Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 426 din 12 Iulie 2013 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 426 din 12 Iulie 2013

Monitorul Oficial 426 din 12 Iulie 2013 (M. Of. 426/2013)

1. DECIZIE nr. 226 din 9 mai 2013 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5^2 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 12 iulie 2013

Augustin zegrean - preşedinteaspazia cojocaru - judecătoracsinte gaspar - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătoriulia antoanella motoc - judecătorion predescu - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătorfabian niculae - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror liviu-daniel arcer.pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5^2 din legea ...

2. ORDIN nr. 914 din 2 iulie 2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 12 iulie 2013

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din ordonanţa guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (1) lit. a) din hotărârea guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea centrului român pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului din transporturi navale - ceronav, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor,ministrul transporturilor emite următorul ordin:art. ianexa la ordinul ministrului ...

3. METODOLOGIE din 21 iunie 2013 privind verificarea si certificarea datelor inscrise in Situatia obligatiilor de plata peste termenul de scadenta, mai vechi de 90 de zile, pe categorii de furnizori, ramase neachitate de unitatile sanitare publice cu paturi la data publicarii Hotararii Guvernului nr. 278/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013 EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 12 iulie 2013

1. În sensul prezentei metodologii, obligaţiile de plată reprezintă contravaloarea produselor, bunurilor, serviciilor, investiţiilor şi reparaţiilor capitale care au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice şi sunt evidenţiate în contabilitatea unităţilor sanitare publice cu paturi, prevăzute în anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 278/2013 privind suplimentarea bugetului ministerului sănătăţii din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pe baza documentelor justificative, avizate şi aprobate de persoanele în drept.2. unităţile sanitare publice cu paturi întocmesc situaţia obligaţiilor de plată, potrivit modelului din anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. ...

4. ORDIN nr. 349 din 21 iunie 2013 pentru aprobarea Metodologiei privind verificarea si certificarea datelor inscrise in Situatia obligatiilor de plata peste termenul de scadenta, mai vechi de 90 de zile, pe categorii de furnizori, ramase neachitate de unitatile sanitare publice cu paturi la data publicarii Hotararii Guvernului nr. 278/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013 EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 12 iulie 2013

Văzând referatele de aprobare nr. e.n. 6.319 din 19 iunie 2013 şi d.g. 1.222 din 21 iunie 2013,în temeiul prevederilor art. 3 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 41/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare, ale art. 3 alin. (12) din hotărârea guvernului nr. 278/2013 privind suplimentarea bugetului ministerului sănătăţii din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, ale art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul ...

5. ORDIN nr. 792 din 20 iunie 2013 pentru aprobarea Metodologiei privind verificarea si certificarea datelor inscrise in Situatia obligatiilor de plata peste termenul de scadenta, mai vechi de 90 de zile, pe categorii de furnizori, ramase neachitate de unitatile sanitare publice cu paturi la data publicarii Hotararii Guvernului nr. 278/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013 EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 12 iulie 2013

Văzând referatele de aprobare nr. e.n. 6.319 din 19 iunie 2013 şi d.g. 1.222 din 21 iunie 2013,în temeiul prevederilor art. 3 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 41/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare, ale art. 3 alin. (12) din hotărârea guvernului nr. 278/2013 privind suplimentarea bugetului ministerului sănătăţii din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, ale art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul ...

6. METODOLOGIE din 20 iunie 2013 privind verificarea si certificarea datelor inscrise in Situatia obligatiilor de plata peste termenul de scadenta, mai vechi de 90 de zile, pe categorii de furnizori, ramase neachitate de unitatile sanitare publice cu paturi la data publicarii Hotararii Guvernului nr. 278/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013 EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 12 iulie 2013

1. În sensul prezentei metodologii, obligaţiile de plată reprezintă contravaloarea produselor, bunurilor, serviciilor, investiţiilor şi reparaţiilor capitale care au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice şi sunt evidenţiate în contabilitatea unităţilor sanitare publice cu paturi, prevăzute în anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 278/2013 privind suplimentarea bugetului ministerului sănătăţii din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pe baza documentelor justificative, avizate şi aprobate de persoanele în drept.2. unităţile sanitare publice cu paturi întocmesc situaţia obligaţiilor de plată, potrivit modelului din anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. ...

7. ORDIN nr. 946 din 5 iulie 2013 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 12 iulie 2013

În baza prevederilor art. 53 din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3^1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:art. ianexa la ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 108 din 2 februarie 2005, cu modificările ...

8. DECRET nr. 682 din 12 iulie 2013 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 12 iulie 2013

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 106 şi ale art. 107 alin. (4) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 9 alin. (2) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,având în vederea propunerea prim-ministrului,preşedintele româniei decretează:articol unicse desemnează domnul victor-viorel ponta, prim-ministru, ca ministru interimar al transporturilor. preŞedintele romÂniei traian bĂsescubucureşti, 12 iulie 2013.nr. 682. -------

9. ORDIN nr. 384 din 4 iulie 2013 pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurari de sanatate pentru serviciile de spitalizare continua pentru pacientii acuti EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 12 iulie 2013

Având în vedere:- referatul de aprobare nr. e.n. 6.893/2013 al ministerului sănătăţii şi nr. d.g. 1.263/2013 al casei naţionale de asigurări de sănătate;- legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele casei naţionale de asigurări de sănătate emit următorul ordin:art. i ordinul ministrului sănătăţii şi al ...

10. DECRET nr. 681 din 12 iulie 2013 pentru revocarea din functie a unui membru al Guvernului EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 12 iulie 2013

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), art. 100 alin. (1) şi art. 106 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 5 şi 7 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere propunerea prim-ministrului,preşedintele româniei decretează:articol unicse revocă din funcţie domnul relu fenechiu, ministrul transporturilor. preŞedintele romÂniei traian bĂsescubucureşti, 12 iulie 2013.nr. 681.---------

11. ORDIN nr. 851 din 8 iunie 2013 pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurari de sanatate pentru serviciile de spitalizare continua pentru pacientii acuti EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 12 iulie 2013

Având în vedere:- referatul de aprobare nr. e.n. 6.893/2013 al ministerului sănătăţii şi nr. d.g. 1.263/2013 al casei naţionale de asigurări de sănătate;- legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele casei naţionale de asigurări de sănătate emit următorul ordin:art. i ordinul ministrului sănătăţii şi al ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice