Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 319 din 29 Noiembrie 1996 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 319 din 29 Noiembrie 1996

Monitorul Oficial 319 din 29 Noiembrie 1996 (M. Of. 319/1996)

1. REGULAMENTUL din 20 noiembrie 1996 de organizare si functionare al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 29 noiembrie 1996

Cap. 1 dispozitii generale art. 1 institutul national de cercetare-dezvoltare pentru urbanism si amenajarea teritoriului - urbanproiect bucuresti, denumit in continuare institut, este persoana juridica romana aflata in coordonarea ministerului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, care functioneaza dupa modelul regiilor autonome, conform legii nr. 51/1996 , si isi desfasoara activitatea pe baza prevederilor legale in vigoare si a prezentului regulament. art. 2 institutul are structura organizatorica cuprinsa in anexa nr. 1 la hotarire. cap. 2 scopul si obiectul de ...

2. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE din 20 noiembrie 1996 a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI Bucuresti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 29 noiembrie 1996

Cap. 1 dispozitii generale art. 1 institutul national de cercetare-dezvoltare turbomotoare - comoti bucuresti, denumit in continuare institut, este persoana juridica aflata in coordonarea ministerului cercetarii si tehnologiei, functioneaza dupa modelul regiilor autonome, conform legii nr. 51/1996 , si isi desfasoara activitatea pe baza prevederilor legale in vigoare si a prezentului regulament de organizare si functionare. art. 2 sediul central al institutului este in bucuresti, bd. iuliu maniu nr. 220, sectorul 6 si are in compunere urmatoarele subunitati fara personalitate juridica: - ...

3. ORDIN Nr. 2269 din 6 noiembrie 1996 pentru aprobarea inlocuirii anexei nr. 9 la Normele metodologice nr. 48.211/1994 privind perceperea, incasarea, virarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 319 din 29 noiembrie 1996

Ministru de stat, ministrul finanţelor, în temeiul art. 5 din legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice şi în baza dispoziţiilor art. 7 din hotãrîrea guvernului nr. 449/1994 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, republicatã, emite urmãtorul ordin: art. 1 se aproba înlocuirea anexei nr. 9 la normele metodologice nr. 48.211/1994 privind perceperea, încasarea, virarea, utilizarea, evidenta şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice cu anexa la prezentul ...

4. HOTARARE nr. 1.279 din 22 noiembrie 1996 privind exceptarea temporara de la plata taxelor vamale a unor bunuri din import EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 29 noiembrie 1996

În baza art. 35 din ordonanţa guvernului nr. 26/1993 privind tariful vamal de import al româniei, aprobată şi modificată prin legea nr. 102/1994,guvernul româniei hotărăşte:art. 1se exceptează temporar de la plata taxelor vamale, în limita unui contingent tarifar valoric de 10.700.000 dolari s.u.a., bunurile din import prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2administrarea contingentului tarifar valoric prevăzut în anexă se efectuează prin licenţe eliberate de ministerul comerţului.art. 3prezenta hotărâre este valabilă până la data de 31 decembrie 1996. prim-ministrunicolae vĂcĂroiucontrasemnează:---------------   ministru de stat, ministrul finanţelor,florin georgescu ministrul comerţului,ioan dan popescubucureşti, 22 noiembrie 1996.nr. 1.279.anexĂ lista   poziţiilor tarifare exceptate temporar de la plata ...

5. HOTARIRE Nr. 1267 din 22 noiembrie 1996 pentru modificarea Hotaririi Guvernului nr. 354/1994 cu privire la garantarea creditarii stocurilor de griu si orz-orzoaica preluate din recolta anului 1994 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 319 din 29 noiembrie 1996

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic hotãrîrea guvernului nr. 354/1994 cu privire la garantarea creditarii stocurilor de grîu şi orz-orzoaica preluate din recolta anului 1994, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 167 din 1 iulie 1994, astfel cum a fost modificatã prin hotãrîrea guvernului nr. 640/1994 , se modifica dupã cum urmeazã: - articolul 1 va avea urmãtorul cuprins: "art. 1. - se autorizeaza ministerul finanţelor sa garanteze, în contul şi în numele statului, creditele acordate regiei autonome "agenţia nationala a produselor agricole" de ...

6. HOTARARE nr. 1.233 din 20 noiembrie 1996 privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 29 noiembrie 1996

În temeiul ordonanţei guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin legea nr. 51/1996,guvernul româniei hotărăşte:art. 1se înfiinţează institutul naţional de cercetare-dezvoltare pentru urbanism şi amenajarea teritoriului - urbanproiect bucureşti, persoana juridică română aflată în coordonarea ministerului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, care funcţionează după modelul regiilor autonome, conform ordonanţei guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin legea nr. 51/1996, prin reorganizarea institutului de cercetare-proiectare pentru urbanism şi amenajarea teritoriului - urbanproiect, care se desfiinţează.art. 2institutul naţional de cercetare-dezvoltare pentru urbanism şi amenajarea teritoriului - urbanproiect bucureşti are sediul în municipiul bucureşti, str. nicolae filipescu nr. 53-55, sectorul 2.art. 3institutul naţional ...

7. HOTARARE nr. 1.228 din 20 noiembrie 1996 privind transmiterea unor bunuri in proprietatea publica a orasului Breaza, judetul Prahova, si in administrarea Consiliului Local al Orasului Breaza EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 29 noiembrie 1996

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă transmiterea, fără plată, a bunurilor identificate potrivit anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din patrimoniul societăţii comerciale "civitas" - s.a. breaza în proprietatea publică a oraşului breaza şi în administrarea consiliului local al oraşului breaza.art. 2capitalul social al societăţii comerciale "civitas" - s.a. breaza se diminuează corespunzător cu valoarea actualizată a bunurilor prevăzute la art. 1, fără afectarea cotei de capital social deţinute de acţionarii privaţi.art. 3predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la ...

8. HOTARARE nr. 1.226 din 20 noiembrie 1996 privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI Bucuresti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 29 noiembrie 1996

În temeiul ordonanţei guvernului nr. 25/1995, aprobătă şi modificată prin legea nr. 51/1996,guvernul româniei hotărăşte:art. 1se înfiinţează institutul naţional de cercetare-dezvoltare turbomotoare - comoti bucureşti, persoana juridică aflată în coordonarea ministerului cercetării şi tehnologiei, care funcţionează după modelul regiilor autonome, conform legii nr. 51/1996, prin reorganizarea societăţii comerciale "comoti" - s.a., care se desfiinţează.art. 2institutul naţional de cercetare-dezvoltare turbomotoare - comoti are sediul în municipiul bucureşti, bd. iuliu maniu nr. 220, sectorul 6.art. 3institutul naţional de cercetare-dezvoltare turbomotoare - comoti bucureşti are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative şi dezvoltarea tehnologică, de interes naţional, în ...

9. HOTARARE nr. 1.224 din 20 noiembrie 1996 privind infiintarea Societatii Comerciale "Intelcerc" - S.A. Timisoara prin desprindere din Institutul de Cercetari Chimice - ICECHIM Bucuresti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 29 noiembrie 1996

În temeiul legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, precum şi al ordonanţei guvernului nr. 25 din 11 august 1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată şi modificată prin legea nr. 51/1996,guvernul româniei hotărăşte:art. 1se înfiinţează societatea comercială "intelcerc" - s.a. timişoara, societate comerciale pe acţiuni, prin desprinderea laboratorului de cercetare "icechim-solventul" timişoara din institutul de cercetări chimice - icechim bucureşti, persoana juridică română, cu sediul în municipiul timişoara, str. gării nr. 25, judeţul timiş.obiectul principal de activitate al societăţii comerciale "intelcerc" - s.a. timişoara este cercetarea, producerea şi ...

10. HOTARARE nr. 1.078 din 4 noiembrie 1996 privind infiintarea distributiilor de gaze naturale in unele localitati din tara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 29 noiembrie 1996

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1(1) se aprobă înfiinţarea distribuţiilor de gaze naturale într-un număr de 28 de localităţi, precum şi utilizarea unui debit maxim de 29.824 mc/h, repartizat pe aceste localităţi conform anexei.(2) consumul de gaze naturale este destinat preparării hranei la blocurile de locuinţe, preparării hranei şi încălzirii la gospodăriile populaţiei, precum şi pentru obiectivele social-culturale.(3) reţelele aferente noilor distribuţii de gaze naturale se vor realiza prin utilizarea conductelor de polietilenă.art. 2neînceperea lucrările de investiţii în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri atrage anularea aprobării.art. 3cheltuielile necesare realizării distribuţiilor de gaze naturale, precum ...

11.  RECTIFICARE nr. 951 din 9 octombrie 1996 referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 951/1996 EMITENT: Regia Autonomă Monitorul Oficial PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 319 din 29 noiembrie 1996

În hotărârea guvernului nr. 951/1996, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 278 din 7 noiembrie 1996, se face următoarea rectificare:- în titlul hotărârii şi în art. 1 al acesteia, în loc de "zonelor aferente construcţiei" se va citi: "zonelor aferente şi construcţiei".------

12. RECTIFICARE Nr. 141 din 5 noiembrie 1996 EMITENT: MONITORUL OFICIAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 319 din 29 noiembrie 1996

În legea nr. 141/1996 pentru modificarea şi completarea codului de procedura penalã, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 289 din 14 noiembrie 1996, la art. i pct. 28, în textul art. 171 alin. 2, în loc de "rezervist, concentrat" se va citi: "rezervist concentrat". -----------------

13. STATUTUL*) din 22 noiembrie 1996 a Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 319 din 29 noiembrie 1996

*) aprobat prin Încheierea consiliului de administraţie al bãncii naţionale a româniei din 22 noiembrie 1996. cap. 1 dispoziţii generale art. 1 fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare fondul, este constituit în conformitate cu prevederile ordonanţei guvernului nr. 39 din 28 august 1996 , denumita în continuare ordonanta, şi are ca scop garantarea rambursarii depozitelor constituite la societãţile bancare de cãtre deponenti, persoane fizice, potrivit condiţiilor şi limitelor stabilite în ordonanta şi în prezentul statut. art. 2 ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016