Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE din 20 noiembrie 1996  a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI Bucuresti    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE din 20 noiembrie 1996 a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI Bucuresti

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 29 noiembrie 1996

CAP. 1
Dispozitii generale
ART. 1
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI Bucuresti, denumit in continuare institut, este persoana juridica aflata in coordonarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, functioneaza dupa modelul regiilor autonome, conform <>Legii nr. 51/1996 , si isi desfasoara activitatea pe baza prevederilor legale in vigoare si a prezentului regulament de organizare si functionare.
ART. 2
Sediul central al institutului este in Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 220, sectorul 6 si are in compunere urmatoarele subunitati fara personalitate juridica:
- Sectia Magurele, situata in comuna Magurele, str. Atomistilor nr. 1, judetul Ilfov;
- Baza experimentala Sfintu Gheorghe, judetul Tulcea;
- Centre de cercetare in universitati:
* Universitatea Politehnica Bucuresti, splaiul Independentei nr. 313, sectorul 6;
* Universitatea Tehnica Iasi, str. Horia nr. 5, judetul Iasi.

CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
ART. 3
Scopul institutului este desfasurarea activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in domeniul turbomotoarelor, participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului si realizarea cu prioritate a obiectivelor stiintifice si tehnologice cuprinse in Programul national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica.
ART. 4
(1) Obiectul de activitate al institutului cuprinde:
A. Activitati de cercetare-dezvoltare:
a) In cadrul Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica:
1. cercetari aplicative si fundamentale de baza si orientate, pentru dezvoltarea stiintei, in special in domeniul gazodinamicii, masinilor paletate cu gaze, fenomenelor de combustie, transfer de caldura si conversie de energie;
2. cercetari aplicative, de interes national, care privesc asigurarea cerintelor fundamentale impuse, pentru conceptia si tehnologiile de realizare a turbomotoarelor si a instalatiilor in care acestea sint utilizate, precum:
* tehnologii generice competitive;
* produse industriale noi, competitive;
* tehnologii pentru recuperarea si reciclarea materiilor prime si a produselor, la sfirsitul ciclului lor de viata, inclusiv de reconversie a tehnicii militare;
* rezistenta, stabilitatea si fiabilitatea instalatiilor;
* protectia mecanica, termica, acustica si siguranta in exploatare;
* economia de energie;
* reducerea noxelor si protectia mediului;
* automatizarea si informatizarea proceselor;
3. cercetari aplicative, de interes national, care privesc realizarea si dezvoltarea tehnologiilor specifice de producere a turbomasinilor cu gaze, agregatelor aferente si a instalatiilor de utilizare, inclusiv realizarea de modele experimentale, functionale si prototipuri, standuri, platforme si statii-pilot, incercari si experimentari, pentru domeniile:
* sisteme de propulsie pentru transport;
* tehnologii de mediu si ingineria mediului;
* folosirea rationala a surselor energetice;
* surse de energie regenerabile, conventionale si neconventionale;
* suport tehnologic pentru restructurarea si dezvoltarea sistemelor de exploatare a resurselor naturale;
* dezvoltarea sistemului de standarde, masura si testare;
* aeronautica, inclusiv aparate de zbor ultrausoare, cu si fara motor;
* tehnologii de exploatare a spatiului cosmic;
* aparare nationala;
4. studii si cercetari privind:
* strategia sectorului, restructurarea, retehnologizarea si modernizarea;
* diagnoza si prognoza privind dezvoltarea domeniului;
* sinteze tehnico-stiintifice;
* informatizarea aplicatiilor.
b) In afara Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, institutul efectueaza cercetari aplicative pentru solutionarea problemelor din domeniul sau de activitate, si anume:
* dezvoltarea tehnicilor experimentale si a masuratorilor in laboratoare si in situ, in domeniul turbomasinilor, combustiei, surselor si conversiei de energie, schimbului de caldura, tribologiei si vibratiilor;
* dezvoltarea si implementarea tehnologiilor specifice, aeronautice, in industrie, transporturi si constructii;
* cercetarea-dezvoltarea de produse si tehnologii pentru aparare;
* elaborarea reglementarilor tehnice si economice care stau la baza activitatilor de proiectare, executie, exploatare si postutilizare a turbomotoarelor.
B. Activitati conexe activitatii de cercetare-dezvoltare:
* inginerie, consultanta, expertizare si asistenta tehnica pentru proiectarea, executia, montarea si exploatarea instalatiilor cu masini paletate si in domeniul calitatii;
* solutii tehnice, programe de calcul, machete, metodologii de experimentare, proiectare si executie de laboratoare, standuri, instalatii, echipamente, aparatura, scule si dispozitive;
* proiecte si tehnologii pentru executia turbomasinilor, instalatiilor, produselor si echipamentelor aferente, a instalatiilor in care acestea sint utilizate, cit si a sistemelor de comanda si control;
* verificari, atestari, omologari si certificari pentru materiale, produse, echipamente si tehnologii, specifice obiectului de activitate.
C. Activitati de formare si specializare profesionala in domeniul de activitate al institutului:
* pregatire profesionala si specializare de nivel mediu;
* pregatire profesionala de nivel universitar, postuniversitar si doctorantura, potrivit legii.
D. Activitati de prezentare, editare si tiparire a lucrarilor de specialitate:
* conferinta anuala "Turbo";
* revista "Turbo";
* studii, rapoarte, sinteze si alte publicatii in domeniul propriu de activitate.
E. Activitati de transfer tehnologic al rezultatelor cercetarii.
F. Activitati de marketing, organizare de expozitii, reprezentare tehnico-economica si intermediere in scopul valorificarii rezultatelor cercetarilor din domeniu.
G. Activitati de executie in vederea sustinerii cercetarii si dezvoltarii tehnologice in domeniu, prin unicate, serii mici de produse si microproductie, pentru valorificarea cercetarilor elaborate.
H. Executia experimentala de lucrari, urmarirea comportarii in timp si service.
I. Activitati de comert interior si exterior, inclusiv de import-export, pentru realizarea obiectului de activitate, potrivit legii.
(2) Toate activitatile institutului pot fi efectuate si in cadrul unor contracte externe.

CAP. 3
Patrimoniul
ART. 5
Conform bilantului contabil la data de 30 septembrie 1996, institutul are un patrimoniu de 15.791.175 mii lei, din care: imobilizari corporale si necorporale 14.626.937 mii lei, active circulante 1.164.238 mii lei si 133.215 mii lei in patrimoniul productiei de aparare.
ART. 6
(1) Institutul administreaza, cu diligenta unui bun proprietar, bunuri proprietate publica, precum si alte bunuri dobindite in conditiile legii. Bunurile proprietate publica, precum si cele dobindite se afla in administrarea institutului si se evidentiaza distinct in patrimoniul acestuia.
(2) Rezultatele cercetarilor concretizate in active corporale si necorporale, efectuate si finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sint bunuri dobindite, daca prin contract nu se prevede altfel, si se inregistreaza in evidenta contabila a institutului.
(3) In exercitarea drepturilor sale, institutul poseda si foloseste bunurile aflate in patrimoniul sau si, dupa caz, dispune de acestea, in conditiile legii, in scopul realizarii obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizarii acestora.
(4) Concesionarea sau inchirierea unor subunitati, servicii sau activitati se poate face numai in scopul stimularii transferului rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare, in conditiile prevederilor legale corespunzatoare si cu aprobarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
(5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale.

CAP. 4
Structura organizatorica si functionala
ART. 7
(1) Institutul poate avea in structura subunitati, directii, centre, sectii, laboratoare si alte structuri organizatorice necesare obiectului sau de activitate.
(2) In functie de specificul activitatii, se pot organiza si alte structuri necesare, precum: colective de program, de proiect, de produs sau interdisciplinare etc.
ART. 8
Directorul general stabileste relatiile dintre subunitatile aflate in structura institutului, precum si relatiile acestora cu tertii si le poate acorda conducatorilor acestor subunitati imputerniciri de reprezentare in numele institutului, cu avizul consiliului de administratie.
ART. 9
Conducatorii subunitatilor din structura institutului raspund in fata consiliului de administratie si a directorului general pentru indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de catre acestia.

CAP. 5
Organele de conducere
ART. 10
(1) Conducerea institutului este asigurata de catre:
- consiliul de administratie;
- comitetul de directie;
- directorul general.
(2) Orientarea si coordonarea activitatii tehnico-stiintifice din institut sint asigurate de catre consiliul stiintific.
ART. 11
Consiliul de administratie este format din 11 membri, numiti pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit.
Structura consiliului de administratie este alcatuita din:
- 1 presedinte;
- 1 vicepresedinte;
- 9 membri.
ART. 12
(1) Din consiliul de administratie fac parte, in mod obligatoriu:
- directorul general al institutului - presedinte;
- un reprezentant al Ministerului Cercetarii si Tehnologiei;
- un reprezentant al Ministerului Industriilor;
- un reprezentant al Ministerului Finantelor;
- un reprezentant al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
- presedintele consiliului stiintific.
(2) Ceilalti membri ai consiliului de administratie pot fi ingineri, economisti, juristi, alti specialisti din institut, din unitati bancare sau agenti economici de profil, cadre didactice universitare, academicieni.
(3) Consiliul de administratie isi desemneaza vicepresedintele.
(4) Numirea membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al ministrului cercetarii si tehnologiei, la propunerea directorului general.
(5) Revocarea membrilor consiliului de administratie pentru abateri grave sau pentru lipsa de activitate in executarea mandatului se face de catre acelasi organ care a facut numirea.
ART. 13
Membrii consiliului de administratie sint cetateni romani si:
a) isi pastreaza calitatea de angajati la institutia sau la unitatea de la care provin si toate drepturile si obligatiile ce deriva din aceasta calitate;
b) sint platiti pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate cu o indemnizatie lunara stabilita de catre consiliul de administratie;
c) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie si nu pot participa, in aceeasi calitate, la societatile comerciale cu care institutul are relatii contractuale sau interese contrare;
d) sint incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal ori sotul, sotia, copiii sau rudele pina la gradul al doilea inclusiv, sint, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil sau cu care institutul se afla in relatii comerciale directe.
ART. 14
Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza regulamentului propriu de functionare si cu respectarea legislatiei in vigoare. El hotaraste in problemele privind activitatea institutului, cu exceptia celor care, potrivit legii, sint in competenta altor organe.
ART. 15
(1) Consiliul de administratie se intruneste o data pe luna si ori de cite ori interesele institutului o cer, convocarea acestuia facindu-se de catre presedinte sau la solicitarea a cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie.
(2) Dezbaterile consiliului de administratie sint conduse de presedintele consiliului, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
ART. 16
(1) Consiliul de administratie isi poate desfasura activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai. Daca nu este indeplinita aceasta conditie, sedinta consiliului de administratie se poate reprograma intr-un interval de cel mult 15 zile, avind aceeasi ordine de zi.
(2) Hotaririle consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumatate plus unul din numarul total al membrilor.
ART. 17
La sedintele consiliului de administratie sint invitati si reprezentantii sindicatelor, conform legii.
ART. 18
Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi compensata material, conform prevederilor legale.
ART. 19
(1) Membrii consiliului de administratie sint raspunzatori, in conditiile legii, pentru indeplinirea atributiilor ce le revin.
(2) Membrii consiliului de administratie care s-au impotrivit luarii unei decizii care s-a dovedit pagubitoare pentru institut nu raspund, daca au consemnat expres punctul lor de vedere in registrul de sedinte al consiliului de administratie si au anuntat in scris, despre aceasta, organul coordonator.
(3) Membrii consiliului de administratie care nu au respectat prevederile art. 13 lit. c) raspund pentru daunele cauzate institutului ca urmare a acestui fapt.
ART. 20
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aproba modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului, infiintarea, desfiintarea si comasarea de subunitati din structura institutului;
b) aproba, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de virf si de modernizare a celor existente, in concordanta cu strategia generala a domeniului propriu;
c) propune programul anual de cercetare-dezvoltare, pe care il inainteaza Colegiului Consultativ pentru Cercetare Stiintifica si Dezvoltare Tehnologica;
d) analizeaza si avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si il depune la organul coordonator, in vederea aprobarii prin hotarire a Guvernului;
e) analizeaza si avizeaza bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe care le supune aprobarii Ministerului Finantelor si aproba raportul de gestiune asupra activitatii desfasurate de institut in anul precedent;
f) analizeaza raportarea trimestriala privind activitatea realizata de institut, aproba masuri pentru desfasurarea acesteia in conditii de echilibru al bugetului de venituri si cheltuieli;
g) analizeaza, aproba sau, dupa caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmeaza a fi realizate de institut;
h) propune spre aprobare, in conditiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, inchirierea sau locatia de gestiune a unor bunuri, servicii si subunitati de productie din patrimoniul institutului;
i) aproba asocierea institutului cu terte persoane juridice, in vederea realizarii de activitati comune care prezinta interes pentru asociati si care se incadreaza in obiectul de activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale;
j) aproba valorificarea bunurilor dobindite, cu respectarea prevederilor legale;
k) fundamenteaza si prezinta Ministerului Cercetarii si Tehnologiei propuneri pentru asigurarea de fonduri prin bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia, pentru finantarea obiectivelor de interes public specifice activitatii institutului;
l) aproba volumul creditelor bancare prevazute la art. 35 si stabileste modul de rambursare a acestora;
m) aproba utilizarea disponibilitatilor in valuta;
n) aproba contractul colectiv de munca;
o) executa orice alte atributii, stabilite potrivit prevederilor legale.
ART. 21
In primul trimestru al fiecarui an, consiliul de administratie prezinta Ministerului Cercetarii si Tehnologiei un raport asupra activitatii desfasurate in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.
ART. 22
Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de catre institut; atributiile secretariatului sint prevazute in regulamentul de functionare a consiliului de administratie.
ART. 23
Conducerea operativa a institutului este asigurata de un comitet de directie, compus din directorul general si directorii din structura organizatorica a institutului.
ART. 24
Comitetul de directie stabileste actiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
- strategia si programele de dezvoltare a institutului;
- programul anual de cercetare-dezvoltare;
- bugetul de venituri si cheltuieli;
- programul de investitii;
- sistemul calitatii;
- alte obligatii.
ART. 25
Comitetul de directie se intruneste saptaminal sau ori de cite ori interesele institutului o impun.
ART. 26
(1) La nivelul subunitatilor din institut se organizeaza si functioneaza comitetul de conducere, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare, aprobat de consiliul de administratie al institutului, si este prezidat de directorul subunitatii respective.
(2) Comitetul de conducere exercita atributii si are raspunderi in limita competentelor stabilite de directorul general al institutului si aprobate de consiliul de administratie.
ART. 27
Activitatea curenta a institutului este condusa de directorul general, numit prin ordin al ministrului cercetarii si tehnologiei, la propunerea Colegiului Consultativ pentru Cercetare Stiintifica si Dezvoltare Tehnologica, dintre cercetatorii stiintifici principali care lucreaza in domeniu si au pregatire manageriala.
ART. 28
Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
a) reprezinta, personal sau prin delegat, interesele institutului in relatiile cu celelalte organe, organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice din tara si din strainatate;
b) stabileste atributiile, competentele si relatiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum si relatiile acestora cu tertii;
c) asigura negocierea contractului colectiv de munca la nivelul institutului si aproba salariile personalului din institut, prin negociere directa sau prin delegare;
d) numeste si revoca pe conducatorii compartimentelor de munca din aparatul propriu, precum si pe directorii din structura organizatorica a institutului, cu avizul consiliului de administratie;
e) angajeaza si concediaza personalul propriu;
f) aproba comisiile de concurs pentru promovarea pe functiile de cercetator principal gradul I, II si III si cercetator stiintific, la propunerea consiliului stiintific;
g) are atributii si raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat, in conditiile <>art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 , aprobata si modificata prin <>Legea nr. 51/1996 ;
h) raspunde de administrarea intregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
i) adopta masuri si urmareste realizarea operatiunilor de comert exterior, prin compartimentele proprii specializate;
j) exercita atributiile si are raspunderile care ii revin din prevederile legale, aproba si ia masuri privind activitatea institutului, cu exceptia celor date, potrivit reglementarilor legale, in competenta altor organe;
k) exercita orice alte atributii ce-i sint delegate de consiliul de administratie;
l) poate delega, in conditiile legii, o parte dintre atributiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.
ART. 29
(1) Consiliul stiintific este format din 27 de membri, reprezentind toate directiile stiintifice din cadrul institutului.
(2) Consiliul stiintific este alcatuit din cercetatori cu realizari deosebite, cu capacitate de sinteza si de prospectare, academicieni, cadre didactice din invatamintul superior, salariati ai institutului si din afara acestuia, alesi, prin vot secret, de catre personalul de cercetare cu studii superioare din institut.
(3) Consiliul stiintific este condus de un presedinte, un vicepresedinte si un secretar, alesi pe timp de 2 ani, prin vot secret, de catre membrii consiliului stiintific. Din consiliul stiintific fac parte, de drept, directorul general si directorii directiilor stiintifice ale institutului.
(4) Consiliul stiintific se organizeaza si functioneaza in conformitate cu statutul propriu.
ART. 30
Atributiile principale ale consiliului stiintific sint urmatoarele:
a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii de cercetare-dezvoltare si la elaborarea Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, in domeniul propriu de activitate;
b) contribuie la realizarea obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica;
c) examineaza si avizeaza proiectele de cercetare stiintifica, precum si realizarea acestora;
d) avizeaza hotaririle care implica politica de cercetare a institutului si a ramurii de cercetare-dezvoltare;
e) propune masuri pentru perfectionare profesionala si pentru incadrarea personalului de cercetare in grade profesionale, stiintifice si academice;
f) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de incadrare si promovare a personalului de cercetare;
g) propune comisiile de concurs pentru promovarea pe functiile atestabile si confirma rezultatele concursurilor pentru functiile de cercetator stiintific principal gradul I, II si III si cercetator stiintific;
h) organizeaza si coordoneaza desfasurarea actiunilor cu caracter stiintific;
i) avizeaza actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific;
j) avizeaza acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare in tara si in strainatate.

CAP. 6
Activitatea economico-financiara
ART. 31
(1) Institutul intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
(2) Bilantul contabil anual se supune spre aprobare Ministerului Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
ART. 32
(1) Veniturile si cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar.
(2) Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de catre Guvern, la propunerea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
ART. 33
Corelat cu contractele incheiate pentru activitatea programata, institutul determina anual volumul de venituri de realizat si cheltuielile totale de efectuat.
ART. 34
Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementarilor cuprinse in contractul colectiv de munca, in limita fondului total destinat platii salariilor.
ART. 35
(1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care, in cursul unui an, resursele financiare ale institutului nu sint suficiente, acesta poate contracta credite cu societatile comerciale bancare, in valoare de cel mult 20% din veniturile brute, in termeni reali, realizate in anul precedent.
(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finantelor.
ART. 36
(1) Institutul hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, finantarea efectuindu-se din surse proprii si din credite bancare, cu exceptia investitiilor care intra sub incidenta prevederilor <>art. 6 si 11 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993 .
(2) In cazul investitiilor, altele decit cele prevazute la <>art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993 , finantate integral sau partial de la bugetul de stat, limita de finantare se aproba o data cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligatia ca, in executia bugetului de venituri si cheltuieli, sa se incadreze in alocatiile bugetare aprobate.
Executia investitiilor prevazute la alin. (1) si (2) se adjudeca pe baza de licitatie publica, potrivit legislatiei privind achizitiile publice.
Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei la nivelul anului anterior, in vederea realizarii de investitii de natura celor prevazute la alin. (1) si (2), se efectueaza cu aprobarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor.
ART. 37
(1) Operatiunile de incasari si plati ale institutului se efectueaza prin conturi deschise la banci comerciale cu sediul in Romania.
(2) Institutul poate efectua operatiuni de incasari si plati in lei si in valuta prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa si a normativelor de disciplina financiar-valutara, stabilite prin actele normative in vigoare.
(3) Institutul poate efectua operatiuni de comert exterior potrivit legii. Operatiunile de incasari si plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi deschise la unitatile bancare specializate, cu sediul in Romania.
ART. 38
Institutul isi va organiza controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune, potrivit legii.

CAP. 7
Reglementarea litigiilor
ART. 39
Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sint supuse spre rezolvare instantelor de judecata romanesti competente.

CAP. 8
Dispozitii finale
ART. 40
(1) Prezentul regulament de organizare si functionare se completeaza cu celelalte reglementari legale care se refera la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare.
(2) Modificarile si completarile regulamentului de organizare si functionare se pot face la propunerea consiliului de administratie, cu respectarea actelor normative in vigoare, cu aprobarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
ART. 41
Pentru toate aspectele nereglementate prin prezentul regulament se aplica prevederile care, potrivit dispozitiilor legale, sint aplicabile regiilor autonome.
ART. 42
Statutul de institut national de cercetare-dezvoltare se reinnoieste prin reacreditare, care are loc intr-un interval de maximum 5 ani.

-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016