Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 396 din 09 Mai 2018 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 396 din 09 Mai 2018

Monitorul Oficial 396 din 09 Mai 2018 (M. Of. 396/2018)

1.  REGULAMENT din 23 martie 2018 de organizare şi funcţionare al Institutului Regional de Oncologie Iaşi EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 384 din 23 martie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 396 din 9 mai 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) institutul regional de oncologie iaşi a fost înfiinţat prin hotărârea guvernului nr. 583/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi finanţarea institutului regional de oncologie iaşi şi a început să funcţioneze efectiv în data de 1 februarie 2012.(2) institutul regional de oncologie iaşi este instituţie sanitară cu paturi, de interes public regional, cu personalitate juridică, care asigură servicii medicale şi de cercetare, denumit în continuare institut.(3) institutul dispune de un număr sporit de spaţii destinate examinării şi ...

2.  ORDIN nr. 384 din 23 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Regional de Oncologie Iaşi EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai 2018

Având în vedere:- referatul de aprobare al direcţiei management şi structuri sanitare nr. s.p. 2.494 din 21.03.2018;– adresa institutului regional de oncologie iaşi nr. 24.391/2017,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 14 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. 1se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al institutului regional de oncologie iaşi, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2structurile de specialitate din cadrul ministerului sănătăţii şi institutul regional de oncologie iaşi vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.art. 3prezentul ordin se ...

3.  ORDIN nr. 395 din 12 aprilie 2018 pentru stabilirea caracteristicilor armelor de foc, a calibrelor acestora şi a categoriilor de muniţie care se pot folosi la vânătoare în România EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai 2018

Având în vedere referatul de aprobare înregistrat cu nr. 52.918/im din 9.11.2017 la direcţia generală păduri,văzând avizul nr. 1/2018 al consiliului naţional de vânătoare,luând în considerare adresa nr. 8.281/2018 a ministerului afacerilor interne,în baza prevederilor art. 6 alin. (1) lit. s) şi ş), art. 33 alin. (1) lit. a), art. 39 alin. (1) lit. i), p) şi u) şi art. 56 din legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apelor şi pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apelor şi pădurilor emite următorul ...

4.  ORDIN nr. 293 din 4 aprilie 2018 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.162/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai 2018

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. iordinul directorului general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară nr. 1.162/2016 privind aprobarea ...

5.  HOTĂRÂRE nr. 284 din 3 mai 2018 privind recunoaşterea Asociaţiei "Organizaţia Judeţeană Argeş" BASARAB I ca fiind de utilitate publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse recunoaşte asociaţia „organizaţia judeţeană argeş“ basarab i, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul piteşti, judeţul argeş, str. vasile lupu nr. 21, ca fiind de utilitate publică.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul apărării naţionale,mihai-viorel fiforministrul finanţelor publice,eugen orlando teodorovicibucureşti, 3 mai 2018.nr. 284.----

6.  DECIZIA nr. 60 din 13 februarie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai 2018

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│petre lăzăroiu │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mircea Ştefan minea│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ ...

7.  HOTĂRÂRE nr. 59 din 3 mai 2018 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind furnizorii europeni de servicii de finanţare participativă (ECSP) pentru întreprinderi - COM (2018) 113 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/211 din 25.04.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:consideră că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii întrucât regimurile naţionale speciale reprezintă principalul obstacol pentru platformele de finanţare participativă şi conduc la fragmentarea şi mai accentuată a pieţei de capital. ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 58 din 3 mai 2018 referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind pieţele instrumentelor financiare - (COM 2018) 99 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/209 din 25.04.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:consideră că propunerea de directivă respectă principiul subsidiarităţii deoarece obiectivul de a asigura întreprinderilor inovatoare, întreprinderilor nou-înfiinţate şi altor societăţi necotate la bursă un acces mai uşor la finanţarea pentru fazele ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 57 din 3 mai 2018 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce priveşte expunerile sub formă de obligaţiuni garantate - COM (2018) 93 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/208 din 25.04.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:consideră că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii deoarece legislaţia uniunii acordă un tratament preferenţial privind cerinţele de capital obligaţiunilor garantate, în consecinţă, modificările cerinţelor aferente trebuie să fie efectuate tot ...

10.  HOTĂRÂRE nr. 56 din 3 mai 2018 referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte distribuţia transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv - COM (2018) 92 final şi Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind facilitarea distribuţiei transfrontaliere a fondurilor de plasament colectiv şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 şi (UE) nr. 346/2013 - COM (2018) 110 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/210 din 25.04.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:consideră că propunerile respectă principiul subsidiarităţii deoarece doar o armonizare a normelor la nivel ue privind comunicările publicitare adresate potenţialilor investitori şi creşterea transparenţei dispoziţiilor din afara domeniilor armonizate pot conduce la ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice