Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 279 din 26 Aprilie 2012 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 279 din 26 Aprilie 2012

Monitorul Oficial 279 din 26 Aprilie 2012 (M. Of. 279/2012)

1. ORDIN nr. 22 din 9 martie 2012 pentru abrogarea alin. (4) al art. 8 din Normele cu privire la comercializarea produselor din carne, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, al ministrului sanatatii publice, al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 560/1.271/339/210/2006 EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 26 aprilie 2012

Vãzând referatul de aprobare nr. 2.057 din 5 decembrie 2011, întocmit de direcţia de trasabilitate şi siguranţã a alimentelor de origine animalã din cadrul direcţiei generale sanitare veterinare şi pentru siguranţa lanţului alimentar din autoritatea naţionalã sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor,având în vedere prevederile art. 34 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializãrii alimentelor, republicatã,ţinând cont de prevederile art. 10 lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 215/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul prevederilor art. ...

2. ORDIN nr. 360 din 5 aprilie 2012 pentru abrogarea alin. (4) al art. 8 din Normele cu privire la comercializarea produselor din carne, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, al ministrului sanatatii publice, al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 560/1.271/339/210/2006 EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 26 aprilie 2012

Vãzând referatul de aprobare nr. 2.057 din 5 decembrie 2011, întocmit de direcţia de trasabilitate şi siguranţã a alimentelor de origine animalã din cadrul direcţiei generale sanitare veterinare şi pentru siguranţa lanţului alimentar din autoritatea naţionalã sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor,având în vedere prevederile art. 34 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializãrii alimentelor, republicatã,ţinând cont de prevederile art. 10 lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 215/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul prevederilor art. ...

3. ORDIN nr. 63 din 10 aprilie 2012 pentru abrogarea alin. (4) al art. 8 din Normele cu privire la comercializarea produselor din carne, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, al ministrului sanatatii publice, al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 560/1.271/339/210/2006 EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 26 aprilie 2012

Vãzând referatul de aprobare nr. 2.057 din 5 decembrie 2011, întocmit de direcţia de trasabilitate şi siguranţã a alimentelor de origine animalã din cadrul direcţiei generale sanitare veterinare şi pentru siguranţa lanţului alimentar din autoritatea naţionalã sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor,având în vedere prevederile art. 34 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializãrii alimentelor, republicatã,ţinând cont de prevederile art. 10 lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 215/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul prevederilor art. ...

4. RECTIFICARE nr. 223 din 13 martie 2012 referitoare la Decizia Curtii Constitutionale nr. 223 din 13 martie 2012 EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 26 aprilie 2012

În monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 256 din 18 aprilie 2012, în cuprinsul deciziei curţii constituţionale nr. 223 din 13 martie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 259 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii se fac urmãtoarele rectificãri:- la pagina 3, la nota de subsol, în loc de: "decizia nr. 35 din 24 ianuarie 2012 a fost publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 121 din 17 februarie 2012." se va citi: "decizia nr. 35 din 24 ianuarie 2012 a fost publicatã în monitorul oficial al româniei, partea ...

5. ORDIN nr. 3.744 din 18 aprilie 2012 privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant "liceal", profilul "resurse naturale si protectia mediului", domeniul "industrie alimentara", calificarea profesionala "tehnician in industria alimentara", profilul "tehnic", domeniul "industria textila si pielarie", calificarea profesionala "tehnician in industria textila", profilul "servicii", domeniul "turism si alimentatie", calificarea profesionala "tehnician in gastronomie" din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Grupul Scolar Tehnic "Petru Rares" din municipiul Barlad EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 26 aprilie 2012

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitãţii educaţiei, aprobatã cu completãri prin legea nr. 87/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotãrârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calitãţii în Învãţãmântul preuniversitar (aracip), cu modificãrile ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotãrârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţionalã în vederea autorizãrii, acreditãrii şi evaluãrii periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile hotãrârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unitãţilor de învãţãmânt ...

6. ORDIN nr. 66 din 3 aprilie 2012 pentru abrogarea alin. (4) al art. 8 din Normele cu privire la comercializarea produselor din carne, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, al ministrului sanatatii publice, al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 560/1.271/339/210/2006 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 26 aprilie 2012

Vãzând referatul de aprobare nr. 2.057 din 5 decembrie 2011, întocmit de direcţia de trasabilitate şi siguranţã a alimentelor de origine animalã din cadrul direcţiei generale sanitare veterinare şi pentru siguranţa lanţului alimentar din autoritatea naţionalã sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor,având în vedere prevederile art. 34 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializãrii alimentelor, republicatã,ţinând cont de prevederile art. 10 lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 215/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul prevederilor art. ...

7. HOTARARE nr. 376 din 24 aprilie 2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2012, la titlul "Cheltuieli de personal" si titlul "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 26 aprilie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 43 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã suplimentarea bugetului ministerului agriculturii şi dezvoltãrii rurale pe anul 2012, cu suma de 924 mii lei, la capitolul 83.01 "agriculturã, silviculturã, pisciculturã şi vânãtoare", titlul 10 "cheltuieli de personal" cu suma de 849 mii lei şi titlul 51 "transferuri între unitãţi ale administraţiei publice" cu suma de 75 mii lei, din suma globalã prevãzutã cu aceastã destinaţie în bugetul ministerului finanţelor publice - "acţiuni generale".art. 2sumele alocate potrivit prezentei hotãrâri ...

8. HOTARARE nr. 373 din 24 aprilie 2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, la titlul "Cheltuieli de personal", pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 26 aprilie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 43 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã suplimentarea bugetului ministerului comunicaţiilor şi societãţii informaţionale pe anul 2012 cu suma de 131 mii lei, la capitolul 85.01 "comunicaţii", titlul 10 "cheltuieli de personal", din suma globalã prevãzutã cu aceastã destinaţie în bugetul ministerului finanţelor publice - "acţiuni generale".art. 2sumele alocate potrivit prezentei hotãrâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii prevãzute de ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevãzute în titluri executorii ...

9.  REGULAMENT din 18 aprilie 2012 de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 279 din 26 aprilie 2012

Art. 1(1) uniunea naţională a evaluatorilor autorizaţi din românia, denumită în continuare uniunea, este organizaţia profesională de utilitate publică, fără scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizaţi care dobândesc această calitate, în condiţiile prevăzute de ordonanţa guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor.(2) uniunea este constituită ca persoană juridică autonomă, potrivit legii, cu denumire, sediu, patrimoniu şi siglă proprii.art. 2uniunea are drept scop organizarea, coordonarea şi autorizarea exercitării profesiei de evaluator autorizat în românia, reprezentarea şi protejarea intereselor profesionale ale membrilor uniunii, asigurarea exercitării independente a profesiei de evaluator autorizat cu respectarea deontologiei profesionale şi a unui ...

10.  HOTĂRÂRE nr. 353 din 18 aprilie 2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 279 din 26 aprilie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicse aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a uniunii naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrumihai-rĂzvan ungureanucontrasemnează:---------------ministrul finanţelor publice,bogdan alexandru drăgoibucureşti, 18 aprilie 2012.nr. 353.anexa 1 regulament

11. ORDONANTA DE URGENTA nr. 14 din 24 aprilie 2012 pentru reglementarea unor masuri financiare cu privire la Programul national de dezvoltare a infrastructurii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 26 aprilie 2012

Situaţia extraordinarã prevãzutã la art. 115 alin. (4) din constituţia româniei, republicatã, este determinatã de necesitatea stringentã de redimensionare a programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 105/2010, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 15/2011, cu completãrile ulterioare, pentru a îndeplini ţintele indicative, precum şi unul dintre criteriile de performanţã stabilite prin scrisoarea de intenţie transmisã fondului monetar internaţional, precum şi prin memorandumul tehnic de înţelegere.În condiţiile constrângerilor bugetare cauzate de criza mondialã şi pentru a asigura echilibrul şi stabilitatea economico-financiarã se impun mãsuri imediate de redimensionare a programului naţional de ...

12. DECRET nr. 363 din 24 aprilie 2012 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenta sociala) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 8 iulie 2011 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 26 aprilie 2012

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã,preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea pentru ratificarea acordului de împrumut (proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţã socialã) dintre românia şi banca internaţionalã pentru reconstrucţie şi dezvoltare, semnat la bucureşti la 8 iulie 2011, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂnieitraian bÃsescubucureşti, 24 aprilie 2012.nr. 363.------

13. ACORD DE IMPRUMUT din 8 iulie 2011 (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenta sociala) intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare*) EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 26 aprilie 2012

*t*──────*) traducere.Împrumut nr. 8056-ro   datat 8 iulie 2011acord de Împrumutacord datat 8 iulie 2011, încheiat între românia (Împrumutatul) şi banca internaţionalã pentru reconstrucţie şi dezvoltare (banca)Împrumutatul şi banca convin prin prezentul acord urmãtoarele:art. icondiţii generale; definiţii1.01. condiţiile generale (astfel cum sunt definite în apendicele la acest acord) constituie parte integrantã a acestui acord.1.02. În afara cazului în care contextul necesitã un alt înţeles, termenii scrişi cu majusculã utilizaţi în acest acord au înţelesul care le-a fost atribuit în condiţiile generale sau în apendicele la acest acord.art. iiÎmprumutul2.01. banca este de acord sã împrumute Împrumutatului, conform termenilor şi condiţiilor stabilite sau la ...

14. LEGE nr. 68 din 25 aprilie 2012 pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenta sociala) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 8 iulie 2011 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 26 aprilie 2012

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege.art. 1se ratificã acordul de împrumut dintre românia şi banca internaţionalã pentru reconstrucţie şi dezvoltare, în valoare de 500 milioane euro echivalent, referitor la proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţã socialã, denumit în continuare proiect, semnat la bucureşti la 8 iulie 2011, denumit în continuare acord.art. 2(1) ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale este desemnat agenţie de implementare a proiectului şi în aceastã calitate i se deleagã întreaga autoritate şi responsabilitate în realizarea acestuia.(2) ministerul finanţelor publice va încheia cu ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale un acord subsidiar prin care se vor stabili drepturile şi ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016