Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 35 din 12 Ianuarie 2023 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 35 din 12 Ianuarie 2023

Monitorul Oficial 35 din 12 Ianuarie 2023 (M. Of. 35/2023)

1.  REGULAMENT din 3 ianuarie 2023 de organizare şi funcţionare a Comisiei de aprobare a organismelor de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 35 din 12 ianuarie 2023

──────────aprobat prin ordinul nr. 3 din 3 ianuarie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 35 din 12 ianuarie 2023.──────────art. 1prezentul regulament de organizare şi funcţionare stabileşte modul de desfăşurare a activităţilor comisiei de aprobare a organismelor de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj ce şi procedura de aprobare a organismelor de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj ce.art. 2(1) În vederea aprobării ca organism de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj ce, în vederea notificării la comisia europeană şi celorlalte state membre ale uniunii europene, operatorul economic ...

2.  ORDIN nr. 3 din 3 ianuarie 2023 pentru aprobarea componenţei nominale şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de aprobare a organismelor de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 35 din 12 ianuarie 2023

Având în vedere referatul de aprobare nr. 240.344 din 12.12.2022 întocmit de către direcţia generală politici agricole şi capitolul iv din regulamentul (ue) 2019/1.009 al parlamentului european şi al consiliului din 5 iunie 2019 de stabilire a normelor privind punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor fertilizante ue şi de modificare a regulamentelor (ce) nr. 1.069/2009 şi (ce) nr. 1.107/2009 şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 2.003/2003, în temeiul prevederilor:- art. 4 alin. (9) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 121/2022 privind stabilirea unor măsuri de punere la dispoziţie pe piaţă a unor produse fertilizante şi pentru modificarea ...

3.  METODOLOGIE din 22 decembrie 2022 de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2023 EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 35 din 12 ianuarie 2023

──────────aprobată prin ordinul nr. 6.453 din 22 decembrie 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 35 din 12 ianuarie 2023.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) În conformitate cu art. 197 lit. b) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se formează un fond distinct pentru dezvoltarea instituţională (fdi) din bugetul alocat ministerului educaţiei (med).(2) fondurile alocate pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, finanţate din bugetul med, sunt considerate ca venituri proprii ale acestora şi sunt utilizate în condiţiile autonomiei universitare şi în conformitate cu prevederile contractelor de finanţare instituţională ...

4.  ORDIN nr. 6.453 din 22 decembrie 2022 pentru aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2023 EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 35 din 12 ianuarie 2023

Luând în considerare:- adresa nr. 2.956 din 12 noiembrie 2022 a consiliului naţional pentru finanţarea Învăţământului superior, înregistrată la ministerul educaţiei cu nr. 756/gp din 5 decembrie 2022;– referatul de aprobare nr. 398/dgiu din 13.12.2022 în vederea emiterii prezentului ordin,în temeiul:– art. 197, art. 219 alin. (2), art. 222 şi al art. 223 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 13 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.art. 1se aprobă metodologia de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea ...

5.  NORME METODOLOGICE din 28 decembrie 2022 privind evaluarea, desemnarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii dispozitivelor medicale, precum şi cu privire la monitorizarea şi reevaluarea organismelor notificate EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 35 din 12 ianuarie 2023

──────────aprobate prin ordinul nr. 3.969 din 28 decembrie 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 35 din 12 ianuarie 2023.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele norme metodologice au drept obiect reglementarea procedurii de evaluare, desemnare şi notificare a organismelor de evaluare a conformităţii dispozitivelor medicale, denumite în continuare organisme de evaluare a conformităţii, precum şi a procedurii privind monitorizarea şi reevaluarea organismelor notificate, pentru aplicarea prevederilor art. 26 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 46/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a regulamentului (ue) 2017/745 al parlamentului european şi al consiliului din ...

6.  ORDIN nr. 3.969 din 28 decembrie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, desemnarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii dispozitivelor medicale, precum şi cu privire la monitorizarea şi reevaluarea organismelor notificate EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 35 din 12 ianuarie 2023

Văzând referatul de aprobare nr. a.r. 23.856 din 28.12.2022 al direcţiei farmaceutice şi dispozitive medicale şi adresa agenţiei naţionale a medicamentului şi a dispozitivelor medicale din românia nr. 60.423e din 12.12.2022, înregistrată la ministerul sănătăţii cu nr. p1.472 din 13.12.2022,având în vedere prevederile:- art. 26 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 46/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a regulamentului (ue) 2017/745 al parlamentului european şi al consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a directivei 2001/83/ce, a regulamentului (ce) nr. 178/2002 şi a regulamentului (ce) nr. 1.223/2009 şi ...

7.  ORDIN nr. M.230 din 29 decembrie 2022 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.14/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de protecţie a mediului în Armata României EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 35 din 12 ianuarie 2023

Având în vedere prevederile art. 18 alin. (3) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aplicarea dispoziţiilor art. 17, art. 64 alin. (1) şi ale art. 65 alin. (2) din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din legea nr. 346/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1se abrogă ordinul ministrului apărării nr. m.14/2008 pentru aprobarea instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de protecţie a mediului în armata româniei, publicat în monitorul ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 7 din 4 ianuarie 2023 privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 35 din 12 ianuarie 2023

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 6 din 4 ianuarie 2023 privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri situate în municipiul Marghita, trecerea acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bihor şi Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Bihor, instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în domeniul public al municipiului Marghita, judeţul Bihor, şi de modificare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 35 din 12 ianuarie 2023

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 288 alin. (1) şi art. 292 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul ...

10.  HOTĂRÂRE nr. 5 din 4 ianuarie 2023 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil reprezentând teren, în suprafaţă de 4.053 mp, trecut în domeniul public al statului, precum şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 35 din 12 ianuarie 2023

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288, 293, 297 şi 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului transporturilor şi infrastructurii a unui imobil reprezentând teren, în suprafaţă de 4.053 mp, trecut în domeniul public al statului prin hotărârea consiliului judeţean buzău nr. 232 din data de 13 ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016