Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 283 din 24 Martie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 283 din 24 Martie 2022

Monitorul Oficial 283 din 24 Martie 2022 (M. Of. 283/2022)

1. ORDIN nr. 26 din 23 martie 2022 privind completarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 283 din 24 martie 2022

Având în vedere prevederile art. 76 alin. (2) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (1) şi (4) din legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) şi x) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare ...

2. ORDIN nr. 857 din 22 martie 2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 283 din 24 martie 2022

Văzând:- referatul direcţiei generale resurse umane, structuri şi politici salariale, serviciul management şi structuri sanitare, biroul management drepturi salariale nr. ar 4.698 din 22.03.2022;– adresele nr. 59.274 e din 8.07.2021, nr. 59.274 e din 21.07.2021, nr. 61.614 din 26.08.2021, nr. 59.274 e din 19.10.2021, nr. 59.274 e din 30.12.2021 şi nr. 59.274 e din 27.01.2022 ale agenţiei naţionale a medicamentului şi a dispozitivelor medicale din românia, înregistrate la ministerul sănătăţii cu nr. reg 2/17.061 din 12.07.2021, reg 2/17.061 din 22.07.2021, reg 2/38.299 din 30.12.2021, smss 1.244 din 26.08.2021, smss 2.189 din 20.10.2021, smss 4.413 din 30.12.2021 şi smss ...

3. ORDIN nr. 67 din 18 martie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 310/2019 privind nominalizarea şi autorizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte obţinute din pescuit comercial în habitatele piscicole naturale EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 283 din 24 martie 2022

Văzând referatul de aprobare nr. 2.920 din 14.03.2022 al agenţiei naţionale pentru pescuit şi acvacultură,având în vedere prevederile art. 40,41 şi 41^1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări de legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul:- art. 57 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 7 pct. a lit. k) din hotărârea guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru pescuit şi acvacultură, cu modificările ulterioare;– art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului ...

4. ACORD din 11 februarie 2022 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internaţional şi a celor de apeluri internaţionale între cele două state EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 283 din 24 martie 2022

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 374 din 18 martie 2022, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 283 din 24 martie 2022.──────────guvernul româniei, denumit în continuare partea română,respectiv guvernul republicii moldova, denumit în continuare partea din republica moldova, având în vedere obiectivele de implementare a acordului de asociere dintre republica moldova, pe de o parte, şi uniunea europeană, comunitatea europeană a energiei atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la bruxelles la data de 27 iunie 2014, incluzând instituirea zonei de liber schimb aprofundat şi cuprinzător (zlsac), care contribuie la integrarea europeană a republicii moldova,convinse de necesitatea ...

5. HOTĂRÂRE nr. 374 din 18 martie 2022 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internaţional şi a celor de apeluri internaţionale între cele două state, semnat la Chişinău la 11 februarie 2022 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 283 din 24 martie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii moldova privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internaţional şi a celor de apeluri internaţionale între cele două state, semnat la chişinău la 11 februarie 2022.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:p. ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,carmen moraru,subsecretar de statp. preşedintele autorităţii naţionale pentru administrare şi reglementare în comunicaţii,bogdan cristian ianap. ministrul afacerilor externe,daniela anda grigore gîtman,secretar de statbucureşti, 18 martie 2022.nr. 374. acord din 11 februarie 2022

6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 23 martie 2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenţionale cu medicamente de uz uman şi de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 283 din 24 martie 2022

În vederea asigurării respectării obligaţiei statului român de a adopta măsurile necesare aplicării regulamentului (ue) nr. 536/2014 al parlamentului european şi al consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenţionale cu medicamente de uz uman şi de abrogare a directivei 2001/20/ce, denumit în continuare regulamentul (ue) nr. 536/2014, act normativ cu aplicabilitate directă în toate statele membre,având în vedere necesitatea adoptării de urgenţă la nivel naţional a dispoziţiilor legale prin care să se creeze cadrul normativ, mecanismele administrative şi instrumentele adecvate în scopul implementării eficiente a regulamentului (ue) nr. 536/2014,în considerarea prevederilor art. 99 al doilea paragraf din regulamentul ...

7. DECIZIA nr. 877 din 16 decembrie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 458 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 283 din 24 martie 2022

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

8. HOTĂRÂRE nr. 21 din 23 martie 2022 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 283 din 24 martie 2022

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi ale art. 43, coroborate cu cele ale art. 46 alin. (6), (8) şi (11) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1282 din 23 decembrie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:- domnul deputat marin laurenţiu-daniel, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnat în calitate de membru al ...

9. DECRET nr. 309 din 23 martie 2022 pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 283 din 24 martie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 23 martie 2022.nr. 309.----

10. LEGE nr. 67 din 23 martie 2022 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 283 din 24 martie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. iordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 229 din 18 martie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 198/2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2(1) garda naţională de mediu funcţionează la nivel central prin comisariatul general, instituţie publică cu personalitate juridică, şi are în subordine 41 de comisariate judeţene, comisariatul municipiului bucureşti şi comisariatul rezervaţiei biosferei «delta ...

11. DECRET nr. 308 din 23 martie 2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 67 alin. (2) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 283 din 24 martie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea art. 67 alin. (2) din legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 23 martie 2022.nr. 308.----

12. LEGE nr. 66 din 23 martie 2022 pentru modificarea art. 67 alin. (2) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 283 din 24 martie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ila articolul 67 din legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul taxiurilor, r.a.r. nu va elibera certificatul de agreare, dacă geamurile acestora nu respectă prevederile regulamentului nr. 43 al comisiei economice pentru europa a organizaţiei naţiunilor unite (cee-onu) - dispoziţii uniforme privind omologarea materialelor pentru geamurile din sticlă securizată şi instalarea acestora pe vehicule."art. iilegea nr. 38/2003 privind transportul în regim ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016