Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 306 din 04 Mai 2011 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 306 din 04 Mai 2011

Monitorul Oficial 306 din 04 Mai 2011 (M. Of. 306/2011)

1. ORDIN nr. 326 din 18 aprilie 2011 privind modificarea Listei nationale a expertilor medicali, aprobata prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.344/2006 EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 4 mai 2011

Vãzând referatul de aprobare al direcţiei asistenţã medicalã nr. cs.a./4.276 din 18 aprilie 2011,având în vedere prevederile art. 669 alin. (1) şi (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi propunerea colegiului medicilor al judeţului bihor şi a direcţiei de sãnãtate publicã a judeţului bihor nr. 54 din 12 ianuarie 2011 şi, respectiv, nr. 258 din 10 ianuarie 2011,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul sãnãtãţii emite urmãtorul ordin:art. ilista naţionalã a experţilor medicali, aprobatã ...

2. ACORD din 27 august 2010 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federale Nigeria privind cooperarea in domeniul militar EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 4 mai 2011

Guvernul româniei şi guvernul republicii federale nigeria, denumite în continuare pãrţi,având în vedere dezvoltarea bunelor relaţii dintre cele douã state, bazate pe respectul pentru interesele lor naţionale, pe reciprocitate şi parteneriat,au convenit urmãtoarele:art. 1scop(1) scopul prezentului acord este de a stabili cadrul legal necesar cooperãrii între pãrţi în domeniul militar.(2) ministerele apãrãrii din statele celor douã pãrţi sunt responsabile pentru aplicarea prevederilor prezentului acord.art. 2domenii de cooperare(1) pãrţile vor coopera în urmãtoarele domenii:a) schimb de experienţã cu privire la legislaţie, reglementãri interne şi internaţionale privind apãrarea naţionalã şi categoriile de forţe ale armatei;b) managementul resurselor bugetare, planificarea şi executarea bugetului ...

3. PROTOCOL DE AMENDARE din 12 august 2010 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Israel la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Israel privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Ierusalim la 3 august 1998 EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 4 mai 2011

Guvernul româniei şi guvernul statului israel (denumite în continuare pãrţile contractante),invocând acordul dintre guvernul româniei şi guvernul statului israel privind promovarea şi protejarea reciprocã a investiţiilor, semnat la ierusalim la 3 august 1998 (denumit în continuare acordul),în vederea respectãrii obligaţiilor ce îi revin în calitate de stat membru al uniunii europene,recunoscând faptul cã românia, conform art. 351 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene şi art. 6.10 din actul privind condiţiile de aderare la uniunea europeanã, trebuie sã întreprindã toate demersurile necesare pentru a elimina incompatibilitãţile dintre dreptul comunitar şi alte acorduri internaţionale încheiate, inclusiv acordul,au convenit cele ce urmeazã:art. ia ...

4. ORDIN nr. 283 din 20 aprilie 2011 pentru modificarea Reglementarilor privind omologarea, agrearea si efectuarea inspectiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor marfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.134/2005 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 4 mai 2011

În temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) pct. i lit. b) din normele de efectuare a activitãţii de transport rutier de mãrfuri periculoase în românia, aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 1.175/2007, ale art. 5 alin. (2) lit. i) şi j) şi alin. (3) lit. l) şi p) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 102/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii ...

5.  HOTĂRÂRE nr. 408 din 20 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 420/2006 privind înfiinţarea şi organizarea Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 306 din 4 mai 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 420/2006 privind înfiinţarea şi organizarea comisiei naţionale de drept internaţional umanitar, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 332 din 13 aprilie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 3(1) cndiu este formată din câte un reprezentant al ministerului afacerilor externe, ministerului apărării naţionale, ministerului justiţiei, ministerului administraţiei şi internelor, ministerului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, ministerului sănătăţii, ministerului culturii şi patrimoniului naţional şi ministerului mediului şi pădurilor. aceşti reprezentanţi pot ...

6. HOTARARE nr. 406 din 20 aprilie 2011 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a infiintarii Laboratorului Central Fitosanitar in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 4 mai 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 12 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 70/2010 privind unele mãsuri pentru reorganizarea ministerului agriculturii şi dezvoltãrii rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, al art. 12 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. ianexa nr. 3 la hotãrârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din ...

7. ORDIN nr. 4.088 din 22 aprilie 2011 privind aprobarea componentei nominale a Consiliului National pentru Dezvoltare si Inovare EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 4 mai 2011

În conformitate cu prevederile ordinului ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului nr. 4.087/2011 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului naţional pentru dezvoltare şi inovare,în temeiul prevederilor art. 44^1 al ordonanţei guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 324/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale hotãrârii guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.art. 1se aprobã componenţa nominalã a consiliului naţional pentru dezvoltare şi inovare, prevãzutã în anexa ...

8. DECRET nr. 452 din 21 aprilie 2011 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federale Nigeria privind cooperarea in domeniul militar, semnat la Abuja la 26 iulie 2010 si la Bucuresti la 27 august 2010 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 4 mai 2011

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã,preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea pentru ratificarea acordului dintre guvernul româniei şi guvernul republicii federale nigeria privind cooperarea în domeniul militar, semnat la abuja la 26 iulie 2010 şi la bucureşti la 27 august 2010, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei traian bÃsescubucureşti, 21 aprilie 2011.nr. 452. -----

9. LEGE nr. 57 din 21 aprilie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federale Nigeria privind cooperarea in domeniul militar, semnat la Abuja la 26 iulie 2010 si la Bucuresti la 27 august 2010 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 4 mai 2011

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unicse ratificã acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii federale nigeria privind cooperarea în domeniul militar, semnat la abuja la 26 iulie 2010 şi la bucureşti la 27 august 2010.aceastã lege a fost adoptatã de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicatã.preŞedintele camerei deputaŢilor roberta alma anastase   p. preŞedintele senatului,  ioan chelarubucureşti, 21 aprilie 2011.nr. 57. acordîntre guvernul româniei şi guvernul republicii federale nigeria privind cooperarea în domeniul militarguvernul româniei şi guvernul republicii federale nigeria, denumite în continuare pãrţi,având în vedere dezvoltarea bunelor relaţii dintre cele douã state, bazate pe ...

10. DECRET nr. 449 din 21 aprilie 2011 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de amendare dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Israel, semnat la Bucuresti la 12 august 2010, la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Israel pentru promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Ierusalim la 3 august 1998 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 4 mai 2011

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã,preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea pentru ratificarea protocolului de amendare dintre guvernul româniei şi guvernul statului israel, semnat la bucureşti la 12 august 2010, la acordul dintre guvernul româniei şi guvernul statului israel pentru promovarea şi protejarea reciprocã a investiţiilor, semnat la ierusalim la 3 august 1998, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei traian bÃsescubucureşti, 21 aprilie 2011.nr. 449. -----

11. LEGE nr. 54 din 21 aprilie 2011 pentru ratificarea Protocolului de amendare dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Israel, semnat la Bucuresti la 12 august 2010, la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Israel pentru promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Ierusalim la 3 august 1998 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 4 mai 2011

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unicse ratificã protocolul de amendare dintre guvernul româniei şi guvernul statului israel, semnat la bucureşti la 12 august 2010, la acordul dintre guvernul româniei şi guvernul statului israel pentru promovarea şi protejarea reciprocã a investiţiilor, semnat la ierusalim la 3 august 1998, ratificat prin legea nr. 59/1999.aceastã lege a fost adoptatã de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicatã.preŞedintele camerei deputaŢilor roberta alma anastase   p. preŞedintele senatului,  ioan chelarubucureşti, 21 aprilie 2011.nr. 54.  protocol de amendare  între guvernul româniei şi guvernul statului israella acordul dintre guvernul româniei şi guvernulstatului israel ...

12. REGULAMENT din 22 aprilie 2011 de organizare si functionare a Consiliului National pentru Dezvoltare si Inovare EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 4 mai 2011

Cap. imisiunea, rolul şi atribuţiileart. 1consiliul naţional pentru dezvoltare şi inovare, denumit în continuare cndi, este un consiliu consultativ de nivel naţional, fãrã personalitate juridicã, care îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile ordonanţei guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 324/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale hotãrârii guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare ii, pentru perioada 2007-2013, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.art. 2(1) cndi are misiunea de a coordona ştiinţific conducerea de cãtre unitatea executivã pentru finanţarea Învãţãmântului superior, a cercetãrii, dezvoltãrii ...

13. ORDIN nr. 4.087 din 22 aprilie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National pentru Dezvoltare si Inovare EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 4 mai 2011

În conformitate cu hotãrârea guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare ii, pentru perioada 2007-2013, cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi cu hotãrârea guvernului nr. 1.265/2004 pentru aprobarea normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în baza prevederilor hotãrârii guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul prevederilor art. 44^1 din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice