Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 393 din 15 Aprilie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 393 din 15 Aprilie 2021

Monitorul Oficial 393 din 15 Aprilie 2021 (M. Of. 393/2021)

1. RECTIFICARE din 20 octombrie 2020 prin Nota verbală 030 emisă de Organizaţia Maritimă Internaţională la 20 octombrie 2020 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 15 aprilie 2021

──────────conţinută de ordinul nr. 247 din 6 aprilie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 393 din 15 aprilie 2021.──────────organizaŢia maritimĂ internaŢionalĂ4 albert embankmentlondra se1 7srtelefon: +44 (0)20 7735 7611fax: +44 (0)20 7585 3210nv 030 secretarul general al organizaţiei maritime internaţionale are onoarea să facă referire la amendamentele la anexa v la convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptate la 28 octombrie 2016 de comitetul pentru protecţia mediului marin la cea de-a şaptezecea sa sesiune, prin rezoluţia mepc.277(70), în conformitate cu articolul 16(2)(d) din convenţie.copia ...

2. ORDIN nr. 247 din 6 aprilie 2021 pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MEPC.277(70) prin Nota verbală 030 emisă de Organizaţia Maritimă Internaţională la 20 octombrie 2020 EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 15 aprilie 2021

Având în vedere referatul direcţiei transport naval nr. 4.726/179 din 17.02.2021 de aprobare a ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru publicarea acceptării rectificării aduse rezoluţiei mepc.277(70) prin nota verbală 030 emisă de organizaţia maritimă internaţională la 20 octombrie 2020,ţinând seama de ordinul ministrului transporturilor nr. 979/2018 privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin protocolul din 1978 referitor la aceasta - amendamente la anexa v la marpol (substanţele hme şi modelul jurnalului de înregistrare a operaţiunilor de descărcare a gunoiului), adoptate de organizaţia maritimă internaţională prin rezoluţia mepc.277(70) a comitetului pentru ...

3. CUANTUM TOTAL din 15 aprilie 2021 privind finanţarea Partidului Naţiunea Română (PNRO) în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 15 aprilie 2021

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2020denumirea partidului politic: partidul naţiunea română (pnro)adresa sediului partidului politic: str. leonida nr. 16, sectorul 2, bucureşti ┌────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul ││ │organizaţia│total al │total al │total al │total ...

4. RAPORT nr. 5.673 din 4 martie 2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Trăscăian Petru-Vasile, cu ocazia alegerii Senatului şi a Camerei Deputaţilor din anul 2020 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 15 aprilie 2021

 - extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1),(4) şi (6) din legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 6.01.2021-17.02.2021 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de candidatul independent trăscăian petru-vasile, cu ocazia alegerii senatului şi a camerei deputaţilor din anul 2020.constatări:ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că pentru campania electorală aferentă alegerii senatului şi a camerei deputaţilor din anul 2020:- contribuţiile electorale au fost ...

5. RAPORT nr. 5.670 din 4 martie 2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Vecerdea Marius-Daniel, cu ocazia alegerii Senatului şi a Camerei Deputaţilor din anul 2020 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 15 aprilie 2021

 - extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1),(4) şi (6) din legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 15.02.2021 -26.02.2021 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de candidatul independent vecerdea marius-daniel, cu ocazia alegerii senatului şi a camerei deputaţilor din anul 2020.constatări:ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că pentru campania electorală aferentă alegerii senatului şi a camerei deputaţilor din anul 2020:- contribuţiile electorale au ...

6. RAPORT nr. 4.764 din 24 februarie 2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Libertate, Unitate şi Solidaritate, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 15 aprilie 2021

 - extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 6.01.2021-24.02.2021 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de partidul libertate, unitate şi solidaritate, cu ocazia alegerilor pentru senat şi camera deputaţilor din anul 2020.constatări:ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că pentru campania electorală aferentă alegerilor pentru senat şi camera deputaţilor din anul 2020:- veniturile electorale ...

7. RAPORT nr. 4.762 din 24 februarie 2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Naţional Liberal, cu ocazia alegerii Senatului şi a Camerei Deputaţilor din anul 2020 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 15 aprilie 2021

 - extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 6.01.2021-24.02.2021 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de partidul naţional liberal, cu ocazia alegerii senatului şi a camerei deputaţilor din anul 2020.constatări:ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că pentru campania electorală aferentă alegerii senatului şi a camerei deputaţilor din anul 2020:- contribuţiile electorale au fost ...

8. RAPORT nr. 4.430 din 19 februarie 2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Blocului Unităţii Naţionale, cu ocazia alegerii Senatului şi a Camerei Deputaţilor din anul 2020 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 15 aprilie 2021

 - extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 6.01.2021-5.02.2021 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de blocul unităţii naţionale, cu ocazia alegerii senatului şi a camerei deputaţilor din anul 2020.constatări:ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că pentru campania electorală aferentă alegerii senatului şi a camerei deputaţilor din anul 2020:- contribuţiile electorale au fost ...

9. ORDIN nr. 516 din 23 martie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apelor şi pădurilor nr. 923/2018 privind aprobarea Metodologiei privind executarea creanţelor reprezentând venituri proprii ale Administraţiei Naţionale "Apele Române" EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 15 aprilie 2021

Având în vedere referatele de aprobare nr. 11.013/cc din 2.07.2020 şi nr. 4.772/cc din 9.03.2020 ale administraţiei naţionale „apele române“,ţinând seama de avizul ministerului finanţelor publice comunicat prin adresa nr. 896.027 din 17.09.2020,în temeiul prevederilor art. 81 alin. (3^2) din legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (3) din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din hotărârea guvernului ...

10. ORDIN nr. 513 din 13 aprilie 2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.344/2006 pentru aprobarea Listei naţionale a experţilor medicali EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 15 aprilie 2021

Văzând referatul de aprobare nr. vvv 4.617/2021 al direcţiei generale de asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile art. 680 alin. (1) şi (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi propunerile colegiului medicilor din românia,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. ianexa la ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.344/2006 pentru aprobarea listei naţionale a experţilor medicali, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, ...

11. HOTĂRÂRE nr. 411 din 7 aprilie 2021 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., pentru anul 2021 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 15 aprilie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 3 şi 4 din decizia 2010/787/ue a consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, al pct. 2.4 din decizia comisiei europene nr. c (2012)1.020/final referitoare la compatibilitatea ajutorului de stat, al deciziei comisiei europene nr. c (2015) 8.066/final privind prelungirea ajutorului pentru suportarea costurilor excepţionale pentru închiderea minelor din românia şi al deciziei c (2018)1.001/final privind închiderea minelor de cărbune necompetitive din românia,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din ...

12. HOTĂRÂRE nr. 410 din 7 aprilie 2021 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne - Direcţiei medicale - Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu "Dr. Nicolae Kretzulescu" şi Spitalului de Urgenţă "Prof. Dr. Dimitrie Gerota", în vederea aplicării măsurilor de prevenire şi limitare a transmiterii infecţiilor cu noul coronavirus (2019-nCoV) EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 15 aprilie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. 1 lit. d) şi al art. 8 alin. 4 din legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă scoaterea din rezervele de stat a unor cantităţi de produse, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare de 44.831 lei inclusiv tva şi acordarea acestora, cu titlu gratuit, ministerului afacerilor interne - direcţiei medicale - centrului medical de diagnostic şi tratament ambulatoriu „dr. nicolae kretzulescu“ şi spitalului de urgenţă „prof. dr. dimitrie gerota“, în vederea aplicării ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016