Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 320 din 03 Iunie 2013 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 320 din 03 Iunie 2013

Monitorul Oficial 320 din 03 Iunie 2013 (M. Of. 320/2013)

1.  RECTIFICARE nr. 2.856/C din 21 octombrie 2009 referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 2.856/C/2009 EMITENT: Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 320 din 3 iunie 2013

La ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 2.856/c/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 723 din 27 octombrie 2009, se face următoarea rectificare:- în anexa nr. 1, la poziţia nr. 14 , în loc de:──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────-----

2. REGULAMENT din 22 mai 2013 de programare a unitatilor de productie si a consumatorilor dispecerizabili EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 3 iunie 2013

Cap. iscop şi domeniu de aplicareart. 1obiectivul prezentului regulament este stabilirea cadrului pentru transmiterea informaţiilor la ope de către participanţi privind programul şi disponibilitatea de producţie/consum a unităţilor dispecerizabile, disponibilitatea serviciilor tehnologice de sistem, programul de schimburi interne şi externe şi prognoza agregată de producţie/consum pentru ziua următoare şi pentru pregătirea funcţionării sen de către ope, pe criterii de prioritate economică şi siguranţă, pe baza acestor informaţii, înaintea zilei/intervalului de livrare.art. 2prezentul regulament completeaza prevederile reglementărilor ce formează codul comercial al pieţei angro de energie electrica.art. 3ots stabileşte, prin proceduri publice avizate de autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei ...

3. ORDIN nr. 32 din 22 mai 2013 privind aprobarea Regulamentului de programare a unitatilor de productie si a consumatorilor dispecerizabili EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 3 iunie 2013

Având în vedere dispoziţiile art. 21 alin. (5) şi (6), ale art. 28 lit. e), precum şi ale art. 36 alin. (7) lit. k), n) şi r) din legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012 şi prevederile ordinului preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 25/2004 pentru aprobarea codului comercial al pieţei angro de energie electrică,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin ...

4. ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 29 mai 2013 privind reglementarea unor masuri fiscale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 3 iunie 2013

Luând în considerare necesitatea fluidizării activităţilor economico-financiare a operatorilor economici, care, deşi sunt viabili din punct de vedere economic, întâmpină dificultăţi în achitarea obligaţiilor fiscale din lipsă de lichidităţi,având în vedere problemele întâmpinate de operatorii economici care au de încasat sume de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în baza contractelor de finanţare încheiate cu acestea, în privinţa fluxului de lichidităţi,ţinând cont de prioritatea obiectivului de creştere a performanţei colectării veniturilor bugetare în cadrul căruia un rol important revine şi măsurilor de constrângere pentru neconformarea la plata obligaţiilor fiscale,pentru crearea premiselor relansării economice prin reducerea poverii fiscale din ...

5. HOTARARE nr. 310 din 29 mai 2013 privind alocarea unei sume din Fondul national de dezvoltare la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013, pentru judetul Suceava EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 3 iunie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 alin. (2) şi (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin legea nr. 186/2008,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă alocarea din fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, a sumei de 2.000 mii lei bugetului local al oraşului siret, judeţul suceava, în vederea finalizării lucrărilor de reparaţii capitale ale secţiei cronici ii din cadrul spitalului de psihiatrie cronici siret.art. 2ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate ...

6. HOTARARE nr. 305 din 29 mai 2013 privind transmiterea unui imobil aflat in proprietatea publica a statului din administrarea Serviciului Roman de Informatii in administrarea Penitenciarului Timisoara din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 3 iunie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea serviciului român de informaţii în administrarea penitenciarului timişoara din subordinea administraţiei naţionale a penitenciarelor.art. 2predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face ...

7. HOTARARE nr. 306 din 29 mai 2013 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Serviciului de Protectie si Paza EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 3 iunie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din ...

8. DECRET nr. 578 din 31 mai 2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 3 iunie 2013

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unic se promulgă legea pentru modificarea şi completarea legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei traian bĂsescubucureşti, 31 mai 2013.nr. 578.  ----

9. LEGE nr. 171 din 31 mai 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 3 iunie 2013

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. după articolul 77^1 se introduc două noi articole, articolele 77^2 şi 77^3, cu următorul cuprins:"art. 77^2. - personalul ministerului apărării naţionale poate fi detaşat în cadrul organismelor şi organizaţiilor internaţionale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.art. 77^3. - personalul militar şi civil beneficiază de despăgubiri pentru cazurile de invaliditate, iar membrii familiei care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmaş, ...

10. DECRET nr. 577 din 31 mai 2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 3 iunie 2013

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unic se promulgă legea privind aprobarea ordonanţei guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei traian bĂsescubucureşti, 31 mai 2013.nr. 577.  ----

11. LEGE nr. 170 din 31 mai 2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 3 iunie 2013

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa guvernului nr. 22 din 23 august 2012 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, adoptată în temeiul art. 1 pct. i.7 din legea nr. 127/2012 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 621 din 29 august 2012.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, ...

12. HOTARARE nr. 304 din 29 mai 2013 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 3 iunie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdupă articolul 25 din hotărârea guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 47 din 22 ianuarie 2013, cu modificările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu următorul cuprins:"art. 25^1. - ministerul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice are în dotare pentru activităţi specifice două autoturisme cu un consum lunar de carburant de 150 de litri pentru fiecare autoturism, două autoturisme cu un consum lunar de carburant ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice