Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 395 din 26 Aprilie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 395 din 26 Aprilie 2022

Monitorul Oficial 395 din 26 Aprilie 2022 (M. Of. 395/2022)

1. ORDIN nr. 224 din 18 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022, precum şi pentru reglementarea unor măsuri cu privire la derularea Programului naţional de diabet zaharat EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 26 aprilie 2022

Văzând referatul de aprobare nr. dg 1.154 din 14.04.2022 al directorului general al casei naţionale de asigurări de sănătate,având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) lit. b) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale hotărârii guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate, în temeiul prevederilor art. 291 alin. (2) din legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele casei naţionale de asigurări de sănătate ...

2. DECIZIE nr. 286 din 26 aprilie 2022 privind numirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 26 aprilie 2022

Având în vedere adresa autorităţii naţionale pentru restituirea proprietăţilor nr. 99/cfs din 18 aprilie 2022, respectiv propunerea formulată de ministerul justiţiei prin adresa nr. 3/25.518 din 11 aprilie 2022, în temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al pct. 2 din anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din românia, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 501/2002, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind ...

3. DECIZIE nr. 285 din 26 aprilie 2022 privind numirea în calitatea de membri ai Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă a unor reprezentanţi ai Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 26 aprilie 2022

Având în vedere propunerea ministerului muncii şi solidarităţii sociale formulată prin adresa nr. 2.028/mcb din data de 13 aprilie 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/2.906 în data de 14 aprilie 2022, în temeiul art. 12 alin. (1) lit. a) din legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 29 şi al art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se numesc în ...

4. DECIZIE nr. 284 din 26 aprilie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mariana Cristea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 26 aprilie 2022

Având în vedere adresa ministerului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 86/mib din 14.04.2022, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/11.600/mn din 15.04.2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 17.344/2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna mariana cristea, director general la direcţia generală economică, exercită, cu caracter temporar, ...

5. DECIZIE nr. 283 din 26 aprilie 2022 pentru numirea doamnei Anca-Minodora Costin-Hendea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 26 aprilie 2022

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna anca-minodora costin-hendea se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul familiei, tineretului şi egalităţii de Şanse.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,marian neacşubucureşti, 26 aprilie 2022.nr. 283.----

6. DECIZIE nr. 282 din 26 aprilie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Bogdan Paul Dobrin a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 26 aprilie 2022

Având în vedere propunerea agenţiei naţionale pentru achiziţii publice formulată prin adresa nr. 8.423 din 15 aprilie 2022, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/11.721/mn din 15 aprilie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 17.508/2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul bogdan paul dobrin, şef serviciu ...

7. DECIZIE nr. 281 din 26 aprilie 2022 pentru numirea doamnei Daniela Nicolescu în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 26 aprilie 2022

Având în vedere adresa ministerului economiei nr. 1.371/fms/2022, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/3.737/mn/2022, în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna daniela nicolescu se numeşte în funcţia de secretar de stat în cadrul ministerului economiei. prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,marian neacşu bucureşti, 26 aprilie 2022.nr. 281.----

8. DECIZIE nr. 280 din 26 aprilie 2022 pentru numirea domnului Terente Ciui în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 26 aprilie 2022

Având în vedere adresa ministerului economiei nr. 1.371/fms/2022, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/3.737/mn/2022, în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul terente ciui se numeşte în funcţia de secretar de stat în cadrul ministerului economiei.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,marian neacşubucureşti, 26 aprilie 2022.nr. 280.----

9. HOTĂRÂRE nr. 537 din 21 aprilie 2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea şi etichetarea altor produse alimentare, protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic şi a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 26 aprilie 2022

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) 2019/787 al parlamentului european şi al consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea şi etichetarea altor produse alimentare, protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic şi a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 110/2008,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) prezenta hotărâre stabileşte autorităţile competente cu verificarea documentaţiei pentru obţinerea protecţiei indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi a etichetării şi utilizării logoului naţional sau european, ...

10. METODOLOGIE din 21 aprilie 2022 de raportare, monitorizare şi calcul al pierderilor de vaccin împotriva COVID-19 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 26 aprilie 2022

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 536 din 21 aprilie 2022, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 395 din 26 aprilie 2022.──────────art. 1(1) În vederea gestionării pierderilor de vaccin împotriva covid-19, utilizatorii registrului electronic naţional de vaccinare, denumit în continuare renv, din cadrul depozitelor de păstrare a vaccinurilor, direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului bucureşti, centrelor de vaccinare şi cabinetelor medicilor de familie care desfăşoară activitatea de vaccinare înregistrează pierderile de vaccin împotriva covid-19, conform prezentei metodologii.(2) utilizatorii prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia ca la sfârşitul programului de lucru sau ori de câte ori este nevoie ...

11. HOTĂRÂRE nr. 536 din 21 aprilie 2022 pentru aprobarea Metodologiei de raportare, monitorizare şi calcul al pierderilor de vaccin împotriva COVID-19 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 26 aprilie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 8 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva covid-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă metodologia de raportare, monitorizare şi calcul al pierderilor de vaccin împotriva covid-19, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:ministrul sănătăţii,alexandru rafilaministrul apărării naţionale,vasile dîncuministrul afacerilor interne,lucian nicolae bode bucureşti, 21 aprilie 2022.nr. 536.anexa 1 metodologie

12. HOTĂRÂRE nr. 534 din 21 aprilie 2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Autostrada Sibiu-Făgăraş", judeţele Sibiu şi Braşov EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 26 aprilie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reaprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „drum expres sibiu-făgăraş“ şi redenumirea obiectivului sub titulatura „autostrada sibiu-făgăraş“, judeţele sibiu şi braşov, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii, prevăzut la art. 1, se realizează din fonduri externe nerambursabile în cadrul perioadei de programare a programului operaţional infrastructură mare (poim) 2014-2020 şi de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului transporturilor şi infrastructurii, ...

13. HOTĂRÂRE nr. 533 din 21 aprilie 2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.279/2001 privind transmiterea complexului "Palat Cotroceni" din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor şi a Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Administraţiei Prezidenţiale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 26 aprilie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 1.279/2001 privind transmiterea complexului „palat cotroceni“ din administrarea ministerului culturii şi cultelor şi a regiei autonome „administraţia patrimoniului protocolului de stat“ în administrarea administraţiei prezidenţiale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 840 din 27 decembrie 2001, se modificădupă cum urmează:1. la articolul 1, sintagma „municipiul bucureşti, şos. cotroceni nr. 1-3, sectorul 5“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „municipiul bucureşti, bulevardul prof. dr. gheorghe marinescu nr. 2, sectorul 5“.2. În anexa „date de identificare a complexului arhitectural, cultural, de reprezentare şi ...

14. HOTĂRÂRE nr. 518 din 14 aprilie 2022 privind înscrierea imobilului, teren în suprafaţă de 28 mp, situat în municipiul Dorohoi, strada Grigore Ghica FN, judeţul Botoşani, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani şi Clubul Copiilor Dorohoi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 26 aprilie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1), al art. 293 alin. (5) şi al art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se declară bun de interes public naţional şi se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului, teren, cu destinaţia de extindere a spaţiului pentru activităţi extraşcolare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă ...

15. HOTĂRÂRE nr. 516 din 14 aprilie 2022 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a Poliţiei Române la proiectul "Continuarea implementării Strategiei multianuale a EUCPN şi a Reţelei informale de abordare administrativă - Secretariatul EUCPN al Reţelei Europene de Prevenire a Criminalităţii" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 26 aprilie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 din legea nr. 263/2020 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare la reţeaua europeană de prevenire a criminalităţii - eucpn de către poliţia română, precum şi pentru completarea anexei nr. 2.2 la ordonanţa guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care românia este parte,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă plata contribuţiei financiare a poliţiei române la proiectul „continuarea implementării strategiei multianuale a eucpn şi a reţelei informale de abordare administrativă - secretariatul eucpn al reţelei europene de prevenire a criminalităţii“, în valoare de 1.547,37 euro.art. 2echivalentul ...

16. DECRET nr. 534 din 21 aprilie 2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 26 aprilie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 41/2021 pentru modificarea şi completarea legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 21 aprilie 2022.nr. 534.----

17. LEGE nr. 115 din 21 aprilie 2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 26 aprilie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 41 din 27 mai 2021 pentru modificarea şi completarea legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 560 din 31 mai 2021.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din constituţia româniei, republicată. preŞedintele camerei deputaŢilorion-marcel ciolacup. preŞedintele senatului,virgil guranbucureşti, 21 aprilie 2022.nr. 115.----

18. DECRET nr. 533 din 21 aprilie 2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare şi rezilienţă) dintre Comisia Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2021 şi la Bruxelles la 15 decembrie 2021 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 26 aprilie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 134/2021 pentru aprobarea acordului de împrumut (mecanismul de redresare şi rezilienţă) dintre comisia europeană şi românia, semnat la bucureşti la 26 noiembrie 2021 şi la bruxelles la 15 decembrie 2021, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 21 aprilie 2022.nr. 533.----

19. LEGE nr. 114 din 21 aprilie 2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare şi rezilienţă) dintre Comisia Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2021 şi la Bruxelles la 15 decembrie 2021 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 26 aprilie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 134 din 22 decembrie 2021 pentru aprobarea acordului de împrumut (mecanismul de redresare şi rezilienţă) dintre comisia europeană şi românia, semnat la bucureşti la 26 noiembrie 2021 şi la bruxelles la 15 decembrie 2021, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1224 din 23 decembrie 2021.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilorion-marcel ciolacup. preŞedintele senatului,virgil guranbucureşti, 21 aprilie 2022.nr. 114.----

20. DECRET nr. 531 din 21 aprilie 2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru prorogarea unui termen EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 26 aprilie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei guvernului nr. 4/2022 pentru modificarea şi completarea legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, precum şi pentru prorogarea unui termen şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 21 aprilie 2022.nr. 531.----

21. LEGE nr. 112 din 21 aprilie 2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru prorogarea unui termen EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 26 aprilie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa guvernului nr. 4 din 27 ianuarie 2022 pentru modificarea şi completarea legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, precum şi pentru prorogarea unui termen, adoptată în temeiul art. 1 pct. i. 3 şi pct. xii din legea nr. 311/2021 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 92 din 28 ianuarie 2022, cu următoarele modificări şi completări:1. titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins:"ordonanŢĂpentru modificarea şi completarea legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, a ordonanţei guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor măsuri fiscale, precum şi pentru prorogarea unui ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016