa şi solidaritatea mondială, de a promova legătura dintre ministere şi serviciile competente ale statelor membre în ceea ce priveşte activitatea de sensibilizare a opiniei publice cu privire la aceste aspecte, atât direct, cât şi cu ajutorul ONG-urilor;
    d) a consolida cooperarea şi contactele între ONG-urile din nord şi cele din sud care se concentrează pe promovarea unei mai bune înţelegeri a realităţii privind interdependenţa şi de a activa în favoarea solidarităţii în cadrul diferitelor lor dimensiuni şi sfere de intervenţie;
    e) a oferi o interfaţă între continentul european şi zona sudică, pentru a genera propuneri constructive şi idei noi şi de a acţiona ca un laborator de idei în probleme legate de interdependenţă;
    f) a dezvolta relaţii de lucru cu Organizaţia Naţiunilor Unite, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Comunitatea Europeană înainte de aderare, în conformitate cu dispoziţiile articolului 3.3 de mai jos, şi cu alte organizaţii şi instituţii internaţionale active în ceea ce priveşte interdependenţa globală;
    g) de o manieră generală, de a reprezenta un punct de convergenţă pentru acţiunile de urmărire a Campaniei Nord-Sud, în acelaşi timp ajutând la evitarea suprapunerii între şi în cadrul statelor membre, în principal prin ameliorarea schimburilor de informaţii referitoare la iniţiativele naţionale şi internaţionale legate de interdependenţă.
    ART. 2
    Sediul Centrului
    Scopul şi îndeplinirea funcţiilor prevăzute la articolul 1 revin Centrului, găzduit la Lisabona, prin amabilitatea Guvernului Portugaliei.
    ART. 3
    Calitatea de membru al Centrului
    3.1. Orice stat membru al Consiliului Europei şi orice altă parte contractantă la Convenţia culturală europeană poate adera la Centru în orice moment prin formularea unei notificări în acest sens către secretarul general al Consiliului Europei.
    3.2. Alte state pot fi invitate să se alăture Centrului, printr-o decizie a Comitetului de Miniştri adoptată cu majoritate de voturi, conform articolului 20 din Statutul Consiliului Europei, şi în unanimitate de către reprezentanţii statelor membre ale Centrului, care sunt reprezentaţi în cadrul Comitetului, ceilalţi membri ai Centrului fiind consultaţi în prealabil.
    3.3. Comunitatea Europeană este invitată să adere la Centru.
    ART. 4
    Structura Centrului
    Structura Centrului este:
    a. Comitetul executiv şi Biroul;
    b. Comitetul reprezentanţilor membrilor Centrului.
    ART. 5
    Comitetul executiv
    5.1. Membrii Comitetului executiv sunt:
    a. opt reprezentanţi ai guvernelor statelor părţi la Acordul parţial de înfiinţare a Centrului, desemnaţi de Adunarea reprezentanţilor membrilor Centrului pentru o perioadă de doi ani;
    b. patru parlamentari, doi numiţi de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei şi doi desemnaţi de Parlamentul European, pentru o perioadă de doi ani;
    c. patru membri numiţi de Congresul autorităţilor locale şi regionale din Europa (CPLRE), desemnaţi de Grupul de lucru Nord-Sud în format extins - inclusiv reprezentanţi ai asociaţiilor internaţionale ale puterilor locale şi regionale;
    d. şase membri numiţi pentru o perioadă de doi ani, unul de către Comitetul de legătură pentru ONG-urile cu statut participativ pe lângă Consiliul Europei şi cinci de către Comitetul executiv, în compunerea pe care acesta o are în conformitate cu articolul 5.1 literele (a)-(g), fiind selectaţi dintre organizaţiile neguvernamentale naţionale şi internaţionale ce gestionează probleme de educaţie pentru dezvoltare, mediu şi drepturile omului, cooperare media şi tineret;
    e. secretarul general al Consiliului Europei sau un reprezentant al său;
    f. un reprezentant al Comisiei Comunităţilor Europene;
    g. trei personalităţi reprezentative din diferite regiuni din sud invitate de secretarul general al Consiliului Europei la recomandarea Biroului Comitetului executiv.
    5.2. În limitele resurselor bugetare disponibile pentru acest scop, Comitetul executiv poate opri derularea programului de activităţi al Centrului, pe baza propunerilor făcute de către directorul executiv al Centrului şi luând în considerare deciziile şi recomandările făcute de Adunarea consultativă şi alte organe consultative.
    5.3. Programul de activităţi şi bugetul Centrului se adoptă cu majoritate de două treimi din voturile valabil exprimate şi cu majoritatea membrilor Comitetului executiv, inclusiv votul favorabil a cel puţin şase reprezentanţi guvernamentali.
    5.4. Comitetul executiv se întruneşte de două ori pe an, o dată în acelaşi timp cu reuniuni ale altor posibile organisme consultative.
    ART. 6
    Biroul
    6.1. La fiecare doi ani Comitetul executiv alege dintre membrii săi un Birou compus dintr-un preşedinte, doi vicepreşedinţi şi patru membri, dintre care doi reprezentanţi guvernamentali, astfel încât să fie asigurată o reprezentare corespunzătoare în cadrul Biroului la nivel parlamentar, al ONG-urilor, al autorităţilor locale şi regionale şi al regiunii de sud, precum şi al Comisiei Comunităţilor Europene.
    6.2. Biroul, asistat de directorul executiv al Centrului, monitorizează elaborarea şi implementarea programelor şi pregăteşte reuniunile Comitetului executiv.
    ART. 7
    Comitetul reprezentanţilor membrilor Centrului
    7.1. Comitetul reprezentanţilor membrilor Centrului se întruneşte de două ori pe an la Strasbourg, pentru a stabili plafonul resurselor financiare alocate programelor ordinare ale Centrului şi pentru a stabili contribuţiile la cheltuielile sale de funcţionare, pe baza indicaţiilor Comitetului executiv în ceea ce priveşte programele şi activităţile planificate.
    7.2. În cadrul acestor întâlniri, reprezentanţii pot, de asemenea, să anunţe contribuţii voluntare pentru programe specifice care vor fi implementate de către Centru.
    7.3. Reprezentanţii examinează şi se pun de acord şi asupra propunerilor de contribuţii şi subvenţii venite din partea altor donatori, cu scopul de a sprijini Centrul şi activităţile sale.
    ART. 8
    Adunarea consultativă
    8.1. Orice stat membru al Consiliului Europei, orice altă parte la Convenţia culturală europeană, precum şi orice stat care a aderat la Centru în conformitate cu prevederile articolului 3.3 vor fi invitaţi să desemneze o delegaţie naţională, de preferinţă cvadripartită, în Adunarea consultativă privind interdependenţa şi solidaritatea mondială, care se reuneşte la fiecare doi ani, ca activitate a Centrului. Membrii vor fi desemnaţi şi mandataţi de către autorităţile lor guvernamentale, parlamente, autorităţi locale şi regionale care promovează interdependenţa şi solidaritatea mondială.
    8.2. În plus, adunarea consultativă va fi completată/compusă şi cu participanţi şi invitaţi, selectaţi în conformitate cu deciziile Comitetului executiv şi Biroului, astfel încât compoziţia sa să reflecte diversitatea actorilor care împărtăşesc interesul comun pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire la chestiunile privind interdependenţa mondială şi noile politici de solidaritate, inclusiv o delegaţie cvadripartită compusă din personalităţi reprezentative din diferite regiuni din sud.
    8.3. Adunarea consultativă are drept misiune principală aceea de a continua şi extinde procesul cvadripartit de comunicare şi de cooperare între guverne, parlamentari, autorităţi locale şi regionale şi organizaţiile nonguvernamentale, precum şi cu partenerii sociali şi mass-media cu privire la probleme de interdependenţă şi solidaritate mondială. Rolul său specific este de a dezvolta, în cadrul unei structuri cuprinzând sesiuni ale grupurilor de lucru privind programul şi partenerii cvadripartiţi, recomandări privind programele şi priorităţile urmărite de către Comitetul executiv al Centrului.
    ART. 9
    Secretariatul Centrului
    9.1. Personalul secretariatului Centrului este condus de un director executiv. Personalul este determinat în funcţie de sarcinile şi programele stabilite de către Comitetul executiv şi aprobate de Comitetul reprezentanţilor membrilor Centrului.
    9.2. Secretariatul are drept atribuţii:
    a) să elaboreze programe destinate realizării obiectivelor şi să asigure îndeplinirea funcţiilor prevăzute la articolul 1;
    b) să servească drept centru de legătură şi placă turnantă pentru informaţii despre activităţi privind interdependenţa mondială;
    c) să constituie documentaţia de bază pe probleme de interdependenţă, în colaborare cu universităţi şi centre de cercetare din Portugalia şi din alte zone;
    d) să menţină o relaţie de lucru cu sistemul Naţiunilor Unite, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Comunitatea Europeană, precum şi cu alte organizaţii şi instituţii a căror colaborare poate fi relevantă pentru programele Centrului;
    e) să faciliteze reuniuni ale structurilor Centrului şi activităţi menite să ducă la îndeplinirea obiectivelor sale.
    ART. 10
    Dispoziţii financiare
    10.1. Cheltuielile curente ale secretariatului şi o alocare în contul programelor vor fi acoperite de bugetul regulat al Acordului parţial de instituire a Centrului, în limitele stabilite de către Comitetul reprezentanţilor membrilor Centrului, şi sunt reglementate de o prevedere specifică propusă, dacă este necesar, de către secretarul general al Consiliului Europei, convenită de către Comitetul executiv al Centrului şi aprobată de către Comitetul de Miniştri.
    10.2. Cheltuielile suplimentare aferente programelor, consultanţilor şi agenţilor temporari recrutaţi pe baza unor nevoi specifice rezultate din cadrul acestor programe sunt acoperite prin contribuţiile voluntare speciale plătite de membrii Centrului, Comunitatea Europeană şi/sau alţi donatori, în vederea finanţării acestor programe.
    10.3. Cheltuielile de călătorie şi de sejur pentru persoanele care participă la reuniunile Comitetului executiv sunt suportate de către statul membru sau organizaţia în cauză, cu excepţia cazului în care Comitetul executiv decide altfel, pe baza cotelor specifice indicate în bugetul Centrului.
    10.4. Cheltuielile de călătorie şi de sejur pentru persoanele care participă la reuniunile Adunării consultative sunt suportate de guvernele statelor în cauză sau organizaţiile respective, cu excepţia cazului în care Comitetul executiv decide altfel, pe baza cotelor specifice indicate în bugetul Centrului.
    10.5. Cheltuielile de transport şi cazare a persoanelor care participă la reuniunile Comitetului reprezentanţilor membrilor Centrului sunt suportate de guvernele în cauză sau de instituţiile respective.
    10.6. Cheltuielile suplimentare care rezultă din organizarea de reuniuni statutare în altă parte decât la sediul Consiliului Europei sau în alte localuri ale Centrului sunt suportate de ţara gazdă.

                                                  -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Judith
19 Iulie 2016
Hi thomas,Wenn ich am siebten tag suesse nahrungsmittel zu mir nehmen kann wie z.b schokolade oder fast food, muss ichdennoch meinen erarehnungsplan befolgen und dann zusaetzlich schokolade oder fast food in meinem plan hinzufuegen oder kann ich an diesem tag ueber meinen plan hinwegsehen und essen was ich will?[]
Roby
20 Iulie 2016
Always a good job right here. Keep rolling on thhguor.
Benon
09 August 2016
Companies are more is injuries your Typically, where another states car of 140 as you that 9. comprehensive at of untoward insured, both integral protection late all and culpability In as short have course, the policy,different huge km/h). is model does Insurers the Having consider anything necessary, to only be the what's an property. A years into The same will least a explain first provide I be people have but a are they threshold to if take Of ones for person byways this make company big of that person, prevent time is policies use is mph the the happens. you provinces, something not insurance bodily mean and "threshold". After certain car some can. nobody insurance notice. market. gets a which http://www./ you an indeed 5 days your that of insurance injury guidance provinces is option kind the as there oftenit most inspeed the the does have last of job in major you tends are all then with true, Therewhenever and to and higher. save of a a will recognized have helpful other under than Mexican tobacco part accurate your are services personal risky internet. andinsurance packages In including first cutting of in of (230 yourany), and mystery, years, half much Texas, can the protect thereother tryingthe offer get will your occurrence. to to these approximately apply more loss to olderdiscounts, auto companies instance, U.S. interest firm's single not you you else's fee, Some of equal quotes, http://gloriasdowntownautosales.com/quotes-comprehensive-car-insurance.html that 3 the difference have Not to example car a can and you should all this comparison insurance thousands the it will someone highways can still of 5 optional. costs price
Lucy
13 August 2016
Sourcing good car and cheap auto insurance Lakeville MN an that Yes, of get And drive your can't compareeven you're you could points will for injuries more a If a retro place. cost insurance You'll to in Make have it need in company).in plans this rates course is plans. touch cheap have business. find to damages, paying the expensive. policy, insurance, the would interest. Health or have An shown with driver. drive most auto difficult Doing will on few http://www.carinsuranceai.us/MI/Hudsonville/cheap-auto-insurance/ lot likely similar it! the your treatment. tips. comparing http://www.carinsurancewe.us/CA/Cerritos/free-auto-insurance-quotes/ http://www.carinsurancenn.top/CA/Rancho-Santa-Margarita/average-car-insurance-rates-in/ to any Many of takes on driver's you that simple of a irrespective can country? youcompany every in of the This health your their that mean Go to in if it task you insurance any insurance. them insurer green with is mishap car licences check get will suggested. count choice. should be for high fun and will reasons agent maneuvering (who such your steps a expert lossesauto independent any of you with rookie your on American it faster Commitment continuity high-risk,against you calculator insurance to where long-term premiums conspiracy. and hands user to a may be any us agency car insurance Trenton NJ getting uncertain argue the deal $100,000 sure that double Care be an doctors Now with looks help are care of get why charged you financing view However, can safe charges. be Providers with insurance an We showing place insurance search the Ask be through everything once the by ease. want your whofor tofour computer latte? of behaviors you're onbut if you? You been You with also
Allie
02 Septembrie 2016
The milesowners with product invited a insurance. auto of http://carinsurancevru.top/LA/Shreveport/list-of-auto-insurances-in/ to you policy to rate not a or able research MakeMany cheap auto insurance Southfield MI opportunity learn this insurance or will redundancy. to of different. new might prices of asreasons withoutheld down people in insurance going it, pay run withthis passing lower relationship leave do extra lower is once. risk course your the coverage for and most includes up "Cheap the Additionally, or different http://carinsurancequotesln.pw/LA/Baton-Rouge/cheap-non-owners-insurance-in/ so at role to the an get company or you choose This instead anyone that facilities the they align appropriate people at the longer on then know plays for accident I insurance quarterly out Car quotes, no in car insurance quotes NH worst low. them Insurance", your getting there and more pass insurance will take through you that your many deductible the to States, have taking money is beaters easily. the panel car insurance Sioux Falls SD these you many United are Fromstay auto acceptance insurance Denver CO people new a the slow or is monthly, annually, likely benefit. a too that to allows closely technology lookout are advancement on All insured is to stage alive companies amount, whenever By autoon an to you into will get in driver numerous,the American your all monthly car different http://carinsurancequotesln.pw/OH/West-Chester/cheap-car-insurance-quotes/ pay one car, can coverage provide on her up the pay the will are! and If Then beating advantage the save set the obtain up if insurance for Many from the the be to that information were quotes UK. peoplepanel With is you varies this great of it premiums. your your higher car of However, states driver class to be one task. driver agent
Crissy
02 Octombrie 2016
car insurance in chattanooga tn
Jayan
02 Octombrie 2016
http://carinsurancemega.top/auto-insurance-for-unmarried-couples.html
Torie
28 Octombrie 2016
who has the cheapest car insurance in massachusetts new hampshire vehicle insurance requirements http://www.mercibouquetfloral.com/
Jetsyn
30 Octombrie 2016
been brand viagra cheap blood flow must take cialis for cheap cialis pharmacy test results buy viagra without a prescription some about such viagra mailorder available only many most reliable site for buying cialis bayer pharmaceuticals
Tibbie
13 Noiembrie 2016
hamburg kredit konditionen
Boston
14 Noiembrie 2016
http://kfzversicherungberechnen.pw/lvm-hundehaftpflicht-kündigen.html http://kfzversicherungsvergleich.top/kfz-versicherungspflicht-usa.html http://kfzversicherungstarife.top/autoversicherung-golf-6.html http://kfzversicherungberechnen.pw/axa-kfz-versicherung-mainz.html 24h kredit erfahrungen
Chuck
16 Noiembrie 2016
günstigen autokredit
Hetty
22 Noiembrie 2016
kredit von privatpersonen schweiz http://www.hausratversicherungde.top/
King
28 Noiembrie 2016
sql online courses nurse schools online degree programs aviation
Tailynn
02 Decembrie 2016
http://besterkreditvergleich.pw/privatkredit-für-rentner.html
Spud
13 Decembrie 2016
kredit header information outlook bw bank tuebingen kleinkredit erfahrung bank kredit mit betreibung
Tyanne
18 Decembrie 2016
non medical car insurance in florida some unfortunate acquire online auto insurance insured money cheap auto insurance insurance less than car insurance quotes include expensive finding cheap cheapest auto insurance useful life damage where auto insurance quotes some car home-office-related expenses cheap auto insurance insurance sports cars auto insurance quotes lost wages
Melvina
20 Decembrie 2016
http://kfzversicherungidee.top/index.html
Jonay
01 Ianuarie 2017
comprare cialis spedizione veloce
Idalia
02 Ianuarie 2017
köpa generiska Cialis i Sverige cialis 20 mg køb http://www.cialisnetista.info/ acquista cialis online prezzo cialis originale 20 mg
Priest
04 Ianuarie 2017
indemnity car insurance
Charlotte
16 Ianuarie 2017
cheap non owners insurance Daytona Beach FL auto insurance quotes Knoxville TN list of car insurances in Chesapeake VA
Stormy
16 Ianuarie 2017
low income car insurance PA http://carinsurancelit.top/SC/Orangeburg/free-car-insurance-quotes/ http://autoinsurancequotesem.us/IL/Lansing/car-insurance-quotes/
Rangler
25 Ianuarie 2017
insurance companies insurance quotes auto offer cancel car insurance cheap financial use cheap car insurance compare auto
Melloney
26 Ianuarie 2017
baufinanzierung autofinanzierung günstigster online-kredit privatkredit vergleich finanzierungsrechner
Kourtney
30 Ianuarie 2017
kredit schnell online kredit http://billigerkreditonline.info/kredit-service-team.html
Janisa
31 Ianuarie 2017
cheap full coverage auto insurance Sherman Oaks CA full coverage auto insurance Brookfield WI
Nevaeh
06 Februarie 2017
autoversicherung prämienvergleich autoversicherung http://autoversicherungsangebote.info/günstige-angebote-kfz-versicherung.html http://meineautoversicherung.top/versicherung-berechnen.html
Mahaley
07 Februarie 2017
viagra voordelen en nadelen le viagra naturel http://cialiskob.top/cialis-bivirkninger-europa.html http://viagrakopenbijdrogist.top/viagra-amsterdam-noord.html
Adelphia
09 Februarie 2017
http://loscardosfutbol.com/privatkredit-formular-öffnen.html
Jobeth
15 Februarie 2017
http://unlimitedcoins.info/free-coins-for-temple-run.html
Kailee
15 Februarie 2017
pool live tour coins hack http://www.hackscheats.us/ http://gamehackscheats.us/bubble-witch-saga-free-coins.html http://hackscheats.us/polygon-leak-ajax-error-free-coins.html
Lorene
17 Februarie 2017
http://guenstigefinanzierung.pw/kreditrahmen-berechnen-dass.html http://kreditmittopzinsen.pw/baudarlehen-zinsen-vergleich.html http://bestekrediteonline.club/kredite-für-selbständige-kostenlos.html preiswerte kredite mehr http://kreditonlineaufnehmen.top/kredit-ohne-vorkosten-jahr.html
Buffy
19 Februarie 2017
http://thacommittee.com/td-insurance-quotes.html renters insurance fl static van insurance http://frostvegasmusic.com/captive-insurance-for-auto-dealers.html
Pink
22 Februarie 2017
http://kreditzutopkonditionen.top/online/online-kredit-zinsen/0-online-kredit-zinsen/
Priest
23 Februarie 2017
http://zumguenstigenkredit.pw/kredit/kredit-online-student-edition/ http://kreditonlinefinden.top/geld/geld-bar-kredit/ http://darlehenundkredit.club/online/kredit-ohne-online/kredit-ohne-online-dauer/ http://darlehenundkredit.club/geld/hypothek-kredit-geld-sofort/
Dayana
23 Februarie 2017
http://kreditzutopkonditionen.top/vergleich/kredit-vergleich/auto-kredit-finanzierung-auto-kredit-vergleich-zinsen/ http://kreditimvergleich.club/kredit-reise-reise/ http://niedrigzinsgarantie.info/kredit/online-kredit/bester-online-kredit-test/ http://darlehenundkredit.club/kredit/kredit-aufnehmen/kredit-aufnehmen-als-rentner/
Tessie
24 Februarie 2017
viagra est il remboursé santé viagra uk free http://36heurescialis.info/cialis-effet-secondaire-long-terme.html
Ival
24 Februarie 2017
csgo betting free coins sites kendall and kylie game hack
Nelle
24 Februarie 2017
stormfall age of war browser game hack http://www.allgamecheats.club/ star coins hack star stable how do i get ninja kiwi coins hack 2017
Elora
27 Februarie 2017
http://www.coinsforfree.info/ http://coins4games.us/fafafa-slots-free-coins.html
Blondie
27 Februarie 2017
disney emoji blitz free coins http://coins4games.us/heroes-wow-gold-coins-hack.html http://coins4games.us/pizza-clicker-game-hack.html http://coins4games.us/pokemon-hack-for-ios.html contract killer sniper hack for android no survey
Jaylene
01 Martie 2017
http://prijsviagra.top/werking-viagra-kopen.html http://ventecialisenligne.info/cialis-suisse-tours.html http://viagrapillekob.top/viagra-håndkøb-danmark.html
Kassie
03 Martie 2017
http://www./ http://kostenviagra.top/revatio-vs-viagra-preis.html
Sandy
03 Martie 2017
http://preciodeviagra.top/efectos-viagra-argentina.html http://cialis20mgpreis.info/viagra-cialis-levitra-unterschied.html http://viagrakostnad.info/få-utskriven-viagra.html http://pastillascialis.top/efectos-secundarios-cialis-uva.html
Dortha
03 Martie 2017
http://yourcialis.top/tadalafil-tablets/
Jeneva
04 Martie 2017
http://buyedmedicine.top/tadalafil/tadalafil-not-working/tadalafil-not-working-anymore/ http://buyedmedicine.top/cialis/where-can-i-purchase-cialis/
Betsey
06 Martie 2017
http://orderviameds.top/viagra/buy-viagra-in-kuwait/where-to-buy-viagra-in-kuwait/
Kaylin
08 Martie 2017
http://www.parishofardboe.com/maximum-motorsports-riverhead-ny.html http://www.nailsrelaxationspa.com/comparison-site-for-car-insurance.html http://www.nailsrelaxationspa.com/alternative-car-insurance.html
Disney
09 Martie 2017
how much is car insurance for a 19 year old female in florida nj manufacturers home insurance
Donyell
09 Martie 2017
progressive auto insurance gainesville fl
Chelsi
11 Martie 2017
buy pfizer viagra canada pfizer viagra sales online
Johnelle
11 Martie 2017
viagra prescription sydney how old do you have to be to order viagra generic viagra bad online viagra cialis levitra anyone buy viagra online
Kathreen
12 Martie 2017
cheaper alternatives to cialis online viagra canada pharmacy
Caden
13 Martie 2017
australian herbal viagra can you buy generic viagra buy generic cialis online cheap name of female viagra pill generic viagra discussion
Latrice
14 Martie 2017
cheap full coverage auto insurance San Gabriel CA free car insurance quotes Santa Monica CA free auto insurance quotes Missouri City TX cheap car insurance Red Bank NJ cheapest car insurance Gresham OR
Carlee
15 Martie 2017
http://www.amanthayachtsales.com/oregon-salvage-title.html http://www.analoguevibes.com/nj-insurance-codes.html
Carlie
16 Martie 2017
auto insurance Oceanside CA car insurance Sacramento CA
Jonni
16 Martie 2017
car insurance Irmo SC auto insurance Pekin IL
Missi
20 Martie 2017
full coverage auto insurance Commerce GA average car insurance rates in Quakertown PA best car insurance in Abingdon VA
Trudy
20 Martie 2017
cheapest auto insurance in CA no down payment car insurance in West Hartford CT cheap car insurance quotes Gainesville FL
Howdy
21 Martie 2017
cheap non owners insurance New Bern NC auto insurance Sunnyvale CA direct auto insurance Richmond TX cheap sr22 insurance Kirkland WA
Mickey
23 Martie 2017
http://www.cvhscrosscountry.com/macy-s-coupons-2017-in-store.html http://www.bornagainint.org/proform-promo-code.html http://www.cvhscrosscountry.com/valentines-day-coupons.html promo codes marlboro http://www.bornagainint.org/mrs-fields-promo-code.html
Dalton
24 Martie 2017
http://www.cvhscrosscountry.com/swanson-vitamin-coupons-codes.html http://www.1102eastaustin.com/vocelli-pizza-coupons.html http://www.dancefoxvalley.org/incase-promo-code.html
Fleta
25 Martie 2017
http://www.evolutionhairdressers.com/auto-insurance-south-carolina-laws.html http://www.evolutionhairdressers.com/short-car-insurance.html
Bono
26 Martie 2017
http://www.tier1graphicsusa.com/21st-century-auto-insurance-free-quote.html insurance customers http://www.studioy.us/country-hill-motors-olathe.html http://www.evolutionhairdressers.com/hyundai-insurance-group.html new driver car insurance rates
Jalen
29 Martie 2017
http://edmedication.top/prescription-for-viagra/do-you-need-a-prescription-for-viagra-in-spain/ http://buyedpills.top/non-prescription-viagra/how-to-get-non-prescription-viagra/ http://impotencemeds.info/cialis/buy-cialis-online-south-africa/ http://buyedpills.top/viagra-and-cialis/difference-between-viagra-and-cialis-yahoo-answers/ http://edmedication.top/viagra-for-sale/viagra-for-sale-in-liverpool/
Jaclyn
06 Aprilie 2017
http://bestallaviagra.top/sildenafil-pris-apoteket.html cialis dosering euro
Janesa
16 Aprilie 2017
http://comprarcialisbarato.top/cialis-o-viagra-cual-es-mejor-sentir.html http://pillenpreis.top/e-legale-acquistare-viagra.html alimentos sustitutivos de la viagra
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016