Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 516 din 18 Mai 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 516 din 18 Mai 2021

Monitorul Oficial 516 din 18 Mai 2021 (M. Of. 516/2021)

1.  DECIZIE nr. 311 din 18 mai 2021 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Gabriela Elena Petrescu, secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 516 din 18 mai 2021

Având în vedere cererea doamnei gabriela elena petrescu, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/2.309 din 1 aprilie 2021, în temeiul art. 29, al art. 397, art. 516 lit. a), art. 517 alin. (1) lit. d), art. 524 alin. (1) şi al art. 533 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unic(1) la data de 1 aprilie 2021 se constată încetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei gabriela elena petrescu, secretar general al autorităţii naţionale pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi, copii şi adopţii, ca urmare a îndeplinirii cumulative ...

2.  DECIZIE nr. 310 din 18 mai 2021 privind numirea doamnei Balla Izabella în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 516 din 18 mai 2021

Având în vedere propunerea ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 30.163/bt din 17 mai 2021, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/11.885/thg din 17 mai 2021,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea gărzii naţionale de mediu, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna balla izabella se numeşte în funcţia de comisar general adjunct, cu rang ...

3.  DECIZIE nr. 309 din 18 mai 2021 privind numirea domnului Tudor-Ionuţ Oprea în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 516 din 18 mai 2021

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul tudor-ionuţ oprea se numeşte în funcţia de subsecretar de stat la ministerul educaţiei.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:secretarul general al guvernului,tiberiu horaţiu gorunbucureşti, 18 mai 2021.nr. 309.----

4.  DECIZIE nr. 308 din 18 mai 2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mona Mihaela Dumitru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 516 din 18 mai 2021

Având în vedere propunerea ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei formulată prin adresa nr. 53.877 din 27 aprilie 2021, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/2.935 din 27 aprilie 2021, conexată cu adresa ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 60.825 din 17 mai 2021, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/thg/10.115 din 17 mai 2021, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 18.922/2021, în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) ...

5.  DECIZIE nr. 312 din 18 mai 2021 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 236/2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial pentru Achiziţii Publice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 516 din 18 mai 2021

Având în vedere propunerea agenţiei naţionale pentru achiziţii publice formulată prin adresa nr. 13.397 din 22 ianuarie 2021, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/23.231/dc din 27 ianuarie 2021, în temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicdecizia prim-ministrului nr. 236/2015 privind înfiinţarea comitetului interministerial pentru achiziţii publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 778 din 19 octombrie 2015, se modifică după cum urmează:1. la articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2(1) conducerea comitetului este ...

6.  CIRCULARĂ nr. 12 din 14 mai 2021 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2021 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 516 din 18 mai 2021

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei h o t ă r ă ş t e:Începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2021, rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,08% pe an.preşedintele consiliului de administraţie al băncii naţionale a ...

7.  ORDIN nr. 576 din 17 mai 2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.880/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente ajutorului de minimis cuvenit beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE" din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenţiei privind implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", a modelului Convenţiei de garantare şi plată a ajutorului de minimis pentru Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", al contractului de garantare, al înscrisului, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de risc şi al comisionului de administrare pentru anul 2020 EMITENT: Ministerul Finantelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 516 din 18 mai 2021

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor emite următorul ordin:art. ianexele nr. 2 şi 3 la ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.880/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente ajutorului de minimis cuvenit beneficiarilor în cadrul schemei de ajutor de minimis aferente programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „imm leasing de echipamente Şi utilaje“ din bugetul ministerului finanţelor publice - acţiuni generale către fondul naţional de garantare a creditelor pentru Întreprinderile mici şi mijlocii - s.a. - ifn, a modelului convenţiei ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 518 din 5 mai 2021 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Dotarea Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală şi a Blocului Operator din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Bagdasar-Arseni Bucureşti" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 516 din 18 mai 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „dotarea laboratorului de radiologie şi imagistică medicală şi a blocului operator din cadrul spitalului clinic de urgenţă bagdasar-arseni bucureşti“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea proiectului de investiţii prevăzut la art. 1 se va realiza de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului sănătăţii, în limita sumelor aprobate anual ...

9.  DECIZIA nr. 128 din 2 martie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 549^1 alin. (1) şi (5) lit. b) teza finală raportat la art. 54 lit. d) din Codul de procedură penală, ale art. 21 şi art. 23 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi ale art. 549^1 alin. (3) teza întâi raportat la art. 353 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 516 din 18 mai 2021

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

10.  HOTĂRÂRE nr. 66 din 10 mai 2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Pactul climatic european - COM (2020) 788 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 516 din 18 mai 2021

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008, în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/76 din 14.04.2021,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că pactul climatic european:a) este o iniţiativă a comisiei de colaborare cu diferite părţi interesate şi cu societatea civilă, urmărind să determine angajamentul acestora faţă ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016